Klopt het boek Openbaringen wel?

Vraag: De volgende vraag is voor meester Jezus. Het gaat over het boek Openbaringen. De laatste 20 eeuwen is het boek Openbaringen een bron van angst geweest die de kerk heeft gebruikt voor speculatieve interpretaties. Wanneer horen wij van jou, meester Jezus, de precieze betekenis van dit boek en hoe dit op ons leven van toepassing is? Is de uitleg van Edgar Cayce over het boek Openbaringen correct?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus, 18 juli 2015 – Los Angeles

Het boek Openbaringen was geen zuivere openbaring. Het was meer de tussenkomst van het collectieve bewustzijn van die tijd met het bewustzijn van de persoon die hem heeft ontvangen. Het is daarom vanaf het allereerste begin beïnvloed door de op angst gebaseerde bewustzijnsstaat die al op deze planeet aanwezig is sinds de gevallen wezens hier zijn geïncarneerd.

Er staan bepaalde elementen in het boek die duidelijk op angst worden gebaseerd en ontspringen aan dat op angst gebaseerde bewustzijn. Het boek Openbaringen werd niet als dictaat uitgebracht, zoals jullie dat nu horen. Destijds maakte het lagere bewustzijnsniveau het ons onmogelijk om dictaten zoals deze uit te brengen, dus Christenen, en vooral christelijke fundamentalisten, hebben de waarde en de zuiverheid van het boek Openbaringen overschat. Dit betekent niet dat het helemaal geen waarde heeft. De vier evangeliën waren ook niet zuiver en die zijn ook de moeite waard. Zij kunnen op diverse manieren worden gebruikt.

Ik zeg niet dat de interpretatie van Edgar Cayce juist is. Ik zou zeggen dat het één van de deugdelijke interpretaties is van het boek Openbaringen. Er bestaat geen allerbeste interpretatie, omdat met de tijd het bewustzijn wordt verhoogd en het mogelijk is om bepaalde bijbelboeken op steeds andere manieren te interpreteren. Sinds Edgar Cayce zijn waardevolle interpretatie heeft gegeven, is het collectieve bewustzijn weer heel erg veranderd dus zijn er weer andere manifesteren waarop je het boek kunt interpreteren.

Persoonlijk ben ik niet van plan hier iets over te zeggen, omdat ik het niet belangrijk genoeg vind voor het werk waar ik nu mee bezig ben. Ik zou liever een heel nieuwe lering uitbrengen voor deze tijd dan teruggaan naar het verleden en dat te interpreteren. Ik weet dat men kan zeggen dat het de moeite waard is om dat aan te pakken, omdat dit boek veel invloed heeft op de christelijke beweging. Ik ben het er niet mee oneens, maar ik kies ervoor om mij te richten op nieuwe leringen, omdat ik door commentaar te geven op het boek Openbaringen door een boodschapper, niet de mensen bereik die hun aandacht aan het boek Openbaringen besteden. Dus ik wil liever de mensen bereiken die zich meer openstellen voor nieuwe leringen.