Het Oordeel van Christus over de valse Jezus

ONDERWERPEN: De valse Christus binden – Hoe je valse goden maakt – Amerika aanbidt een valse Christus – De Schriftgeleerden en farizeeërs in Amerika – De noodzaak om voor Christus te kiezen – Het misbruik van macht in de christelijke kerken – Satanische krachten in christelijke kerken – Verkeerde leraren in de new agebeweging – Verlichting is een leeg concept – Transcendeer de valse goeroes

Geascendeerde Meester Jezus Christus, 19 juli 2015 – Los Angeles

IK BEN de Geascendeerde Meester Jezus Christus. Ik ben de hiërarch van het Vissentijdperk. Ik ben de broeder in Geest van Saint Germain, de hiërarch van het Aquariustijdperk.

Hoe denk je dat het voelt om de dispensatie van het Vissentijdperk op aarde op te zetten – in een fysiek lichaam, er alles aan te doen om die allereerste stoot te geven tot de christelijke beweging – en ik dan tegenwoordig hier meer dan een miljard mensen heb die beweren dat zij mijn volgelingen zijn, maar dat er maar heel weinig mensen openstaan voor mijn Levende Woord, de Levende Aanwezigheid, de Levende Geest die IK BEN? Zij aanbidden een dode geest, een dode afgod. Zij aanbidden een geest die niet de Geest van God is, maar een door mensen gemaakte geest die door de christelijke beweging is gemaakt, vooral na de stichting van de rooms-katholieke kerk.

De valse Christus binden
Ik heb via deze boodschapper mijn licht uit die kerk teruggetrokken. Ik zal vandaag mijn licht terugtrekken uit alle christelijke kerken in Amerika die vastzitten in de aanbidding van de valse Jezus die de mens heeft geschapen. IK BEN de Levende Jezus Christus. IK BEN de echte Jezus. De geest die in vele eeuwen door de christelijke kerken is gevormd, wordt hierbij geoordeeld. Die wordt geoordeeld door het Levende Woord en de levende Aanwezigheid van de echte Christus, de echte Jezus. Ik spreek daarom deze woorden op het fysieke vlak uit, geef Aartsengel Michaël het bevel om zijn engelen te sturen om die geest van de valse Christus te binden. Ik beveel dat hij van de aarde wordt weggehaald. Ik geef je het bevel om alle demonen, alle gevallen wezens, die eraan hebben bijgedragen om dit te maken, in stand te houden en te versterken, te binden en te verteren. Zodoende krijgt het christendom overal ter wereld en het christendom in Amerika de kans om met een schoon blad te beginnen.

Hoe je valse goden maakt
ik weet wel dat de meeste christenen waarschijnlijk geen gebruik van deze kans zullen maken, want zij zijn zo erg gehecht aan dit valse beeld van Christus, dat zij het niet zullen loslaten en zij zullen een nieuwe geest gaan maken die zij kunnen aanbidden. Begrijpen jullie niet dat toen er werd gezegd: “Gij zult geen andere goden hebben” in plaats van die ene God, dat juist is omdat de mensen al heel lang valse goden hebben geschapen die zij hebben aanbeden in plaats van de ene vormloze God? Hoe kon het dat de mensen op planeet aarde die valse goden gingen maken?

Dat werd hier door de gevallen wezens geïntroduceerd. Zij wilden die valse goden zijn, zij wilden worden aanbeden door zoveel mensen als maar mogelijk was. Dit wil niet zeggen dat de mensen daarvoor niet een paar goden hadden gemaakt, want de mensen hebben de neiging om overal het goddelijke in te zien, en die neiging kan al gauw veranderen in het aanbidden van een bepaalde god, zoals de god van de natuur of bepaalde aspecten van de natuur. Dit kan ervoor zorgen dat de mensen de vormloze God niet meer aanbidden, ophouden ernaar te streven altijd verder te transcenderen tot zij de zoom van de vormloze God aanraken door het Christusbewustzijn.

Valse goden kun je aanraken zonder het Christusbewustzijn, maar de vormloze God kun je alleen met het Christusbewustzijn aanraken. Degenen die niet willen transcenderen, hun ego transcenderen om een deel van het Christusbewustzijn te krijgen (om dat Christusbewustzijn in hen te laten wonen), zullen niets anders kunnen dan die valse goden aanbidden. Wanneer genoeg mensen enige tijd de valse goden hebben aanbeden, kun je een geest scheppen die voldoende gewaarzijn, bewustzijn, en stuwkracht heeft om de mensen het gevoel te geven dat zij een bovennatuurlijke of zelfs een spirituele ervaring hebben gekregen.

Amerika aanbidt een valse Christus
Wanneer je tegenwoordig naar Amerika kijkt (en trouwens ook over de grenzen van Amerika, maar ik zal het voor deze speciale gelegenheid bij Amerika houden) zie je dat veel christenen die naar de kerk gaan of op een andere manier religieuze handelingen verrichten, het gevoel hebben dat zij een echt spirituele ervaring krijgen die hun normale bewustzijnsniveau te boven gaat. Er zijn maar een paar mensen die echt spirituele ervaringen krijgen als ze naar een christelijke kerk gaan, want zij zijn in staat om de omstandigheden op de wereld te transcenderen en mijn hart te bereiken. Ik zeg nu tegen jullie dat de overgrote meerderheid van de mensen die beweren dat zij zulke ervaringen hebben gehad, niet die ervaring hebben gekregen dat zij de zoom van de vormloze God met het Christusbewustzijn aanraken. Zij hebben de ervaring dat zij met een door mensen gemaakte god, de valse god die door het christendom is geschapen, of zelfs de valse goden, de valse geesten, die door specifieke kerken in het leven zijn geroepen, te maken hebben.

Dat BEN IK niet. Zij aanbidden mij niet, volgen mij niet, zijn niet loyaal aan mij, erkennen mij niet. Je doet mij niet eens een plezier als jij je overgeeft aan die ervaringen waarbij je gewoon een extatische, tranceachtige staat krijgt en je geest door de lagere geesten kan worden overgenomen. Dit is níét de Heilige Geest, want die is onverdeeld, ondeelbaar, en verwijst altijd naar de vormloze God, niet een beeld dat de mens heeft geschapen van God of Christus. Wat is het verschil, zou jij je misschien kunnen afvragen? De vormloze God ontstijgt alle beelden en Christus ook. Dit kunnen of willen de mensen zich niet realiseren. Waarom willen zij dat niet? Omdat hun geest zo gevangen zit in de valstrikken die de gevallen wezens hebben gelegd. De gevallen wezens kunnen de vormloze God of het Christusbewustzijn niet ervaren (omdat ze dat niet willen). Als zij het Christusbewustzijn konden of wilden ervaren, zouden het geen gevallen wezens zijn.

Je zou kunnen zeggen dat dit een zwart-witstandpunt is. Je begrijpt wel, of ik wil je graag laten begrijpen, dat er bepaalde dingen op aarde of/of zijn. Je tv staat of aan, of uit. Er zit geen stadium tussen. Het is of dag, of nacht, hoewel er wel een korte tussenfase is. Een kleur is of zwart, of wit. Die kan niet tegelijkertijd zwart en wit zijn, hoewel het wel een mix van die twee kan zijn. Dit is geen zwart-witdenken. Het is gewoon onderscheid maken tussen diverse eigenschappen.

Het zwart-witdenken bestaat eruit dat je een mentaal beeld over de werkelijkheid heen legt in plaats van de werkelijkheid te ervaren. Het zwart-witdenken begint met een afgod maken en erop projecteren dat dit God, de enige echte God is en daarom weiger je verder te kijken dan de afgod en de vormloze God te ervaren. Wanneer je de vormloze God of de vormloosheid van het Christusbewustzijn ervaart, kun je niet  zwart-witdenken. Als je in zwart-wit denkt, kun je de vormloze God niet ervaren.

De Schriftgeleerden en farizeeërs in Amerika
Wat kan je uit die manier van zwart-witdenken halen als je die eenmaal hebt aangenomen? Niets, niets in de hemel of op de aarde, behalve jouw bereidheid om de manier waarop jij het leven bekijkt te onderzoeken. Je kunt de mensen natuurlijk de ervaring geven dat er een alternatief is voor het zwart-witdenken. Dit deed ik toen ik in een fysiek lichaam op aarde rondliep. Dit is iets wat veel van jullie kunnen doen, omdat jullie genoeg Christusbewustzijn hebben om mensen die ervaring te kunnen geven. Het vraagt dan alleen nog van iemand dat hij zijn vrije wil gebruikt om een stap achteruit te doen, naar jouw manier van denken te kijken en te zeggen: “Is dat alles wat ik kan denken? Is dit alles wat er is om mijn geest de werkelijkheid te laten begrijpen? Of kan ik in principe een ervaring krijgen die mijn mentale beelden overstijgt?”

De Schriftgeleerden en farizeeërs waren niet bereid om hun beelden te onderzoeken, zelfs toen ik in levenden lijve voor hen stond. De leiders van de joodse religie waren niet bereid om hun beelden te onderzoeken, want zij wilden de vorm die zij door de tijd heen in stand wilden houden, niet loslaten. Daarom doodden zij de Levende Christus liever dan hun manier van denken te veranderen, hun manier van denken te transcenderen. Het is helaas een feit dat de overgrote meerderheid van de leiders van de kerken in Amerika tegenwoordig dezelfde manier van denken hebben als de Schriftgeleerden en farizeeërs in hun tijd, toen ik er was. Nu sta ik opnieuw, bijna letterlijk voor hen en ik spreek tot het massabewustzijn van de christelijke kerken in Amerika. Daarom zeg ik: “Sta op uit jullie graf van het valse christendom dat een door mensen gemaakt geest aanbidt, die niet de Levende Christus is!”

De noodzaak om voor Christus te kiezen
De leiders van die kerken zullen met mij, met mijn Geest, op innerlijk niveau worden geconfronteerd. Mijn Geest is in staat om het hele continent te bedekken en zich daarom bij alle mensen die erop leven, te manifesteren. Ik manifesteer mijn Geest op innerlijk niveau bij alle leiders van de christelijke kerken en ik waarschuw hen:

Het is tijd om tussen het licht en de duisternis te kiezen. Als je niet kiest, dan wordt het oordeel van Christus over jullie geveld en dan keert je karma volledig terug. Je kunt ontkennen dat je karma hebt, je kunt het oordeel ontkennen, je kunt alles wat je maar wilt ontkennen, maar op innerlijk niveau kun je niet ontkennen dat je bezoek hebt gekregen van de Levende Geest van Christus.

Dit is een handeling die kan en hopelijk wordt versterkt door degenen die dit horen, dit dictaat lezen, bereid zijn de invocatie op te zeggen en daardoor een verandering in de christelijke kerken in Amerika teweegbrengen. Dit betekent niet dat die kerken mij als een geascendeerde meester gaan beschouwen of deze boodschapper of andere leringen accepteren. Het betekent wel dat de christelijke kerken in Amerika het zwart-witdenken achter zich moeten laten en dat moeten zij heel snel doen, anders zal er een oordeel komen dat nog nooit eerder op dit werelddeel (of ergens anders) is geveld sinds de tijd van Atlantis. Hier worden geen spelletjes meer gespeeld.

Jullie tijd is voorbij. Jullie konden in het Vissentijdperk doen wat jullie maar wilden met de christelijke beweging. Jullie zielenherders en leiders en Amerika konden sinds het stichten van deze natie doen wat zij maar wilden, spelletjes spelen en denken dat jullie konden bepalen hoe een christelijke kerk eruit moest zien.

Het misbruik van macht in de christelijke kerken
Kijk eens naar de dominees die hun macht op diverse manieren hebben misbruikt: geld, seks, macht, wat ook maar. Kijk eens naar degenen die hebben beweerd dat bepaalde oorlogen door God of Christus waren goedgekeurd. Kijk eens naar het circus dat de christelijke kerken in Amerika hebben gemaakt. Kijk eens naar de megakerken waar mensen bijeen komen en worden blootgesteld aan pronkerige schouwspelen die slechts goedkoop amusement zijn en niets hebben gedaan aan zelftranscendentie wat het kenmerk van Christus is. Ik heb er nu schoon genoeg van en ik doe een beroep op de spirituele mensen, die openstaan voor mijn Levende Woord om te beslissen of zij ook genoeg van hebben. Als dat zo is, doe dan jullie oproepen. Gebruik de hulpmiddelen en invocaties en doe een oproep om een verandering in het zwart-witdenken in de christelijke beweging in Amerika teweeg te brengen.

Ik zeg je dat er veel prachtige, liefdevolle, vriendelijke mensen in christelijke bewegingen zitten. Ik kan streng klinken, maar ik ben mij wel van deze mensen bewust. Ik ben niet ongevoelig voor hun grote liefde voor mij en de mensheid. Ik duw niet al hun inspanningen aan de kant die ze hebben geleverd, door liefdadigheid of op een andere manier. Ik weet dat ik niet tot compromissen bereid klink en dat is ook zo. Ondanks al jullie inspanningen, voldoen jullie niet aan je hoogste potentieel, zolang jullie je nog laten bedotten door de spotternij van de christelijke kerken en daarin blijven vastzitten, die degenen hebben bedacht die volledig zijn overgenomen door het bewustzijn van de antichrist. Weet je nog wat ik tegen Petrus heb gezegd, toen hij tegen mij zei hoe ik mijn missie moest volbrengen? Ik zei: “Ga achter mij Satan!” Want Satan is het bewustzijn dat eist dat de Geest zich aan zijn beeld of aan de huidige omstandigheden van de materie aanpast.

Zo wordt de materie een zichzelf versterkende neerwaartse spiraal: Wanneer de mensen die zijn geïncarneerd, beginnen hun Geest zich te laten aanpassen aan de huidige omstandigheden en denken dat zij niet kunnen veranderen. Daarom moest ik wonderen verrichten. Ik wilde demonstreren dat je met het Christusbewustzijn alles op aarde kunt veranderen. Als je dat niet accepteert, zit je in het satanische bewustzijn gevangen. Alles is vluchtig, alles is onderworpen aan de macht van God, maar de macht van God kan alleen maar komen door de mensen die zijn geïncarneerd, die bereid zijn om hun vrije wil te gebruiken en de open deur voor die macht te zijn.

Satanische krachten in christelijke kerken
Dit is niet een kwestie van goede daden verrichten. Het is mooi dat je mensen die honger hebben, te eten kunt geven en de daklozen kunt kleden, maar pas als je dit in de Geest van Christus doet, voldoe je aan je hoogste potentieel en is het pas een waardevolle dienst. Een waardevolle dienst wordt niet gemeten met een menselijke maatstaf van wat het betekent om goede daden te verrichten. Die wordt gemeten met de maatstaf van Christus: jouw bereidheid om jouw bewustzijn te transcenderen en de talenten te vermeerderen in plaats van ze in de grond van een door mensen geschapen afgod te begraven.

Hoewel ik van alle mensen op aarde houdt, van iedereen die goede daden verricht, van iedereen die zuivere intenties heeft, houd ik van jullie met de fermheid van de liefde van Christus die je niet in een mindere staat achterlaat wanneer ik weet dat je de capaciteiten hebt om een hogere staat te manifesteren. Daarom ben ik hier om degenen die wakker willen worden, wakker te schudden. Er is meer in het leven dan jullie van de christelijke kerken hebben gehoord. Als je kon zien wat er omgaat achter het zichtbare, fysieke, bewuste niveau, zou jij je ogenblikkelijk uit die kerken terugtrekken en je licht terugtrekken.

Er zijn duistere krachten, krachten van de antichrist, satanische krachten die de christelijke kerken in Amerika gebruiken om het licht van de goede mensen en de mensen met zuivere intenties te stelen. Als jullie iedere zondag naar die kerken gaan, houdt jullie devotie die je denkt aan mij te schenken, de hele valse hiërarchie van het christendom in stand die bijna alle christelijke kerken in Amerika die er tegenwoordig zijn, regeert. Je helpt dan niet de zaak van Christus, wat je op de wereld ook doet. Ik zeg niet dat alle goedwillende activiteiten moeten worden gestopt. Ik zeg dat die moeten worden getranscendeerd, zodat die met een hoger niveau van Christusschap kunnen worden gedaan. Je moet (h)erkennen dat de kerken en hun leiders door die duistere krachten zijn overgenomen en als jij hogerop wilt komen, moet jij jouw licht niet aan hen geven.

Dit betekent dat jij na dit leven niet wordt gered, zoals jij denkt. Je wordt geconfronteerd met de absolute waarheid dat jij je niet hebt gekwalificeerd om de hemel in te gaan, jij hebt je niet geplaatst voor je ascensie, en je moet weer opnieuw incarneren. Als je naar de valse predikers blijft luisteren die reïncarnatie ontkennen, verandert dat de wet van God niet. Wat er ook van de kansel wordt gepredikt, het verandert de wet van God niet.

Er bestaat een absolute waarheid: Je kunt de wet van God niet bedriegen. De gevallen wezens zouden wel willen dat jij gelooft dat er manieren zijn om die te ontlopen, manieren om God te dwingen jou in de hemel toe te laten. Dat zijn allemaal leugens! Ik heb dit vaak genoeg aan het licht gebracht in dictaten door deze boodschapper, in boeken en op de websites, zodat iedereen die bereid is om zichzelf van de illusies te bevrijden die de valse zielenherders, de wolven in schaapkleding, van het christendom aanprijzen, die aan de buitenkant mooi lijken maar van binnen op wit geverfde graven lijken die gevuld zijn met de beenderen van dode mensen. Blijf hen niet volgen! Word wakker en volg mij, de Levende Christus!

Verkeerde leraren in de new agebeweging
Het wordt echt tijd, het is al tijd geweest, dat de spirituele mensen in Amerika een stap harder lopen. Nu spreek ik niet alleen tot degenen die in christelijke bewegingen zitten, maar anderen die het christendom hebben verworpen, omdat zij zagen hoe vals dit was. Het valt te prijzen dat je het onderscheid hebt om te zien dat veel christelijke kerken vals zijn. Het valt te prijzen dat jullie je hart en geest voor een lering hebben geopend die het christendom en het materialisme ontstijgt. Maar ik zeg jullie: de overgrote meerderheid van de zogenaamde new agemensen of progressieve mensen in Amerika volgt ook valse afgoden in plaats van de valse afgoden van het christendom. Jullie volgen de verkeerde leraren van de new agebeweging.

Ik zeg niet dat iedereen in die beweging een verkeerde leraar is, maar er zijn er heel wat. Veel – te veel – mensen die het potentieel hebben om Christusschap te manifesteren en zich in dit leven voor hun ascensie te kwalificeren, hebben zich gebonden aan die mindere goeroes, die er niet in geïnteresseerd zijn om jou bij het Christusschap te brengen. Zij hebben er belang bij dat jij hun volgt, om welke reden ook, maar het gaat hen erom dat zij jouw licht krijgen, want dat hebben zij nodig. Waarom, omdat zij dat innerlijke licht zelf niet hebben, want zij zijn niet bereid naar het Christusschap  te reiken.

Zij kunnen dag en nacht spreken over verlichting, maar niets kan het Christusschap  vervangen, zelfs niet als het een andere naam krijgt. Het Christusbewustzijn is zelftranscendentie. Het is de bereidheid om een stap achteruit te doen en naar een hogere ervaring te reiken in plaats van gehecht te zijn aan een mentaal beeld en dat op de werkelijkheid projecteren. Het bewustzijn van Satan is dat je een mentaal beeld op de werkelijkheid projecteert en ontkent of weigert een directe ervaring van de werkelijkheid te krijgen die beelden overstijgt, omdat dit de vormloze God of de vormloze Christus is.

Verlichting is een leeg concept
Vanwege het christendom is het natuurlijk gemakkelijk om te geloven dat Christus de vorm krijgt die de christelijke kerken aanprijzen, maar het wordt tijd dat jullie beter weten en beseffen dat Christus veel meer is. Christus is een universele bewustzijnsstaat die nooit in een vorm of een naam kan komen vast te zitten, noch kan die door een goeroe worden vastgelegd, hoe godgeklaagd zijn bewering dat hij verlicht is, ook is.

Verlichting is een leeg concept. Iedereen die beweert dat hij verlicht is, laat zien dat hij niet weet wat verlichting is. Verlichting is slechts een etiket. Het Christusschap  is trouwens ook niets anders dan een etiket. Elk woord, elk beeld, dat de menselijke geest kan bevatten, is slechts een etiket. Het Christusbewustzijn – want ik moet het een naam geven die jij kunt begrijpen en horen – staat boven alle woorden, alle beelden.  Het is een transcendente ervaring. Je zegt nu misschien wel: “Maar is dat niet verlichting?” Ja en nee, want verlichting is dat wat zich niet aan een beeld op aarde aanpast en zich daaraan ook nooit zal aanpassen. Je zegt misschien wel: “Maar kunnen wij dan niet het woord verlichting gebruiken, zoals jij het woord Christusbewustzijn gebruikt?” Natuurlijk wel. Wees er alleen zeker van dat, zoals ik weet dat het woord Christusbewustzijn meer is dan het woord, jij ook weet dat verlichting meer is dan het woord en het mentale beeld dat bepaalde leraren ervan hebben gemaakt.

Hoe meer je probeert het te verklaren, hoe meer je een afgod schept die de geest van degenen die zich er niet van gewaar zijn of het niet willen transcenderen, kan gevangen zetten. Er zitten genoeg mensen in de spirituele en new agebeweging in Amerika die, als zij hun Christusschap manifesteerden, het beslissende verschil waar veel van jullie van dromen, zouden kunnen maken. Omdat jullie achter de valse goeroe aan rennen, manifesteren jullie niet je Christuspotentieel en daardoor kunnen jullie niet het verschil maken. Ik heb 10.000 Christuswezens opgeroepen (in het boek ‘The Mystical Teachings of Jesus’) een stap naar voren te doen en bewust hun Christusschap te accepteren en manifesteren. Dat is ervoor nodig om de aarde op een hoger niveau te brengen. Niet de vijfde dimensie, of een andere dimensie, of een ander mooi etiket waar jullie achteraan rennen en van denken dat dit het is.

Transcendeer de valse goeroes
Mijn geliefden, de omslag in bewustzijn gaat verder dan een goeroe in de new agebeweging zich kan voorstellen. Het gaat verder dan wij in deze leringen hebben gegeven en elke eerdere lering van de geascendeerde meesters. Het is iets wat niet helemaal vaststaat. Het is iets wat wordt geschapen naarmate je verder komt. Niemand in de hemel of op aarde kan voorspellen hoe dit wordt gemanifesteerd. Wij die in het spirituele rijk zijn, hoeven dat ook niet te voorspellen, want wij genieten ervan om het zich te zien ontvouwen. Het kan zich niet ontvouwen zolang degenen die het potentieel hebben om de voorlopers te worden, nog in allerlei doodlopende stegen blijven zitten, de valse beelden en organisaties en bewegingen die speciaal zijn gemaakt om te voorkomen dat jij Christusschap bereikt.

Zeg ik dat alle bewegingen en alle goeroe vals zijn? Nee, natuurlijk niet. Ik roep alleen degenen op die in de val zitten bij de valse goeroes om uit het graf op te staan en bereid te zijn om de Levende Christus die IK BEN te ontmoeten in plaats van de valse Christus die jullie nu volgen. Dit gaat er niet om of je deze boodschapper volgt. Het gaat erom dat je de levende Christus die IK BEN volgt.

Je zegt misschien: “Wij kijken naar het Aquariustijdperk.” Ja, maar er komt geen Aquariustijdperk op aarde zonder Jezus Christus. Ik bekleed het ambt van hiërarch van het Vissentijdperk en niemand kan het Aquariustijdperk instappen of het bewustzijn van het Aquariustijdperk krijgen zonder het ambt te passeren dat ik heb. Het houdt op geen enkele manier verband met christelijke kerken, maar het is een spiritueel ambt, en als je de christelijke kerken in hun valsheid jou laat weigeren om de Levende Geest  die IK BEN te benaderen, dan kun je niet het Aquariustijdperk van Saint Germain instappen.

Waar stap je dan in? Slechts in een andere staat van afgoderij, omdat je denkt dat jij de Gouden Eeuw schept, maar het scheelt niet veel van wat het valse christendom heeft geschapen in de laatste paar eeuwen. Dit is niet de visie van Saint Germain. Daarom manifesteer ik, de Levende Geest Jezus Christus, nu mijn Aanwezigheid bij alle valse goeroes in Amerika:

Het is tijd om de keuze te maken tussen licht en duisternis. Als je dat niet doet, dan wordt het oordeel van Christus geveld met alle gevolgen die het misschien kan hebben. Die hoeven niet zichtbaar te zijn, maar die vallen zeker niet te ontkennen.

Mijn geliefden, jullie die hier zijn, hebben een enorm evenwicht bewaard waardoor ik dit oordeel kon vellen. Daarvoor krijgen jullie mijn vormloze dankbaarheid. Hoewel die vormloos is, is die alleen maar vormloos in menselijke zin, want die is ook tijdloos. Degenen die bereid zijn om deel te nemen aan deze beweging om Christusschap te manifesteren, degenen die bereid zijn om de hulpmiddelen te gebruiken en de invocaties op te zeggen, en het oordeel te versterken dat ik vandaag heb uitgesproken, zal ik niet vergeten. Wanneer je dat het meest nodig hebt, of het nu is wanneer je nog bent geïncarneerd of nadat je het fysieke lichaam hebt verlaten en een extra stoot licht nodig hebt om je op een hoger niveau te brengen, zul je merken dat ik er voor je ben op een manier die jij nodig hebt om jouw huidige zelfgevoel te transcenderen. Zoals altijd moet je daartoe bereid zijn, maar ik zal er zijn, want IK BEN bij jou, altijd. Mijn liefde is echt de allerbeste genezing voor antiliefde.

Je kunt deze uitgave niet als erg liefdevol zien, maar ik heb ook een zachtere kant. Als die jou meer aanspreekt, heb ik ook nog andere uitgaven en ander hulpmiddelen die je helpen om je af te stemmen op de zachtheid van de Geest van Jezus Christus. Waar jij je hart ook voor open wilt stellen voor iets van mij, dan kun je dat vinden. Als jij je hart opent, weet je dat IK bij jou BEN, altijd.