Pauzen worden kunstmatig in stand gehouden door katholieken

Vraag:  Ik zou hier graag nog een vraag over willen stellen, namelijk  hoe het kan dat een openbaar figuur dat is geïncarneerd, langer in leven kan worden gehouden dan hun normale levensduur door de vrije wil van de mensen. Ik denk nu aan de pauzen en hoe die wanneer zij worden gekozen, al oude mannen zijn. Ik vraag mij af of het massabewustzijn van de katholieke mensen de pauzen nog ver na hun normale levensduur in leven houden. Is dat een zelfde soort mechanisme?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus, 18 juli 2015 – Los Angeles:

Ja, dat is wel het geval, niet alleen voor individuele pauzen, maar de hele katholieke kerk die in stand blijft door het bewustzijn van de mensen die hun licht geven om deze structuur in stand te houden en daarmee de demonen die erachter zitten. Het is niet een kerk, zoals ik al eerder heb gezegd, die ik kan sponsoren en mijn licht wil geven. Daarom heb ik mijn licht eruit teruggetrokken.

Dit is natuurlijk niet alleen het geval bij de katholieke kerk of andere kerken. Het geldt ook voor veel organisaties, zelfs een paar die door veel mensen als liefdadig worden beschouwd, zoals de katholieke kerk natuurlijk ook door veel mensen als een liefdadige organisatie wordt beschouwd.

Het is belangrijk om oproepen te doen om deze structuur bloot te leggen en om de mensen zich bewust te laten worden van het feit dat zij de duistere krachten steunen door hun licht met de beste bedoelingen aan hen te geven. Hier kun je oproepen voor doen, maar wij zullen er in de toekomst dieper op in gaan.