Het conflict tussen Rusland, China en de Verenigde Staten

Vraag: Bespreek alsjeblieft de ernst van het conflict van Rusland en China met de Verenigde Staten – bijvoorbeeld, het wereldconflict, oorlogen over geldstromen, macht, en de werelddominantie.

Antwoord van Geascendeerde Meester Saint Germain, 18 juli 2015 – Los Angeles:

Er bestaat geen conflict tussen de Verenigde Staten, Rusland en China. Er bestaat een conflict tussen bepaalde demonen en gevallen wezens die met elkaar strijden om de wereldmacht en die deze drie landen gebruiken voor hun machtsspel, dat in principe een spel om de controle is.

Het is belangrijk om dit te erkennen, omdat er eigenlijk geen conflict bestaat tussen de mensen in de drie landen. Er was natuurlijk heel lang een conflict, de Koude Oorlog, tussen de Sovjet Unie en de Verenigde Staten. Daarna had je een pauze waarin de Verenigde Staten heel erg dominant was, en nu ontstaat de situatie dat China opkomt, en steeds meer een economische en politieke macht wordt.

Het is duidelijk dat er een omslag in de macht op de wereld moet komen, en die komt er ook. De Verenigde Staten zal de komende decennia invloed verliezen. Rusland zal geen terrein meer winnen, maar China en India zullen machtiger worden, zowel economisch als politiek. Dat is door maar één reden: er zijn meer mensen daar geïncarneerd dan in de Verenigde Staten of Rusland.

Zoals wij al eerder hebben gezegd, is het ons doel om 10 miljard mensen te laten incarneren. Wij hebben dat doel nog niet helemaal bereikt en je zou eens naar de landen kunnen kijken die om diverse redenen het geboortecijfer verlagen, zodat een ziel niet zoveel kansen heeft om in die landen te incarneren. Het spreekt vanzelf dat een land dan haar eigen invloed beperkt op het wereldtoneel door die ene daad van het bevolkingsaantal aan banden te leggen.

Ik weet heel goed dat je kunt zeggen dat China, die een politiek voert van één kind hebben, ook het aantal zielen heeft beperkt, maar toch zijn daar meer dan een miljard zielen in dat land geïncarneerd. En nog meer in India en de hele zuidoostelijke streek van Azië. Dus dan zul je een verandering gaan zien. Dit is gewoon onvermijdelijk, want het is niet erg waarschijnlijk dat de westerse naties het geboortecijfer zullen laten stijgen in het volgende decennium.

Ik zeg dat er bepaalde, we zouden kunnen zeggen, logistieke factoren op planetaire schaal zijn ten gunste van China en India en andere landen in zuidoost Azië. Hier kan men in het westen niet zoveel aan doen en het helpt zeker niet om hier een militair conflict over aan te gaan. Rusland kan ook niet zoveel doen. Rusland zal niet meer invloed krijgen in de decennia die voor ons liggen. Zij zal invloed verliezen. Dit is opnieuw gewoon een kwestie van het aantal mensen dat er is.