Kunnen wij Godsbewustzijn krijgen?

Vraag: De meesters hebben gezegd dat wij in bewustzijn kunnen blijven groeien tot wij hetzelfde bewustzijn als de Schepper krijgen. Maar als de Schepper altijd verder transcendeert, wat houdt dat dan in?

Antwoord van Kim Michaels, 17 juli 2015 – Los Angeles, Verenigde Staten):

Er zijn 144 bewustzijnsstaten hier op aarde, maar op een bepaald bewustzijnsniveau – het honderdvierenveertigste niveau – kun je ascenderen en dan hoef je niet meer naar de aarde terug te keren. Maar dat betekent natuurlijk niet dat je daarna niet verder groeit. Dus op dezelfde manier kun je in de geascendeerde staat doorgroeien tot je weer op een hoger niveau komt, het laagste niveau van het bewustzijn van de Schepper.

Je bent dan in staat om een duurzame wereld te scheppen. Natuurlijk transcendeer je vandaar weer verder door die wereld te scheppen en te ervaren hoe verlengstukken van jou de schepping van binnenuit ervaren. Zo groei je dus verder als je eenmaal het Scheppersbewustzijn hebt gekregen. Maar je moet dat niveau bereiken voor je eigenlijk een wereld kunt scheppen, omdat er een reusachtig bewustzijnsniveau voor nodig is om zo’n complexe wereld te scheppen dat die zichzelf in stand kan houden zonder uiteen te vallen.