1 Het Gouden Eeuwbewustzijn in Korea oproepen

In naam van IK BEN DIE IK BEN, Jezus Christus, roep ik mijn IK BEN Aanwezigheid op door mijn IK ZAL ZIJN Aanwezigheid die IK BEN heen te stromen en deze decreten uit volle kracht op te zeggen. Ik roep Aartsengel Michaël op zijn Aanwezigheid in Korea te manifesteren en alle tegenstand tegen de openbaring van een Gouden Eeuw te binden en verteren, waaronder … (Doe je persoonlijke aanroepen.)

Deel 1

1. Aartsengel Michaël, help de mensen in Korea te ontwaken uit de denkwijze die de staat of het geheel belangrijker vindt dan het individu.

Archangel Michael, light so blue,
my heart has room for only you.
My mind is one, no longer two,
your love for me is ever true.

Archangel Michael, you are here,
your light consumes all doubt and fear.
Your Presence is forever near,
you are to me so very dear.

2. Aartsengel Michaël, help de mensen in Korea te ontwaken uit de neiging om het individu, op een paar leiders na, als totaal onbelangrijk te beschouwen.

Archangel Michael, I will be,
all one with your reality.
No fear can hold me as I see,
this world no power has o’er me.

Archangel Michael, you are here,
your light consumes all doubt and fear.
Your Presence is forever near,
you are to me so very dear.

3. Aartsengel Michaël, help de mensen in Korea te beseffen dat alleen het individu nieuwe ideeën kan krijgen en nieuwe ideeën vormen het fundament voor de Gouden Eeuw.

Archangel Michael, hold me tight,
shatter now the darkest night.
Clear my chakras with your light,
restore to me my inner sight.

Archangel Michael, you are here,
your light consumes all doubt and fear.
Your Presence is forever near,
you are to me so very dear.

4. Aartsengel Michaël, help de mensen in Korea onderscheid te maken tussen de ideeën die van de geascendeerde meesters komen en ideeën die van de duistere krachten komen in de vier niveaus van het materiële universum.

Archangel Michael, now I stand,
with you the light I do command.
My heart I ever will expand,
till highest truth I understand.

Archangel Michael, you are here,
your light consumes all doubt and fear.
Your Presence is forever near,
you are to me so very dear.

5. Aartsengel Michaël, help de mensen in Korea te beseffen dat je niet een Gouden Eeuw kunt realiseren zonder dat wij de matrix voor de Gouden Eeuw van de geascendeerde meesters ontvangen.

Archangel Michael, in my heart,
from me you never will depart.
Of hierarchy I am a part,
I now accept a fresh new start.

Archangel Michael, you are here,
your light consumes all doubt and fear.
Your Presence is forever near,
you are to me so very dear.

6. Aartsengel Michaël, help de mensen in Korea te beseffen dat de geascendeerde meesters een essentieel onderdeel vormen om de Gouden Eeuw tot stand te brengen, omdat iets wat zijn oorsprong vindt in deze wereld, haar eigen vibratie, haar eigen bewustzijn, niet kan transcenderen,

Archangel Michael, sword of blue,
all darkness you are cutting through.
My Christhood I do now pursue,
discernment shows me what is true.

Archangel Michael, you are here,
your light consumes all doubt and fear.
Your Presence is forever near,
you are to me so very dear.

7. Aartsengel Michaël, help de mensen in Korea te beseffen dat het lagere bewustzijn alleen maar voor steeds meer verdeeldheid zorgt, zoals wordt gesymboliseerd door de deling van Korea.

Archangel Michael, in your wings,
I now let go of lesser things.
God’s homing call in my heart rings,
my heart with yours forever sings.

Archangel Michael, you are here,
your light consumes all doubt and fear.
Your Presence is forever near,
you are to me so very dear.

8. Aartsengel Michaël, help de mensen in Korea te beseffen dat het dualiteitsbewustzijn alleen maar verdeeldheid kan scheppen en dat de verdeeldheid steeds extremere vormen aanneemt totdat de mensen ontwaken en zeggen: “Wij hebben er genoeg van, wij willen niet meer naar die dualistische leiders luisteren, wij willen een andere vorm van leiderschap.”

Archangel Michael, take me home,
in higher spheres I want to roam.
I am reborn from cosmic foam,
my life is now a sacred poem.

Archangel Michael, you are here,
your light consumes all doubt and fear.
Your Presence is forever near,
you are to me so very dear.

9. Aartsengel Michaël, help de mensen in Korea te beseffen dat de geascendeerde meesters een andere vorm van leiderschap bieden, geen centraal leiderschap, omdat zij geen regerende elite op aarde zijn.

Archangel Michael, light you are,
shining like the bluest star.
You are a cosmic avatar,
with you I will go very far.

Archangel Michael, you are here,
your light consumes all doubt and fear.
Your Presence is forever near,
you are to me so very dear.

Deel 2

1. Aartsengel Michaël, help de mensen in Korea te begrijpen dat de Gouden Eeuw die Saint Germain voor Korea voor ogen heeft, niet van een centraal punt tot stand zal komen. Die wordt tot stand gebracht door vele mensen die individueel ideeën krijgen, maar een bewustzijn van broederschap hebben.

Archangel Michael, light so blue,
my heart has room for only you.
My mind is one, no longer two,
your love for me is ever true.

Archangel Michael, you are here,
your light consumes all doubt and fear.
Your Presence is forever near,
you are to me so very dear.

2. Aartsengel Michaël, help de mensen in Korea te begrijpen dat de gevallen wezens hebben geprobeerd om individualiteit zo te vernietigen dat niemand meer zijn hoofd boven het maaiveld durft uit te steken. Iedereen werd opgevoed voor een bepaalde rol, een bepaalde status in de maatschappij.

Archangel Michael, I will be,
all one with your reality.
No fear can hold me as I see,
this world no power has o’er me.

Archangel Michael, you are here,
your light consumes all doubt and fear.
Your Presence is forever near,
you are to me so very dear.

3. Aartsengel Michaël, help de mensen in Korea te ontwaken uit de denkwijze dat je wordt geprogrammeerd om bepaalde taken te vervullen die werden gesteld aan jouw rol en nooit iets meer te doen dan je programmering.

Archangel Michael, hold me tight,
shatter now the darkest night.
Clear my chakras with your light,
restore to me my inner sight.

Archangel Michael, you are here,
your light consumes all doubt and fear.
Your Presence is forever near,
you are to me so very dear.

4. Aartsengel Michaël, help de mensen in Korea te ontwaken uit de neiging om zich te onderwerpen aan hun traditie, hun familie, hun samenleving, en daardoor te leven als een robot, door te doen wat anderen van hun verwachten.

Archangel Michael, now I stand,
with you the light I do command.
My heart I ever will expand,
till highest truth I understand.

Archangel Michael, you are here,
your light consumes all doubt and fear.
Your Presence is forever near,
you are to me so very dear.

5. Aartsengel Michaël, help de mensen in Korea te ontwaken uit die aspecten van hun nationale cultuur die de uiting van hun spirituele individualiteit inperken en waar alle aandacht naar toe gaat.

Archangel Michael, in my heart,
from me you never will depart.
Of hierarchy I am a part,
I now accept a fresh new start.

Archangel Michael, you are here,
your light consumes all doubt and fear.
Your Presence is forever near,
you are to me so very dear.

6. Aartsengel Michaël, help de mensen in Korea te ontwaken en zich te beginnen af te vragen: ”Wie ben ik als spiritueel wezen? Wat is het goddelijke plan dat ik heb gekozen voordat ik ben geïncarneerd?”

Archangel Michael, sword of blue,
all darkness you are cutting through.
My Christhood I do now pursue,
discernment shows me what is true.

Archangel Michael, you are here,
your light consumes all doubt and fear.
Your Presence is forever near,
you are to me so very dear.

7. Aartsengel Michaël, help de mensen in Korea te ontwaken en te begrijpen dat wij noch Koreanen, Amerikanen, Chinezen, Russen, (Nederlanders,) of wat ook maar zijn. Wij zijn spirituele wezens.

Archangel Michael, in your wings,
I now let go of lesser things.
God’s homing call in my heart rings,
my heart with yours forever sings.

Archangel Michael, you are here,
your light consumes all doubt and fear.
Your Presence is forever near,
you are to me so very dear.

8. Aartsengel Michaël, help de mensen in Korea te begrijpen dat zij in dit leven in Korea wilden incarneren. Help ons te begrijpen dat zij niet alleen de natie Korea wilden brengen, maar de aarde in het algemeen verheffen.

Archangel Michael, take me home,
in higher spheres I want to roam.
I am reborn from cosmic foam,
my life is now a sacred poem.

Archangel Michael, you are here,
your light consumes all doubt and fear.
Your Presence is forever near,
you are to me so very dear.

9. Aartsengel Michaël, help de mensen in Korea te begrijpen dat wij ons al enige tijd van Saint Germain bewust zijn en hem op innerlijke niveaus willen helpen om zijn Gouden Eeuw in Korea te brengen.

Archangel Michael, light you are,
shining like the bluest star.
You are a cosmic avatar,
with you I will go very far.

Archangel Michael, you are here,
your light consumes all doubt and fear.
Your Presence is forever near,
you are to me so very dear.

Deel 3

1. Aartsengel Michaël, help de mensen in Korea te begrijpen dat zij ervoor hebben gekozen om in Korea te incarneren, omdat er een groot potentieel bestaat dat Korea het voorbeeld kan geven van hoe wij het dualiteitsbewustzijn kunnen transcenderen en echt het bewustzijn van de Gouden Eeuw kunnen manifesteren.

Archangel Michael, light so blue,
my heart has room for only you.
My mind is one, no longer two,
your love for me is ever true.

Archangel Michael, you are here,
your light consumes all doubt and fear.
Your Presence is forever near,
you are to me so very dear.

2. Aartsengel Michaël, help de mensen in Korea te beseffen dat je de verdeeldheid tussen Noord- en Zuid-Korea alleen vanuit het menselijk perspectief onmogelijk kunt overwinnen.

Archangel Michael, I will be,
all one with your reality.
No fear can hold me as I see,
this world no power has o’er me.

Archangel Michael, you are here,
your light consumes all doubt and fear.
Your Presence is forever near,
you are to me so very dear.

3. Aartsengel Michaël, help de mensen in Noord-Korea te ontwaken uit de fanatieke programmering om mensen uit Zuid-Korea als hun vijand te beschouwen.

Archangel Michael, hold me tight,
shatter now the darkest night.
Clear my chakras with your light,
restore to me my inner sight.

Archangel Michael, you are here,
your light consumes all doubt and fear.
Your Presence is forever near,
you are to me so very dear.

4. Aartsengel Michaël, help de mensen in Korea te beseffen dat je geen verdeeldheid ziet, wanneer je naar het schiereiland Korea ziet. Je ziet alleen Korea en één volk, want je ziet dat waar de mensen in Noord-Korea door zijn geprogrammeerd, slechts een overjas is die tijdelijk hun innerlijke wezen bedekt.

Archangel Michael, now I stand,
with you the light I do command.
My heart I ever will expand,
till highest truth I understand.

Archangel Michael, you are here,
your light consumes all doubt and fear.
Your Presence is forever near,
you are to me so very dear.

5.  Aartsengel Michaël, help de mensen in Korea te begrijpen dat zij niet de enige mensen zijn die zich hebben afgestemd op Saint Germain, die ervoor hebben gekozen om in Korea te incarneren. Er waren ook mensen afgestemd op Saint Germain die ervoor hebben gekozen om in Noord-Korea te incarneren.

Archangel Michael, in my heart,
from me you never will depart.
Of hierarchy I am a part,
I now accept a fresh new start.

Archangel Michael, you are here,
your light consumes all doubt and fear.
Your Presence is forever near,
you are to me so very dear.

6. Aartsengel Michaël, help de mensen in Noord-Korea te ontwaken en zich te beginnen af te vragen: ”Wie ben ik als spiritueel wezen? Wat is het goddelijke plan dat ik heb gekozen voordat ik ben geïncarneerd?”

Archangel Michael, sword of blue,
all darkness you are cutting through.
My Christhood I do now pursue,
discernment shows me what is true.

Archangel Michael, you are here,
your light consumes all doubt and fear.
Your Presence is forever near,
you are to me so very dear.

7. Aartsengel Michaël, help de mensen in Zuid-Korea te begrijpen dat wij, omdat onze natie vrijer is, het potentieel hebben om het spirituele evenwicht voor de mensen in Noord-Korea te bewaren tot ook zij ontwaken uit hun programmering.

Archangel Michael, in your wings,
I now let go of lesser things.
God’s homing call in my heart rings,
my heart with yours forever sings.

Archangel Michael, you are here,
your light consumes all doubt and fear.
Your Presence is forever near,
you are to me so very dear.

8. Aartsengel Michaël, help de mensen in Noord-Korea zich te herinneren wie zij zijn en waarom zij in Noord-Korea zijn geïncarneerd in dit leven. Help hen te accepteren wie zij zijn en hun potentieel te accepteren om te gaan staan en te zeggen: “Niet meer.”

Archangel Michael, take me home,
in higher spheres I want to roam.
I am reborn from cosmic foam,
my life is now a sacred poem.

Archangel Michael, you are here,
your light consumes all doubt and fear.
Your Presence is forever near,
you are to me so very dear.

9. Aartsengel Michaël, help de mensen in Zuid-Korea het dualiteitsbewustzijn te overwinnen, zodat wij vanbinnen niet verdeeld zijn en niet onderling verdeeld zijn.

Archangel Michael, light you are,
shining like the bluest star.
You are a cosmic avatar,
with you I will go very far.

Archangel Michael, you are here,
your light consumes all doubt and fear.
Your Presence is forever near,
you are to me so very dear.

Deel 4

1. Aartsengel Michaël, wij, degenen die in Zuid-Korea zijn geïncarneerd, geven jou nu het gezag om de versterkingen die de duistere krachten in het identiteitsrijk boven Noord-Korea hebben gemaakt, op te ruimen.

Archangel Michael, light so blue,
my heart has room for only you.
My mind is one, no longer two,
your love for me is ever true.

Archangel Michael, you are here,
your light consumes all doubt and fear.
Your Presence is forever near,
you are to me so very dear.

2. Aartsengel Michaël, wij, degenen die in Zuid-Korea zijn geïncarneerd, geven jou nu het gezag om de versterkingen die de duistere krachten in het mentale rijk boven Noord-Korea hebben gemaakt, op te ruimen.

Archangel Michael, I will be,
all one with your reality.
No fear can hold me as I see,
this world no power has o’er me.

Archangel Michael, you are here,
your light consumes all doubt and fear.
Your Presence is forever near,
you are to me so very dear.

3. Aartsengel Michaël, wij, degenen die in Zuid-Korea zijn geïncarneerd, geven jou nu het gezag om de versterkingen die de duistere krachten in het emotionele rijk boven Noord-Korea hebben gemaakt, op te ruimen.

Archangel Michael, hold me tight,
shatter now the darkest night.
Clear my chakras with your light,
restore to me my inner sight.

Archangel Michael, you are here,
your light consumes all doubt and fear.
Your Presence is forever near,
you are to me so very dear.

4. Aartsengel Michaël, wij, degenen die in Zuid-Korea zijn geïncarneerd, geven jou nu het gezag om de versterkingen die de leiders in Noord-Korea in het fysieke rijk hebben gemaakt, op te ruimen.

Archangel Michael, now I stand,
with you the light I do command.
My heart I ever will expand,
till highest truth I understand.

Archangel Michael, you are here,
your light consumes all doubt and fear.
Your Presence is forever near,
you are to me so very dear.

5. Aartsengel Michaël, wij, degenen die in Zuid-Korea zijn geïncarneerd, roepen nu op dat de positieve veranderingen die al in Noord-Korea zijn gekomen, volledig worden gemanifesteerd. Bind en verteer alle duistere krachten die de Gouden Eeuw voor Noord-Korea tegenhouden.

Archangel Michael, in my heart,
from me you never will depart.
Of hierarchy I am a part,
I now accept a fresh new start.

Archangel Michael, you are here,
your light consumes all doubt and fear.
Your Presence is forever near,
you are to me so very dear.

6. Aartsengel Michaël, wij, degenen die zijn geïncarneerd in Zuid-Korea, geven jou nu het gezag om de duistere krachten te binden en verteren die achter de leiders van Noord-Korea en hun poging om hun natie in een fort te veranderen waar niemand in of uit kan, zitten.

Archangel Michael, sword of blue,
all darkness you are cutting through.
My Christhood I do now pursue,
discernment shows me what is true.

Archangel Michael, you are here,
your light consumes all doubt and fear.
Your Presence is forever near,
you are to me so very dear.

7.  Aartsengel Michaël, wij, degenen die zijn geïncarneerd in Zuid-Korea, geven jou nu het gezag om de versterkingen die zijn gemaakt door de duistere krachten op alle vier niveaus van de materie boven Zuid-Korea op te ruimen.

Archangel Michael, in your wings,
I now let go of lesser things.
God’s homing call in my heart rings,
my heart with yours forever sings.

Archangel Michael, you are here,
your light consumes all doubt and fear.
Your Presence is forever near,
you are to me so very dear.

8. Aartsengel Michaël, wij, degenen die zijn geïncarneerd in Zuid-Korea, bevestigen met jou dat wij maar één Korea zien, een vrij Korea. Het is geen kwestie van óf Korea herenigd wordt, het is slechts een kwestie van wannéér. Wij accepteren dat het nú al zo is.

Archangel Michael, take me home,
in higher spheres I want to roam.
I am reborn from cosmic foam,
my life is now a sacred poem.

Archangel Michael, you are here,
your light consumes all doubt and fear.
Your Presence is forever near,
you are to me so very dear.

9. Aartsengel Michaël, wij, degenen die zijn geïncarneerd in Zuid-Korea, bevestigen dat de matrix van de Gouden Eeuw van een herenigd Korea steeds dieper om ons heen naar beneden valt en dat elk van ons zich in die matrix van de Gouden Eeuw bevindt. Die wordt geopenbaard waar wij zijn, omdat die hier op dit moment fysiek wordt gemanifesteerd, waar wij jij bent.

Archangel Michael, light you are,
shining like the bluest star.
You are a cosmic avatar,
with you I will go very far.

Archangel Michael, you are here,
your light consumes all doubt and fear.
Your Presence is forever near,
you are to me so very dear.

Verzegeling
In naam van de Goddelijke Moeder accepteer ik volledig dat de kracht van deze oproepen wordt gebruikt om het Ma-terlicht te bevrijden, zodat het de volmaakte visie van Christus kan openbaren in mijn leven, bij alle mensen en op de planeet. In naam van IK BEN DIE IK BEN, het is klaar! Amen.