Voorbij Maitreya’s Mysterieschool

ONDERWERPEN: De ware betekenis en bedoeling van een mysterieschool – Het mysterie van een mysterieschool – Voorbij de mysterieschool – Vriendelijkheid kent geen angst – Maak opnieuw contact met je oorspronkelijke liefde en heel al je wonden – Loslaten om verder te komen – Eenzijn is niet hetzelfde zijn

Geascendeerde Meester Heer Maitreya, 30 december 2005

De ware betekenis en bedoeling van een mysterieschool
IK BEN inderdaad Heer Maitreya en ik kom jullie begroeten in de volheid van mijn vreugde. Waarom is mijn vreugde volledig? Omdat ik nu het spreekwoordelijke licht aan het eind van de tunnel kan zien, waardoor we het werk kunnen afmaken waaraan men zoveel duizenden jaren daarvoor begon in de Hof van Eden, zoals die bij de mensheid bekend staat. Mijn geliefde harten, jullie weten dat de Hof van Eden Maitreya’s Mysterieschool was en dat ik daadwerkelijk de God in die tuin was. Wat niet betekent dat ik God was in allerhoogste zin, maar dat ik de spirituele leraar was die de taak had om de levensstromen te onderwijzen die naar die mysterieschool waren gekomen om hun lessen te leren.

Velen van jullie hebben zich afgevraagd waarom er een Slang in de Hof van Eden was die Adam en Eva in verzoeking kon brengen. Welnu, ik zal een poging doen om dit aan jullie uit te leggen. En jullie weten al wat jullie door geliefde El Morya uitgelegd is, waardoor hij het fundament heeft gelegd voor wat ik jullie nu ga vertellen.

De Slang was in de Hof van Eden, omdat de Hof van Eden gemaakt werd met dezelfde bedoeling als de organisaties die we in de vorige eeuw hebben gevormd, namelijk om gevallen engelen de kans te geven aan het gevallen bewustzijn te ontstijgen door om te gaan met de Heilige Onschuldigen. Dit kan als een schok bij jullie overkomen die opgegroeid zijn met de gedachte dat God de Hof van Eden heeft geschapen ten behoeve van degenen die onschuldig zijn.

Maar wanneer je nadenkt over wat El Morya jullie heeft verteld, zie je dat het natuurlijk logisch is dat de Hof van Eden een mysterieschool was, die opgericht werd om zowel de gevallen levensstromen als degenen die het licht al geïnternaliseerd hadden, te onderrichten, zodat beide de kans zouden krijgen te groeien door hun omgang met elkaar. Dit was natuurlijk een offer van de kant van degenen die niet van Boven waren gevallen, toch was het een offer dat zij wilden brengen vanwege hun grote liefde, niet alleen voor hun gevallen broeders en zusters, maar voor het plan van God.

Het mysterie van een mysterieschool
Mijn geliefden, denk dan eens na over wat het betekent dat er een mysterieschool bestaat. Waarin zit het mysterie? Het mysterie is dat er initiaties zijn in die school zijn die niet helemaal worden uitgelegd, zodat de leraar nog iets van het mysterie bewaart.

Waarom was het dan nodig dat er over iets niet werd gesproken, iets van het mysterie bewaren? Welnu, dat kwam, zoals El Morya heeft uitgelegd, omdat de gevallen engelen niet konden toegeven wie zij waren en dat zij gevallen waren. Zij waren niet in staat om hun hoogmoed, hun ego, op een confronterende en directe manier onder ogen te zien en daarom moest de mysterieschool hen laten verbergen wie zij waren – anders zouden wij niet de kans hebben gekregen om die levensstromen te bereiken.

Begrijpen jullie, mijn geliefden, dat degenen die vastzitten in hun ego niet ogenblikkelijk dat ego kunnen overwinnen? Ze kunnen hun ego niet in een keer plotseling zien zoals hij is, dus moeten wij hen een geleidelijk pad aanbieden. En om hen de kans te geven op geleidelijke groei, moeten wij han laten binnenkomen zonder te ontmaskeren wie zij zijn, zonder hun ego en de vele subtiele spelletjes van hun ego aan de kaak te stellen. Vanzelfsprekend hangt hier een prijskaartje aan, want degenen die onschuldig zijn, kunnen gemakkelijk beïnvloed worden door de gevallen engelen, omdat zij niet weten wie het zijn, en zij hun spelletjes niet kennen. Maar opnieuw, zoals ik heb gezegd, dit was een offer dat degenen die op de mysterieschool zaten, hadden beloofd te brengen, vrijwillig wilden brengen, voor ze naar de mysterieschool zijn afgedaald.

De wereld gelooft dat de Hof van Eden de beginplaats was van de mensheid. Jullie die spiritueel bewuster zijn, weten dat dit niet het geval is. Jullie wezen werd in het spirituele rijk geschapen en is afgedaald naar het materiële universum. En hoewel de Hof van Eden niet hetzelfde vibratieniveau had, niet hetzelfde frequentiespectrum heeft als het materiële universum van tegenwoordig, was het niettemin in het materiële frequentiespectrum. En daardoor was het in een lagere vibratie dan wat de mensen de hemel noemen, maar wat wij tegenwoordig liever het spirituele rijk noemen.

Geen enkele levensstroom werd ooit in de Hof van Eden geschapen, alle levensstromen die daar waren, waren, óf gevallen, óf vrijwillig afgedaald naar die mysterieschool. En degenen die vrijwillig waren afgedaald, hebben dit gedaan vanuit hun grotere liefde. Ze waren bereid zich op te offeren, ze waren bereid het risico te lopen dat ze misschien daadwerkelijk in de kromme logica verstrikt zouden raken en misschien zelf tot het dualiteitsbewustzijn vervallen. Ze waren bereid dat risico te nemen uit liefde.

En wat wij tegenwoordig trachten te doen, is degenen die vrijwillig afgedaald zijn, weer met die oorspronkelijke liefde te verbinden die ervoor heeft gezorgd dat jullie zijn afgedaald. Zodat jullie zelfs al ben je gevallen, zelfs al heb je een ego en het dualiteitsbewustzijn aangenomen, jij je weer snel met jouw oorspronkelijke liefde kunt verbinden en daarom alle negatieve gevoelens, alle gekwetstheid, alle wonden kunt ontstijgen die jij hebt opgelopen door in dit dichte octaaf te zijn en blootgesteld te worden aan de ego-spelletjes van degenen die niet bereid zijn om boven hun ego uit te stijgen, hoewel ze talrijke kansen hebben gekregen, te beginnen in de Hof van Eden en helemaal tot aan tegenwoordig toe.

Voorbij de mysterieschool
Eén van de manieren waarop we proberen vooruit te komen, is door een opvolger voor Maitreya’s Mysterieschool op te richten. Dit is natuurlijk een dispensatie die ik van de Karmische Raad heb ontvangen. Het is een dispensatie die ik pas op Kerstavond heb gekregen. En die enkel werd verleend, omdat zoveel mensen hebben gereageerd op de oproep tot het Pad van Eenzijn.

Jullie hebben de rozenkransen van Moeder Maria opgezegd, die juist het fundament zijn voor het Pad van Eenzijn, het pad van gescheidenheid van jullie ego dat leidt tot het eenzijn met jullie Christuszelf, met elkaar en de geascendeerde meesters. Omdat een kritieke massa op de rozenkransen heeft gereageerd en de leringen die wij hebben gegeven. Ik, Maitreya, kon naar de Karmische Raad stappen en deze dispensatie ontvangen om een nieuwe beweging op te zetten, een nieuw podium dat geen mysterieschool is, maar een stap hoger dan de mysterieschool, omdat ze het mysterie eruit laat. [Noot: dit is geen fysieke organisatie die een vorm van lidmaatschap kent. Het is een spiritueel initiatief dat met leden van elke spirituele organisatie werkt, als zij zich openstellen voor de nieuwe energie.]

Ik kom jullie dan ook de inauguratie aankondigen van wat ik Maitreya’s Sfeer van Eenzijn zal noemen. Dit is een nieuw podium, waarop wij een poging zullen doen om leringen te brengen die niet eerder op planeet aarde zijn uitgebracht, omdat het bewustzijn van de mensheid dat kritieke niveau nog niet had bereikt. Dit zijn daadwerkelijk de leringen over het Pad van Eenzijn die wij willen uitgeven en die we al heel lang graag willen uitbrengen.

Dit is een belangrijke onderneming voor de toekomst van de planeet, omdat het pas mogelijk wordt als een kritieke massa mensen zich wijdt aan het Pad van Eenzijn en dat pad bewandelt – meer één worden – om het koninkrijk van God in het fysieke octaaf op planeet aarde te vestigen.

Dus wat wij proberen te vormen, is een podium voor de Gouden Eeuw, voor het koninkrijk van God, door een sfeer van Licht te vormen waarin we niet meer eisen dat er een mix van duistere en lichtere levensstromen door een sluier wordt bedekt, waaronder de duistere levensstromen zich kunnen verbergen. We zullen een sfeer creëren die zich aan eenwording wijdt, waarin niemand die niet bereid is zijn ego onder ogen te zien, lang kan blijven, waarin het ego zich gewoonweg niet kan verbergen en waar degenen die vast zitten in het bewustzijn van hun ego geen leiderschapsposities kunnen krijgen of houden.

Dit zal dan het voorbeeld worden dat nog nooit op deze planeet is vertoond, van eenzijn tussen mensen hier die de kelk vormen, de Heilige Graal, die de deur naar eenzijn openzet voor het eenzijn tussen jullie hier beneden en ons, de geascendeerde meesters, boven. Dit is het verticale eenzijn en het horizontale eenzijn, de Alpha en Omega.

Dus wanneer je terugkijkt op de geschiedenis van deze planeet, vanaf het huidige moment tot de Hof van Eden, zie je dat alle spirituele organisaties, alle religies, mysteriescholen zijn geweest in die zin dat ze iedereen die gevangenzat in het bewustzijn van hun ego, toestonden zich te verbergen en zich te mengen onder degenen die aan het pad van eenzijn met hun hogere zelf waren begonnen. En daardoor krijgen we nu de kans, omdat degenen die bereid zijn binnen te komen, hun ego loslaten om het voorbeeld stellen dat nog nooit op deze planeet is vertoond – het voorbeeld van mensen die toegewijd zijn aan het Pad van Eenzijn.

Vriendelijkheid kent geen angst
Mijn geliefde harten, wij zullen jullie zeker hier nog meer leringen over geven en hoe je die Sfeer van Eenzijn vormt, maar toch wil ik vanavond al beginnen met een paar basisleringen. Jullie hebben vroeger wel gehoord dat toen ik, Maitreya, vrijwillig aanbood naar de aarde af te dalen om de evoluties op deze planeet te helpen, ik naar God ben gegaan en gezegd heb: “Ze hebben op niets anders gereageerd, kunnen we ze met vriendelijkheid overhalen?”

Zodoende moest Maitreya’s Sfeer van Eenzijn worden gebaseerd op vriendelijkheid. Maar men zei mij dat ik, zoals enkelen van jullie weten, als ik zou proberen om de levensstromen op aarde over te halen, alle nuances en aspecten van vriendelijkheid moest kennen. Zodoende heeft vriendelijkheid vele facetten en vriendelijkheid is niet de zachte, tedere vriendelijkheid die zoveel mensen denken dat het is. Vriendelijkheid is bovenal eerlijkheid, openheid en directheid die niet iemand laat vastzitten in zijn ego en daarom bereid is dat ego en zijn spelletjes te ontmaskeren zelfs wanneer hij een negatieve reactie krijgt, een reactie van ondankbaarheid voor het dienstbetoon.

Maar toch moet ik jullie één absolute vereiste zeggen. Zoals ik al heb gezegd, kan vriendelijkheid heel direct zijn, maar ik moet zeggen dat er geen één nuance van vriendelijkheid is die ook maar enige angst kent. Dit is een lering waar je over moet nadenken, want als je naar Maitreya’s Sfeer van Eenzijn komt, moet je bereid zijn één te worden met mijn vlam van vriendelijkheid. En ik zeg dat je pas één kunt worden met de vlam van vriendelijkheid, wanneer jij bereid bent alle angst los te laten, want er kan geen angst zijn waar de vlam van vriendelijkheid manifest is.

Dus wil ik dat degenen van jullie die lid waren van een spirituele organisatie terugkijken op jullie ervaring en zien hoe vaak jullie werden behandeld op een manier die beslist onaardig was. In veel spirituele organisaties bestond de neiging bij degenen die denken dat zij boven de anderen staan, de lering te gebruiken om anderen in hun macht te krijgen of te kleineren. Dus zulke mensen nemen de rol op zich van de herders van de mensen te zijn, zoals jullie ook in de christelijke kerken zien.

Toch moet ik zeggen dat in principe ieder van de mensen die deze rol op zich heeft genomen – en denk erom dat ik zeg dat ze hem op zich hebben genomen – in beginsel heeft elk van de mensen deze rol uit angst op zich genomen. Dus wat ze aan het doen waren, was niet de directheid van El Morya tot uitdrukking brengen, omdat de directheid van El Morya geen enkele angst kent. De directheid van El Morya is een nuance van vriendelijkheid die de vorm heeft aangenomen van de blauwe vlam van de Wil van God om mensen ervan bewust te maken dat zij weer op één lijn moeten komen met de Wil van God. Maar toch kunnen degenen die hun angst niet hebben losgelaten, niet op een of andere manier of in een bepaalde vorm de directheid van El Morya imiteren. En wat ze tot uitdrukking brengen, is een op angst gebaseerde poging om een meester te imiteren en het kan zowel andere mensen als henzelf benadelen.

Maak opnieuw contact met je oorspronkelijke liefde en heel al je wonden
Maar toch vraag ik jullie te begrijpen, zoals ik al eerder heb gezegd, dat veel van jullie zich vrijwillig hebben aangeboden om te incarneren om bij een bepaalde organisatie binnen te komen, omdat veel van jullie in de oorspronkelijke Hof van Eden waren en al sinds die tijd steeds maar weer opnieuw hebben aangeboden om in diezelfde hoedanigheid op aarde te dienen. Zien jullie in, mijn geliefden, dat jullie dat hebben gedaan, jullie onvermoeibaar hebben gediend, vanwege jullie grote liefde voor God en de uitdrukkingsvormen van God, de individualisaties van God, zelfs degenen die zijn vervallen tot het gevoel van gescheidenheid van hun God.

En zodoende vraag ik jullie serieus om een poging te doen weer contact te maken met die oorspronkelijke liefde, die oorspronkelijke vreugde. Omdat je zult zien dat jullie liefde, wanneer je dat doet, snel alle wonden die je hebt opgelopen, kunt helen. En dan kun je vergeven, kun je het verleden loslaten. En mijn geliefden, als jullie het verleden niet loslaat, als jij je wonden niet heelt, kun je Maitreya’s Sfeer van Eenzijn niet betreden. Begrijp je het persoonlijke element hierin?

Het is één van de essentiële vereisten van het spirituele pad dat er bepaalde niveaus zijn. Wanneer je op een specifiek niveau zit, neem je kleine stapjes en je groeit geleidelijk aan. Maar er komt een moment waarop je bij de allerlaatste stap op dat niveau komt, en dan moet je, als je naar het volgende niveau wilt, het eerdere niveau loslaten. Je moet het oude loslaten om het nieuwe binnen te komen. Daardoor moet je om deze nieuwe dispensatie te betreden, deze Aquariusdispensatie, de oude dispensatie en het hele Vissenbewustzijn loslaten.

Loslaten om verder te komen
Dit is iets wat veel studenten, of would-be studenten, van de geascendeerde meesters, niet begrijpen – de noodzaak om alles wat je bereikt hebt op het lagere niveau los te laten om bij het nieuwe te komen. Dat is trouwens de reden dat mensen die in veel spirituele en religieuze organisaties vele jaren hard hebben gewerkt om een positie in een specifieke organisatie te bereiken, die positie niet kunnen loslaten en aan iets nieuws beginnen.

Daardoor zie je dat veel van de mensen die in leiderschapsposities zitten, er niet aan moeten denken om de positie op te geven waar zij zo hard voor gewerkt hebben, om verder te trekken met de geascendeerde meesters. Je ziet zelfs veel studenten die geen baan hebben in de organisatie in de buitenwereld die het ook moeilijk vinden om los te laten, omdat ze nog steeds het gevoel hebben dat ze een positie voor zichzelf hebben opgebouwd, waardoor ze het gevoel hebben dat ze een relatie met de meesters hebben, ze het gevoel hebben dat ze veilig zijn omdat ze zoveel dingen hebben gedaan en zoveel dienstbaarheid hebben betoond. En ze zijn niet bereid dat gevoel van zekerheid los te laten om verder te gaan met de geascendeerde meesters en een nieuw bewustzijn te krijgen.

Eenzijn is niet hetzelfde zijn
In Maitreya’s Sfeer van Eenzijn worden allen opgeroepen om Eén te worden. Maar Eenzijn betekent niet hetzelfde zijn, eenzijn betekent niet dat je jouw individualiteit verliest, jouw uniek zijn, en dat jullie allemaal hetzelfde doen.

En zodoende moet ik jullie zeggen dat wij in de oude mysteriescholen het ego zijn afgodsspelletjes lieten spelen en daarom zie je heel duidelijk dat er in veel spirituele organisatie heel duidelijk verafgoding van de boodschapper of goeroe bestond. Mijn geliefde harten, deze verafgoding kan enkel voortkomen uit het bewustzijn van de antichrist, want wanneer je zegt dat één zoon of dochter van God belangrijker is dan een andere zoon of dochter van God, ontken jij de Christus in jezelf of andere mensen.
In het Aquariustijdperk kunnen wij geen verafgoding van onze boodschappers toestaan. Hoe kunnen jullie één met elkaar worden wanneer je een paar mensen op een voetstuk zet en denkt dat ze zo ver boven jullie staan en zij belangrijker zijn dan jullie.

Natuurlijk geldt dit voor beide kanten, de leiders mogen zichzelf ook niet laten verafgoden. Dus wanneer je naar de spirituele leiders in het Aquariustijdperk kijkt, let er dan op of zij de vriendelijkheid manifesteren die op een bepaalde manier of in een bepaalde vorm direct, open, is en geen pretenties heeft. Zie dat dit de vriendelijkheid is waar jij naar moet streven, want wij willen dat jullie op een manier met elkaar omgaan die in die vriendelijkheid zit: die open, recht door zee, is, geen spelletjes spelen, niet iets verbergen, niet manipuleren, geen barrières maken of onderscheid of verschillen creëren. Dit is de openheid, directheid, de liefdevolle vriendelijkheid die wij, de geascendeerde meesters, hebben en waar wij van genieten wanneer wij met elkaar omgaan hier in het spirituele rijk. En dat willen wij in de Sfeer van Eenzijn op aarde zien, zodat wij beneden zoals Boven kunnen zijn.

Mijn geliefde harten, ik kom jullie mijn dankbaarheid schenken, oneindige en onbegrensde dankbaarheid, om dat jullie bereid zijn geweest doorheen te gaan waar jullie doorheen gegaan zijn, niet alleen in dit leven, maar in zo veel levens. De meeste mensen die reageren op deze nieuwe dispensatie van de Sfeer van Eenzijn zijn degenen die zich vrijwillig aangeboden hebben af te dalen naar de Hof van Eden voor een reddingsmissie. Ik ken jullie al heel lang. Ik heb jullie al heel lang lief. En mijn enige wens is dat jullie boven het bewustzijn van angst en gescheidenheid verheffen, zodat jullie opnieuw mijn liefde voor jullie kunnen ervaren.

Dan is mijn vreugde volledig op dit moment, want ik zie dat de uiteindelijke vervulling van Maitreya’s Mysterieschool nu binnen handbereik ligt. Mijn geliefden, verheug je! Verheug je met mij, verheug je met mijn broeders en zusters de geascendeerde meesters, en verheug je met jullie broeders en zusters hier beneden. Maar nu zeg ik: “Wees verzegeld in de volheid van de vreugde van Maitreya. Het wordt verzegeld!”