Wat is de grootste zorg van Saint Germain over de Verenigde Staten?

Antwoord van Geascendeerde Meester Saint Germain, 18 juli 2015 Dit antwoord werd na een dictaat van Saint Germain gegeven.

Saint Germain: Hoeveel tijd heb je? Opnieuw, woorden zijn woorden en zij komen er soms op een bepaalde manier uit. Het is niet zo dat ik één grootste zorg heb. Ik heb diverse zorgen, waarvan ik er een paar onder jullie aandacht heb gebracht tijdens mijn dictaat en sommige heb ik in eerdere dictaten onder jullie aandacht gebracht.

De transitie naar een nieuwe vorm van democratie staat ook heel erg hoog op mijn lijstje. De transitie naar een nieuwe vorm van economie is ook heel belangrijk. Het ontmaskeren van de machtselite, zodat de mensen zullen zien wat er gebeurt – maar in plaats van bang te worden, vastberadenheid te tonen – staat ook heel er hoog op mijn lijstje. De omslag naar spiritueel bewustzijn is ook heel erg belangrijk, omdat wij natuurlijk niet aardse oplossingen, maar spirituele oplossingen willen bevorderen.

Wij proberen niet het beeld te vormen dat er wereldse oplossingen zijn voor die problemen. In tegendeel, bij de tweede wet van de thermodynamica gaat het erom dat wanneer iets in een zichzelf vernietigende spiraal terechtkomt, de mensen zich bewust moeten worden van het feit dat je de problemen die je hebt geschapen niet teniet kunt doen met het menselijke bewustzijn, tenzij je dat menselijke bewustzijn transcendeert. Zoals Jezus heeft gezegd, met mensen is dat onmogelijk, maar met God is alles mogelijk. Je kunt die problemen niet tenietdoen met het menselijke bewustzijn. De enige oplossing is dat een cruciaal aantal mensen ontwaken en samen met de geascendeerde meesters een nieuwe werkelijkheid scheppen.