Hoe je voor geliefden moet bidden

Vraag: In hoeverre kunnen de geascendeerde meesters bij iemand anders ingrijpen, wanneer je daarvoor bidt? Wat voor rol speelt de vrije wil wanneer zij zich er niet van bewust zijn dat er demonische krachten op hen worden uitgeoefend? Met andere woorden, hoe kunnen onze geliefden worden losgesneden van niet geïncarneerde zielen, entiteiten en demonen wanneer wij voor hun genezing bidden?

Antwoord van Geascendeerde Meester Astrea, 18 juli 2015 – Los Angeles:

Vrije wil is de ultieme leidsman bij alles wat er op aarde gebeurt. Je kunt geen oproep doen die tegen de vrije wil van jouw geliefden ingaat. Je moet heel voorzichtig zijn dat jij, wanneer je oproepen doet, niet iets op jouw geliefden projecteert wat hun vrije wil schendt. Wij, de geascendeerde meesters, zullen natuurlijk niet iets doen wat de vrije wil van de mensen voor wie jij bidt, schendt, maar het is mogelijk dat je energie op hen projecteert die hen belast en bij jouw karma veroorzaakt, als je de intentie hebt hun leven te veranderen.

Het klopt natuurlijk helemaal dat wanneer iemand die door entiteiten of demonen wordt bezeten, geen vrije wil meer heeft, geen keuzes uit vrije wil kan maken. Wat je wel kunt doen, is dat je oproepen aan mij of andere meesters doet om de persoon te binden en los te snijden – de entiteiten en demonen te binden en de persoon los te snijden – en dan krijgt die persoon even pauze om zijn vrije wil te gebruiken.

Je moet je er echter van bewust zijn dat in veel gevallen de mensen die in moeilijke situaties zitten, zoals bijvoorbeeld een verslaving, niet bereid zijn hun eigen keuzes te maken, zodat zij, ook als zij een kort moment worden losgesneden, niet de kans benutten om betere keuzes te maken. Zij zullen alleen maar een andere entiteit of demon aantrekken. Dit heeft Jezus aangetoond bij een man toen hij zei dat je er één kunt verdrijven, maar dat hierdoor juist zeven andere worden aangetrokken die erger zijn dan de eerste. Omdat de natuur – en trouwens ook het astrale rijk – een vacuüm verafschuwt.

Wat kun je wel voor geliefden doen? Nu, je kunt oproepen doen en die zou je ook moeten doen. Maar daarna moet je totaal respect hebben voor hun vrije wil. Ik weet dat dit moeilijk kan zijn, omdat je om die mensen geeft, maar dit is een noodzakelijk ingrediënt op het pad om controlespelletjes van antiliefde te overwinnen. Het kan heel erg complex zijn, zoals Aartsengel Michaël heeft gezegd, wat mensen moeten doormaken om een hoger bewustzijnsniveau te krijgen. Je zou van iemand kunnen zeggen: “Wat zij nu doormaken, hoe zij nu lijden, kan niet behulpzaam zijn voor hun spirituele groei.” En in veel gevallen zou je misschien wel gelijk kunnen hebben, want een verslaving is op dat moment niet erg nuttig voor hun spirituele groei.

Aan de andere kant kan het ook zijn dat iemand die situatie moet meemaken om, zoals Moeder Maria heeft gezegd, te weten te komen wat mensen die zich in zo’n staat bevinden, doormaken en dan te laten zien hoe zij die kunnen transcenderen en daarna in staat te zijn anderen te helpen. Het kan ook zijn dat jouw geliefde vast komt te zitten in een verslaving en er in dit leven niet vanaf komt, omdat hij of zij geen beslissingen wil nemen en de verantwoordelijkheid om te groeien niet op zich wil nemen.

Ik begrijp heel goed dat het heel moeilijk kan zijn om hiernaar te kijken. Maar dan doe je opnieuw, een stap omhoog naar een hogere vorm van liefde en totale acceptatie van hun gebruik van de vrije wil, wanneer je hiernaar kunt kijken en zeggen: “Ik heb gedaan wat ik kon voor deze persoon” met betrekking tot oproepen doen en invocaties opzeggen, maar ook door op andere manieren die persoon hulp te bieden. Maar wanneer jij het gevoel hebt dat je hebt gedaan wat je maar kunt, dan moet je het opgeven, loslaten.

Misschien moet je wel beslissen dat je die persoon niet meer in je leven wil, omdat dit jou niet helpt op jouw eigen spirituele pad. Maar wees zorgvuldig in die beslissing. Je wilt jezelf onderzoeken en onderzoeken of jij eraan gehecht bent om die persoon te veranderen, of dat jij een wond hebt die door het gedrag van die andere persoon wordt opengereten, zodat jij eigenlijk die ander wilt veranderen om niet jouw eigen wond te hoeven behandelen. In dat geval moet je een stap omhoog doen en naar je eigen psychologische problemen willen kijken, want hoewel het de spanning zal verminderen als je wegloopt, helpt het niet om te groeien.

Dus, het zijn opnieuw kwetsbare dingen. Er zijn geen zwart-witantwoorden of -oplossingen, maar zoals Moeder Maria zo fijntjes heeft gezegd, je krijgt wel de kans om goddelijke leiding, hulp, leiding te vragen, om je intuïtie te gebruiken, om je af te stemmen. En je krijgt de kans om je af te vragen: “Reageer ik eerder uit een staat van liefde dan uit angst of door een wond die ik heb?”