Hoe je de Amerikaanse regering verandert

Vraag: Ik zou heel graag willen dat de visie die jij hebt uitkomt, maar ik heb het gevoel dat het nogal hopeloos is en ik voel achterdocht bij onze regering. Ik zou graag willen zeggen dat ik de mensen die de macht hebben vertrouw, maar dat is niet zo. Maar ik vertrouw wel op de wil van de mensen en dat de mensen ontwaken. Ik geloof niet dat wij binnen deze huidige structuur kunnen werken. Ik geloof dat het te corrupt is. Dus lijkt het erop dat wij de macht van de vertegenwoordigers moeten afnemen? Zou je ons een voorbeeld kunnen geven van hoe wij de overgang kunnen maken zonder alles af te breken?

Antwoord van Geascendeerde Meester Saint Germain, 18 juli 2015 – Los Angeles, Verenigde Staten (na een dictaat van Saint Germain)

Saint Germain: ik vraag niet van jullie dat je de huidige regering moet vertrouwen. Ik vertrouw de huidige regering niet, maar ik vertrouw er wel op dat het mogelijk is om het systeem te veranderen. Je kunt het systeem niet veranderen als jij je buiten het systeem plaatst en je hopeloos en wanhopig gaat voelen en zegt dat alles zo slecht is dat er niets kan gebeuren. Ik vraag het volgende van jullie: verander je bewustzijn, sluit je hiervoor af want in zekere zin ontkracht dit jullie. Je zegt: “Alles is zo slecht, alles is zo corrupt. Alle mensen die aan de macht zijn, zijn juist zo corrupt dat wij er niets aan kunnen doen.” Op dat moment heb je het al verloren.

Als jij zegt dat er niets kan gebeuren en als de vrije wil de beslissende factor op aarde is en als jij de top tien procent van de mensen bent, zal de vrije wil dit dan niet uitvoeren? Hoe kunnen degenen die tot de tachtig procent van de bevolking behoren ooit opklimmen als jullie, de top tien procent, de staat van hopeloosheid niet ontstijgen?

Het is niet noodzakelijk om helemaal aan het systeem mee te doen. Je hebt gelijk dat het niet mogelijk is om het systeem van binnenuit helemaal te veranderen, maar het is wel nodig om te duwen en te trekken, prikken uit te delen, omdat je mensen hebt die zich in het systeem verdiepen en proberen in het systeem te komen. Je hebt ook mensen die werken op het niveau van de bevolking om het bewustzijn te verhogen en een cruciaal aantal mensen te prikkelen om op te staan en verandering te eisen. Het klopt helemaal dat je niet in het systeem kunt komen en het alleen maar van daaruit te veranderen. Aan de andere kant, kan het niet alleen worden veranderd door dit vanaf het niveau van de bevolking aan te pakken. Er is een aanpak van twee kanten nodig, een Alpha en Omega, een stroom in de vorm van het cijfer acht.

Ik zeg niet dat jullie, de spirituele mensen, in de regering moeten gaan zitten, maar je moet oproepen doen en visualiseren, je moet in ieder geval de eerlijke politici steunen, de eerlijke administrateurs. Ik zeg je dat er heel veel mensen zijn die echt van Amerika en de vrijheid houden. Zij worden bedrogen. Sommigen zijn ontmoedigd. Maar zij hebben nog genoeg liefde over om bevrijd te worden van de illusie. Jullie, de spirituele mensen, kunnen oproepen hiervoor doen. Ik vraag niet van jullie om alles te doen. Het is niet de bedoeling dat jullie alles doen, omdat de mensen moeten ontwaken.

Begrijpen jullie niet dat het probleem elitarisme is? Wij willen niet dat een kleine elite van spirituele mensen Amerika verandert. We willen dat Amerika het elitarisme transcendeert, zodat de mensen meedoen met het proces en zichzelf als onderdeel van dat proces beschouwen.

Er is geen specifiek resultaat dat absoluut moet worden gemanifesteerd. Hier struikelen heel veel mensen over die het goed bedoelen. Zij zien een probleem. Of zij denken dat dit probleem op een of andere manier moet worden opgelost door de machtselite te vernietigen of de regering te veranderen, óf zij hebben een beeld en denken dat dit specifieke beeld moet worden gemanifesteerd. Ik bekijk het niet op die manier. Ik heb niet een vaste matrix van hoe de details eruit moeten zien. Er is veel ruimte om te variëren. Er zijn veel manieren waarop dit zou kunnen.

Het punt is dat je de hogere visie begrijpt en in de richting gaat van die hogere visie zonder je aan de details op te hangen. Jullie, de spirituele mensen, ja jullie kunnen specifieke oproepen doen, maar ik vraag van jullie om een beter beeld te hebben dat aan de details voorbij gaat, omdat jullie soms zo aan details hangen. Soms zijn die details, hoewel ze belangrijk zijn, niet beslissend, niet belangrijk voor de verandering die er moet komen. Dit is één van de trucs van de gevallen wezens om je aandacht af te leiden door voor een specifiek doel te strijden, dat hoewel waardevol en belangrijk, niet beslissend, niet belangrijk voor het algemene beeld is.

Jullie kennen vast het spreekwoord wel van de slag winnen maar de oorlog verliezen. Maar al te vaak trappen goed bedoelende mensen in de val door zich op een specifiek geval te richten, ze denken dat wij vorderingen maken als wij dit geval op kunnen lossen. Er zijn veel dingen die hoewel ze bijdragen aan de vooruitgang, niet beslissend zijn. Dus kies je strijd goed uit. Streef naar dat globale beeld.

Ik heb jullie veel hints door deze boodschapper gegeven. Soms hangt er een waas over, maar ze zijn er wel. Je kunt niet alleen om een gesproken dictaat vragen, je kunt ook om innerlijke leiding vragen. Je kunt ook oproepen doen dat iemand die openstaat voor nieuwe ideeën wordt losgesneden, wordt beschermd, dat hun karma en hun psyche wordt getransformeerd, zodat zij dat beeld kunnen vatten. Veel van de visies die ik naar buiten wil brengen, kan ik niet door jullie, de spirituele mensen, naar buiten brengen. Zij moeten worden bedacht door mensen die ervaring en expertise hebben op specifiek gebied, die te maken hebben met de regering, de industrie, het zaken leven, de wetenschap en elk ander gebied.

Ik vraag jullie om over twee dingen na te denken. Als je ervaring op een bepaald gebied hebt – of het nu onderwijs, wetenschap, gezondheid, wat ook maar is – ontwikkel die expertise en werk aan een zaak, voor een verandering op dat gebied. Ik vraag jullie om ernaar te streven die globale visie te krijgen, zodat je weet dat het soms nog niet de tijd is om die specifieke veranderingen erdoor te duwen, omdat het productiever is om jouw energie en aandacht te gebruiken door je op een grotere verandering te richten.

Ik weet maar al te goed dat het moeilijk is om deze monumentale verandering in de Amerikaanse regering die ik van jullie vraag, in beweging te zetten. Ik weet dat veel mensen dat zullen afwijzen. Veel mensen staan uiterst negatief tegenover dit idee. Ik weet dat het een uitdaging is, maar het is één van de dingen die belangrijk zijn, die gevolgen hebben. Negeer dit niet, hoewel het soms verleidelijk is om voor een specifieke verandering op een specifiek gebied te gaan, waardoor je misschien sneller resultaat ziet. Als het resultaat niet beslissend is, maken we dan nog wel vorderingen? Jezus zei: “Geef Cesar wat van Cesar is en God wat van God is.” Wat hij in principe bedoelde, was: Strijd niet voor dingen die niet belangrijk zijn voor de totale vooruitgang die van Boven komt.