Geascendeerde meesters (h)erkennen

Geascendeerde Meester Guru Ma, 16 november 2015

IK BEN de Geascendeerde Meester Guru Ma. Ik kom nogmaals door de liefde van mijn vriend Richard, mijn twee dochters, degenen onder mijn studenten die mij hebben herkend en de studenten die mij niet hebben herkend. En hier wil ik het vandaag over hebben. Hoe herken je een geascendeerde meester?

Wat houdt het in om Christusonderscheid te hebben? Weten jullie waarom ik mijn boek de titel ‘Don’t Drink Your Own Kool-Aid’ heb gegeven? Dat kwam natuurlijk omdat ik er zo vaak van werd beschuldigd dat ik het vrouwelijke equivalent was van Jim Jones, die jullie allemaal de Kool-Aid liet drinken. Het kwam ook omdat je een geascendeerde meester niet kunt (h)erkennen als jij je eigen Kool-Aid drinkt.

Realiseren jullie je, zoals ik wel zeker weet, dat er een aantal organisaties door geascendeerde meesters zijn gesponsord? Ikzelf heb diverse vroegere dispensaties en organisaties van geascendeerde meesters erkend. Je begint met je een beeld te vormen van hoe jij je als student van de geascendeerde meesters moet gedragen. Wat jij niet beseft, is dat er twee aspecten zitten aan een boodschap, dictaat, lering, van de geascendeerde meesters. De meester en de uiterlijke vorm van de lering.

Hoe kwam het dat je een lering van een geascendeerde meester hebt herkend? Er zijn natuurlijk maar heel weinig mensen opgegroeid met de leringen van de geascendeerde meesters. Je bent opgegroeid met de traditionele religies. Je moest tegen de grote religies ingaan om een lering van geascendeerde meesters te herkennen. Je deed dit omdat jij ervoor openstond om over iets nieuws na te denken. Je deed dat ook omdat je naast de uiterlijke woorden die door die lering van de geascendeerde meester werden gegeven, in staat was om je af te stemmen op, te resoneren met, de vibratie die hoger was dan je bij de grote religies had ervaren.

Onderscheidingsvermogen heeft twee aspecten. De ene is openheid en dat betekent dat je geen onderscheidingsvermogen aan de dag kunt leggen als jij geen openheid bezit. Natuurlijk kun jij je niet voor alles openstellen, anders zou je heel gemakkelijk door de verkeerde leraren om de tuin geleid kunnen worden. Mijn punt is dat als je één lering gebruikt om uiterlijke criteria vast te stellen voor wat de geascendeerde meesters wel of niet zouden mogen zeggen, hoe zij wel of niet door een bepaalde meester mogen spreken, dan drink jij jouw eigen Kool-Aid en sluit jij je openheid af. Wanneer jij je niet openstelt om vibraties te voelen, kun je geen vibraties voelen. Je kunt niet vibraties voelen als je een filter hebt van een aantal criteria op de wereld over wat de geascendeerde meesters wel of niet horen te zeggen en hoe wij ons wel of niet tot uitdrukking zouden mogen brengen.

Waarom noemen wij het progressieve openbaringen, denk je? Waarom denk je dat wij nieuwe organisaties en nieuwe boodschappers sponsoren? Omdat de boodschap progressief is. Wanneer wij een bepaalde organisatie hebben, zoals de Summit Lighthouse, is het niet de bedoeling dat wij precies hetzelfde zeggen of hetzelfde doen als eerdere organisaties. Dan zou de lering niet progressief zijn.

Ook kan ik niet hetzelfde zeggen als ik deed toen ik nog geïncarneerd was, omdat het niet jouw beeld van mij bevestigt. Ik kan je niet verder laten komen als je niet verder wilt kijken dan dit imago en jouw eigen Kool-Aid niet meer drinkt. Ik mag de aanleiding zijn geweest om die Kool-Aid te ontwikkelen en te maken. Dat klopt. Maar ik heb die niet gemaakt. Het werd in jouw gedachten gemaakt en daar moet je het ook overwinnen, mijn geliefde kinderen en studenten.