Is Amerika een christelijke of een boeddhistische natie?

ONDERWERPEN: Jouw innerlijke heiligdom – Is Amerika een christelijke natie? – Problemen met het boeddhisme in Amerika – Het oordeel over de boeddhistische leraren – De innerlijke Boeddha vinden – De krachten van anti-boeddha oordelen – Politieke dualiteit – Vel geen oordeel over jezelf of elkaar – Het machtsspel dat oordelen heet – Accepteer wie jij op dit moment bent

Geascendeerde Meester Gautama Boeddha, 19 juli 2015 – Los Angeles, Verenigde Staten

IK BEN de Geascendeerde Meester Gautama Boeddha en hoewel jullie mij misschien beter kennen als een ernstige Boeddha, komt ik vandaag als de vrolijke Boeddha om in de vreugde te delen die jullie hebben durven uiten.

Niet alleen de dictaten die er tijdens een conferentie worden gegeven, of de invocaties of decreten die jullie opzeggen, brengen licht en verankeren dat. Wanneer jullie je hart en je vreugdevlam delen, kunnen wij jullie chakra’s en aura’s gebruiken om veel licht uit te geven en dat in het fysieke octaaf verankeren. Loop niet in de val door te denken dat een vrije stroom van iets met elkaar delen, zoals jullie hebben gedaan, van mensen die met elkaar praten, geen waarde heeft. Denk niet dat het altijd moet voelen alsof je aan het werk bent om effectief te zijn, want heeft Christus niet gezegd dat jij als je niet als het kleine kind wordt, het koninkrijk niet kunt ingaan?

Zelfs de Boeddha’s zijn niet altijd ernstig. Wij zijn vrolijk, misschien niet op de manier die jullie op aarde hebben, maar wij zijn zeker vrolijk wanneer wij zien dat de mensen die spirituele studenten zijn, verder kunnen transcenderen en de ernst van de wereld kunnen transcenderen. Beseffen jullie niet dat jullie in die paar korte dagen dat jullie samen in deze ruimte zijn, een heilige plek hebben geschapen die zo ver van de drukte en het geroezemoes van de stad die eromheen ligt, afzit dat jullie bijna niet op dezelfde planeet zijn? Maar wanneer je die deur uitloopt, zit je weer in die drukte en het geroezemoes. Je zult binnenin jou op een andere plek zijn, als je niet alleen een poging doet, maar je er ook van bewust bent dat je die in stand moet houden, je  bewust te zijn van de vele uitdagingen die van alle kanten op je af komen om jou van jouw heilige plek weg te halen.

Jouw innerlijke heiligdom
Wij hebben het natuurlijk al eens eerder over jouw innerlijke heiligdom gehad. In je hart heb je in het ideale geval een heilige ruimte waar geen kracht op deze wereld, geen persoon op de wereld, geen demon, geen gezagsdrager, ooit kan inkomen. Maar trouwens ook niet iemand van wie je houdt, zelfs geen kind, want het is jouw heilige plek. Wat proberen de krachten van antiliefde te doen? Zij proberen jouw heilige plek binnen te dringen of jou eruit te trekken, zodat jij niet meer in je centrum bent, zodat jij je niet meer realiseert dat jij een heilige plek hebt, waardoor jij vergeet dat jij een heilig wezen bent.

Er zijn in Amerika mensen die zeggen: “Met welk recht mag de Boeddha een dictaat geven op deze bodem, wanneer wij een christelijke natie zijn?” Waarom denk jij dat de Boeddha geen christen is? Het Boeddhische bewustzijn is het Christusbewustzijn op een hoger niveau dan het Christusbewustzijn, dat er in de drukte van de wereld op uit trekt. Het is niet hoger in die zin dat het waardevoller is, maar het is een hoger niveau van onthechting van de wereld.

De Christus hoort het geroep van de wereld en trekt er op uit om de mensen te verzorgen, en geeft hen wat zij nodig hebben om hogerop te komen. De Boeddha blijft op zichzelf, creëert een heilige ruimte, een heiligdom, en laat daarom de mensen bij hem of haar komen. Beide zijn evenveel nodig, beide zijn even waardevol, hoewel er zeker veel meer mensen zijn die de Christus nodig hebben om hen te verzorgen, want zij zijn nog niet aan de Boeddha toe.

Is Amerika een christelijke natie?
Zeker, ik kom de denkwijze aanvechten dat Amerika een christelijke natie is. Zoals Jezus zelf de valse predikers uit de christelijke kerken heeft aangevallen, kom ik de tegenpool van Jezus’ uitgave geven, niet om de verkeerde leraren in het christendom te oordelen, maar om de verkeerde leraren van het boeddhisme die naar deze natie toe zijn gegaan, te oordelen.

He Christusbewustzijn is een universele bewustzijnsstaat, maar richt zich er meer op om het onderscheid tussen licht en duisternis, de werkelijkheid en de onechtheid, te maken. Hoewel het Christusbewustzijn op het niveau van Christus niet dualistisch is, richt het zich op het verschil tussen licht en duisternis, de werkelijkheid en wat onecht is. Het boeddhistische niveau heeft dat niveau getranscendeerd en een hoger niveau van onthechting gemanifesteerd en heeft daardoor meer zicht op universeelheid. Het Boeddhische bewustzijnsniveau – het Boeddhische niveau van het Christusbewustzijn zouden wij kunnen zeggen – richt zich dus meer op het universele of vormloze dat  de uiterlijke vormen ontstijgt. De Christus zegt: “Ga achter mij Satan.” De Boeddha zegt dit niet, want voor de Boeddha is er geen Satan en niets daarna.

Wat zie je wanneer je naar de natie De Verenigde Staten van Amerika kijkt? Je ziet dat er mensen van overal ter wereld – uit een andere cultuur, met een ander ras, met een andere nationaliteit, religie, huidskleur – hier naartoe zijn gebracht en in deze smeltkroes zijn gestopt. Er zijn veel spanningen tussen verschillende groepen mensen in Amerika, niet alleen tussen blanken en zwarten, maar ook veel andere groepen. Die groeiende spanning is een teken dat Amerika niet haar best heeft gedaan, dat niet genoeg mensen het Boeddhische bewustzijnsniveau hebben. Hoe moet Amerika op haar bestemming komen als er niet een cruciaal aantal mensen het spirituele evenwicht bewaren door het Boeddhische bewustzijn te manifesteren? Het Christusbewustzijn is natuurlijk nodig in Amerika, maar het Christusbewustzijn is niet genoeg om Amerika op haar bestemming te laten bereiken.

Het Christusbewustzijn schijnt een licht in de duisternis dat het contrast laat zien en versterkt. Het Boeddhische bewustzijn zorgt ervoor dat je verder dan het contrast kijkt en ziet dat het contrast niet echt is, want in zowel het licht als de duisternis zit de Boeddhische essentie. De mensen kunnen hun verschillen niet op het niveau van het Christusbewustzijn overwinnen, maar alleen met het Boeddhische bewustzijnsniveau. Wij verwachten niet dat alle mensen in Amerika het Boeddhische bewustzijn bereiken, want zij zijn nog maar net begonnen het Christusbewustzijn te begrijpen. Wij verwachten wel dat een cruciaal aantal mensen het Boeddhische bewustzijn omarmt en het evenwicht voor Amerika handhaaft.

De enige manier waarop het kosmische experiment in Amerika kan werken, de enige manier dat de smeltkroes kan vermijden zichzelf op te blazen, is dat de mensen verder leren zien dan de uiterlijke verschillen en het universele pad in zichzelf benutten. De krachten van antiliefde zullen natuurlijk alles wat in hun macht ligt, doen om dat te vermijden door die conflicten te bepalen en die buitenproportioneel op te blazen door de energie in het emotionele lichaam van de mensen aan te wakkeren, door hen illusie na illusie te voeren, tot zij zich zo op de uiterlijke verschillen concentreren dat zij zich niet van de Boeddhanatuur die in alles zit, bewust zijn.

Problemen met het boeddhisme in Amerika
Wie moet dan het Boeddhische evenwicht voor Amerika bewaren? Wij hopen natuurlijk dat jullie, de studenten van de geascendeerde meesters dat willen doen. Wij hopen er ook op dat degenen die het boeddhisme in een of andere vorm in Amerika hebben omarmd, in staat zijn om dat te doen. Helaas manifesteren niet veel van hen hun potentieel, omdat de Boeddhische bewegingen, de boeddhistische leraren die naar Amerika zijn gegaan, zich veel te veel richten op de uiterlijke vorm van het boeddhisme in plaats van de universele elementen die het bevat.

Wat voor zin heeft het om een boeddhistisch klooster te bouwen in de bergen van Amerika dat precies lijkt op een boeddhistisch klooster in de bergen van India of Tibet? Wat voor zin heeft het om dezelfde kleding te dragen, dezelfde rituelen te hebben? Wat voor nut heeft dat? Wat voor zin heeft het dat de mensen in het oosten nog steeds tussen haakjes de Boeddha ‘aanbidden’, iets wat zij al eeuwenlang doen, terwijl de moderne wereld is veranderd? Dat op zich heeft al geen nut en nog minder als je die vorm van boeddhisme naar Amerika transplanteert, omdat het bewustzijn daar heel anders is.

Het oordeel over de boeddhistische leraren
Zodoende zouden we kunnen zeggen dat het oordeel van Jezus over de verkeerde leraren van het christendom het Omega-aspect was. Ik spreek nu het Alpha-aspect van het oordeel van de Boeddha uit over de verkeerde leraren in het boeddhisme die naar Amerika zijn gekomen en die in andere westerse landen en ook in het oosten aan het werk zijn.

Je zegt nu misschien: “Hoe kan de Boeddha die onthecht is over het oordeel spreken?” Niet gehecht zijn betekent niet dat je denkt dat alles even goed is of dat alles goed is. Het betekent niet dat het de Boeddha niets kan schelen, geen onderscheid maakt, niet discrimineert tussen iets wat de mensen helpt om te groeien en iets wat die groei juist stopt. Daarom is het oordeel van de Boeddha anders dan het oordeel van Christus. De Boeddha kan nog steeds zeggen: “Vajra! Vajra! Vajra! Vajra! Ik eis Amerika op voor de geest van Boeddha en niet de valse geesten die door de verkeerde leraren zijn geschapen.”

Ik adem een kosmische adem uit om de energie – naar degenen die deze kunnen ontvangen – van een ontwaken te sturen dat het nodig is om een stap omhoog te doen naar wat je het boeddhisme zou kunnen noemen, maar geen boeddhisme in traditionele zin is. Je moet (h)erkennen dat je de universele aspecten van de leringen van Boeddha zoals die 2500 jaar geleden werden gegeven, moet omarmen.  Je moet ook erkennen dat je de universele leringen van Boeddha zoals ik die tegenwoordig geef, moet omarmen.

De innerlijke Boeddha vinden
Waarom zie je beroemdheden achter een of andere boeddhistische leraar aanvliegen, wanneer zij in Amerika zijn opgegroeid, de Amerikaanse cultuur kennen en daarom de verschijning van de Boeddha zouden moeten willen omarmen in plaats van een of ander dood ritueel? Je denkt misschien dat het een mooie vertoning is om kleding van de boeddhisten te dragen en rituelen te doen, maar het is niet het ware boeddhisme. Je aanbidt de Boeddha niet als je zo doet. Je omarmt de Boeddha in jou niet als jij je richt op die niet op zijn plaats zijnde uiterlijke rituelen, dogma’s, gewoonten, kleding, bouwstijlen, en wat dies nog meer zij, richt.

Denk je dat als de Boeddha zich in het westen had geopenbaard, hij dan die uiterlijke vormen had aangenomen? Nee. Realiseer je dan dat tijd voor de Boeddha niet bestaat. Ik openbaar mij in het westen bij degenen die mij willen omarmen, maar wanneer jij je concentreert op al die uiterlijke vormen die in een andere tijd in een ander cultuur zijn ontwikkeld, omarm je mij niet. Ik wil dat je mij omarmt. Je moet de Levende Aanwezigheid die ik ben omarmen om de Boeddha in jou te ontdekken en accepteren.

Ik, de levende Boeddha, ben niet in een gouden standbeeld. Noch in een mantra in een vreemde taal die jij nauwelijks begrijpt. Je kunt natuurlijk bepaalde mantra’s gebruiken, zoals voor dit dictaat, om je op mijn aanwezigheid af te stemmen, maar loop niet in de val dat je denkt dat de mantra opzeggen, op zich voldoende is, want dat is niet zo. Om de Boeddha te omarmen, moet je opgeven. Opgeven is niet de enige manier om een gehechtheid op te geven en jouw gehechtheid aan de wereld belet jou om de Boeddha te omarmen.

De krachten van anti-boeddha oordelen
Ik kom ook om het oordeel van de Boeddha te brengen over de vele instituties in Amerika die de verschillen tussen groepen meer benadrukken en die proberen om de mensen te verdelen en te veroveren en het vuurtje van conflicten aan te wakkeren in deze natie. Ik, Gautama Boeddha, zal mijn Aanwezigheid hier manifesteren, zodat degenen die vragen of mijn Aanwezigheid en stootkracht kan worden versterkt, zal bijdragen aan het oordeel en het verwijderen van de krachten die beslist anti-boeddha zijn, die het conflict aanwakkeren op grond van van uiterlijke verschillen. De uiterlijke verschillen doen er niet toe. Het is de geest binnenin. De christelijke kerken hebben dit gedaan. Het bedrijfsleven heeft dit gedaan. Heel veel schijnbaar goedwillende organisaties hebben dat ook gedaan.

Wanneer je met het onderscheidingsvermogen begint te kijken dat ik je geef, zie je hoe veel organisaties juist het gevoel van gescheidenheid tussen de mensen versterken. De vrouwenbeweging beweert dat zij de vrouw hebben bevrijd, maar in grote mate heeft dat alleen maar het verschil, het onderscheid tussen mannen en vrouwen, duidelijker gemaakt. Die hebben maar weinig gedaan om het conflict te overwinnen dat helemaal teruggaat op wat Moeder Maria aan de kaak heeft gesteld: de opzettelijke intentie om het Goddelijke vrouwelijke en elke vertegenwoordiger van het belichaamde Goddelijke vrouwelijke om zeep te helpen, zoals je zag tijdens de heksenjacht en andere gebeurtenissen waarbij vrouwen systematisch werden vervolgd en vermoord.

Je kunt misschien oproepen dat de rechten van een bepaalde groep mensen worden erkend en dat kan tot op zekere hoogte van belang zijn, maar er komt een moment waarop het niet meer van belang is, omdat je dan alleen maar de verschillen versterkt. Je sluit mensen op in een matrix die een inherent conflict tussen hen schept, en dit is niet goed voor de groei van de samenleving.

Politieke dualiteit
Het zal nooit mogelijk worden dat twee politieke partijen geen dualistische strijd met elkaar voeren. Zij hebben zich van elkaar afgescheiden en dat moet er onvermijdelijk toe leiden dat zij in een van de twee extremen van welk probleem ook zitten. Wanneer je daar nog het zwart-witdenken, dat een een manifestatie is van de antichrist, aan toevoegt, zie je dat dit altijd wordt gezien als twee standpunten die het tegenovergestelde van elkaar zijn en dat het ene juist moet zijn en het andere niet. In de hogere visie van de Boeddha zijn geen van beide juist of onjuist. Zij staan niet meer in contact met de realiteit. Zij zijn niet meer op de Middenweg.

Ik roep nu op dat degenen bij wie in hun goddelijke plan de belofte staat om in Amerika de Middenweg te belichamen en te ontdekken, te bewandelen en te demonstreren, zich hiervan bewust worden, niet in een boeddhistische context, niet door de religie van de oosterse Boeddha aan te hangen, maar door de open deur te zijn voor de ideeën die de dualistische extremen overstijgen. Dit is mijn oproep aan de mensen die in Amerika zijn geïncarneerd, geen groot aantal vergeleken met de grootte van de bevolking, maar een voldoende aantal als zij allemaal ontwaken en omarmen wat er voor hen mogelijk is. Daarom spreek ik tegen de vier niveaus van de materie en zeg: “Word wakker! Ontdek en omarm jouw dharma. Vorm de Sangha en omarm de Boeddha in jou en elkaar.”

Vel geen oordeel over jezelf of elkaar
Mijn geliefden, met veel vreugde sluit deze conferentie. Jullie hebben in heel korte tijd, heel veel bereikt. Erken bij jezelf, zonder de hoogmoed van je ego, dat je een geweldige taak voor Amerika hebt volbracht. Wij verheugen ons daar echt over. Wij genieten ervan om bij jullie te zijn. Wij genieten ervan om te zien hoe jullie je aanwezigheid vrijelijk met elkaar delen.

Loop niet in de val dat je elkaar gaat beoordelen wanneer iemand gewoon open en ontspannen durft te zijn en zijn of haar individualiteit en persoonlijkheid tot uitdrukking brengt. Kijk naar de boodschapper die niemand van jullie beoordeelt. Beoordeel elkaar niet. De geascendeerde meesters willen natuurlijk niet een gemeenschap vormen van stompzinnige slaafse volgelingen waarbij iedereen zo gericht is op de regels van de wereld dat niemand zijn individualiteit tot uitdrukking  durft te brengen.

Jullie hebben van je spirituele ouders allemaal een heilige individualiteit gekregen. Het is jouw recht om die tot uitdrukking te brengen. Jullie hebben tijdens jullie verblijf hier op aarde een uiterlijke individualiteit ontwikkeld. Het is ook jullie recht om die individualiteit in de vorm die die nu heeft, te uiten. Je gebruikt natuurlijk onze leringen en hulpmiddelen en jouw eigen bereidheid om die uiterlijke individualiteit geleidelijk aan te transcenderen, maar mijn geliefden, je kunt geen maximale vooruitgang boeken als je in de val loopt van de krachten van antiliefde, als je jouw uiterlijke individualiteit gaat beoordelen volgens de maatstaven op de wereld.

Wij, de geascendeerde meesters, zien jouw uiterlijke individualiteit, wij zien dat die uiteindelijk niet echt is, dat je die niet de rest van jouw leven zult houden of met je meeneemt naar de geascendeerde staat. Zolang die niet rechtstreeks jouw groei blokkeert, maken wij ons daar geen zorgen over. Loop niet in de val die je bij heel veel spirituele organisaties, zelfs organisaties van geascendeerde meesters, ziet om de uiterlijke lering te gebruiken om een soort maatstaf te vormen om jezelf en elkaar te beoordelen op grond van die maatstaf. Sta jezelf toe om te zijn wie je bent en in plaats van geïrriteerd te raken over elkaars uiterlijke persoonlijkheid, kijk je verder en zie je dat die er niet toe doet.

Het machtsspel dat oordelen heet
Er zijn mensen, vooral in eerdere organisaties van de geascendeerde meesters, die nooit hun individualiteit durfden te uiten, want zij concentreerden zich heel erg op het volgen van de regels. Zij zaten er rustig bij en wanneer iemand individualiteit aan de dag legde, veroordeelden zij die. Zij haalden die dan naar beneden, of spraken er achter hun rug over. Besef je niet dat wij jullie niet beoordelen? Wij zien dat als jij je niet durft te uiten, dat niet tot je groei leidt, want dat is iets waar de andere meesters over hebben gesproken: een machtsspel.

Wat is de essentie van een machtsspel? De essentie is een tekortkoming. Je hebt de gevallen wezens toegestaan te zeggen dat één van de vele illusies die zij hebben bedacht, op jou van toepassing is. Je hebt jezelf laten geloven dat jij een tekortkoming in jouw wezen hebt, dat jij niet de moeite waard bent, dat jij niet goed genoeg bent, dat jij niet compleet bent, dat jij niet hebt wat nodig is, dat jij niet het recht hebt om hier te zijn en jezelf te uiten. Wij hebben in Nederland gesproken over het oorspronkelijke geboortetrauma waarbij jouw licht naar beneden werd gehaald en dit heeft ervoor gezorgd dat jij over jouw goddelijke individualiteit, die verankerd is in jouw IK BEN Aanwezigheid, oordeelt.

Op een andere manier het gevoel hebben dat je tekortschiet, is dat er iets in jouw uiterlijke persoonlijkheid zit wat jij veroordeelt. Misschien heb je op een bepaald moment een negatief patroon in jouw leven gehad en nu geloof je dat jij, omdat je dat hebt gehad, er nooit meer van kunt loskomen, dat je nooit meer de moeite waard kunt zijn. Er zijn, bij wijze van spreken, Alpha- en Omegamanieren om het gevoel dat je tekortschiet, te scheppen.

Wanneer je dit gevoel van tekortschieten hebt, hebben de gevallen wezens  een wereld geschapen, waarin je niet kunt vermijden dat dit wordt opgewekt. Menselijke wezens kunnen zoveel activiteiten doen waarbij hun gevoel van ontoereikend zijn, wordt versterkt, zelfs door mensen waar je van houdt in je familie. Dit gebeurt de hele tijd. Het begint ook op het niveau van de samenleving, of zelfs bij een religie, omdat het gevoel dat je zondaar bent, dit gevoel van tekortschieten al opwekt.

Hoe kun jij leven met die tekortkoming in jou? Het antwoord is dat dit niet kan, dus wat moet je dan doen? Je moet een manier vinden om die tekortkoming te compenseren en dan ontstaan al die machtsspelletjes. Zij nemen verschillende vormen aan, maar zij hebben allemaal maar één doel: de innerlijke tekortkoming compenseren. Daarom zeg ik dat degenen onder jullie die deze machtsspelletjes willen overwinnen, naar hun gevoel van ontoereikendheid moeten kijken.

Je moet vrede sluiten met het feit dat jij een goddelijke individualiteit hebt. Je moet ernaar streven om jouw IK BEN Aanwezigheid te ervaren en die goddelijke individualiteit te omarmen, te accepteren dat jij het recht hebt om dat op aarde tot uitdrukking te brengen. Voor je dat echt kunt doen, moet jij afkomen van dit gevoel dat jouw persoonlijkheid op de wereld  tekortschiet.

Luister! Ik zeg niet dat je die persoonlijkheid op de wereld moet kwijtraken. Ik zeg dat jij van het gevoel moet afkomen dat die uiterlijke persoonlijkheid kan voorkomen dat jij jouw licht laat zien, omdat jij op een of andere manier het niet waard bent of niet spiritueel genoeg bent volgens een maatstaf op de wereld. Als je wacht tot jouw uiterlijke persoonlijkheid perfect is voor jij het licht van jouw Aanwezigheid durft te tonen, dan zul je nooit de open deur worden voor de Aanwezigheid. Je hebt aspecten van die uiterlijke persoonlijkheid bij je tot het moment dat je ascendeert. Toen Christus aan het kruis hing, moest hij de laatste geest opgeven. Het is een deel van wat je aan de aarde gebonden houdt, zoals wij in Nederland hebben gezegd.

Accepteer wie jij op dit moment bent
Erken bij jezelf dat je het recht hebt om hier te zijn, ongeacht wie jij op dit moment bent, hoe je persoonlijkheid op dit moment ook is en accepteer dat. Jij hebt het recht om spiritueel te zijn. Jij hebt het recht om jezelf helemaal vrij te uiten en zonder die hindernissen. Wat heeft Christus gezegd? “Tenzij je als een klein kind wordt”. Omdat het kind, vrij en ongehinderd is om iets te uiten, hoe onvolmaakt of hoe anders zijn persoonlijkheid misschien ook is. Dat kan niet anders dan het hart van andere mensen raken die zien dat hoewel het kind niet volmaakt is of een bepaalde persoonlijkheid heeft, het een leuk, liefdevol, vrolijk kind is. Gun jezelf die zelfde vrijheid. Geef jezelf die vrijheid, en geef die aan elkaar.

Echt, het is heel fijn wanneer je die gerichtheid op de uiterlijke persoonlijkheid overwint, wanneer jij jezelf niet meer veroordeelt en anderen niet meer beoordeelt. Geef toe dat jullie allemaal zijn opgevoed met deze kunstmatige neiging om alles wat je doet en alles wat andere mensen doen, te evalueren: Is het goed genoeg? Is het juist? Is het acceptabel? Is het oké? Waarom evalueer je de uitdrukkingsvorm van andere mensen en probeer je een fout te vinden of haal je hen naar beneden? Omdat jij jezelf al hebt geëvalueerd en al een fout bij jezelf hebt ontdekt. Als jij jezelf eenmaal hebt veroordeeld, kun je maar op één manier aan dit slechte gevoel over jezelf ontsnappen, en die is dat je andere mensen net zo slecht of nog slechter maakt. Wanneer jij jezelf op een bepaalde manier naar beneden hebt gehaald, heb je andere mensen meer naar beneden gehaald en dan heb je op een of andere manier het gevoel dat er een bepaald evenwicht is. Als jij niet slechter bent dan anderen, dan ben jij misschien wel oké.

Heb je nog niet genoeg van dit stomme spelletje? Kijk ernaar, gebruik de hulpmiddelen, de leringen, gebruik jouw vermogen om je op je hart af te stemmen, op jouw IK BEN Aanwezigheid, op jouw spirituele leraren en probeer dat standpunt te krijgen. Zie hoe jij jezelf beoordeelt en ik beloof je dat wanneer jij de subtiele overtuiging die jij van de gevallen wezens hebt overgenomen, ontdekt en ziet dat die niet echt is, ontstaat er een gevoel alsof het gewicht van de wereld van jouw schouders afvalt. Het gewicht van de vervloeking en veroordeling van de wereld valt letterlijk van jou af. Je voelt je dan zoveel lichter, zoveel vrijer wanneer jij ophoudt met alles en iedereen, inclusief jijzelf, te veroordelen.

Ik zou graag alles van mij willen geven om één persoon van dit oordeel te bevrijden. Omdat ik niets bezit, kan ik niets geven. Of misschien is wat ik heb te geven, wel niet meetbaar en daarom voldoende voor jullie allemaal, als je accepteert dat jij de moeite waard bent om te ontvangen wat de Boeddha jou te bieden heeft. Aanvaard je dat aanbod? (Het publiek zegt: “Ja.”) Neem dan de essentie, die vibratie, van dit dictaat met je mee.

Als je die verliest, luister dan opnieuw naar de sound file en ontdek opnieuw die heilige plek in jullie hart, waar geen wereldse kracht kan binnenkomen. De Boeddha is daar en is er altijd al geweest. Christus is altijd bij je, maar ik sta boven de tijd bij jou, want voor de Boeddha bestaat de tijd niet. Ruimte is de enige werkelijkheid. Waar jij in de ruimte bent, BEN IK ook.

Ik verzegel jullie en de conferentie in de eeuwig aanwezige Aanwezigheid van de Boeddha. IK BEN Gautama Boeddha.