Vrede in Oekraïne en veranderingen in Rusland

Vraag: Wat is ervoor nodig om de situatie in Oekraïne te veranderen? Wat kunnen wij in bredere zin doen om vrede te brengen, naast de wake van 500 mensen van Moeder Maria?

Antwoord van Geascendeerde Meester Saint Germain, 18 juli 2015 – Los Angeles:

Om het conflict in de Oekraïne te laten ophouden, moet er twee dingen gebeuren. Het eerste is dat de mensen in Oekraïne hun bewustzijnsniveau moeten verhogen, zodat zij verantwoordelijkheid voor hun eigen natie willen nemen en de veranderingen door te voeren die vanzelfsprekend nodig zijn. Elke natie die op een of andere manier onder het juk van de Sovjet Unie heeft gezeten, of dat nu kwam omdat ze er een deel van waren of door het Warschaupact, moet serieus aan de slag om het bewustzijn te overwinnen waar wij laatst in Estland over hebben gesproken.

Als een natie dat werk niet wil doen, zit ze vast in een niemandsland. Nu zie je dat Oekraïne een grote natie is met goede natuurlijke bronnen wat betreft landbouw en een paar andere natuurlijke bronnen en industrieën. Het klopt absoluut niet dat een land van die grootte niet in staat is om een functionerende economie te hebben en haar eigen volk kan voeden en onderhouden in een staat van relatieve overvloed. Dus het volk van Oekraïne moet hiernaar willen kijken en de veranderingen die er moeten komen, doorvoeren.

Er is nauwelijks een natie die onder het communistische juk zat, die niet de bewustzijnsstaat moet transcenderen, omdat zij geen initiatief durven te nemen en moeite willen doen. Het bewustzijn bestond in de Sovjet Unie dat het niet gaf of je hard werkte, of dat jij je inspande, omdat het niet zou helpen. Dit gold in de tijd van de sovjets, maar niet meer bij een vrije economie, omdat jij je absoluut moet inspannen om de economie van het land tot een hoger niveau te laten stijgen. Dit is de enige manier waarop de naties in het westen naar een hoger niveau zijn gestegen: omdat de mensen die moeite wilden doen en ook omdat ze wilden delen.

In Oekraïne, en ook in veel vroegere sovjetlanden, heb je natuurlijk een probleem met corruptie die in zekere zin werd geïnstitutionaliseerd ten tijde van de Sovjet Unie, omdat de enige manier om het systeem te ontlopen, was door bepaalde zakelijke afspraken onder te tafel te maken. Dus de mensen in Oekraïne moeten zelf hiervoor zorgen.

Het andere wat moet gebeuren, is dat er iets in Rusland moet veranderen, omdat Rusland hier duidelijk de agressor is. Eerlijk gezegd moet die verandering plaatsvinden wanneer Vladimir Poetin niet meer geïncarneerd is. Het is voor 90% waarschijnlijk dat dit gebeurt voor 2018, wanneer hij herkozen moet worden. Maar het is helemaal niet zeker, omdat Poetin eigenlijk alleen maar geïncarneerd blijft door het Russische volk.

Iedereen die incarneert heeft wat wij zouden kunnen noemen een natuurlijke tijd van leven voor die incarnatie. Dit wordt gebaseerd op het karma dat iemand heeft en het bewustzijnsniveau op het moment dat hij werd geboren. Nu kunnen mensen iets doen om die natuurlijke levensduur te verkorten of te verlengen. Als zij rechtstreeks misbruik maken van anderen of macht misbruiken – zoals Adolf Hitler bijvoorbeeld – verkorten zij hun levensduur. Zij kunnen natuurlijk ook goede daden verrichten en hun bewustzijn transcenderen en daarmee hun leven verlengen.

Iemand kan op het punt komen dat zijn of haar natuurlijke levensduur voorbij is. Maar als zij in een openbare positie zijn, kunnen zij zoveel energie van de mensen onder hen stelen dat die hen langer in leven houdt dan het afkapmoment. Dit is letterlijk de situatie in Rusland en dat houdt Vladimir Poetin op dit moment in leven, want zijn tijd was een half jaar geleden al op.

Dit is een moeilijke toestand om iets aan te doen, want hoewel je oproepen kunt doen en hierover het oordeel afroepen, kun je niet de vrije wil van het Russische volk tenietdoen. Je kunt een oproep doen om de demonen en de gevallen wezens die niet geïncarneerd zijn, die Poetin steunen, te binden zoals jullie in deze invocaties hebben gedaan. Maar je kunt geen oproep doen die de vrije wil van de Russische mensen schendt die hem als een sterke leider beschouwen die de grootsheid van Rusland kan herstellen, wat iets is wat zij graag willen. Natuurlijk is dit geen echte noodzaak en zij zouden veel vrijer zijn als zij dat verlangen om Rusland groot te maken, zouden opgeven. Maar zolang zij dat niet kunnen, kun je geen oproepen doen die dat tenietdoen.

Je moet toegeven dat Poetin zich zelf niet erg druk maakt om Oekraïne. Hij heeft geen specifiek doel, zelfs niet om het oostelijke deel van Oekraïne of zelfs heel Oekraïne te veroveren, of een buffer tussen hem en de NATO te vormen. Poetin voelt zich niet bedreigd door de NATO. Hij weet heel goed dat de NATO Rusland niet zal aanvallen. Hij weet heel goed vanwege de reacties van de westerse leiders sinds zijn interventie in Oekraïne dat zij liever willen dat hij passief blijft en zolang hij passief blijft, gaan zij militair niets tegen hem ondernemen. Maar hij heeft het conflict in Oekraïne nodig om zijn imago bij het Russische volk op te houden en zelfs te verbeteren.

Hij moet dit imago versterken, omdat het bewustzijn van het volk in Rusland natuurlijk stijgt en dat komt omdat de vele studenten in Rusland die de leringen van de geascendeerde meesters erkennen al heel lang decreten en invocaties opzeggen – niet alleen van deze boodschapper, maar ook van vroegere dispensaties en andere boodschappers. Dus ik wil mijn erkentelijkheid betuigen voor de inspanningen van heel veel toegewijde studenten van de geascendeerde meesters in Rusland die het land op het punt hebben gebracht dat die nu dicht bij een doorbraak in het collectieve bewustzijn is, zodat een cruciaal aantal Russische mensen het syndroom van een sterke leider kunnen opgeven, en daardoor zal er een nieuw tijdperk voor Rusland aanbreken.