Multinationale corporaties die Afrika exploiteren

Vraag: Wanneer je het hebt over de Russische invloed, zou ik hetzelfde kunnen zeggen over Afrika, omdat het al jaren koloniën van het westen zijn en dit bijna hetzelfde effect heeft. Wanneer ik naar de Franse territoria kijk, of naar de Britse, of de Portugese en al die landen die Afrika hebben ingenomen, zie ik dat ze de ware noden van die volken toedekken, maar er iets uit halen wat de economie nodig had om te groeien. Dus soms ben ik er niet zeker van of je kunt zeggen dat alleen de Russen dat deden, omdat zij communisten waren. Hoe kun je daar verschil in aanbrengen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Saint Germain, 18 juli 2015 – Los Angeles:

De dynamiek in de Sovjet Unie was in vele opzichten gelijk aan de kolonisatie van Afrika of andere delen van de wereld door westerse machten – die een land exploiteren dat minder goed is georganiseerd of minder mogelijkheden heeft om zich te verdedigen. Tegenwoordig zijn het echter niet de naties die hen exploiteren, maar de multinationale corporaties. Deze kwestie moet natuurlijk worden aangepakt voor zich een Gouden Eeuw kan manifesteren. Het is duidelijk dat veel multinationale corporaties machtiger zijn geworden dan veel naties en toch hebben zij geen band met de mensen.

De leiders van een natie hebben in ieder geval meestal wel enig respect voor hun eigen volk. Dus je moet zeker oproepen doen over multinationale corporaties en wij hebben het er al enigszins over gehad, maar in de toekomst zullen we dat in grotere mate aanpakken. Het is niet de tijd om opnieuw een diepgaande verhandeling over de situatie in Afrika te geven, omdat Moeder Maria die nog niet zo lang geleden heeft uitgelegd, dus ik zal naar haar woorden verwijzen, als je daar op dit moment meer over te weten wilt komen.