Wat is de oorzaak van de jihadistische islam?

Vraag: Waardoor werd die plotselinge opkomst van de jihadistische islam veroorzaakt en wanneer eindigt die?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 18 juli 2015 – Los Angeles:

Dit is eenvoudig de tweede wet van de thermodynamica in actie. Wanneer je een gesloten systeem hebt, zal entropie – wat chaos en wanorde betekent –  toenemen tot de ingebouwde spanningen in het systeem duidelijker zichtbaar worden. Dit geeft mensen een kans om die te transcenderen, en als zij dat niet transcenderen, dan brokkelt het systeem van binnenuit af of gaat een conflict aan met een kracht in de buitenwereld en brokkelt dan zo af. Het is eenvoudig opnieuw de onwil van de moslims om, eerlijk gezegd, de middeleeuwse denkwijze te transcenderen die de fundamentalistische predikers van de islam aan hen opdringen. Dit heeft een extremere manifestatie van de  jihadistische denkwijze naar buiten gebracht, omdat bepaalde mensen er bijna alles door geweld voor willen doen om mensen gewoon angst aan te jagen.

Je kunt de jihadistische beweging niet intellectueel analyseren, zoals westerse machten en experts graag doen. Wat zij doen, slaat nergens op. Er is geen logische rationele strategie hiervoor. Er is eigenlijk helemaal geen rede, omdat de geest van die mensen totaal is overgenomen door demonen op het astrale vlak. Dit mocht gebeuren, gewoon omdat de mensen in de moslimlanden een steeds extremere manifestatie van de hele denkwijze moesten zien, niet alleen de jihad, maar ook de poging om een islamitische staat te stichten op grond van een wet die een strikte interpretatie is van de islam. Dit is op geen enkele manier constructief. Het is ook niet constructief om te denken dat je ooit zo’n islamitische staat in de moderne wereld zou kunnen stichten. Daarom moest het zover komen, totdat degenen die dit promoten, hun fantasie zo extreem hebben uitgeleefd dat een cruciaal aantal mensen – vooral degenen die wij vroeger de gematigde moslims hebben genoemd – dit niet alleen begrijpt, maar ook hun mening hierover geeft.

Dus wanneer houdt het op? Wanneer een cruciaal aantal mensen in islamitische landen beslissen dat zij hier genoeg van hebben en daarom bereid zijn om de islam te hervormen en staten te stichten die niet op de islam worden gebaseerd, maar op democratische principes waarbij de staat van de kerk gescheiden is. Ik moet je eerlijk zeggen dat het er niet beter op wordt in de komende tien jaar.