Waarom kunnen de geascendeerde meesters niet alles zeggen wat ze willen door een boodschapper?

Vraag:  Wanneer we bij de vragen en antwoorden komen, kan ik dan vragen over Roemenië stellen, zelfs als het niet over Amerika gaat?

Antwoord van Kim Michaels (17 juli 2015 – Los Angeles, Verenigde Staten):

Kim: Ja, dat kan. Ik moet zeggen dat wanneer het op vragen en antwoorden van de meesters aankomt, mijn vermogen om een antwoord door te geven soms wordt beperkt door mijn beperkte kennis. Ik ken niet elk land op de wereld en ik ken niet iedere situatie. Ik werk zo met de vragen en antwoorden: Om mij zelfs af te kunnen stemmen op het antwoord, moet ik mij er enigszins van bewust zijn en dan kunnen de meesters dat vermenigvuldigen. Maar als ik niets van het antwoord af weet, kan ik soms geen antwoord ontvangen. Het is niet zo dat de meesters geen antwoord willen geven. Ik weet maar weinig over Roemenië, maar we zien wel wat er gebeurt.

Vraag: Dus in verband met wat je net zei – als jij de kennis niet hebt, kunnen de meesters het antwoord niet kunnen geven – hoe komt dat? Hoe kan het dat zij niet iets door jou heen kunnen zeggen waar je nies van af weet?

Kim: Nu, dat kan wel, maar het is niet zo dat ik in trance ga, wanneer ik een dictaat opneem. Ik ben volledig bij bewustzijn, dus de meesters zenden een stroom bewustzijn naar mijn vier lagere lichamen. Ik zie of lees geen woorden die ik herhaal. De vertaling naar woorden gebeurt in mijn geest. Dus die wordt beïnvloed door de concepten die ik in gedachten heb, door hoe ik de taal gebruik. Als de meesters over iets tussen aanhalingstekens willen spreken – waar de meesters natuurlijk veel over weten en ik niet – heb ik die concepten niet. Het is bijna een andere taal. Dus ik moet enige structuur hebben om mij af te stemmen en dan gewoon beginnen en dan kunnen de meesters iets zeggen wat ik niet weet. Maar er is niets, ik begin gewoon. Het is mogelijk dat het anders kan, maar ik ben niet ver genoeg geëvolueerd of getraind om dat te doen.

Iemand uit het publiek: ik wil even zeggen dat Elizabeth Clare Prophet mij eens heeft verteld dat zij meer over kwantumfysica en wetenschap wist en dat er misschien op een dag een boodschapper zou komen die dat deed. Opnieuw, met wat jij nu zegt, met het beperkte bewustzijn dat zij had, was dat niet iets wat van haar zou komen. Zij moest in ieder geval in staat zijn iets van die kennis te verankeren om in staat te zijn het naar buiten te brengen zonder dat haar geest tussenbeide zou komen en de informatie blokkeren.

Kim: Ja, ik denk dat het wezen dat dicteert óf de geest van de boodschapper overneemt en van elk bewustzijnsniveau kan spreken dat hij heeft, zonder dat de boodschapper zich daar van bewust is, óf met de geest van de boodschapper moet werken. Voor zover ik weet en ervaren heb, channelen de meesters niet door middel van trance. Andere wezens op de lagere bewustzijnsniveaus, het identiteits-, mentale, het emotionele en het astrale vlak doen dat wel, omdat zij blij zijn dat zij de geest van de mensen over kunnen nemen, maar de geascendeerde meesters hebben totaal respect voor de vrije wil. Ik beïnvloed niet wat er wordt gezegd, maar ik kan elk moment stoppen. Er zijn een paar channelers die in trance gaan en het wezen dat channelt, drinkt wijn tijdens de sessies. Als een meester dat door mij heen wilde doen, zou ik zeggen: “Nee dank je wel. Ik denk niet dat jij een geascendeerde meester bent, omdat je dan niet die behoefte zou hebben”.

Ik heb het gevoel dat het belangrijk is dat je de vrije wil respecteert. Maar ik denk niet dat het de bedoeling is dat één boodschapper dictaten over alle onderwerpen opneemt en ik denk niet dat alle kennis die de meesters willen brengen in een dictaat van één boodschapper komt. Het mooie van het Aquariustijdperk is, denk ik, dat er niet één persoon de hoogste spirituele leider is. Dat was iets uit het Vissentijdperk, hoe Jezus in de enige Zoon van God veranderde, de enige was die kon doen wat hij heeft gedaan.

Dit is niet wat Jezus, wilde, zoals degenen die de website hebben bestudeerd, weten. Het is een totale verdraaiing, omdat hij een beweging wilde waarin de Heilige Geest door veel mensen heen zou kunnen werken. Sommige mensen zouden bijvoorbeeld enige kennis over genezing naar buiten kunnen brengen die van de meesters komt, maar zij hoeven niet te gaan staan om een dictaat op te nemen. Veel mensen in het veld van de wetenschap zouden het idee van geascendeerde meesters kunnen uitlachen en belachelijk maken, maar Einstein was een channeler en ook veel andere wetenschappers en andere schrijvers waren dat.

De meesters willen niet één persoon, omdat dit tot een soort afgoderij zou leiden. Het zou in feite ingaan tegen wat zij in het Aquariustijdperk willen, omdat zij willen dat zoveel mogelijk mensen ervoor openstaan om iets van hen te ontvangen. Ik ben mij daar heel bewust van. Je zou kunnen zeggen dat mijn ego misschien wel een smoes bedenkt dat ik geen bovennatuurlijke gaven heb (gelach), maar ik heb eigenlijk het gevoel dat de meesters dat niet van mij – of iemand anders – willen omdat dit wat doet? Het schept een kunstmatige afstand.

Mijn eerste contact met de leringen van geascendeerde meesters was in een organisatie waarin men op een enigszins andere manier naar hen keek. Zij zaten daarginds, heel ver weg, en ik denk dat dit goed was in het Vissentijdperk als overgang naar het Aquariustijdperk. Maar ik voel steeds beter dat de meesters in het Aquariustijdperk niet willen dat wij hen zo ver boven ons plaatsen, en dat je hen niet kunt bereiken. Of dat je hen alleen maar via mij kunt bereiken of iemand anders die daar speciaal in getraind is. Wanneer je denkt aan wat er gebeurd is, wat denk je dan dat Jezus probeerde te doen. Hij probeerde een beweging te vormen waarin veel mensen de open deur voor de Heilige Geest zouden zijn. Wat er gebeurde: de machtselite heeft die beweging overgenomen en zorgde ervoor dat de mensen geloofden dat zij God of de Geest alleen maar konden benaderen door de priesters van de georganiseerde religie.

Dat willen we niet in het Aquariustijdperk kopiëren. De enige manier is dat veel mensen zich op diverse manieren openstellen en persoonlijk zie ik daarin geen concurrentie in tussen mij en iemand anders die bepaalde vermogens heeft of boodschappen kan ontvangen, of iets dergelijks. Ik richt mij enkel op wat de meesters door mij naar buiten willen brengen. Ik wil niet een rechter of een verrekenkantoor zijn voor of iets goed is, of waar is, of dat iets een verkeerde lering is. Ik wil dat niet meer doen en ik wil niet het gevoel hebben dat de meesters willen dat ik dit nu doe.

Zij hebben dat in de beginjaren wel gedaan – zij bespraken diverse andere spirituele leringen – maar de laatste jaren doen zij dat niet meer. Ik voel het als een bevrijding dat ik anderen niet hoef te evalueren. Ik hoef mij alleen maar op mijn opdracht te richten. Ik denk dat voor jullie allen hetzelfde geldt. Er is niets mooiers dan te zien hoe jullie je Christusschap  ontplooien en je gave naar buiten brengen. Als ik jullie kan helpen met welke hulp jullie ook nodig hebben, ben ik alleen maar dankbaar en ik denk dat dit mooi is, omdat wij een gemeenschap moeten vormen waarin mensen hun gaven vrij tot uitdrukking kunnen brengen.