Waarom jij Beperkingen op aarde op je hebt genomen

ONDERWERPEN: Waarom er dingen met jou gebeurd zijn – Jij bent hier om het bewustzijn te veranderen – Waarom je bepaalde dingen op je hebt genomen – Het allergrootste machtsspel met jezelf – Waarom de dingen echt voor ons lijken – Jij bent hier vanuit liefde

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 18 juli 2015 – Los Angeles

IK BEN de Geascendeerde Meester Moeder Maria. Ik kom jullie het Omegaperspectief geven van wat Aartsengel Michaël tegen jullie heeft gezegd, met wie ik vaak nauw samenwerk in veel situaties.

Wij staan dicht bij elkaar in die zin dat wij heel gemakkelijk van rol kunnen verwisselen en er zijn momenten dat ik een polariteit vorm met Aartsengel Michaël, waarbij ik de mannelijke polariteit vorm en hij de vrouwelijke. Dat kan je verbazen, maar zo gaat dat in het geascendeerde rijk waar alles veel flexibeler is en niet gebonden is aan de soort rollen die jullie op aarde hebben. Het gaat eigenlijk alleen maar om wat er op dat moment nodig is.

Waarom er dingen met jou gebeurd zijn
Dit is een sleutel tot jouw eigen pad, omdat jij je realiseert dat jullie heel vaak in jullie leven iets gedaan hebben, waar je later spijt van kreeg. Jullie hebben ervaringen gehad die je pijn hebben gedaan en als jij erop terugkijkt, wenste je dat het niet gebeurd was. Ik zeg je dat jij nog nooit iets hebt gedaan, nooit een beslissing hebt genomen, nooit een ervaring hebt gehad die jij op jouw pad op dat moment niet op een of andere manier nodig had. Welnu, je kijkt misschien op je leven terug en zegt: “Waarom is dit gebeurd? Waarom moest mij dat overkomen?” Maar het had een reden: Op dat punt in de tijd, toen die gebeurtenis plaatsvond, was je in een bepaalde bewustzijnsstaat.

Dit is een heel complexe matrix. Wij hebben jullie leringen gegeven over de vier lagere lichamen en jij beseft natuurlijk wel dat de meeste mensen op aarde zich er niet van bewust zijn dat zij drie hogere lichamen hebben. Zij denken dat alles wat er met hen gebeurt, in de bewuste geest gebeurt. Misschien zijn ze zich bewust van een onderbewuste geest, maar zij begrijpen niet echt wat zich daarin afspeelt en hoe dat hen beïnvloedt op het bewuste niveau. Jullie beginnen dit natuurlijk te begrijpen, dat jij beslissingen, gebeurtenissen in jouw leven, medeschept en dat die worden gemanifesteerd door af te dalen door de vier niveaus van het materiële universum. Ik zeg je dat jouw hele bewustzijn veel complexer is dan alleen maar de vier lagere lichamen, omdat er ingewikkelde matrijzen zijn op elk van die niveaus. Op elk moment in de tijd kom je voor een bepaalde heel complexe situatie te staan in jouw vier lagere lichamen en om verder te komen op jouw spirituele pad moet je een bepaalde ervaring meemaken die je een ander perspectief biedt.

Ik weet uit mijn eigen tijd op aarde hoe gemakkelijk je het gevoel krijgt dat je gekwetst bent, dat je verwond bent geraakt, dat je beschadigd bent, dat er iets heel ergs met je is gebeurd – of dat je zo’n verkeerde beslissing hebt genomen – dat je er niet overheen kon komen. Je kon je er niet van bevrijden. Je kon niet verder. Dit is één van de meest subtiele complotten van de gevallen wezens: jou het gevoel geven dat jij, omdat er iets op aarde was gebeurd, God daarna niet onder ogen kon komen. Je bent gedoemd onbepaalde tijd van God gescheiden te blijven.

Wat heeft Aartsengel Michaël ook alweer gezegd? Hij kijkt op een andere manier dan de uiterlijke vorm naar jouw Aanwezigheid, jouw Aanwezigheid is een verlengstuk van de oneindige God. Iets wat oneindig is, kan niet worden beschadigd of zelfs maar beïnvloed door iets wat eindig is. Jij bent natuurlijk niet de Aanwezigheid die is geïncarneerd. Jij bent wat wij de Bewuste Jij genoemd hebben, die een vormloos wezen is, maar jij hebt je vereenzelvigd met de vorm. Je denkt dat wat er met jou in de wereld van vorm is gebeurd, jouw relatie tot God kan beïnvloeden. De gevallen wezens wezen willen het allerliefste dat jij deze leugen gelooft. Niets in de eindige wereld kan jouw relatie tot de oneindige God beïnvloeden, omdat jij buiten de eindige wereld om werd geschapen. Iets wat in de oneindigheid wordt geschapen, kan niet in de eindige wereld vast komen te zitten.

Jij bent hier om het bewustzijn te veranderen
Jij zult vrij zijn, wanneer jij weer contact maakt met de waarheid dat jij een oneindig wezen bent, dat jij niet beschadigd kan raken of in een vorm op aarde kunt komen vast te zitten. Hoe kun jij je hier dan van bevrijden? Jullie zullen er alleen maar van bevrijd zijn wanneer je naar een bepaalde vorm kunt kijken, naar een bepaalde gebeurtenis in je leven, en dan te ervaren dat de grip die het op jou, op jouw zelfbeeld had, gewoon wegvalt en de vorm er niet meer toe doet. Die is niet belangrijk. Die bepaalt niet wie jij bent. Die beperkt jou niet.

Veel van jullie zijn op aarde gekomen om te helpen het collectieve bewustzijn op een hoger niveau te brengen. Voor jullie hier naartoe kwamen zagen jullie hoe de mensen die hier op aarde incarneren zo gevangen zaten in die ingewikkelde matrijzen van illusies die door de gevallen wezens werden gevormd, dat je wilde helpen. Mijn geliefden, hoe help je?

Realiseren jullie je niet dat wij, de geascendeerde meesters, nu al heel lang leringen geven? Rechtstreeks door diverse boodschappers, maar zelfs daarvoor hebben wij indirect veel mensen met nieuwe leringen en ideeën geïnspireerd. Realiseren jullie je niet dat het niet realistisch is te denken dat de meerderheid van de mensen ooit die leringen zou willen lezen, hoewel wij de sleutels om je te bevrijden door deze boodschapper hebben gegeven. De waarheid is dat hoewel een lering voor sommige mensen nuttig is, geen enkele lering ooit de meerderheid van de mensen op deze planeet zal bevrijden. Zij kunnen alleen maar worden bevrijd door een voorbeeld te zien van hoe een iemand die net zo beperkt was als zij, het juk kan afwerpen, van het kruis kan springen en een hoger bewustzijn krijgen dan die eerdere beperking.

Waarom heb je bepaalde beslissingen in jouw leven genomen? Waarom heb jij jezelf in bepaalde situaties geplaatst – ben je in bepaalde gevallen in een situatie geboren of er later in terecht gekomen – die je pijn hebben gedaan, die je beperkt hebben, die ervoor hebben gezorgd dat je tijdelijk in een neerwaartse spiraal kwam? Waarom heb je dat gedaan? Omdat je stom bent? (Gelach). Of omdat je in die situatie wilde komen om te demonstreren dat je die kan ontstijgen? Ik kan je wel zeggen dat het tweede scenario klopt voor ieder van jullie die bereid is om deze lering te horen of te lezen. Als dit niet waar was, zou jij niet in contact zijn gekomen met deze lering.

Waarom je bepaalde dingen op je hebt genomen
Geef dus toe wie je bent, geef toe waarom je hier bent, wat jouw potentieel is. Bekijk dan al die manifestaties die er in jouw leven waren eens in een ander licht en zie dat ze niet meer zijn dan dat – iets wat jij op je hebt genomen om te demonstreren dat je dit kunt ontstijgen. Jij hebt het ook op je genomen om te weten te komen wat de mensen ervaren wanneer zij in die matrijzen vastzitten. Je kunt naar jezelf en jouw eigen leven kijken om te zien wat je hebt doorgemaakt. Je zegt misschien: “Ik was een boos persoon”, ik was grof tegen mijn echtgenoot”, “ik nam drugs”, “ik dronk”, “ik was dit”, “ik was dat”. Wees bereid om toe te geven dat het bewustzijn dat de gevallen wezens hebben geschapen – en dat werd omarmd door de meerderheid van de mensen op aarde – zegt dat wanneer jij iets op aarde hebt gedaan, jij dat ook wordt. Als je hebt gedronken, word je alcoholist. Dat wil de wereld van jou maken. Dit willen heel veel mensen die jou kennen over jou zeggen. Zij kunnen dan bepalen wie jij bent, omdat jij iets in het verleden hebt gedaan.

Mijn geliefden, dit is een machtsspel. We zouden dit wel het oorspronkelijke, allereerste machtsspel kunnen noemen, omdat niets op aarde bepaalt wie jij bent, want jij bent een verlengstuk van de oneindige God. Jij bent een vormloos wezen, en dat betekent niet dat jij minder bent. Het betekent dat jij boven de vorm staat. Een bepaalde vorm kan niet zeggen dat jij dat bent, tenzij jij je vereenzelvigt met de matrix waar de gevallen wezens, en soms mensen die je dicht bij jouw staan, familie of vrienden of wie ook maar, jou in willen plaatsen. Maak je daar geen zorgen over. Krijg niet het gevoel dat je het oordeel van anderen moet accepteren, want jij bent niet hier om hun oordeel en hun meningen te accepteren.

Jij bent hier om te demonstreren dat jij kunt weigeren om aan te nemen wat andere mensen over jou zeggen. Jij kunt het transcenderen. Je kunt erboven gaan staan en zeggen: “Dit BEN IK niet. Ik ben méér dan dit.” Wanneer je dat doet, heb je jouw hoogste potentieel uitgevoerd, jouw reden om te incarneren. Maakt het wat uit dat je een beperking op je hebt genomen, wanneer jij je hoogste potentieel heb uitgevoerd? Waarom zou jij je daar schuldig over moeten voelen? Waarom zou jij spijt moeten voelen? Waarom zou jij boos op jezelf moeten zijn? Alleen jouw ego wil dat je het idee accepteert dat jij op de een of andere manier iets verkeerd hebt gedaan of dat je tekortschiet, omdat je iets hebt gedaan.

Het allergrootste machtsspel met jezelf
Dit is de nagel, de allerlaatste nagel, die jou aan het kruis houdt. Jullie hebben allemaal iets in je leven dat mensen gebruiken om jou te beoordelen of te vervloeken. Jij denkt dat dit bepaalt wie jij bent. Wat hebben de God en Godin van Liefde gezegd? Het allergrootste machtsspel is dat je door de tijd heen iets in de vorm probeert te handhaven. Wat doe jij jezelf aan wanneer je dat zegt. Omdat dit in het verleden met mij is gebeurd, ben ik nu de rest van mijn leven die bepaalde persoon en kan ik dat niet ontstijgen? Je probeert door de tijd heen een vorm in stand te houden en daarom probeer jij jezelf in bedwang te houden.

Waarom zou je proberen om jezelf in bedwang te houden? Omdat je bang bent voor jouw eigen macht. Je bent bang voor jouw eigen licht. In veel gevallen is dit heel begrijpelijk. Als je naar mijn dictaat over dit onderwerp en de andere dictaten over dit onderwerp tijdens de conferentie in Nederland luistert of dit leest, zie je dat veel van jullie een geboortetrauma hebben van je eerste incarnatie toen jouw licht zo ruw werd afgewezen dat je vaak hebt besloten dat jij je nooit weer zo afgewezen en zo gekwetst wilde voelen. Je bent bang dat jij weer wordt afgewezen als jij jouw licht in dit leven tot uitdrukking brengt.

Die oorspronkelijke afwijzing is heel, heel lang gelden gebeurd. Jullie hebben zoveel dingen op deze aarde meegemaakt dat je het potentieel hebt om bijna ogenblikkelijk hier uit te komen als jij je realiseert dat jij niet bent wat de mensen op jou projecteren. Het houdt geen verband met jou. Het is hun eigen werkelijkheid die zij naar buiten projecteren.

Wanneer jij dit herkent, zie je dat jij het recht hebt om te zijn wie jij bent. God heeft jou dat recht gegeven. God heeft jou het recht gegeven om te incarneren op aarde, om te zijn wie je bent en jouw Christusschap uit te oefenen. Veel van jullie zijn gaan geloven dat je Christusschap uitoefenen, inhoudt dat je een superieure, bovenmenselijke staat van bewustzijn krijgt, zoals jij gelooft dat Jezus heeft gemanifesteerd. Ik zeg je dat ik de hele tijd van baby tot aan het eind van zijn missie bij Jezus was en heb gezien dat hij niet het bovenmenselijke wezen was dat de christelijke beweging heeft geprojecteerd. Hij had ook bepaalde menselijke eigenschappen. Hij had ook zijn angsten en aarzelde ook wel eens.

Er bestaan natuurlijk niveaus en gradaties van Christusschap. Het eerste niveau van Christusschap – en in zekere zin de grootste horde die je moet nemen op het pad naar Christusschap – is juist dit: dat jij een beperking die je hebt ervaren, een beslissing die je hebt genomen, een matrix waar andere mensen jou in hebben geplaatst, bekijkt en dan zegt: “Ik laat mij er niet van weerhouden. Ik laat mij er niet van weerhouden om mijn eigen persoonlijke pad te bewandelen, mijn goddelijke plan uit te voeren, het licht dat IK BEN tot uitdrukking te brengen. Ik laat mij daar niet door tegenhouden, wat de mensen ook op mij projecteren, omdat wat zij op mij projecteren hun eigen dingen zijn en ik ben niet verplicht om de dingen van andere mensen op mij te nemen. Ik heb de plicht naar mijn eigen dingen te kijken en te zeggen: “Waarom zou ik het gevoel moeten hebben dat dit mij beperkt?” Wanneer ik het zie, kan ik het loslaten. Ik kan het transcenderen.”

Hoe transcendeer je iets? Door toe te geven dat het niet echt bestaat en geen macht heeft, zoals wij al op veel manieren hebben duidelijk gemaakt. Je hoeft geen enkel probleem, geen enkele kwestie, op te lossen. Je hoeft niets buiten of binnen jou te veranderen. Je hoeft er alleen maar naar te kijken en het los te laten, erbij weg te lopen, erboven te gaan staan.

Waarom de dingen echt voor ons lijken
Waarom lijkt iets echt voor jou? Omdat je denkt dat het echt is. Je denkt dat het kan bepalen wie jij bent. Je denkt dat het macht over jou heeft, maar dat is niet zo. Het is een illusie. Het is maar een vorm. Het bestaat in een tijdelijke wereld. Het is een niet-geascendeerde sfeer. Het bestaat op een heel lage planeet in een niet-geascendeerde sfeer. Het is niet de werkelijkheid. Het kan niet door de tijd heen in stand worden gehouden, maar slechts een heel korte periode in de tijd vergeleken met de eeuwigheid.

Waarom zou jij het jou laten bepalen? Je hebt dat misschien jarenlang laten doen, maar waar bestaan die jaren uit? Maanden, dagen, uren, minuten, seconden. Het is niet zo dat de matrix in die tijd constant heeft bestaan. Jij heb hem gevormd en ieder moment op jezelf geprojecteerd en dat betekent dat je kunt stoppen die op jezelf te projecteren. Je kunt elk moment stoppen met dit te accepteren, waaronder nu op dit moment.

Er bestaat misschien wel geen beter moment dan nu om ermee te stoppen, omdat je in de Aanwezigheid van een geascendeerde meester bent die het volmaakte concept voor jou , jouw Christusschap, het uitvoeren van jouw goddelijke plan en jouw unieke geschenk op deze planeet tot uitdrukking brengen, voor ogen heeft. Ik heb het al veel vaker gezegd: ik hield niet meer van Jezus dan van ieder van jullie. Ik heb jullie lief met de vurige liefde van een moeder, maar ook met de oneindig tedere liefde van een moeder, de koesterende liefde. Ik ben bereid om jullie op alle mogelijke manieren te helpen en wat is er mogelijk? Wat is er voor jullie individueel mogelijk? Alles wat jij kunt accepteren is mogelijk, want alleen het feit dat jij iets niet kunt accepteren, maakt het onmogelijk. De vrije wil bepaalt uiteindelijk alles op aarde.

Luister naar mij, mijn geliefden. Ik vertel jullie de grootste waarheid die je waarschijnlijk ooit zult horen. Die kan in verschillende bewoordingen worden uitgedrukt, maar het blijft dezelfde waarheid. Ik wil alleen maar dat jij vrij bent en ik ben constant hier. Ik ga altijd bij jou zijn, zoals ik al vanaf mijn ascensie bij jou ben. Je hoeft alleen maar hulp te vragen en je hart open te stellen voor mijn assistentie. Ik weet dat sommigen zullen denken: “Maar ik kan Moeder Maria niet horen. Ik weet niet wat echt of onecht is.” Dit zijn allemaal illusies. Als je kunt accepteren dat ik bij jou ben, dan kan en zal ik jou helpen om alle beperkingen die jij tegenkomt, te overwinnen.

Er is gezegd: “Er bestaat geen grotere liefde dan de mens die zijn leven voor een vriend geeft.” Er bestaat wel een grotere liefde. Wij vragen niet dat iemand letterlijk zijn leven opgeeft, want het fysieke leven is kostbaar en jullie zijn geïncarneerd om jullie goddelijke plan uit te voeren en jullie licht te laten schijnen. Wij, de geascendeerde meesters, hebben die grotere liefde, en wij hebben de voortdurende beweging die in de oneindige sferen van het geascendeerde rijk plaats heeft, opgegeven om bij de aarde te blijven. Jullie hebben je leven opgegeven, de voortdurende groei op planeten die veel gemakkelijker waren dan de aarde, om naar de aarde te komen, beperkingen op je te nemen en te demonstreren hoe je die kunt overwinnen.

Jij bent hier vanuit liefde
Jullie zijn hier uit liefde gekomen. Laat je niet door de gevallen wezens wijs maken dat jij geen liefde waard bent en dat je niet van jezelf mag houden. Er wordt van je gehouden, anders zou je niet hier op deze planeet zijn. Geloof niet dat je hier bent omdat je bent gevallen of karma hebt gemaakt. Degenen die dit dictaat kunnen horen, zijn hier gekomen omdat ze daarvoor kozen en die keuze kwam voort uit liefde, jullie liefde voor planeet aarde, voor de mensen op aarde, voor de zaak van de geascendeerde meesters, om de gehele wereld van vorm opwaarts te laten gaan. Maak weer contact met die liefde.

Sta jezelf toe om erover na te denken dat je hier uit liefde naartoe bent gekomen. Maak contact met dat iets waar je echt van houdt. Misschien is het wel juist de beperking die jij op je hebt genomen, die kan tonen waar jij echt van houdt, omdat jij ervan houdt om de mensen van die vorm van beperking te bevrijden. Jij houdt ervan om te demonstreren dat licht en liefde inderdaad elke beperking kunnen overwinnen. Maak er weer contact mee, voel die liefde. Sta jezelf toe te erkennen dat jij uit liefde bent geboren en die liefde ontstijgt alles op aarde. Daarom heeft wat er ook op deze planeet van anti-liefde is gebeurd of met zoveel anti-liefde is gebeurd, jou niet veranderd. Jij bent nog steeds een wezen van liefde.

Mijn geliefden, jullie hebben ons wel de uitdrukking catch 22 horen gebruiken. Er bestaat geen grotere catch 22 op aarde dan niet van jezelf kunnen houden of te accepteren dat jij de moeite waard bent om lief te hebben, of zelfs te accepteren dat jij een wezen van liefde bent. Dan kun jij niet opnieuw contact maken met wie jij bent en waarom jij hier bent gekomen. Je zult denken dat jij hier om andere redenen bent, omdat jij tekortschiet, fouten hebt gemaakt of dat je hier bent om bepaald werk te verrichten of een of andere verandering in de buitenwereld teweeg te brengen. Daarom ben jij niet hier. Echt, je bent hier om te demonstreren dat jij anti-liefde op je kunt nemen om het daarna weer gewoon los te laten en de open deur voor liefde te zijn. Dat is uiteindelijk jullie missie, zoals het uiteindelijk mijn missie was, en uiteindelijk de missie van Jezus, El Morya/Master More, Saint Germain, Serapis Bey, Kuthumi, van ieder van ons, die op aarde geïncarneerd was. Dit was onze allerhoogste missie, om een bepaalde vorm van anti-liefde op ons te nemen en die dan te ontstijgen door te accepteren dat wij een wezen van liefde zijn.

Hiermee verzegel ik jullie in mijn liefde en ik zal jullie blijven verzegelen zolang je accepteert dat je verzegeld bent. Ik zal je helpen om te helen zolang jij accepteert dat jij geheeld bent.