Kunnen wij in andere octaven of werelden incarneren?

Vraag: Zijn wij in staat om in een van de drie octaven te incarneren naast het fysieke? Als dat zo is, welke factoren spelen daarin mee? Wat is het fysieke equivalent van het verouderen van het lichaam, bijvoorbeeld ziek worden, sterven, enzovoort?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 18 juli 2015 – Los Angeles:

Wanneer wij het hebben over incarneren, hebben wij het specifiek over het fysieke octaaf, omdat het materiële universum en planeet aarde een schoolklas zijn waar je in de eerste plaats iets leert door geïncarneerd te zijn op het fysieke vlak. Je bent natuurlijk ook altijd geïncarneerd in de drie andere octaven, omdat je drie hogere lichamen hebt. Maar dat zijn geen fysieke lichamen.

Er zijn levensstromen die een band hebben met de aarde die nu op een andere planeet zijn geïncarneerd, omdat vele levensstromen op meer dan één planeet incarneren. Dus technisch gesproken incarneer je niet op één van de hogere octaven, maar daar ga je tussen fysieke incarnaties in heen.

De lichamen die jij bezit – de drie hogere lichamen – verouderen niet op dezelfde manier als het fysieke lichaam, maar je kunt natuurlijk wel in een spiraal terechtkomen waarin het steeds heftiger wordt tot het heel onaangenaam voor je wordt om daar te zijn, dat geldt met name het emotionele lichaam. Hetzelfde geldt voor het mentale lichaam, waarbij het niet zozeer om de intensiteit gaat, maar om een bepaalde denkwijze zodat je gelooft dat jij superieure kennis bezit en jij daar dan in komt vast te zitten.

Het bewustzijnsniveau dat je hebt voor je het fysieke lichaam verlaat, bepaalt waar jij tussen incarnaties in heen gaat – waar jouw ziel tussen incarnaties in heen gaat. Veel mensen die iets beneden het 48e bewustzijnsniveau zitten, gaan tussen incarnaties in naar het emotionele octaaf, met name het astrale vlak, omdat hun bewustzijnsniveau zo laag is dat zij nergens anders heen kunnen. Zij beheersen hun emoties eenvoudig niet. Er zijn een aantal mensen die meer emotionele controle hebben gekregen, omdat dit lichaam enigszins door het mentale lichaam wordt beheerst en die kunnen naar het mentale rijk gaan. Er zijn ook mensen waarvan het mentale en emotionele lichaam wordt beheerst door het identiteitslichaam die naar het identiteitsrijk kunnen. Dan is er natuurlijk nog het niveau van Devachan, die wij het niveau noemen waarop alle wensen worden vervuld, die alle drie octaven overkoepelt. Daar kunnen de mensen bepaalde wensen uitleven die zij niet konden uitvoeren toen zij fysiek waren geïncarneerd.

Het belangrijkste is eigenlijk dat jij je realiseert dat als alles op een natuurlijke manier verloopt, jouw fysieke lichaam onder controle staat van je emotionele lichaam. Jouw emotionele lichaam zou dan onder controle van je mentale lichaam moeten staan en jouw mentale lichaam zou onder controle van je identiteitslichaam behoren te zijn. Jouw identiteitslichaam zou onder controle van je IK BEN Aanwezigheid behoren te staan. In dat geval gaan levensstromen óf naar een of ander hoger rijk van het identiteitslichaam, of het identiteitsrijk, óf ze incarneren meteen weer. Hoe hoger je bewustzijn, hoe waarschijnlijk het is dat je binnen heel korte tijd weer reïncarneert, zonder op het Devachanniveau veel heling nodig te hebben of alles te moeten verwerken of te ervaren.

Het verhogen van je bewustzijn is inderdaad heel erg belangrijk. Zowel in Egypte en Tibet heb je de traditie dat jij je op de fysieke dood voorbereidt en in staat bent jouw bewustzijn te verhogen op het moment dat je sterft. Het concept klopt wel ongeveer, hoewel het in beide tradities enigszins uit evenwicht is geraakt. Je kunt je niet je hele leven op de dood voorbereiden en ook maximale vooruitgang boeken.

Je moet als het kleine kind zijn die slechts in het moment leeft, in ieder geval een deel van de tijd. Maar als je weet dat je een ziekte hebt die je misschien fataal wordt en je hebt het gevoel dat je nog maar weinig tijd hebt, is het wel de moeite waard om je extra in te spannen om je bewustzijn te verhogen. Zelfs een relatief korte periode daarmee bezig zijn kan je op een hoger niveau brengen, zodat je na de dood van jouw lichaam naar een betere plaats gaat. Dit geldt natuurlijk ook voor oproepen die je doet voor geliefden, hoewel die worden beperkt door hun vrije wil.