Als Amerika gaat, dan gaat de wereld ook

Vraag: In principe zijn er tot dusver binnenlandse problemen in Amerika besproken. Veel van ons komen uit Canada en andere landen, en ik vraag mij af in hoeverre wij iets met deze problemen te maken hebben, omdat zij ons niet rechtstreeks beïnvloeden.

Antwoord van Geascendeerde Meester Saint Germain, 18 juli 2015 – Los Angeles, Verenigde Staten. Dit antwoord werd direct na een dictaat gegeven.

Saint Germain: Jullie hebben er op dit moment niet rechtstreeks mee te maken, maar als Amerika nog verder in de neerwaartse spiraal komt, krijg je er wel mee te maken. Er kunnen dan verschillende scenario’s meespelen, maar als de neerwaartse spiraal zich verder uitbreidt, er misschien zelfs een vorm van anarchie in Amerika ontstaat, kan die gemakkelijk de grens oversteken, zowel in het noorden als het zuiden en dit kan Canada ook beïnvloeden.

Als Amerika in een spiraal van binnenlands geweld terechtkomt, wordt de hele wereld op veel grotere schaal beïnvloed, omdat het de hele wereldeconomie beïnvloedt. Het potentieel dat altijd bestaat wanneer er een binnenlands conflict is in een land: Degenen die het land leiden, zullen altijd een vijand in de buitenwereld bedenken, zodat zij die boze mensen thuis ver weg kunnen sturen om daar iemand te doden. Het is belangrijk dat alle mensen hiervoor oproepen doen, omdat als Amerika gaat, de wereld dan in zekere mate, ook gaat.

Dit is niet alleen maar een product van het feit dat Amerika een grote natie is en de grootste economie van de wereld heeft, het is helaas ook een gevolg van het feit dat ik Amerika sponsor. Als het licht verkeerd wordt gebruikt, kan het verkeerd worden gebruikt om de hele wereld te beïnvloeden en dus is het belangrijk om het beeld vast te houden en er oproepen voor te doen. Ik begrijp jouw zorg echter wel, maar ik deel hem niet helemaal. Het is niet zo dat de problemen waar jij op wijst, niet waardevol en belangrijk zijn, maar opnieuw, ze zijn niet van belang. De scenario’s waar je op wijst, zijn mogelijk, maar die zijn niet mijn grootste zorg. Dus kies zorgvuldig als je de strijd met iets aangaat. Luister naar wat ik op de regels zet en lees ook tussen de regels door.