Hoe verbeteren wij ons geheugen?

Vraag:  Hoe kunnen wij ons geheugen verbeteren?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 18 juli – Los Angeles:

Het geheugen is een complex onderwerp, omdat dit niet alleen maar iets fysieks is. Je hebt ook een geheugen in het emotionele, mentale en identiteitslichaam. Op het fysieke vlak heeft het brein bepaalde beperkingen. Het is niet zo dat het brein geen grote hoeveelheid informatie kan opslaan. Zoals wetenschappers hebben uitgevonden, kan het brein veel meer informatie bewaren dan de meeste mensen zich kunnen herinneren of kunnen onthouden.

Je kunt diverse dingen doen om je geheugen te verbeteren. Je kunt diverse dingen doen met je manier van eten om de functie van je brein te verbeteren. Er zijn ook bepaalde helingsmethoden die kunnen helpen, diverse aanpassingen in je energie.

Maar de eigenlijke sleutel om je geheugen te verbeteren, is dat je bereid bent je te herinneren wat er in je drie hogere lichamen zit. Dit is voor veel mensen enigszins een beperking, omdat zij niet bereid zijn om zich iets te herinneren, om bepaalde patronen te zien.

Voor veel spirituele mensen is het ook belangrijk om te beseffen dat je je niet alles hoeft te herinneren. Er zijn veel fysieke soorten kennis, feitenkennis, die je niet beslist in je geheugen hoeft op te slaan, zodat je die weer kunt oproepen.