Liefde is belangrijker

Geascendeerde Meester Guru Ma, 9 november 2015

IK BEN dus inderdaad de Geascendeerde Meester Guru Ma en ik ben buitengewoon blij dat ik hier ben en kan spreken in de aanwezigheid van mijn twee mooie dochters Moira en Tatiana. Ik wist niet, toen ik nog in het dichte lichaam zat, hoe mooi zij zijn. Je kunt dat alleen maar vanuit het geascendeerde rijk zien. Ik zag natuurlijk niet hoe mooi zij waren, omdat ik niet kon zien hoe mooi ik zelf ben. Want niemand van ons kan de schoonheid van ons goddelijke Wezen zien als wij ons in een dicht lichaam bevinden.

Ik wil dat jullie weten dat een geascendeerde meester geen dictaat op bevel geeft. Niets op aarde kan dat forceren. Wij reageren natuurlijk wel op menselijke wezens, anders zouden wij geen geascendeerde meesters zijn die bij de aarde horen en liefde kan ons daar naartoe magnetiseren. Liefde dwingt niet, maar bestaat uit schoonheid.

Dus kom ik geen specifieke woorden tegen jullie zeggen of tegen de studenten die mijn boek hebben geaccepteerd. Ik kom alleen maar om mijn liefde te delen. De liefde die wij voor elkaar hadden voor wij samen incarneerden. De liefde die zo vaak werd overschaduwd door de tijdelijke zorgen die wij hadden, terwijl wij ons vaak in hectische en moeilijke situaties bevonden. Zoals jullie en ik weten, werd die hectiek, die stress, heel vaak door mij geschapen. Te vaak, zou je kunnen zeggen, maar als geascendeerde meester vervagen die woorden.

Wat is liefde, mijn geliefden? Er worden zoveel woorden aan verbonden, maar er is eigenlijk maar één ding wat er toe doet. Liefde staat boven alles in de materiële wereld. Zij verbindt ons met wat daar boven staat. Uiteindelijk verbindt zij ons met het feit dat wij boven de materiële wereld staan. Wanneer wij in de stroom van liefde zijn, in de aanwezigheid van liefde, krijgen wij een ander perspectief op alles op aarde.

Ik verwacht niet van jullie allen – mijn studenten – dat jullie kijken naar wat er is gebeurd toen wij samen geïncarneerd waren en ineens te zeggen dat het er niet meer toe deed. Ik weet heel goed uit eigen ervaring dat zolang je in een lichaam zit, de dingen die er op de materiële wereld gebeuren, wel toe doen. Maar ik hoop dat jullie allemaal door mijn boek en door mijn Aanwezigheid kunnen begrijpen en voelen dat wanneer jij je met liefde verbindt en wanneer jij weet dat jij boven deze wereld staat, het niet zo is dat niets er meer toe doet, maar dat liefde veel belangrijker is.

Ineens ga je kijken naar wat er met je is gebeurd alsof het met jou is gebeurd, maar jou niet heeft veranderd, in zijn macht had, jou bezat. Wanneer jij kunt gaan accepteren dat wat er gebeurd is jou niet bezit, kun jij er eigenaar van worden. Je kunt gaan begrijpen dat wat er met je is gebeurd – gedeeltelijk – kwam vanwege keuzes die jij hebt gemaakt en keuzes die andere mensen hebben gemaakt. Wanneer je daar eigenaar van wordt, kun je het weggeven. En dan bevrijd jij jezelf waardoor de liefde weer door jou heen kan stromen en dan weet je dat liefde belangrijker is.