De Geascendeerde Meesters proberen alle Levensstromen te bereiken

ONDERWERPEN: De test in nederigheid – Wie moet er geoordeeld worden? – Het licht misbruiken om anderen te imponeren –Spirituele organisaties in het Vissentijdperk – Een mengsel van ware en verkeerde leringen – Onze leringen hebben twee niveaus – Twee benaderingen om te onderwijzen – Een hoger inzicht in het gevallen bewustzijn

Geascendeerde Meester El Morya, 29 december 2005

Ik ben de Wil van God gepersonifieerd als wat je kent als de geascendeerde meester El Morya. Maar toch BEN IK MEER. En ik wil graag dat jullie dat Meer te ontdekken, maar je kunt dit pas als jij je afscheidt van wat de mindere wil is van je ego.

Daarom kom ik een verhandeling geven die je misschien het grotere plaatje geeft, het ruimere perspectief, van wat wij de geascendeerde meesters, proberen te bereiken door middel van spirituele organisaties. Dit is een lering die nog nooit eerder is gegeven en daar is een goede reden voor. Niet genoeg mensen waren eraan toe hem te ontvangen.

De test in nederigheid
In zekere zin is dit de enige test die wij, de geascendeerde meesters, ooit aan onze studenten hebben gegeven. Zullen jullie deze lering trots of nederig ontvangen? Zullen jullie de spirituele lering gebruiken om jullie ego op te tillen en het gevoel van jouw ego versterken dat hij belangrijker is dan andere ego’s? Of zullen jullie de lering gebruiken om je van het ego af te scheiden en op één lijn te komen met de hogere wil van je eigen wezen? Er bestaat echt geen andere test. Als je deze ene lering zou kunnen begrijpen, zou je hem kunnen gebruiken om je ascensie en je Christusschap te behalen, zodat je hier beneden alles kunt zijn wat je boven al bent en daardoor het instrument om het koninkrijk van God op aarde te manifesteren.

Als je eerlijk kijkt naar diverse spirituele organisaties zie je dat ondanks het feit dat veel organisaties geavanceerde leringen hebben gegeven, de meerderheid van de leden in die organisaties niet hebben begrepen wat ik jullie net vertelde. Ze hebben het niet geïnternaliseerd. Ze zijn niet geslaagd voor hun test in nederigheid.

In de meeste spirituele organisaties ontwikkelde zich de cultuur date de meerderheid van de leden zich superieur voelde aan andere mensen, omdat zij in een organisatie zaten met zulke unieke karakteristieken. En daarom geloofden ze dat zij een hogere lering kregen. En als zij een hogere lering kregen, zo redeneerden ze, dan moesten zij wel de meest gevorderde studenten zijn. Dit kan zowel waar als onwaar zijn. En ik zal een poging doen om jullie uit te leggen waarom het zowel waar als onwaar is.

Wie moet er geoordeeld worden?
Toen Jezus 2000 jaar op aarde rondliep, heeft hij gezegd: “Om te oordelen ben ik gekomen.” Wie had het oordeel nodig van de geïncarneerde Christus, van het vleesgeworden Woord? De kinderen van God hadden het oordeel van God zeker niet nodig. Dus de enige redelijke conclusie is dat degenen die Gods oordeel nodig hadden, degenen waren die zich van het bewustzijn van eenzijn met God hadden afgescheiden. Ze beschouwden zichzelf niet meer als de kinderen van God, als de zonen en dochters van God. Ze vonden zichzelf belangrijker dan bepaalde andere kinderen van God.

Dit zijn dus de levensstromen die wij de gevallen engelen hebben genoemd. Ze zijn hier op aarde, omdat ze toen ze in de hemel waren, tegen Gods plan rebelleerden. Ze weigerden het Al te dienen. Ze weigerden om alles op te geven wat ze hadden geïnternaliseerd om het Al te dienen. Ze probeerden hun status te behouden dat zij boven de evolutie van de mens staan. Dus zijn ze uit hoogmoed gevallen.

Die engelen waren natuurlijk veel geavanceerder in bewustzijn dan de evoluties die geschapen werden om hier in het materiële universum te evolueren. Het is niet onrealistisch dat zo’n levensstroom het feit erkent dat hij een superieur inzicht en meer bereikt heeft. Maar wanneer die erkenning boven het zuivere realisme gaat staan en hoogmoed wordt, dan wordt het een valkuil. Dan kan de levensstroom zijn hoofd niet buigen, kan hij niet accepteren dat hij hetzelfde spirituele pad moet begaan als ieder menselijk wezen op aarde.

Daardoor wil de levensstroom – nadat hij op aarde is gevallen en geïncarneerd – zijn gevoel van superioriteit over de evoluties van de mens handhaven en zelfs vergroten. Dit vervormt vervolgens het licht dat de levensstroom had voor hij viel, wat de reden is dat de Heer Christus heeft gezegd: “Als het licht dat in u is, duisternis is, hoe groot is dan die duisternis.”

Degenen die uit een eerdere sfeer zijn gevallen en die hun licht hebben vervormd om egoïstische redenen, proberen hun spirituele licht, dat hun geschenk van God aan hen is, te gebruiken om ze de macht te geven het Al te verheffen. Maar ze hebben het licht toch geprobeerd te gebruiken om zichzelf en hun ego te verheffen. En daarmee hebben zij het licht in duisternis veranderd en daardoor zijn ze nu de laagste evoluties op aarde, omdat ze het meest egoïstisch zijn en ze het pad van eenzijn het minst geïnternaliseerd hebben.

Het licht misbruiken om anderen te imponeren
Maar toch moet je begrijpen dat deze wezens, hoewel ze geen licht hebben, omdat ze het in duisternis hebben veranderd, in het materiële universum nog steeds die duisternis kunnen gebruiken om degenen op aarde te imponeren en bepaalde fenomenen te manifesteren. Zie je, in de hemel bestaat alleen maar licht. Maar op aarde heb je een situatie waarin het licht naast de duisternis kan bestaan. En omdat alles energie is, kunnen de gevallen engelen hun licht dat in duisternis is veranderd, feitelijk gebruiken om bepaalde fenomenen te manifesteren die indruk kunnen maken op degenen die niet in staat zijn onderscheid te maken tussen de zuivere energie van het Christuslicht en de onzuivere energie van de egoïstische wezens, de geest en de energie van de antichrist.

Jezus heeft jullie het concept gegeven dat de evoluties op aarde in drie hoofdcategorieën kunnen worden verdeeld. De top tien procent, de laagste tien procent en de tachtig procent in het midden. De laagste tien procent zijn de meest egoïstische levensstromen op aarde. Ze zullen er alles aan doen om hun egoïstische doelen te bereiken, of het nu gaat om fysieke kracht of de kracht die ze hebben, te gebruiken om hun licht in duisternis te veranderen. Dus moet je begrijpen dat de laagste tien procent heel veel macht kan krijgen op aarde. Dit zijn wat Jezus de blinde leiders heeft genoemd. Jullie moeten er heel erg alert op zijn en onderscheidingsvermogen hebben, zodat jullie niet de blinde volgelingen van de blinde leiders worden. En dit kan slechts bereikt worden met het onderscheidingsvermogen van de Christusgeest.

Je krijgt dan een situatie waarin een aantal levensstromen op aarde incarneren die denkt dat ze heel erg ontwikkeld en verder gevorderd zijn dan menselijke wezens. Maar in werkelijkheid zitten ze heel dicht bij de tweede dood, omdat ze hun licht zolang verkeerd hebben gebruikt dat er binnenkort een eind komt aan hun kansen.

Nu is het effect van het dualiteitsbewustzijn dat het alles neigt te beoordelen volgens een zwart-witmaatstaf. Dus zolang je vastzit in het dualiteitsbewustzijn, denk je dat deze gevallen engelen ‘slecht’ zijn en dat God niet van ze kan houden, en dat God daarom wil dat ze worden vervloekt. Een paar van die gevallen engelen zijn inderdaad niet meer te redden, maar ook een aantal wel. Een paar hebben de mogelijkheid nog gered te worden, kunnen nog veranderen. En wanneer er zelfs nog maar enige kans bestaat dat een levensstroom zich bedenkt, is God bereid heel ver te gaan om die levensstroom de kans te geven om uit vrije wil te kiezen voor verandering.

Spirituele organisaties in het Vissentijdperk
Toen Jezus 2000 jaar geleden op aarde rondliep, kwam hij gedeeltelijk in een poging om de laagste evoluties op aarde zich te laten bedenken in die tijd – degenen die het dichtst hun tweede dood genaderd waren. Hij heeft dit gedaan door het Christuslicht te belichamen en door deze mensen ermee te confronteren, zodat ze de kans konden krijgen om de Christus te accepteren of af te wijzen. En door die keuze zouden ze worden geoordeeld. Deze aanpak had wel enig succes, maar die was maar beperkt. En de meeste levensstromen die Jezus heeft geoordeeld, zijn daadwerkelijk door hun tweede dood heengegaan. Nu was er, omdat we het eind van de dispensatie van Vissen naderen, nog een klasse engelen die voor de situatie stond dat ze, tenzij ze zich uit hun egoïsme konden losmaken en het ware spirituele pad opgaan, de tweede dood moesten ondergaan.

Dus de geascendeerde meesters hebben zich beraad en ze gekeken naar wat er gebeurd is bij de aanpak die Jezus had door het oordeel over deze engelen uit te spreken. En ze zeiden: “Zou er niet een betere manier kunnen zijn?” Zouden we misschien een lering en organisatie kunnen creëren die deze levensstromen nog een kans geeft om te veranderen zonder dat zij de absolute confrontatie en het oordeel ontvangen door de geïncarneerde Levende Christus tegen te komen?

Er werd toen besloten dat wij zouden proberen spirituele organisaties te creëren die een tweeledige bedoeling hadden. De ene bedoeling was de laagste tien procent van de levensstromen op aarde het licht te laten zien, bij wijze van spreken, en zich te bedenken – door te beseffen dat er een innerlijk pad is dat verder gaat dan de uiterlijke verschijnselen. De andere bedoeling was de top tien procent van de evoluties op aarde de kans te geven hun dienstbaarheid te vergroten door om te gaan met de laagste tien procent, waardoor hun liefde en hun vaardigheid om niet te oordelen, zou toenemen maar altijd met liefde ergens op te reageren.

Begrijpen jullie de waarheid die ik jullie geef? En het is een waarheid die niet in het verleden kon worden verteld, omdat de leden van die organisaties er niet voor open stonden dit te accepteren. De waarheid die ik jullie geef, is dat het hoofddoel van diverse spirituele organisaties was de meest egoïstische personen en de meest onbaatzuchtige personen op aarde bij elkaar te zetten, zodat de meest onbaatzuchtige mensen de meest egoïstische hopelijk zouden inspireren om hun egoïsme los te laten. Dit was inderdaad een experiment en een groot offer van de kant van degenen die het meest onbaatzuchtig waren, omdat er in die tijd heel weinig mensen op aarde waren die de Christusverworvenheid hadden om echt te vermijden verstrikt te raken in de kromme logica van de laagste levensstromen op deze planeet.

Een mengsel van ware en verkeerde leringen
Daarom zag je dat veel spirituele organisaties een mengsel waren van echte en verkeerde leringen en sommige hebben leringen heel erg intellectueel waren. De reden hiervoor was dat de gevallen wezens hun geweldige inzicht in de spirituele kant van het leven behielden dat ze al hadden voor ze waren gevallen. Enkel een heel erg ‘verfijnde’ – en ik gebruik verfijnde tussen aanhalingstekens, omdat het verfijnd is in overeenstemming met hun intellectuele maatstaven – maar alleen zo’n lering zou deze levensstromen aantrekken. Ze hadden een enorm verlangen om beter dan andere mensen op aarde te zijn en de enige kans die wij hadden om die levensstromen te bereiken en ze aan te trekken, was hen leringen te geven die hun overtuiging versterkte dat zij verder ontwikkeld waren.

Je zou misschien kunnen zeggen dat wij een techniek gebruikten die door bepaalde verkopers wordt gebruikt, die heet ‘bait and switch’. Je geeft ze iets om ze naar de winkel te lokken en daarna probeer je ze een ander pakketje te verkopen als ze eenmaal binnen zijn. Dus we hielden hen het aas voor door hen het gevoel te geven dat wij ze meest verfijnde lering op de planeet gaven, in de hoop dat als ze eenmaal bij de deur waren, ze zouden beseffen dat ze nederig moesten worden en van de God binnenin hen te leren in plaats van door de dagelijkse denkgeest – het intellect en de geest van de antichrist.

Wij, de geascendeerde meesters, hebben een aantal spirituele organisaties met deze bedoeling gesponsord, zelfs enkele die niet openlijk over geascendeerde meesters spraken. De bedoeling was in principe hetzelfde; de onderste en de hoogste vermengen, zodat deze mensen – deze levensstromen – door hen met elkaar om te laten gaan misschien de grotere bedoeling zouden gaan zien.

Onze leringen hebben twee niveaus
Maar mijn geliefden, wat jullie moeten zien als de rode draad in spirituele organisaties is dat in de meeste organisatie die wij hebben gesponsord, een mengsel is van egoïstische en onbaatzuchtige studenten. Degenen die het meest egoïstisch waren, probeerden altijd machtsposities te krijgen. Ze wilden anderen imponeren. Ze wilden de boodschappers imponeren met hun dienstbaarheid. Ze wilden de geascendeerde meesters imponeren met hun dienstbaarheid. En dus probeerden ze zichzelf op te blazen door dingen in de buitenwereld te doen. Ze geloofden dat het pad naar God mechanisch verloopt en als je een bepaald aantal dingen in de buitenwereld doet, jij automatisch gered wordt, omdat God jou gewoon in het koninkrijk moet toelaten wanneer jij de prijs daarvoor hebt betaald.

Wat je in veel organisaties ziet, is dat de lering twee niveaus had. Enkele van die leringen spraken rechtstreeks tegen de onderste tien procent – op hun niveau – wat inhoudt dat de leringen de overtuigingen enigszins hebben versterkt dat de leden van die organisatie de meest gevorderde studenten zijn. Zoals ik al eerder heb gezegd, hebben degenen die het meest egoïstisch zijn, de wanhopige behoefte zich beter dan anderen te voelen. En zodoende moesten wij hen een lering geven die in die overtuiging voorzag.

Maar in dezelfde leringen vind je ook de lering voor de verder gevorderde student. En dat is de lering die spreekt over het innerlijke pad, het pad naar Christusschap, het pad van de Robijnrode straal, het pad van opoffering, overgave, onbaatzuchtigheid en dienstbaarheid. Dit is een pad waarop je niet net kunt doen alsof door een façade te maken door dingen in de buitenwereld te doen. Het moet van binnenuit komen. Het moet volledig geïnternaliseerd zijn. Dus hoopten wij mijn geliefden, dat wanneer we de meest egoïstische levensstromen bij een organisatie hadden ingelijfd, ze zouden worden geïnspireerd door de meest onbaatzuchtige levensstromen en hoe zij het pad hadden geïnternaliseerd en hoe zij onbaatzuchtig jaar na jaar, dag na dag dienstbaar waren zonder enige erkenning te verwachten.

Twee benaderingen om te onderwijzen
Zie je, mijn geliefden, wij hebben twee manieren om te onderrichten. Onze eerste aanpak is jullie een lering te geven om jullie van binnenuit te inspireren, zodat jullie hogerop kunnen komen door die lering te internaliseren. Als dat niet werkt, dan hebben we een andere aanpak. Onze eerste aanpak is het je vertellen en je van binnenuit te helpen inzien wat je moet overwinnen om jouw ego te zien en hoe jij je daarvan moet afscheiden.

Nu, als jij jouw ego niet kunt zien door een lering, dan is onze tweede aanpak jouw ego in feite te versterken, waardoor dat ervoor zorgt dat hij gaat opspelen op een manier dat het hopelijk duidelijk wordt dat jij hem niet meer kunt negeren en jij ineens doorkrijgt dat dit gewoon niet goed is. En zo zie je dat er twee manieren zijn waarop je kunt leren. Je kunt leren door de innerlijke lering of door de ontwikkeling van gebeurtenissen in de buitenwereld – het vergroot opspelen van jouw ego. En dan het punt te bereiken waarop je er plotseling genoeg van krijgt en zegt: “Ik heb hier genoeg van. Dit is niet de ware weg. Ik moet een betere manier vinden. Ik moet een manier vinden die wordt gebaseerd op liefde.”

Dus mijn geliefden, wij, de geascendeerde meesters, accepteren nooit een nederlaag. We beseffen dat er een hoog potentieel en een laag potentieel voor een organisatie is. Maar zelfs het laagste potentieel zal bijdragen aan de vooruitgang van de mensheid door het bewustzijn van de mensheid te verhogen. En dus moedig ik jullie aan als jullie negatieve gevoelens over een organisatie hebben die gevoelens te verwerken en ze simpelweg los te laten. Besef dat wat je daar hebt ontvangen een unieke kans was om te leren en dat je veel wijzer, veel volwassener, door die ervaring bent geworden.

Een hoger inzicht in het gevallen bewustzijn
In het verleden hebben wij onderricht over gevallen engelen. Dit was om de mensen voor te bereiden op het bestaan van zulke gevallen engelen, zelfs geïncarneerde. Maar omdat te veel mensen zich nog niet voldoende van hun ego hadden afgescheiden, waren we heel erg beperkt in wat wij echt konden onderrichten over de gevallen engelen en het ego. Hoewel we hebben gesproken over het ego, zagen de meeste mensen het op enige afstand van zichzelf. Ze waren er nog niet aan toe om in de spiegel te kijken en te zeggen: “Maar ik heb een ego – maar ik ben meer dan mijn ego en daarom kan ik hem opgeven.”

Dit heeft de leringen die we konden geven, beperkt. En als je deze waarheid wilt horen, moet ik zeggen dat de leringen die wij kunnen geven aan een bepaalde organisatie gedeeltelijk worden bepaald door het bewustzijn van de leden, maar ook het bewustzijn van de boodschapper. Omdat een boodschapper geen lering kan ontvangen de hij of zij nog niet heeft geïnternaliseerd en hem is geworden.

Dus wat ik jullie zeg, is dat er in het verleden mensen waren die wel iets wilden horen over de gevallen engelen, maar ze vonden dat die zich buiten hun organisatie bevonden. Ze waren erg weerbarstig om zelfs maar te overwegen dat er misschien een aantal in hun organisatie kon zitten. Maar zoals ik al heb verklaard, was een heel groot percentage van de leden in elke organisatie daadwerkelijk gevallen engelen, omdat ze als vliegen op de suikerpot op afkwamen toen ze ervoeren dat er licht door de boodschappers stroomde. Ze herkenden het licht en ze wisten dat zij het nodig hadden omdat hun eigen licht in duisternis was veranderd en daardoor kunnen ze niet eeuwig op hun manier doorgaan zonder aan meer licht te komen.

Nu, mijn geliefden, ik geef jullie deze lering omdat ik wil dat jullie begrijpen dat je een hoger bewustzijn nodig hebt van wat het inhoudt om een gevallen engel te zijn. De sleutel is de lering die Moeder Maria in haar boek geeft, dat de kern van je identiteit de ‘Bewuste Jij’ is en jij mag uit alles kiezen waar jij je mee wilt vereenzelvigen – hetzij op deze wereld of in het spirituele rijk of zelfs in een lagere wereld.

Dus een gevallen engel zijn, betekent – natuurlijk – dat jij je met het bewustzijn van gescheidenheid vereenzelvigt. Je probeert jezelf te verhogen in vergelijking tot anderen in plaats van onbaatzuchtig te dienen om al het leven te verhogen. Maar toch kun jij je van dat bewustzijn afscheiden. En zodoende moet je begrijpen dat je een optie hebt – zelfs als je gevallen engel zou zijn – je hebt de optie je van dat bewustzijn te bevrijden. Maar dat kun je pas als je erkent dat je deel hebt uitgemaakt van dat bewustzijn, dat jij je met dat bewustzijn hebt vereenzelvigd. En zodoende moet je op het punt komen dat je volledig bereid bent te erkennen dat jije naar het dualiteitsbewustzijn bent afgedaald en dat jij je ervan moet afscheiden – en dat dit geen tienduizend levens kan wachten, maar dat het nu – niet morgen – maar nu moet gebeuren!

Mijn geliefden, daarom willen wij dat jullie begrijpen dat wij, de geascendeerde meesters, niet iemand beoordelen op grond van wat hij in het verleden heeftn gedaan. We zijn bereid iedereen te verhogen, in de mate waarin ze op ons reageren. We willen jullie die liefde laten voelen dat niemand verloren gaat als je bereid bent je los te maken van het bewustzijn van de antichrist, het bewustzijn van de gevallen engelen.

Maar zie je mijn geliefden, je kunt je niet losmaken van dat bewustzijn als er nog een aspect van dat bewustzijn is waar je niet naar durft te kijken en waar je bang voor bent om er in je eigen wezen naar te kijken. En zodoende is het natuurlijk niet belangrijk of je een gevallen engel bent of niet. Wat belangrijk is, is dat je niet bang bent het te overwegen, omdat jij op het punt moet komen dat een gevallen engel zijn geen punt is, omdat je beseft dat jij meer dan dat bent en dat jij bereid bent dat meer te worden. Je bent bereid je van dat gevallen bewustzijn af te scheiden en één in bewustzijn met Christus te worden, wat het bewustzijn van eenzijn is.

Daarom onderrichten wij, tegenwoordig, het pad van eenzijn. En daarom richten we ons zo op je ego, omdat jij als je niet bereid bent jouw ego los te laten, niet op het pad van eenzijn kunt stappen. Omdat je op het pad van eenzijn niet net kunt doen alsof. Het is niet een kwestie van dingen voor de buitenwereld doen. Het is zelfs niet een kwestie van rozenkransen opzeggen of dit of dat niet eten of geen rood of zwart dragen, of een bepaald aantal decreten opzeggen. Al die dingen zijn niet belangrijk op het pad van eenzijn.

Ik heb jullie een heel lange verhandeling gegeven. En ik weet dat ik jullie meer heb gegeven dan jullie in één keer kunnen behappen. Maar vanwege bepaalde cycli in tijd en ruimte, wilde ik deze leringen naar het fysieke vlak brengen, zodat je ze steeds opnieuw kunt bestuderen en zodat je kunt zien wat ik nog meer heb gezegd tussen de regels door en niet wat ik alleen maar met de uiterlijke woorden heb gezegd. Maar ik vertrouw erop dat jullie beseffen dat de mens niet van brood alleen leeft, maar van ieder woord dat door de mond van God wordt uitgebracht.

Zodoende zeg ik, wees verzegeld in het Levende Woord van God, het Levende Woord dat door degenen stroomt die hun hart hebben geopend om het instrument te worden van dat Levende Woord. Het Levende Woord dat niet de mond kan worden gesnoerd en die geen macht op aarde de mond kan snoeren. IK BEN waarachtig de Wil van God! IK BEN de Levende Wil, die door het Levende Woord stroomt! Daardoor verzegel ik jullie in het hart van El Morya.