Het conflict tussen zwart en blank, de Burgeroorlog, anarchie

Vraag: Er worden veel Afrikaanse Amerikaanse mannen op diverse manieren gedood, het meest door de politie. Dan is er ook nog de gebeurtenis in de kerk en je ziet het overal in het land. Omdat velen van ons in de gevangenis en binnen het gevangeniswezen werken, horen wij het gemorrel ‘Wij schieten nu terug.” En als  Afro-Amerikaanse mannen en bendes en andere organisaties terug gaan schieten, kan er anarchie in dit land uitbreken. Het kan heel, heel erg worden. Ik wil graag weten wat je kunt doen vanuit het spirituele niveau. Zoals je zei, is één specifiek probleem, niet de kwestie die je moet afhandelen, maar deze is zo cruciaal, omdat jonge mensen nu zelfs zeggen: “Als er weer een rel uitbreekt, laten wij de gemeenschap niet afbranden. We gaan op mensen schieten, zoals zij op ons schieten.” De meeste mensen realiseren zich dit niet, omdat ze er niet mee in aanraking komen, maar ik hoor het iedere dag. Ik heb de laatste 35 jaar nog nooit dit soort dingen gehoord binnen het gevangeniswezen en dus vraag ik me af wat wij als spirituele gemeenschap kunnen doen om te helpen.

Antwoord van Geascendeerde Meester Saint Germain op 18 juli 2015, na een dictaat door Saint Germain.

Saint Germain: Er moeten natuurlijk veel dingen op veel verschillende niveaus iets aan deze kwestie en vele andere worden gedaa. Dit conflict waar je op wijst, is niet het enige. Hetzelfde speelt bij bij bendes, je ziet het bij de drugsoorlogen, en ook nog op andere gebieden. Jullie hebben conflicten met Spaanse Amerikanen en anderen. Maar het komt in principe neer op onverdraagzaamheid. Er is onverdraagzaamheid ten opzichte van zwarte mensen, maar er bestaat ook onverdraagzaamheid in de zwarte gemeenschap, omdat zij onverdraagzaam ten opzichte van blanken worden. Wat zij blanken eigenlijk aandoen, is wat hen is aangedaan.

Dit is niet de juiste manier om conflicten te transcenderen. Jullie, de spirituele mensen, kunnen de oproepen doen voor deze onverdraagzaamheid, jullie kunnen het beeld vasthouden, jullie kunnen erover spreken als dat mogelijk is en hen laten beseffen dat dit niet de goede manier is om een conflict te laten ophouden. Het is slechts een manier om het conflict te laten escaleren.

Je kunt natuurlijk ook oproepen doen om die spiralen van anarchie te stoppen die in het land broeien. Het is duidelijk dat de boosheid groeit – niet alleen bij iets waar jij over spreekt, maar ook de lukrake schietpartijen overal in Amerika. Ik beschouw dit niet als het grootste probleem, maar het is zeker een probleem waar je oproepen voor moet doen. De boosheid groeit en dit is opnieuw de tweede wet van de thermodynamica.

Het lijkt alsof het probleem waar jij het over hebt, een kwestie is van zwart en blank, maar dat is niet zo. Het is eigenlijk het feit dat de machtselite die Amerika regeert, het Amerikaanse militaire apparaat zo heeft opgebouwd dat zij geloven dat zij dat kunnen gebruiken om overal ter wereld macht uit te oefenen op hun bevel. Zij denken dat zij jonge Amerikaanse mannen en vrouwen kunnen opofferen aan zinloze oorlogen om dominantie en macht.

Dit is de onwil van Amerika en degenen die Amerika regeren, om van de denkwijze van de Koude Oorlog over te stappen op de non-dualistische denkwijze van de Gouden Eeuw. Die onwil om over te stappen, activeert de kracht van de tweede wet van de thermodynamica en hierdoor neemt de chaos, entropie en wanorde, toe. Het is slechts een kwestie van begrijpen waar het conflict zit dat waarschijnlijk de fysieke doorbraak wordt voor de spiralen van conflict in de drie hogere octaven. Hoewel dit zeker een probleem is dat de Afro-Amerikanen aangaat, krijg je de meeste impact als je oproepen doet voor het grotere probleem, de grotere spiralen in de drie hogere octaven. Omdat het eigenlijk niet een kwestie is van zwart en blank. Het is slechts de uitdrukkingsvorm van een veel groter probleem.

Hoewel het waardevol is om oproepen te doen om de spiralen van anarchie te stoppen, is het belangrijker om oproepen te doen om die spiralen van oorlog en de mentaliteit van ten strijde trekken die Amerika zo in haar greep heeft, te verteren. Die mentaliteit van ten strijde trekken, komt natuurlijk voort uit de opstand tegen de Engelsen, toen de matrix werd gevormd en Amerika heeft die niet getranscendeerd. De  mentaliteit van ten strijde trekken, werd heel erg verstevigd door de Burgeroorlog, en een aantal conflicten en gruweldaden die tegen Afro-Amerikanen werden gepleegd, die eenvoudig een overblijfsel zijn uit de Burgeroorlog, die nooit helemaal in de Amerikaanse psyche is opgelost.

Er is nog een veel groter probleem in Amerika door de mentaliteit van ten strijde trekken, omdat je denkt dat je alle problemen kunt oplossen met geweld, met wapens. Die mentaliteit moet worden getranscendeerd, want zoals ik al zei, kom je niet in de Gouden Eeuw als je wapens gebruikt of andere op geweld gestoelde technologie.  Omdat Amerika die niet wil transcenderen, borrelen er conflicten op waar wapens bij betrokken zijn. “Wij schieten terug.” Jullie hebben de wapens om dat te doen. Jullie zijn bereid om die te gebruiken om andere menselijke wezens te doden, zelfs lukraak.

Vraag jezelf eens af: Als Afro-Amerikanen terug willen schieten, op wie gaan ze dan schieten? Hoe kun je vermijden dat onschuldige mensen worden gedood, als er een rel komt waarin iedereen de controle verliest en lukraak begint te schieten? Heeft het doden van onschuldige mensen niet de boosheid van de Afro-Amerikaanse gemeenschap opgewekt? Hoe kan het dan zin hebben dat je naar buiten gaat en aan anderen doet wat jou is aangedaan? Hoe lost dat iets op?

Het lost niets op en dat toont aan dat er hier duistere krachten zijn die de situatie proberen te accelereren. De meest efficiënte manier om dit af te handelen, is dat mensen de oproepen doen om die duistere krachten te binden en te verteren; dat ze van de aarde worden weggehaald. Het zal je opvallen dat wij met die invocaties vragen om het oordeel, om de duistere krachten die door middel van specifieke organisaties werken, te binden. Wij vragen niet om die organisaties te verteren of te vernietigen, maar dat de duistere krachten eruit verwijderd worden, zodat de mensen vrij kunnen worden om een betere manier te vinden.

Je kunt dat beeld vasthouden en de oproepen doen dat er in de Afro-Amerikaanse gemeenschap een leraar opstaat met de capaciteiten, de spirituele volwassenheid, van Martin Luther King of Nelson Mandela. Zij realiseerden zich hoe futiel geweld is en zij zouden de Afro-Amerikaanse gemeenschap kunnen inspireren met een betere visie die geweld ontstijgt. Zulke leiders zijn geïncarneerd, maar nog niet helemaal klaar om naar buiten te treden. Maar je kunt de oproepen doen om hen te beschermen, dat zij losgesneden worden, en dat zij gewekt worden.