De Spiritualiteit die het Elitarisme ontstijgt

ONDERWERPEN: De duisternis is niet echt – Het subtiele van elitarisme – Alle mensen hebben een gelijke status in de Geest – Goede mensen die het elitarisme versterken – Het elitarisme dat achter de machtsspelletjes zit – De elitaire denkwijze vernietigen – De centra van het elitarisme veranderen

Geascendeerde Meester Aartsengel Michaël, 18 juli 2015 – Los Angeles, Verenigde Staten

IK BEN Michaël, Michaël BEN IK. De vraag dwingt het antwoord af en het antwoord dwingt de vraag af. Ik ben dankbaar dat ik in jullie aanwezigheid ben, in jullie Aanwezigheid te zijn. Jullie kunnen misschien denken dat jullie in mijn Aanwezigheid zijn, maar ik verheug mij erop om in jullie Aanwezigheid te zijn, want ik zie dat jullie Aanwezigheid net zo goed een verlengstuk is van die ene God als mijn Aanwezigheid. Dus hoef je niet te vergelijken, er is geen waardeoordeel, onze eigen Aanwezigheid is niet relatief.

Het enige verschil tussen jullie en mij is dat ik mijn Aanwezigheid totaal heb (h)erkend en er één mee ben geworden en jullie hebben die stap nog niet gemaakt. Daarom zijn wij natuurlijk allemaal hierbij de aarde: om jullie te helpen die stap naar eenzijn met de Aanwezigheid die wij hebben gedaan, te doen; sommigen van ons al heel lang geleden in aardse tijd gemeten, maar voor ons was dit slechts als het knipperen met je ogen. De tijd houdt op te bestaan en er bestaat slechts de eeuwige stroom van vreugde.

De duisternis is niet echt
je denkt misschien dat een aartsengel die zoveel strijd voert met de duistere krachten niet zo blij is, dat hij heel serieus zou moeten zijn, maar hoe kun je serieus zijn wanneer je weet dat de duisternis niet bestaat? Hoewel die tijdelijk enige omvang op een planeet zoals de aarde krijgt, bestaat ze absoluut niet vanuit mijn perspectief. Ik zou met één vinger kunnen wuiven en dan zou de duisternis op aarde ogenblikkelijk verdwijnen, dus hoe kan ik die ooit serieus nemen? Waarom zou ik een wolk voor mijn gevoel van blijdschap schuiven?

Hoe kijk ik dan naar de duisternis die voor velen van jullie zo zwaar valt? Ik beschouw die slechts als een tijdelijke noodzakelijke manifestatie, omdat jullie moeten ervaren wat jullie op aarde hebben gemanifesteerd, want jullie hebben zelf je pad naar zelftranscendentie gemaakt. De mensen die heel lang geleden op deze planeet zijn geïncarneerd, hebben die duisternis geschapen, omdat zij moesten ervaren dat zij die moesten overwinnen voor zij klaar waren om zich met hun Aanwezigheid te verenigen, bij wie geen duisternis kan bestaan en er bestaat dus geen contrast tussen duisternis en licht. Dit is één van de moeilijkste lessen die de mensen moeten begrijpen, wanneer zij het bewustzijnsniveau, het honderdvierenveertigste niveau, beginnen te naderen, omdat je dan aan je ascensie toe bent.

Jullie zijn door een lang proces heengegaan, omdat jullie misschien eerst wel beneden het 48e niveau zijn geweest en je hebt vereenzelvigd met de duisternis, ondergedompeld werd in die duisternis, misschien wel hebt gedacht dat de duisternis echt was, misschien dacht je wel dat ze op een bepaalde manier goed voor jou was. Daarna ben je langzaam uit die bewustzijnsstaat opgeklommen. Je bent op het punt gekomen dat je de duisternis begon te herkennen, onderscheid te maken tussen duister en licht. Daarna komt de cruciale fase, die de echte fase van Christusschap is (in ieder geval in de hogere stadia), omdat je niet alleen duisternis in contrast met licht op aarde ziet, maar je ziet dat het licht zelfs lager is dan het licht van het spirituele rijk.

Het subtiele van elitarisme
Je begrijpt dat, omdat menselijke wezens de duisternis hebben geschapen, zij ook wat zij als licht beschouwen hebben geschapen en dus allebei moeten transcenderen om te kunnen ascenderen. Dit kan voor heel veel mensen moeilijk te begrijpen zijn en het kan vooral moeilijk zijn voor degenen die zijn bedrogen door de elitaire denkwijze. Jullie weten natuurlijk dat er een machtselite bestaat die achter veel van de gebeurtenissen in de geschiedenis zit, die je herkent als niet juist, duister, slecht, wat voor naam je ook aan hen geeft. Dit kunnen spirituele mensen gemakkelijk herkennen. Je weet dat het nazisme een elitaire denkwijze was die één ras, één natie, boven alle andere verhief. Je weet dat het communisme een elitaire denkwijze was – die hoewel ze beweerde dat ze de mensen bevrijdde van de onderdrukking door de kapitalistische elite – gewoon een partijelite vormde en de mensen werden zelfs nog meer door die elite onderdrukt dan ooit in een zogenaamd kapitalistisch land het geval zou zijn geweest.

Die dingen kunnen spirituele mensen heel gemakkelijk begrijpen. Jullie beginnen dat onderscheidingsvermogen te krijgen, maar dan komt de uitdaging, omdat je ziet dat er veel elitaire groepen zijn die niet wat je zou kunnen noemen duister of slecht zijn, maar goede bedoelingen hebben. Sommige zijn religieuze groepen die geloven dat zij Gods werk op aarde doen. Sommige zijn new age-organisaties die ook geloven dat zij voor het licht werken.

Dit is het cruciale onderscheidingsvermogen; het is niet zo dat zij niet voor het licht werken, maar zij werken voor het licht op een lager onderscheidsniveau. Zij creëren een beeld, een illusie, een geest, en het enige wat zij hoeven te doen, is voor het licht werken volgens die definitie. Daarom beginnen zij – om eens een populaire uitdrukking te gebruiken – te geloven wat zij zeggen (je eigen Kool-Aid te drinken) en denken dat hun organisatie en de leden ervan een elite vormen en dat zij meer geavanceerd, volwassener, meer ontwikkeld zijn dan anderen.

Nu is het in een bepaalde fase van het spirituele pad nodig dat jij je van het massabewustzijn afscheidt. Je doet dat door toe te geven dat jij niet lijkt op de meeste mensen die een materialistische levensstijl hebben en door niet mee te doen aan bepaalde geneugten. Je bent bereid het spirituele werk te doen door jezelf apart te zetten, je uit de neerwaartse spiraal van het massabewustzijn te halen. Je moet door een fase heen, waarin je in zekere zin bij een elite gaat en een elite vormt en jezelf boven de mensen  verheft.

Alle mensen hebben een gelijke status in de Geest
Luister goed. Het is nodig om je boven het bewustzijn van de algemene bevolking te plaatsen. De top tien procent van de meest spirituele mensen die zijn geïncarneerd, moeten hun bewustzijn boven het niveau van het massabewustzijn verheffen. Er komt een moment dat jij je moet realiseren dat zelfs dit door bepaalde gevallen engelen kan worden verdraaid door jou te laten denken dat jij uit de mensen gehaald bent, omdat jij meer waard bent, belangrijker in de ogen van God, dat jij meer werk doet voor de geascendeerde meesters.

Ik zie dat jullie Aanwezigheid net zo goed een uitdrukkingsvorm is van de oneindige God als die van mij. Ik zie ook dat dit geldt voor ieder menselijk wezen dat op aarde is geïncarneerd. Je kunt in een willekeurige stad een dakloze op straat zien zitten. Je kunt naar een ander land gaan en mensen in armoede zien leven. Je ziet misschien dat die mensen niet op hetzelfde niveau zitten als ik, anders hadden ze wel een ander situatie in de buitenwereld gemanifesteerd. Je hebt gelijk als je dat zegt, maar ik heb het niet over het bewustzijnsniveau. Ik zeg dat mijn Aanwezigheid en de Aanwezigheid van de dakloze of dat van een kind dat honger heeft in Afrika, net zo goed een uitdrukkingsvorm van de oneindige God is als dat van mij.

Dit zie ik vanuit het geascendeerde perspectief. Dit is wat jullie gaan inzien, en wat jullie moeten gaan begrijpen als je het 144e bewustzijnsniveau nadert. Je moet op het punt komen dat jij, nadat jij je buiten het massabewustzijn hebt geplaatst, jezelf dan zo in jouw Aanwezigheid verankert dat je aan het gewone leven deelneemt, met de mensen omgaat op alle niveaus van de maatschappij en hen behandelt met dezelfde liefde en respect als iemand anders. Dit is de maat voor ware spiritualiteit.

Goede mensen die het elitarisme versterken
Wees bereid om naar religieuze, wetenschappelijke, onderwijskundige, spirituele, new age, organisaties te kijken. Wees bereid te zien dat die mensen een bepaald aura om zich heen hebben van hoe belangrijk zij wel niet zijn. Zie eens hoe zij rondlopen met een gevoel van ik ben heiliger dan u, zich belangrijker voelen, het gevoel hebben dat zij de hoogste waarheid bezitten, dat zij de enigen zijn die er zeker van zijn dat zij naar de hemel gaan, of dat zij degenen zijn die de hemel uit hun systeem hebben geschrapt en weten dat de wetenschappelijke waarheid superieur is aan elke religieuze waarheid.

Kijk hier eens naar en realiseer je dat er mensen zijn die niets duisters of slechts doen. Zij geloven dat zij iets goeds doen, en in zekere zin doen ze ook iets goeds. Iedereen die een organisatie heeft die verhongerende kinderen in Afrika helpt, doet het zeker beter dan degenen die voor de omstandigheden zorgen die ervoor zorgen dat die kinderen honger lijden. Kijk verder en zie dat zelfs degenen die iets goeds doen de elitaire denkwijze versterken.

Er zijn heel veel christenen die geloven dat zij de armen en benadeelden helpen en dat zij doen wat Jezus hen heeft verteld. Zij helpen in naam van Christus, maar wanneer jij je apart zet, jezelf boven hen plaatst, op andere mensen neerkijkt, help je niet echt vanuit de Geest van Christus. De Geest van Christus ziet verder dan de manifestaties in de buitenwereld.

Waarom denk je dat Jezus iedereen opzocht die buitengesloten werd in die zeer elitaire joodse gemeenschap uit zijn tijd, toen hij was geïncarneerd? Hij daagde het elitarisme uit, de elitaire denkwijze waarmee je mensen hoog of laag plaatst. Hij zag het universele Christusbewustzijn in alle mensen. Hij benaderde hen slechts met de wens om die gekruisigde Christus in iedereen te bevrijden, zodat de Christus van het kruis af kon springen en een kopje water kon geven aan iedereen die in nood was.

Ik zie de Christus in jullie. Ik zie bij jullie dat de Christus nog steeds aan het kruis hangt. Soms is er nog maar één spijker over, maar die ene spijker die je aan jouw persoonlijke kruis genageld houdt, zit er wel. Met de grote liefde die ik voor jullie voel, zou ik willen dat ik die spijker, zou kunnen weghalen, maar dat kan niet, want dat moet je zelf doen. Jij moet die spijker, die balk uit je oog, trekken door naar je psyche te kijken en het machtsspel dat je met het universum probeert te spelen, met jouw spirituele leraar, met God, of met elkaar. Het machtsspel is in zekere zin een consequentie van de elitaire denkwijze of er in ieder geval aan verbonden.

Het elitarisme dat achter de machtsspelletjes zit
Wat probeert de elitaire denkwijze te bereiken? Welnu, die probeert de positie van superioriteit te handhaven, als je die positie eenmaal hebt gekregen op aarde, wil je die – zoals de God en Godin van Liefde hebben gezegd – door de tijd heen in stand houden. Je probeert de omstandigheden in de buitenwereld onder controle te houden, omdat de omstandigheden in de buitenwereld per slot van rekening jou dat gevoel van superioriteit aan andere mensen geven.

Jullie hebben je superioriteit gedefinieerd op basis van de omstandigheden in de buitenwereld en je gaat die proberen te beschermen. Wanneer je een specifieke vorm probeert te beschermen, verlies je de stroom van de Rivier van Leven. Je plaatst je buiten de Rivier van Leven en daarom hang je aan het kruis. Je kunt bijvoorbeeld nog eens terugkijken op de feodale samenlevingen in Europa en dan zie je dat alle boeren in principe het eigendom waren van hun landheren. Je denkt misschien dat de landheer die in luxe leefde vrij was, maar zijn geest zat nog meer gevangen dan die van die boertjes. Zij wisten dat zij werden onderdrukt, maar hij niet.

De elitaire denkwijze vernietigen
Opnieuw, je ziet dat veel goede mensen, veel van de spirituele mensen, denken dat zij vrij zijn in hun goedheid, maar zij zien niet dat hun geest nog steeds gekruisigd is. Ik kom een dispensatie brengen om een bepaalde wolk van de elitaire denkwijze te vernietigen, vernietigen, vernietigen, vernietigen, op alle vier niveaus van de materie waar jullie het oordeel voor hebben opgeroepen. Ik vernietig hem om degenen te bevrijden die er nog in vastzitten. In tegenstelling tot wat je misschien denkt, vernietig ik die niet om de massa te bevrijden, hoewel zij de slaaf zijn van de elitaire denkwijze. Ik vernietig hem om de top tien procent te bevrijden die nog in het elitarisme vast zitten dat de gevallen wezens in hun hoogmoed en arrogantie hebben geschapen.

Daarom spreek ik tot het massabewustzijn: “Jullie die denken dat jullie de spirituele elite op aarde zijn, erken dat je juist door die denkwijze begraven wordt.” Daarom zeg ik zoals Jezus tegen Lazarus heeft gezegd: “Sta op uit je graf van elitarisme en erken dat je naakt voor Christus staat. De Christus ziet alles en doorziet die houding van goed doen waar jij jezelf mee hebt omgeven en die je weigert te onderzoeken. Sta op en geef toe dat alle menselijke wezens op aarde hetzelfde zijn in de ogen van God, in de ogen van Christus, in de ogen van Aartsengel Michaël.”

Ik ben zoals de God en Godin van liefde gisteren zeiden, een heel krachtig (machtig) wezen en ik moet mijn kracht (macht) vaak op aarde manifesteren om de duisternis te binden of bannen om de mensen te bevrijden. Je kunt geen compromissen sluiten met de duisternis. Je kunt de duivel niet één vinger geven, zoals ze zeggen, want hij probeert de hele hand te pakken. Dat is niet mijn hand, dus er komt geen compromis. Ik wordt door geen enkele kracht op aarde van mijn stuk gebracht. Wanneer het nodig is, ben ik niet van mijn plaats te krijgen. Veel van jullie kunnen mij de hele tijd zo voorstellen, want jullie hebben geen andere kant van mij laten zien. Zoals gezegd, ben ik achter die standvastigheid, zeer beweeglijk, en ik word bewogen door gevoeligheid en mededogen voor jullie en alle mensen op aarde.

Waarom denken jullie dat ik nog steeds bij deze planeet in de buurt ben? Ik heb veel spirituele kracht (macht) opgebouwd. Er is bijna geen plaats in de schepping van God, waar ik niet heen zou kunnen gaan als ik dat wenste, dus waarom ben ik dan nog steeds hier bij deze planeet? Omdat ik gevoelig ben voor jullie. Ik heb jullie lief. Ik voel de liefde die zich verbergt onder de uiterlijke schil en ik wil die graag bevrijden, ik wil graag zien dat die echt wordt bevrijdt door jullie eigen bewustzijn en keuzes.

Jullie zijn in zekere zin mijn spirituele kinderen en ik wil jullie graag zien opgroeien en zien hoe de unieke schoonheid die jullie IK BEN Aanwezigheid in jullie heeft gecodeerd, zich ontwikkelt. Ik wil graag zien dat jullie die schoonheid tentoonspreiden en verder ontwikkelen terwijl jullie nog op aarde zijn geïncarneerd, zodat de mensen dat licht kunnen voelen, het licht dat van jullie komt en zich realiseren dat geen enkel menselijk wezen dat licht kan produceren, dus het moet wel uit een hoger rijk komen. Als het door één persoon kan komen, die niet zo veel van anderen verschilt, kan het toch ook door iedereen komen? Wanneer het door steeds meer mensen komt, kan het oordeel van Christus zich volledig manifesteren op het fysieke vlak. Alleen al door jullie aanwezigheid en de aanwezigheid van het licht, wordt het oordeel over de duistere krachten, de gevallen wezens, de elitaire denkwijze, gemanifesteerd.

De centra van het elitarisme veranderen
Jullie zullen een verandering in het bewustzijn van veel landen zien. Kijk om je heen op aarde, mijn geliefden. Als jullie de aarde eens konden zien, zoals zij is, als je eens bepaalde duistere gaten zou kunnen zien die het centrum zijn van de elitaire denkwijze. Er zijn veel van die plekken op aarde en die zijn door de tijd heen veranderd. Verscheidene eeuwen was Europa één van de belangrijkste centra, maar toen de Verenigde Staten machtiger werd als fysieke kracht, veranderde dat en zijn er veel van die gevallen wezens in Amerika geïncarneerd.

Zij hebben natuurlijk gedaan wat zij altijd doen. Zij hebben niet een zichtbare elite in de buitenwereld gevormd, zoals in Europa in de feodale tijd, maar zij hebben een verborgen elite gevormd, omdat ze slimmer zijn geworden en zich realiseren dat het niet meer de tijd is om op te vallen, dus moeten zij zich verbergen. Zij verbergen zich ook en heel effectief, maar door jullie oproepen, de oproepen die na deze conferentie worden gedaan en mijn werk, zullen wij hen ontmaskeren, zodat de bevolking van Amerika kan zien dat deze natie niet één natie onder God is. Het is een verdeelde natie onder de elite.

Dit blijft niet zo, want de mensen willen dit niet zo houden. Zij zullen geen stand houden. Zij zullen opstaan en de ware vrijheid voor dit land opeisen, dat een bastion van vrijheid is dat Saint Germain heeft ontworpen. Het is verdraaid door de elitaire denkwijze (zelfs de denkwijze dat Amerika een of andere manier superieur is aan andere naties, door de wereld onder toezicht te stellen en haar militaire kracht te gebruiken om vrijheid en democratie af te dwingen). Die denkwijze wordt vandaag geoordeeld en wanneer iemand er oproepen voor doet. Amerika zal bevrijd worden van de ketenen van het elitarisme, want dit is mijn geschenk voor Saint Germain. Ik zie ernaar uit dat jullie dit op het fysieke vlak versterken als je ook zo van Saint Germain houdt, zoals ik weet.

Hiermee wil ik mijn blijdschap uitdrukken, mijn blijdschap om jullie Aanwezigheid te ervaren, zoals jullie die van mij. Drink mij terwijl ik van jullie drink. Wij hebben elkaar opgedronken in deze tijd die een bepaalde tijd heeft geduurd, maar die eigenlijk boven de tijd staat. Jullie kunnen elke keer dat je dat wilt, mij drinken, want ik ben altijd hier. Wees dus verzegeld in mijn Aanwezigheid.