De Meester-Sleutel voor het Succes van Spirituele Bewegingen

ONDERWERPEN: Wees je bewust van de verdeel-en-heersstrategie – Het echte doel van een spirituele beweging

Geascendeerde Meester Aartsengel Michaël, 24 december 2005

IK BEN Michaël, de Aartsengel, en ik kom in deze kersttijd met geschenken, omdat jullie echt het hele jaar door brave kinderen zijn geweest, die niet alleen een bezoek van Santa Claus verdienen, maar van de echte Aartsengel Michaël.

Wees je bewust van de verdeel-en-heersstrategie
De duistere krachten zullen op elke manier werken die ze maar kunnen bedenken om te doen wat duistere krachten altijd doen met degenen die voor het licht werken en dat is: ‘Verdeel en Heers’. Ze zullen alles doen wat ze kunnen om jullie tegen elkaar uit te spelen, door twijfel en angst in jullie eigen geest te zaaien en door conflicten of onenigheden in jullie relaties te projecteren. Wees niet bang voor deze krachten, maar wees er wel alert op en weet dat ze heel subtiel kunnen zijn. Maar wanneer jullie bereid zijn jullie eigen ego te ontmaskeren, dan hebben ze heel weinig macht over jullie.

Mijn geliefde harten, dit is natuurlijk het ingrediënt waar het bij bijna iedere religieuze of spirituele organisatie op deze planeet aan heeft ontbroken: De bereidheid om goed in de spiegel te kijken en jouw eigen ego te ontmaskeren. En dan het besef dat jij, om jouw ego te boven te komen, eenzijn met jouw Christuszelf, eenzijn met de geascendeerde meesters, eenzijn met God en eenzijn met elkaar moet bereiken.

Omdat het, natuurlijk, niet Gods wil is dat één persoon planeet aarde redt. Daarom is het ook zo bespottelijk dat Jezus tot de enige verlosser van de mensheid is verheven, want hij is nooit gekomen om zich van iedereen apart te zetten. Je moet begrijpen dat God wil dat veel, veel mensen deel uitmaken van het verhogen van het bewustzijn van de aarde, maar dat het pas maximale invloed heeft wanneer jullie in eenzijn, in harmonie, eensgezind, samenkomen. En dus moeten jullie je eenzijn bewaken tegen de verdeeldheid van de geest van de antichrist, of die nu aan het werk is door jullie ego, of door duistere krachten of door andere mensen heen werkt.

Daarom moeten jullie je ervan bewust zijn dat het belangrijkste, het belangrijkste kenmerk dat jullie hebben, wat jullie moeten cultiveren, het eenzijn van hart is, dat voorbij ziet aan de uiterlijke verschillen en beseft dat eenzijn veel belangrijker is dan gelijk hebben volgens jouw eigen maatstaven. O, mijn geliefden, wanneer we kijken naar spirituele organisaties, zien we zo vaak dat de studenten er niet in geslaagd zijn om het belang van eenzijn te begrijpen. Ze slaagden er niet in te begrijpen dat wij, de geascendeerde meesters, ons niet in de eerste plaats bezig houden met de resultaten die jullie bereiken in de buitenwereld. We houden ons veel meer bezig met hóe jullie die resultaten bereiken, wat inhoudt dat jullie, óf eensgezind in jullie hart zijn, óf dat jullie die resultaten proberen af te dwingen.

Jezus heeft natuurlijk gesproken over degenen die de hemel met geweld nemen, maar ik moet zeggen dat wij – ook niet – bij onze studenten willen zien dat zij de aarde met geweld nemen. Wij willen de aarde met liefde nemen! En daarom moeten jullie je ervan bewust zijn dat de sleutel om de open deur voor liefde te zijn, het eenzijn is. Eenzijn hier beneden met elkaar, eenzijn met ons Boven. Liefde maakt de stroom in de vorm van een 8 tussen hemel en aarde compleet en enkel de stroom in de vorm van een 8 zal de problemen op aarde verteren.

Het echte doel van een spirituele beweging
Dus wees alert, wees je ervan bewust, dat je doel moet zijn een podium voor eenzijn te maken. Dit is veel belangrijker dan welk succes in de buitenwereld ook. Wanneer je altijd naar eenzijn streeft, besef je dat wanneer er onenigheden of vragen opkomen, jullie aan de situatie in de buitenwereld, de uiterlijke omstandigheden, de uiterlijke woorden, de uiterlijke overtuigingen, de uiterlijk meningen, voorbij moeten zien. Jullie moeten jezelf afvragen: “Brengt dit ons dichter bij elkaar, of haalt het ons uit ons eenzijn?”

En als je vindt dat een discussie of onenigheid je uit dat eenzijn haalt, dan moet je zeggen: “Wij pakken dit verkeerd aan. We proberen dit probleem op te lossen op het niveau van het menselijke bewustzijn en daarom zijn we uiteindelijk nog meer verdeeld in plaats van meer één, meer verenigd, te worden.” Jullie moeten een stapje terug doen en weer contact maken met jullie hart voor het feit dat de belangrijkste bedoeling van jullie samenkomen is: het podium voor eenzijn te vormen, de cirkel van eenzijn.

En wanneer jullie je in de eerste plaats weer toeleggen op dat eenzijn, dan zul je ontdekken dat alle onenigheden die jullie hadden, wegsmelten. En je zult plotseling een nieuwe aanpak van het probleem zien dat jullie meer eenheid, meer eenzijn, brengt en de geschillen oplost, alsof de zon opkwam en de dauw verdampte.

Als jullie deze lering blijven opnemen, hem bestuderen, hem bespreken, presentaties op basis hiervan geven, en de rozenkransen op blijven zeggen, dan zul je zien dat als je over een jaar terugkijkt, hoeveel er getransformeerd is. En zullen jullie jezelf nauwelijks nog herkennen en kunnen jullie nauwelijks begrijpen dat jullie zoveel meer vrede voelen, zoveel gelukkiger zijn, dan daarvoor. En deze transformatie kan oneindig doorgaan, omdat jullie natuurlijk meegaan met de Rivier van Leven, en de Rivier van Leven houdt nooit op te transcenderen, stopt nooit met groeien naar steeds meer vreugde, om steeds meer de vele facetten van God, die jullie Godvlam is, tot uitdrukking te brengen.

Zodoende verzegel ik jullie in de vlam van de Wil van God. Ik verzegel jullie in de Cirkel van Eenzijn die de wil van God is, want het is de allerhoogste wil van God dat al het leven één is. Zodoende verzegel ik jullie met alle kracht van mijn wezen. Het IS af!