Ramtha en the ‘White Book’

Vraag:  Wat vindt Master More van de geest of het wezen dat Ramtha heet en zijn ‘White Book’?

Antwoord van Geascendeerde Meester MORE, 18 juli 2015 – Los Angeles

Hij is geen lid van de geascendeerde meesters. Moet ik nog meer zeggen?