De Essentie van Goddelijke Leiding

Geascendeerde Meester De Grote Goddelijke Leider, 31 december 2005

De essentie van Goddelijke Leiding
Mijn geliefden, wat is de essentie van Goddelijke Leiding? Zou je kunnen zien dat God tegengestelde aanwijzingen geeft aan verschillende mensen, zodat ze her en der heen zouden rennen in tegenovergestelde richtingen of zelfs met elkaar vechten? God heeft natuurlijk meer dan één religie op aarde gegeven, maar God heeft nooit de intentie gehad om ware religies elkaar te laten bestrijden in plaats van aan een gemeenschappelijk doel te werken, namelijk het bewustzijn van de mensheid te verhogen.

De verdeeldheid die je tussen religies of binnen religies ziet, zijn natuurlijk het werk van de gevallen engelen. Dus als de Goddelijke Leiding verenigd wordt, bestaat er eenzijn. Dit betekent dat als jij naar jouw Goddelijke Leiding luistert, jij meehelpt met het grotere plan van de geascendeerde meesters.

Jullie zouden het misschien op verschillende manieren doen, omdat jullie unieke individuen zijn, maar achter de handelingen in de buitenwereld zit een dieper gevoel van eenzijn in jullie bedoelingen. En zonder dat eenzijn van de bedoelingen zullen jullie je niet onderscheiden en de aarde veranderen door jullie volledige potentieel te benutten. Dit heeft eraan ontbroken in veel spirituele organisaties, gedeeltelijk omdat de gevallen wezens erin geslaagd zijn om ze tegen elkaar op te zetten, maar gedeeltelijk omdat degenen uit het Licht niet bereid waren hun visie te verhogen en zich af te stemmen op het ene plan van de geascendeerde meesters.

Daarom vertrouw ik erop dat jullie, die veel lessen gekregen hebben over eenzijn, die lering zullen internaliseren en hem gebruiken om verder te kijken dan de verdeeldheid in jullie ego, de verdeeldheid in verschillende groepen en belangen en groeperingen die aan jullie trekken en zeggen: “We willen liever eenzijn dan gelijk krijgen. We willen juist zijn in de ogen van God in plaats van onder de mensen rechtschapen beschouwd te worden.” Want enkel door dat juist zijn in de ogen van God, manifesteren jullie de Gouden Eeuw.

Daarom prijs ik jullie voor jullie werk, voor jullie enthousiasme, en zeg: “Verhoog je enthousiasme naar eenpuntigheid. Maak van het licht in je hart de laserstraal, waardoor de lichtgolven op één lijn zitten en dan door alles in het fysieke octaaf heen kunnen snijden.” Wees daarom verzegeld in de liefde van de geascendeerde meesters en in mijn vlam van Goddelijke Leiding.