Een hogere Vorm van Democratie in Amerika

ONDERWERPEN: De intensiteit van de Vrijheidsvlam wordt vergroot – De Violette Vlam uitgeven – Onverdraagzaamheid als werktuig voor de gevallen wezens – De sleutel om aan onverdraagzaamheid een eind te maken – De elitaire denkwijze in Amerika – Een directere vorm van democratie – Misleid patriottisme – Een omslag in de denkwijze van Amerika

Geascendeerde Meester Saint Germain, 18 juli 2015 – Los Angeles, Verenigde Staten

IK BEN VRIJHEID! En IK BEN Geascendeerde Meester Saint Germain, de belangrijkste sponsor van deze natie, de Verenigde Staten van Amerika.

Natuurlijk is de natie van tegenwoordig, niet dezelfde als de natie die ik heel lang geleden heb gesponsord, maar meer kon er destijds niet worden gemanifesteerd. Dus was dat nooit bedoeld als de beste oplossing, want er bestaat natuurlijk geen beste matrix voor Amerika. Amerika is een proces, het is niet een resultaat, het is geen statische staat. Het is een altijd verder transcenderende staat, een denkwijze die over grenzen heen wil gaan, die steeds meer vrijheid en een hoger niveau van de matrix van de Gouden Eeuw van Saint Germain, die ik ben, wil manifesteren.

De intensiteit van de Vrijheidsvlam wordt vergroot
Ik breng die naar deze planeet, niet alleen in Amerika, maar in alle naties die willen transcenderen en de eerdere denkwijze willen transcenderen die het niet in het licht van Saint Germain in het Aquariustijdperk zullen uithouden. Ik ben hier om op dit moment en vanaf nu mijn Aanwezigheid meer dan ooit te manifesteren. Daarom verhoog ik de intensiteit van de Vrijheidsvlam meer dan ooit op deze planeet en ik trek een lijn in het zand en zeg: “Tot zover en niet verder.” Die manifestaties van onverdraagzaamheid waar jullie een oproep voor hebben gedaan, worden op dit moment  in grotere hoeveelheden verteerd dan ooit tevoren mogelijk was.

Het is de bedoeling dat Amerika, de Verenigde Staten van Amerika, de Verenigde Staten van Amerika, een verenigde natie is: één natie onder God waarin de mensen van Amerika zich de zonen en dochters van God beschouwen. Hoe kan er eenheid komen, hoe kan er één natie onder God komen, wanneer men zoveel onverdraagzaamheid is ten opzichte van mensen die anders zijn dan zijzelf? Wat het excuus in de buitenwereld ook is om onverdraagzaamheid te scheppen en die staat te manifesteren, die denkwijze van intolerantie, het gaat rechtstreeks tegen Amerika in. Als je het onpatriottisch wilt noemen, het is zeker onpatriottisch, wat betekent dat de meeste mensen die zich patriot noemen, heel erg onpatriottisch zijn, want zij zijn onverdraagzamer dan bijna alle andere mensen in Amerika.

Ik zeg je dat zij de Vrijheidsvlam van Saint Germain niet vangen met hun holle retoriek  en het verzamelen van wapens en ammunitie. Want deze natie kan met wapens zijn opgebouwd, maar gaat niet de Gouden Eeuw in met wapens, bommen of andere middelen die voor geweld worden gebruikt. De Gouden Eeuw, ook al zeg ik dat nadrukkelijk, zal niet onder druk worden gemanifesteerd. Die wordt gemanifesteerd door de kracht van God die boven geweld staat, en ik sta natuurlijk ook boven geweld, maar ik sta niet boven kracht. Hoe kun je vrij zijn als de kracht van God niet door jou heen stroomt om de krachten van anti-liefde en anti-vrijheid te verteren die je in een bepaalde matrix gebonden houden en die door de tijd heen zo hun illusies in stand proberen te houden? Dat gebeurt niet!

De Violette Vlam uitgeven
Ik, Saint Germain, ben gekomen om deze natie schoon te vegen door meer dan ooit tevoren een portie van de Violette Vlam uit te geven. Ik vraag je nu het werelddeel Noord-Amerika te visualiseren, waarvan je weet dat er in het voorjaar en de herfst vier vliegroutes van de vogels overheen lopen, wanneer ze migreren van noord naar zuid. Je weet dat een aantal van die vogels door Midden-Amerika naar Zuid-Amerika migreert, dus ik vraag je om de lijnen te visualiseren vanaf de noordpool langs die vliegroutes naar het continent van Noord-Amerika, over Midden-Amerika, over Zuid-Amerika waar zij zich weer verspreiden over de zuidpool. Vervolgens vraag ik jullie te visualiseren dat ik op de noordpool sta en Portia op de zuidpool. Er loopt een stroom in de vorm van een acht tussen ons, die over deze vier vliegroutes loopt, die vier energiestromen, die in meer dan duizenden jaren is gevormd door de migratie van de vogels, die eigenlijk in veel opzichten een zuiverder expressie van het licht van God zijn dan veel andere dingen die de mens heeft gemanifesteerd.

Ik vraag jullie deze duw- en trekbeweging, die stroom in de vorm van een acht, te visualiseren. Ik vraag of jullie je chakra’s willen openstellen om nu op dit moment, niet alleen in Californië, maar in het hele werelddeel Noord-Amerika, het hele Amerikaanse werelddeel, die stroom naar het fysieke octaaf te brengen om die Violette Vlam nu om de aardbol te laten stromen die overal vreugde brengt. Wat hoor je wanneer de vogels in het voorjaar zingen? Hoor je niet de pure vreugde van de vogels die genieten van het opkomen van de zon ’s morgens en de prana die in de lucht komt? Zij beginnen van pure vreugde te zingen, zoals jullie van pure vreugde hebben gezongen toen jullie deze invocatie en dit decreet hebben opgezegd. Het woord van God, het gesproken woord, met vreugde uitgesproken, maakt dat de hele materie zingt. Dus laat het zingen, laat het zingen, laat het zingen. Laat het meezingen met de Vrijheidsvlam van Saint Germain.

Onverdraagzaamheid als werktuig voor de gevallen wezens
Eigenlijk begint onwetendheid bij de gevallen wezens, die onverdraagzaam waren tegen God de Schepper. Omdat zij naar een niet geascendeerde sfeer zijn gevallen, en toen zij beseften dat zij God eigenlijk niet konden bereiken, hebben zij hun onverdraagzaamheid op de zonen en dochters van God gericht. Iedereen die licht had, meer dan zij hadden, werd het doelwit van hun onverdraagzaamheid. Zij zijn niet onverdraagzaam tegen groepen op de wereld. De gevallen wezens zijn niet onverdraagzaamheid tegen mensen met een donkere huid, een rode huid of een gele huid. Zij zijn onverdraagzaam tegen degenen die het licht belichamen. Daarom proberen zij verdeeldheid te creëren en bepaalde groepen naar beneden te halen die zij apart kunnen zetten vanwege hun uiterlijke kenmerken. Zij proberen niet zwarte Amerikanen naar beneden te halen. Zij proberen alleen maar de levensstromen naar beneden te halen die in een lichaam met een zwarte huid incarneren en die het potentieel hebben om Christusschap te manifesteren.

Zij doen dit natuurlijk ook in zekere zin met blanke mensen, omdat blanke mensen verschillende nationaliteiten hebben, dus proberen ze die naar beneden te halen. Of zij proberen vrouwen naar beneden te halen, of zij proberen arme mensen naar beneden te halen, degenen die geen opleiding hebben, of mensen die niet tot een bepaalde religie behoren. Je ziet dat als je eenmaal een intolerante denkwijze in een natie toestaat, is er niemand meer die ontkomt aan die onverdraagzaamheid. Wanneer je een natie laat overnemen door een onverdraagzame manier van denken, worden jullie allemaal het doelwit ervan, zelfs degenen die denken dat zij superieur zijn of een uitzondering zijn, omdat zij tot een of andere elitegroep behoren.

Zie je niet dat dit een neerwaartse spiraal in die natie heeft gevormd? Het was bedoeld als verzamelplaats voor mensen uit de hele wereld, met allerlei verschillende achtergronden, om wat te demonstreren? Dat verschillen in uiterlijk niet belangrijk zijn wanneer jullie in je hart weten dat jullie de zonen en dochters van God zijn. De gevallen wezens zijn zelf altijd verdeeld en onderling verdeeld. Hoe komt het dat zij de planeet nog niet hebben overgenomen? Omdat zij het niet eens kunnen worden. De zonen en dochters van God kunnen dit wel en de gevallen wezens zullen alles wat in hun macht ligt, doen om jullie het niet eens te laten worden door jullie onverdraagzaam tegen elkaar te laten worden op grond van een of ander excuus waardoor zij jullie laten geloven dat dit heel belangrijk is en op een of andere manier het doel blokkeert, wat dat ook mag zijn.

De sleutel om aan onverdraagzaamheid een eind te maken
Begrijpen jullie niet dat er veel groepen in Amerika, en elders, zijn die een goed beeld mening hebben over wat er zou moeten gebeuren? Zij worden om de tuin geleid doordat zij hen laten denken dat zij tegen iets moeten vechten, of in ieder geval een bepaalde groep mensen veroordelen en vervloeken, om een doel dat de moeite waard is te bereiken, want zij staan in de weg om hun doel te bereiken. Dit is natuurlijk slechts illusie, want als je medeschepper bent met God, hoef je alleen maar de kracht van God door je heen te laten stromen om dat te laten gebeuren. Geen enkel wezen op aarde, geen enkele regering op aarde, geen enkele organisatie op aarde, kan verhinderen dat jij naar je hart gaat en een band in jouw hart met jouw IK BEN Aanwezigheid te ontwikkelen. Dus hoef je geen andere groep mensen naar beneden te halen of uit te roeien om het doel dat jij helpt te scheppen, te manifesteren en jouw talenten tot uitdrukking te brengen. Je moet het bij jezelf zoeken.

Als je niet bereid bent om naar binnen te gaan en de verantwoording te nemen en naar jouw eigen psychologische problemen te kijken, loop je de in de val van de gevallen wezens, omdat je dan denkt dat die andere mensen het probleem vormen. Zij moeten veranderen om jou je doel te laten bereiken. Wat een onzin! Wat een grote onzin! Ik, Saint Germain, ben hier om dat aan te vechten. Ik vecht dat aan door een grotere hoeveelheid van de Violette Vlam uit te brengen die de materie zal laten zingen. Wanneer de materie zingt, dat zingen, die kosmische hum, die zelfs door de atomen en moleculen van de materie tot uitdrukking worden gebracht die het land en het fysieke lichaam van de mensen vormen, zal dat de denkwijze van de gevallen wezens aanvechten.

Wanneer je hoort dat de materie overal zingt – en het maakt niet uit of je een blank, rood, zwart, geel of gestippeld lichaam hebt – zingt dat ook op dezelfde wijze. Zodoende weet je dat het zingen belangrijk is en dat dit het fundament voor eenheid vormt en het ontstijgt. De uiterlijke verschillen doen er gewoonweg niet toe. Die zijn geen bron voor conflicten of verdeeldheid, omdat je juist op het punt komt dat je van elkaars verschillen geniet.

De elitaire denkwijze van Amerika
Dit had al heel lang geleden in dit werelddeel moeten gebeuren. Dit was mijn visie toen ik de Stichters bijeenbracht, maar je weet wel dat zelfs de Stichters een elitaire denkwijze hadden. Zij hoefden Amerika niet zo nodig vanuit altruïstische motieven van de Britten te bevrijden. Zij wilden de Britse elite die Amerika regeerde, omvergooien, zodat zij de elite konden worden die over Amerika regeerde.

Vanaf het allereerste begin was die elitaire denkwijze er al en dit is in elk geval niet mijn visie. Ik zal dit opnieuw niet tolereren, want ik koester goddelijke onverdraagzaamheid tegen degenen die de zonen en dochters van God en de Vrijheidsvlam naar beneden halen en de spot hebben met de Vrijheidsvlam die ik heb gebruikt om deze natie te sponsoren. Amerika is tegenwoordig niet een bastion van vrijheid op de wereld. Het is een bastion van tirannie en elitarisme en dat zal niet zo blijven! IK BEN Saint Germain en ik manifesteer mijn Aanwezigheid in dit land en ik breng de materie aan het zingen, wanneer jullie de oproepen ervoor doen.

Ik zeg: “Genoeg is genoeg!” De tijd van de machtselite van Amerika op dit werelddeel is voorbij. Ik zal die vanaf dit moment aanvechten en wanneer jullie de oproepen doen en die uitdaging versterken, zullen wij samen een nieuwe toekomst voor Amerika scheppen. Eerst wordt de machtselite veel meer ontmaskerd dan tevoren. Je zult zien dat de mensen zich bewust worden van het bestaan van de machtselite en de noodzaak om dit te transcenderen. Daarom zullen wij een nieuwe bewustzijnsstaat, een nieuwe staat van vrijheid, naar buiten brengen.

Dit gebeurt natuurlijk niet in een oogwenk, dat begrijpen jullie wel, omdat het onderdeel is van het leerproces dat de mensen geleidelijk  ontwaken, dat zij de leiding over deze natie nemen en het overnemen, zodat er geen vacuüm ontstaat. De machtselite kan niet worden verwijderd, als die mensen er niet aan meedoen en de positie innemen die nu in de handen van de machtselite is. Dat zou het leerproces niet vergemakkelijken om het Amerikaanse volk ervan bewust te maken en zich te realiseren dat zij, het volk, de regering zijn.

Een directere vorm van democratie
Daarom breng ik jullie ervan op de hoogte dat jullie oproepen moeten doen en het beeld vasthouden dat Amerika moet transcenderen naar een nieuwe vorm van democratie. Het is niet de hoogste vorm van democratie die je op dit moment kunt hebben: een democratie met een volksvertegenwoordiging. Dit stelt je open voor een enorme manipulatie door de machtselite, want zij kunnen de vertegenwoordigers die worden gekozen, manipuleren, bedriegen of zelfs intimideren. Zij kunnen het hele verkiezingsproces manipuleren, zodat alleen de vertegenwoordigers die tot compromissen bereid zijn en meedoen met de machtselite, of die zelfs de agenda van de machtselite geloven, aan de verkiezingen mee kunnen doen.

Wanneer je de kandidaten waar de mensen uit kunnen kiezen, bekijkt, zijn er maar weinig mensen, misschien wel niemand, die het volk echt vertegenwoordigen. Er is te veel ruimte voor manipulatie. Mensen die al hun geld aan bedrijven of lobbygroepen verdienen, die politieke campagnes kunnen opzetten, waarin ze in principe alles kunnen beloven wat ze maar willen, krijgen te veel ruimte. Als zij eenmaal zijn verkozen en binnen zijn, kunnen zij alles doen wat de machtselite maar wil en ermee wegkomen en dat zelfs voor het volk verborgen houden, zodat zij herkozen worden, misschien wel meerdere keren.

Dit is niet de vorm van democratie die ik voor ogen had. Het was de enig praktisch haalbare, gezien de tijd tijdens de stichting van Amerika toen de communicatie nog veel primitiever was dan tegenwoordig. Tegenwoordig heb je het internet. Dit betekent dat alle mensen in Amerika de kans hebben om zichzelf op te leiden. Mensen hebben de kans om een website te maken en daar informatie op te zetten die de positie van de regering en de officiële en belangrijkste media aanvechten.

Daarom spreek ik tot het collectieve bewustzijn van Amerika: “Word wakker, alle Amerikanen en neem de verantwoordelijkheid om jezelf beter op de hoogte te stellen van wat er eigenlijk aan de hand is. Ik roep jullie ook op om je bewust te worden van en te streven naar het Christusonderscheid, want niet alles is waar.” Niet alle complottheorieën kloppen. In feite zijn de meeste op een of andere manier verdraaid, hoewel er wel enige waarheid in schuilt. Jullie, jullie zelf, die dit hebben bestudeerd, weten hoe moeilijk het is om onderscheid te maken. Daarom vraag ik jullie om de oproepen te doen om het onderscheid van jezelf en de mensen  te verbeteren.

Ik zeg je dat er nog nooit een beter moment is geweest om jezelf op de hoogte te brengen  en daarom is er nog nooit een beter moment geweest om de verantwoording voor je natie te nemen. Daarom zeg ik dat er een directere vorm van democratie moet komen zodat je technologie kunt maken en gebruiken om de mensen via het internet te laten stemmen, direct over problemen te laten stemmen. Er zijn zoveel problemen waar een kleine groep mensen in het Congres, die allemaal kunnen worden geïntimideerd, gemanipuleerd, omgekocht of overgehaald door de machtselite, niet over horen te beslissen. Dat is niet de hoogste vorm van democratie. Een hogere vorm van democratie is dat er over bepaalde kwesties door het volk wordt gestemd. Dan zijn het Congres, de politici en het regeringsapparaat eenvoudig de dienaren die de details uitwerken binnen het kader dat het volk heeft bepaald.

Misleid patriottisme
Dit kan verschillende vormen aannemen, dat geef ik toe. Er zijn veel technische uitdagingen die moeten worden overwonnen. Een grote uitdaging is de denkwijze te overwinnen dat de mensen geloven dat je de status-quo moet handhaven als je loyaal aan de Amerikaanse regeringsvorm wilt zijn, als je een goede patriot wilt zijn. Sinds wanneer is het ooit loyaliteit aan mij geworden als je de status-quo handhaaft? IK BEN de God van Vrijheid voor de aarde, en waar bestaat vrijheid uit? Dat is voortdurende, constante, zelftranscendentie.

Hoe kun je ooit beweren dat je loyaal aan mij of mijn doel bent, als je de status-quo wilt handhaven? Zoals wij hebben gezegd, is dat iets wat de gevallen wezens door de tijd heen willen doen. Ik niet. Ik wil zien dat de vorm steeds verder transcendeert naar een hoger niveau om de Gouden Eeuw tot uitdrukking te brengen, want mijn visie is veel hoger dan een menselijke wezen op aarde zich momenteel kan voorstellen en accepteren. De enige manier om mijn visie te manifesteren, is constant de vorm die er nu bestaat, te transcenderen.

Dit moet er dus gebeuren. Hier moet je de oproepen voor doen, je moet deze visie handhaven, je moet dit nu accepteren. Nu weet ik heel goed dat er mensen zullen zeggen: “O, de mensen zijn er niet klaar voor. Zij kunnen de juiste beslissingen niet nemen. Zij zullen verschrikkelijke beslissingen nemen. Zij zullen fouten maken.” Nu, mijn geliefden, natuurlijk zullen de mensen vergissingen maken, maar zeg je daarmee dat de huidige regering geen fouten maakt? Laat de mensen dus hun fouten maken en ervan leren, want ik ben bereid om de mensen hun fouten te laten maken en ervan te leren. Ik garandeer je dat het een betere regering zal zijn dan op dit moment.

Een omslag in de denkwijze van Amerika
Hier is natuurlijk een omslag in de manier van denken voor nodig, een verandering in jullie bereidheid om jullie regering op een nieuwe manier te bezien. Deze boodschapper stond vanaf het moment dat hij in Amerika aankwam, verbaasd over het feit dat de Amerikanen achterdochtiger zijn over hun eigen regering dan veel mensen in Europa. Hij weet heel goed dat veel mensen in Europa in slaap zijn en zich er niet van bewust zijn wat er aan de hand is, maar niettemin klopt het wel dat Amerikanen achterdochtiger zijn over hun regering dan in de meeste andere naties. Hoe komt dat? Kijk eens naar het ontstaan van Amerika. Het begon met achterdocht en vijandigheid ten opzichte van de regering van het Britse Rijk.

Door dit momentum is de Verenigde Staten ontstaan, toegegeven, maar dit momentum moet worden getranscendeerd voor de Gouden Eeuw zich in Amerika kan manifesteren. Je kunt geen matrix voor een Gouden Eeuw in Amerika manifesteren, als de mensen achterdocht of vijandigheid koesteren voor hun eigen regering of als zij denken dat hun regering vijandig naar hen is. Het is een regering van de mensen, door de mensen en voor de mensen. Ik ben mij er heel goed van bewust dat het momenteel een regering is van de elite, door de elite en voor de elite. Om iets te veranderen, moeten de mensen hun bereidheid oppakken om de regering te bezitten. Je doet dat niet door te projecteren dat de regering eropuit is om jou te pakken te nemen, of dat die zo gemanipuleerd wordt dat niets wat jij doet, enig verschil uitmaakt.

Horen jullie mij, mijn geliefden? Je kunt niets veranderen als je er niet de verantwoordelijkheid voor neemt en je kunt geen verantwoordelijkheid nemen als je niet gelooft dat er verandering mogelijk is met de kracht van God, niet de kracht van mensen. IK BEN de kracht van God en ik ben bereid om met die mensen in Amerika te werken om die oude denkwijze te transcenderen. Daarom zeg ik tegen jullie: “Word wakker en stap over je vijandigheid, die achterdocht, heen. Accepteer dat dit jullie regering is – als je er de verantwoordelijkheid voor neemt en haar als jullie bezit opeist.” Het is mogelijk, het is mogelijk om Amerika in bijna een oogwenk te veranderen, als maar genoeg mensen wakker worden. Ik kijk naar jullie, de spirituele mensen, die bereid zijn naar mij te luisteren en mijn woorden te lezen, om de eersten te zijn die die verandering doorvoeren.

Stap uit je focus op complottheorieën en die hopeloze denkwijze dat het zo erg is dat je niets kunt doen. Er kan wel iets worden gedaan, want met God, de God van vrijheid, is alles mogelijk. Ik verzegel jullie daarom in mijn vlam, niet alleen die van vrijheid, maar van de constante bereidheid om te veranderen, om verder te kijken dan beperkingen en de hogere matrix te manifesteren waar je van weet dat die in de drie hogere rijken al klaarligt.

De Gouden Eeuw is niet ver weg. Die is al door het identiteitsrijk heen, door het mentale rijk heen en bijna door het emotionele rijk heen afgedaald, niet in de allerhoogste manifestatie, maar wel goed genoeg om een overdonderend verschil in Amerika te maken. Er zijn veel mensen die het beginnen te begrijpen. Ik vraag jullie om de oproepen te doen en het beeld vast te houden dat een cruciaal aantal mensen wakker wordt, de matrix die ik uitgeef, begrijpt, ernaar handelt en eist en roept dat het fysiek wordt gemanifesteerd.

Daarom bedank ik jullie voor jullie welwillende aandacht, omdat ik jullie chakra’s en aura mocht gebruiken, en ik verzegel jullie in de liefde van mijn hart.