Een nieuw Tijdperk van Liefdesrelaties op aarde

ONDERWERPEN: De concepten liefde en tijd – Machtsspelletjes kunnen op den duur geen stand houden – Robijnrode liefde uitgeven – Machtsspelletjes in relaties – Tijd is een illusie van het gescheiden zelf – Een kunstmatig conflict tussen mannen en vrouwen – De onmogelijke droom van de perfecte liefdespartner – Gods liefde is onvoorwaardelijk – Een machtsspelletje als dienst – Een wereldwijd probleem

Geascendeerde Meester de God en Godin van Liefde, 17 juli 2015 – Los Angeles, Verenigde Staten

Ik ben de geascendeerde meester die het ambt bekleedt van de God van Liefde. Ik ben de geascendeerde meester die het ambt bekleedt van de Godin van Liefde.

Zijn wij één wezen? Zijn wij twee wezens? Dat hangt af van je perspectief. Vanuit dat van jullie kan het misschien lijken dat wij twee verschillende wezens zijn, de ene heeft de mannelijke en de andere de vrouwelijke polariteit. Vanuit ons perspectief zijn we in elkaar opgegaan. We hebben een verschillende individualiteit, maar is er een echt verschil? Kunnen wij ons wezen niet zo samenballen dat één wezen het begin van een zin die je hoort, uitspreekt en de andere het laatste stuk uitspreekt? Het ene wezen zegt een woord en het volgende wezen spreekt het volgende. Eén wezen begint een geluid te maken en het andere maakt dat geluid af. Wij kunnen zelfs allebei tegelijkertijd spreken. Voor ons bestaat tijd niet en dit is een sleutel om liefde te begrijpen.

De concepten liefde en tijd
Liefde en tijd – denk eens na over deze concepten. Hoeveel mensen op aarde hebben ooit over liefde en tijd nagedacht? Hebben die verband met elkaar? Schakelt de ene de andere uit? Zijn ze onverenigbaar? Liefde is eeuwig, zeggen ze. Liefde ontstijgt tijd. Hoe kunnen mensen dan verliefd worden, wanneer ze dat eerst niet waren? Zij kunnen niet meer verliefd op elkaar zijn, als ze een poos samen zijn, misschien wel jaren. Hoe kan liefde ooit stoppen, als liefde eeuwig is of als liefde tijd ontstijgt?

Dat kan, omdat wat menselijke wezens liefde noemen, geen goddelijke liefde is. Wat menselijke wezens liefde noemen, is heel vaak bezitterig, de wens om iemand te bezitten. Wat is die wens om iemand te bezitten? Het is de wens om iets door de tijd heen te bestendigen, want je leeft in een wereld waarin tijd heel erg belangrijk is. Je weet dat jouw tijd van leven wordt beperkt door de tijd. Er komt een tijd dat jouw levenskracht verbruikt is en je het lichaam niet meer in stand kunt houden. Je ziel moet je lichaam achterlaten en je lichaam valt uit elkaar. Oh, hoeveel mensen hebben wel niet geprobeerd om onsterfelijk te worden in het fysieke lichaam!

Waarom proberen de mensen iets in de tijd te handhaven? Je denkt misschien: “Maar is dit niet een vreemde vraag? Waarom zouden wij niet iets door de tijd heen in stand willen houden? Als wij iemand anders ontmoeten voor wie wij meer liefde voelen, willen wij dat toch in stand houden?”Dit komt omdat jullie geest zo is geconditioneerd dat die denkt dat de enige manier om iets door de tijd heen in stand te houden, is door het in de huidige vorm in stand te houden. Je denkt dat de liefde die je ervaart, afhankelijk is van een vorm in de buitenwereld, zoals een ander fysiek persoon. Je denkt dat de liefde een bepaald vorm aanneemt en dat wat jij ook voelt voor jouw speciale persoon, wordt gebaseerd op een specifieke vorm en het gevoel dat je bij die persoon hebt.

Jullie hebben het concept dat het de enige, de alleenzaligmakende persoon, en je denkt dat je dit nooit voor iemand anders zou kunnen voelen. Je wilt dat gevoel lang vasthouden en je denkt dat dit betekent dat je de vorm in stand moet houden, de andere persoon moet in een bepaalde matrix, in een bepaalde staat, blijven. Er zijn mensen die die persoon lange tijd aan zich willen binden en dan gaan zij over op een manier waarin zij proberen controle over de vorm uit te oefenen, de ander te beheersen.

Machtsspelletjes kunnen op den duur geen stand houden
Tijd is niet onverenigbaar met liefde, maar macht is onverenigbaar met liefde. Er kan geen ware liefde bestaan, wanneer één of allebei partners een machtsspel aan het spelen zijn. Het is niet mogelijk om die liefde langere tijd in stand te houden. Daarom komen zoveel mensen bij elkaar, ervaren dat ze verliefd zijn en wanneer de wittebroodsweken voorbij zijn, begint de liefde te vervagen of wordt vervangen door een machtsspel.

Weet je hoe vaak mensen elkaar tegenkomen en verliefd worden, omdat zij elkaar uit een vorig leven herkennen? Maar waarom herkennen zij elkaar? Omdat zij in veel gevallen al vele levens in een machtsspel met elkaar verwikkeld zijn. Zij ontmoeten elkaar ineens, en zij zien die ander en voelen die aantrekkingskracht, die liefde, maar op onderbewust niveau voelen zij eigenlijk: “Dit is iemand waar ik macht over heb, want dat heb ik in het verleden ook gedaan.”

In heel veel gevallen probeert ieder de ander in zijn macht te krijgen in plaats van op de stroom van ware liefde mee te willen gaan. Wanneer zij elkaar tegenkomen, wanneer zij elkaar herkennen, wanneer zij verliefd worden, zetten zij korte tijd hun normale bewustzijnsstaat opzij. Zij zijn zo euforisch dat zij verliefd zijn, dat zij hun normale bewustzijnsstaat, hun gewone machtsspel, opzij kunnen zetten.

Daarna, omdat zij niet bereid zijn om naar de machtsspelletjes te kijken en die te transcenderen, kunnen zij dat gevoel van verliefdheid niet lange tijd in stand houden. Er komt een moment dat de machtsspelletjes van beide mensen beginnen op te spelen. Soms zie je dat als de wittebroodsweken voorbij zijn, de mensen ogenblikkelijk overstappen op hun machtsspelletje en het gevoel van verliefdheid is over. In andere gevallen duurt het langer omdat hun machtsspelletjes misschien subtieler zijn.

Het kan ook zo zijn dat twee mensen hun hele leven bij elkaar blijven in wat van buitenaf totale harmonie lijkt, maar dat komt, omdat ze allebei tevreden zijn met het machtsspel dat ze aan het spelen zijn. Zij hebben elk het gevoel dat zij de macht over de andere partner hebben en zij zijn bereid om iets van hun eigen macht op te geven, zodat er ook aan zijn of haar macht kan worden voldaan. Daarom kunnen zij veertig of vijftig jaar in harmonie samen blijven, maar groeien zij wel? Transcenderen zij hun machtsspelletjes?

Hebben mensen er profijt van als zij een heel leven bij elkaar blijven, als ze blijven opgesloten in een machtsspel? Nu, dat hangt af van wat jij denkt dat profijt is. Als je naar hun kosmische spirituele groei kijkt, profiteren zij er niet van, want zij versterken alleen maar hun machtsspel. Wanneer zij elkaar dan in een volgend leven weer vinden, hebben ze er geen profijt van, want zij versterken dat machtsspel opnieuw. Vroeger zag je dat mensen die leven na leven na leven in dezelfde machtsspelletjes opgesloten zaten, bij elkaar bleven. Soms zouden ze  honderden jaren nauwelijks een stap omhoog klimmen op de ladder van de 114 bewustzijnsniveaus. In plaats daarvan dwongen zij elkaar op hetzelfde niveau te blijven en hun behoefte aan controle te houden.

Robijnrode liefde uitgeven
Dan zouden de geascendeerde meesters die de evoluties op aarde in de gaten houden, bijeenkomen en dit specifieke probleem zien en zeggen: “Wat kunnen wij doen om die mensen te helpen hun machtsspelletjes los te laten?” Het antwoord was simpel. Zij kwamen bij ons, de God en Godin van Liefde. Wij zijn niet speciaal of alleen maar de God en Godin van Liefde voor planeet aarde, maar voor een veel groter systeem dat groter dan het fysieke universum is waarin jullie leven. De oplossing was dat wij meer van een bepaalde eigenschap van liefde zouden uitgeven.

Liefde heeft veel eigenschappen, één daarvan is een heel intense liefde die in kleur dicht bij wat jullie robijn noemen, komt. Die heeft het effect dat ze alles verstoort wat statisch is. Die kan alles verteren wat weigert te veranderen. Die stookt op, die brandt en intensiveert. Als deze eigenschap van de vurige Robijnrode liefde werd uitgegeven, werden de machtsspelletjes van de mensen zo aangevochten dat zij die niet meer op dezelfde manier als tevoren kunnen volhouden. Zij zouden hun machtsspel steeds extremer moeten spelen, of ze moesten het transcenderen.

Natuurlijk zijn velen in die spiraal terechtgekomen waarin ze hun machtsspel steeds extremer gingen spelen en dat is de reden dat je honderden jaren terug in de tijd kunt zien dat het echtscheidingspercentage destijds veel lager was dan tegenwoordig. Omdat de mensen niet een heel leven lang in hun machtsspel kunnen blijven vastzitten. Er komt een moment dat zij hun vermogen op samen één huishouding te voeren niet meer kunnen volhouden. Het conflict wordt zo intens en dit kan de tegenovergestelde polariteiten niet overbruggen, dat kan hen niet in evenwicht brengen. Zij kunnen die statische matrix van hun relatie niet meer volhouden die hen in vorige incarnaties een heel leven lang bij elkaar zou hebben gehouden. Nu kan dat niet meer.

Je vraagt je misschien af of dit tegen de vrije wil ingaat, maar dat is niet zo, omdat een cruciaal aantal mensen bereid zijn een poging te doen om uit hun machtsspelletjes te stappen, en daardoor is het mogelijk om tussenbeide te komen. Veel van jullie weten wel dat je meer dan één relatie in dit leven hebt gehad. Veel van jullie hebben ervaren dat die relaties heel intensief waren en dat je de relatie niet heel lang in stand kon houden. De reden is dat jullie zo moedig zijn geweest om te zeggen: “Wij willen ascenderen na dit leven.” Jullie zijn bereid geweest om diverse relaties aan te gaan om jullie machtsspelletjes aan te wakkeren, zodat jij die duidelijker kon zien en die beginnen te transcenderen.

Machtsspelletjes in relaties
Kijk eens naar wat er gebeurt, niet alleen naar de scheidingspercentages zelf, maar naar de intensiteit van het conflict tussen de mensen die gaan scheiden. Kijk eens hoe vaak er een intens conflict bestaat die ertoe leidt dat beide mensen elkaar haten, misschien wel de rest van hun leven. Jullie, de spirituele mensen, hebben gezegd: “Ik wil in aanmerking komen voor mijn ascensie na dit leven.” Jullie kunnen natuurlijk wel begrijpen dat dit niet de manier is om te ascenderen, als je aan een eeuwigdurende strijd met je ex begint.

Wanneer je een intensieve relatie hebt die eindigt, is de verklaring dat de relatie een machtsspel bevatte. In de meeste gevallen spelen beide partners een machtsspel. Jouw partner zei misschien niet dat hij wilde ascenderen na dit leven, maar dat is niet jouw zorg. Jij bent niet verantwoordelijk voor de ascensie van jouw ex-partner. Jij bent verantwoordelijk voor jouw eigen ascensie na dit leven – jij hebt als doel dat je wilt ascenderen na dit leven. Daarom zeg ik tegen jullie: Geef toe dat elke intensieve relatie die eindigt met conflicten, een machtsspel in jou blootlegt!

Het maakt niet uit wat voor machtsspel jouw ex-partner speelde of speelt of nog steeds aan het spelen is. Wat belangrijk is, dat jij, als jij wilt ascenderen, jouw eigen machtsspel moet transcenderen. Dat is het enige wat jou van die relatie bevrijdt. Niet alleen met die specifieke partner, maar misschien ook wel met veel andere mensen die op hetzelfde bewustzijnsniveau zitten en hetzelfde machtsspel spelen. In veel gevallen zie je dat familieleden – misschien zelfs wel vrienden, collega’s, of bazen – datzelfde machtsspel hebben. Jij trekt mensen met dat machtsspel aan.

Dit wil niet zeggen dat hun machtsspel hetzelfde is als dat van jou, maar er is meestal een agressief en een passief machtsspel. Veel van jullie, de spirituele mensen, hebben de neiging tot een passief machtsspel en jullie hebben partners aangetrokken die misschien wel of niet spiritueel zijn en die een actief machtsspel spelen dat de tegenovergestelde polariteit vormt van die van jou. Opnieuw, het is niet echt jouw zorg en jouw verantwoordelijkheid wat jouw ex-partner doet. Jouw verantwoordelijkheid ligt bij jou, dat jij jouw machtsspel transcendeert en het machtsspel dat te maken heeft met de wens om een bepaalde staat door de tijd heen te handhaven.

Er zijn veel individuele machtsspelletjes. Ik kan ze niet allemaal op een rij zetten in een dictaat zoals dit, maar wij zullen er leringen over blijven geven, zoals wij al magnifieke leringen in het boek van Paul de Venetiaan hebben gegeven. Je kunt ook de wereldse psychologie over relaties bekijken en goede leringen over die machtsspelletjes tegenkomen. In dit dictaat wil ik jullie ervan bewust maken dat in alle machtsspelletjes, en de specifieke vorm die ze aannemen, de wens verborgen zit om door de tijd heen een bepaalde staat op aarde te handhaven.

Tijd is een illusie van het gescheiden zelf
Waarom zeg ik nu steeds ‘door de tijd heen’? Om dat tijd, de houdbaarheid van tijd, een illusie is die het gescheiden zelf heeft geschapen. Wat wij de Bewuste Jij hebben genoemd, het vormloze aspect van jouw lagere wezen, leeft in het eeuwige nu. Het eeuwige nu is de Rivier van Leven, zoals wij het hebben genoemd, waarin je constant van het ene moment naar het andere gaat. Wanneer je met de Rivier van Leven meegaat, hoef je geen bepaalde vorm door de tijd heen in stand te houden. Je weet dat je in een relatie van ware liefde beide transcendeert. Je bent bereid om de specifieke vorm die jouw relatie nu heeft, te laten sterven opdat jouw relatie, jouw liefde, het volgende moment opnieuw in een hogere vorm kan worden geboren. Misschien wordt die zelfs wel herboren in een vorm die jij je met je dagelijkse denkgeest niet had kunnen voorstellen of verbeelden. Je vertrouwt erop dat jij, wanneer jij je overgeeft aan de stroom van liefde, niet met niets achter blijft, je krijgt een hogere matrix van liefde. Dit is het hoogste potentieel.

Een kunstmatig conflict tussen mannen en vrouwen
In tegenstelling tot dit potentieel is het algemene beeld van relaties niet geheel door Hollywood geschapen, maar is er in deze tijd zeker wel door versterkt. Nu, wie heeft dan het gebruikelijke beeld van relaties geschapen? Dat waren de gevallen wezens. Zij wisten dat mannen en vrouwen samen een spirituele polariteit moeten vormen om het leven haar hogere potentieel te laten bereiken, waarin de relatie niet stagneert, maar een bron wordt voor voortdurende groei en zelftranscendentie. Zij wilden die natuurlijke staat verstoren door een conflict tussen mannen en vrouwen te scheppen. Zij hebben dit op heel veel manieren geprobeerd.

Ik verkondig dit aan degenen die er aan toe zijn om dit te horen dat sommigen van jullie, die geïncarneerd zijn, in hun goddelijke plan hebben staan dat zij die manipulatie, die opzettelijke sabotage in mannelijke en vrouwelijke relaties blootleggen om een hoger bewustzijn van relaties naar de Gouden Eeuw te brengen. Dit zal niet allemaal door deze of een andere boodschapper gebeuren, maar uit vele bronnen komen uit de achtergrond van de psychologie, counseling of heling. Ik geef eenvoudig een stoot van het robijnrode vuur uit om degenen eraan te herinneren die in hun goddelijke plan hebben staan dat zij dit hogere bewustzijn naar buiten zouden brengen, niet alleen het saboteren van de man-vrouwrelatie, maar dat er een hogere vorm van relaties in het Aquariustijdperk mogelijk is.

Er is echt zoveel gebeurd. Kijk eens naar de Bijbel, hoe in Genesis alle matrijzen van de gevallen wezens zijn gecodeerd om een conflict, een onoplosbaar conflict tussen mannen en vrouwen te scheppen door de vrouw de schuld te geven van de zondeval. Zoiets kan toch alleen maar door de gevallen geest zijn geconstrueerd? Kijk dan eens hoe de Bijbel op vele andere manieren de onderdrukking van de vrouw heeft geïnstitutionaliseerd. Kijk eens hoe andere religies, zelfs oosterse religies, hetzelfde hebben gedaan.

Kijk eens hoe dat in de moderne tijd nog steeds doorgaat, omdat je ziet dat de gebruikelijke droom nog steeds is dat als je de juiste persoon ontmoet, je nog lang en gelukkig zult leven. Wat zit er in die woorden lang en gelukkig verborgen? Dat je de vorm van jouw liefdesrelatie door de tijd heen kunt handhaven zonder zelf verder te transcenderen. Dit is – zoals je wel weet van de leringen die de andere meesters over de tweede wet van de thermodynamica en de stroom van de Heilige Geest hebben gegeven – niet mogelijk. Het is onmogelijk. Niets kan door de tijd heen in stand blijven. Je kunt alleen maar een eerdere staat transcenderen en daardoor een hogere staat bereiken, en dat kun je blijven doen. Dat kan door de tijd heen gebeuren, continue zelftranscendentie. Dit is liefde.

De onmogelijke droom van de perfecte liefdespartner
Denk niet dat goddelijke liefde statisch is. Er bestaat geen volmaakte liefde die niet verandert. Wij, de God en Godin van Liefde, kennen elkaar al zo lang dat jullie je dat nauwelijks kunnen voorstellen met de lineaire geest. Zijn wij dezelfde wezens die ooit bij elkaar kwamen? Nee, wij zijn zo vaak getranscendeerd dat jullie dat nauwelijks kunnen doorgronden. Door de gelegenheid te krijgen om dit dictaat naar het fysieke octaaf te brengen, hebben zij ons duizenden keren getranscendeerd in de tijd dat jullie naar deze woorden luisteren.

Hoewel wij geascendeerde wezens zijn, met een bewustzijnsstaat die ver uitgaat boven wat gewoon is op aarde, zijn jullie en planeet aarde niettemin een onderdeel van Gods schepping, een onderdeel van Gods Wezen. Hoewel jullie een vorm hebben die onvolmaakt en niet spiritueel lijkt, krijgen wij, door met de onvolmaakte wezens op aarde te communiceren, de kans om verder te transcenderen. Dat wil ik aan jullie geven, dat jullie – door zelfs met de onvolmaakte vormen op aarde iets uit te wisselen, zelfs door met andere mensen om te gaan die niet perfect of geascendeerd of spiritueel zijn – je de kans krijgt om verder te transcenderen.

Onderzoek de droom van de volmaakte partner. Wees bereid om toe te geven dat jullie spirituele mensen zijn. Hoeveel spirituele mensen zijn er wel niet in de situatie geweest dat zij het spirituele pad vonden door een of andere lering, die zij gingen toepassen, maar hun partner in een liefdesrelatie dat zelf niet wilde? Dit schept natuurlijk ernstige conflicten, het kan misschien nodig zijn om eruit te stappen, maar in veel gevallen stappen de spirituele mensen er te vroeg uit, voordat zij hun lessen hebben geleerd en hun eigen machtsspelletjes hebben blootgelegd en die hebben getranscendeerd. Zij vallen voor de spirituele versie van de droom van Hollywood om  de perfecte partner te vinden. Zij denken: “Als ik maar een partner vind die spiritueel is, dan zou ik de perfecte relatie hebben.” Maar wat is een perfecte relatie?

Je bent op aarde. Kijk eens om je heen. Zie jij een perfecte planeet? Waarom zou je dan de waan geloven dat er zoiets bestaat als een perfecte relatie op zo’n onvolmaakte planeet? Je hebt natuurlijk een innerlijke herinnering dat het mogelijk is om een relatie op een veel hoger niveau te hebben dan jij op aarde ervaart. Dit komt, omdat er een geascendeerd rijk bestaat, waarin wezens niet met elkaar omgaan zoals op aarde. Dit is waardevolle innerlijke kennis, maar wanneer je dat vermengt met de illusies die de gevallen wezens hebben geschapen, dan val je voor het idee dat het mogelijk is om dat op aarde te bereiken. Dan denk je: “Als ik het niet met mijn huidige partner kan krijgen, en mijn huidige partner is niet spiritueel, moet er een andere partner komen die spiritueel is en dan krijgen wij de volmaakte relatie.” Maar hoe spiritueel twee mensen ook zijn, een perfecte relatie bestaat niet, omdat de aarde een schoollokaal is. Het is een leerproces, van groeien, een proces van zelftranscendentie.

Het geascendeerde rijk is ook een schoollokaal en ook een leerproces en een proces van  zelftranscendentie. Het ligt op een veel hoger niveau dan op aarde, maar het patroon is hetzelfde: zelftranscendentie. Waarom zou je verwachten – als spirituele mensen, met al jullie kennis van het spirituele pad – dat je een spirituele partner kunt vinden en dan een fantasie uit Hollywood over een relatie te hebben? Dat gebeurt nooit. Het is een onmogelijke droom.

Je komt veel sneller voor de ascensie in aanmerking, als je dat loslaat en toegeeft dat welke partner je op dit moment ook hebt, jouw volmaakte – en ik zeg dit plagend – kans is om zelf en het machtsspel waarin jij momenteel verwikkeld bent, te transcenderen. Waarom zou je anders zo’n partner hebben aangetrokken? Denk maar niet dat je als deze partner  verlaat een spirituelere persoon tegenkomt die jouw spirituele groei versterkt. Het kan misschien wel het tegenovergestelde zijn. Kijk eens naar je machtsspelletjes en vraag het ons. Vraag Moeder Maria, die meer dan bereid is om met ieder van jullie te werken en die hier buitengewoon bedreven in is, om jou je machtsspelletjes te tonen. Vraag haar om aan jou jouw machtsspelletjes te onthullen en je krijgt hulp als jij je daarvoor openstelt.

Wees je ervan bewust dat het heel moeilijk kan zijn om jouw machtsspelletje te zien, wanneer je een spiritueel persoon bent die misschien wel het gevoel heeft dat je die machtsspelletjes helemaal niet mag hebben, dat jij daar boven moet staan. Wees bereid om eerlijk te zijn en toe te geven dat jij momenteel geïncarneerd bent. Waarom ben jij geïncarneerd? Omdat er dingen in jou zijn die jij niet hebt gezien. Als je die had gezien en opgelost, zou je niet meer een fysiek lichaam in stand kunnen houden. Je zou ascenderen! Dus er is iets waar jij naar moet kijken.

Gods liefde is onvoorwaardelijk
Krijg niet het gevoel dat jij slecht bent, wanneer je iets bij jou ontdekt. Bestudeer een paar leringen die verschillende meesters steeds weer op verschillende manieren door deze boodschapper hebben gegeven over dat Gods liefde onvoorwaardelijk is. Jij kunt nooit iets op aarde doen wat je ongeschikt maakt om Gods liefde te ontvangen. Geef dus toe dat de enige manier om je te bevrijden is dat jij bij jezelf ziet wat je nu niet kunt zien. Wees bereid dat te zien en wees dan bereid bent om je hart te openen voor de liefde die wij, de geascendeerde meesters, maar al te graag over je uitschenken, zodat je die onvoorwaardelijke liefde, zelfs al is het maar heel kort, kunt voelen.

Deze boodschapper heeft erover gesproken en geschreven dat niets zijn leven meer getransformeerd heeft dan in dit leven onvoorwaardelijke liefde ervaren. Dat is zo bij iedereen die dit heeft ervaren en herkend. Je kunt pas onvoorwaardelijke liefde ervaren als je niet naar jouw voorwaarden wilt kijken. Als je probeert om jouw voorwaarden uit het zicht van jouw spirituele leraar te houden, dan sluit jij ook je hart af voor de ervaring van liefde van die geascendeerde meester. Dit is een heel eenvoudig psychologisch mechanisme. Je kunt geen liefde ontvangen als je niet bereid bent in te zien waarom je denkt dat jij die liefde niet waard bent.

Begrijpen jullie dat, mijn geliefden? Dit is zo’n subtiel mechanisme, dat de gevallen wezens in jou hebben geplaatst, omdat je dan denkt dat jij, om liefde te ontvangen, je die waard moet zijn en misschien kun jij het gevoel dat jij niet de moeite waard bent voor God verbergen en hem zo om de tuin leiden dat hij jou toch nog liefde geeft. Je hoeft God niet te bedriegen om jou liefde te geven, omdat God jou die iedere seconde van iedere dag aanbiedt. Je kunt die niet ontvangen, wanneer jij niet naar de voorwaarden kijkt, de voorwaarden die de gevallen wezens jou hebben laten geloven, dat je niet de moeite waard bent om liefde te ontvangen. Hoe kan een voorwaarde jou ooit beletten om de liefde waard te zijn alle voorwaarden overstijgt?

Nu, terwijl ik, terwijl wij, deze woorden hebben gesproken hebben wij niet alleen maar heel intens het robijnrode vuur van liefde uitgegeven, maar wij hebben ook bepaalde energetische matrijzen uitgebracht die de fysieke woorden die jullie horen, overtreffen, maar die door het geluid van de woorden kunnen worden gedragen. Wanneer jullie je openstellen voor de woorden, zelfs wanneer je een opname afluistert, kunnen die matrijzen naar je vier lagere lichamen stromen, door je chakra’s heen en op het collectieve bewustzijn worden geprojecteerd. Dit is een grote dienst aan al het leven op aarde. Degenen die bereid zijn om hier aanwezig te zijn, hebben de bereidheid getoond om deze dienst te bewijzen. Het kan een bepaalde reactie in je oproepen en wat van je machtsspelletjes naar boven brengen, maar maak je hier geen zorgen over.

Een machtsspel op je nemen om een dienst te bewijzen
waarom hebben jullie die machtsspelletjes? Jullie ego heeft natuurlijk de machtsspelletjes nodig, maar jullie zijn toch meer dan jullie ego, niet? Waarom hebben jullie die machtsspelletjes? Degenen onder jullie die hebben gezegd: “Ik wil in dit leven voor mijn ascensie in aanmerking komen” hebben allemaal een machtsspel op je genomen, om die door te werken, en zo te helpen om het collectieve bewustzijn te verhogen en andere mensen bewust te maken van de noodzaak en de mogelijkheid om uit machtsspelletjes te stappen.

Hebben jullie ooit overwogen dat je een machtsspel op je zou kunnen nemen om een dienst te bewijzen? Als je hierover nadenkt, wat voor schande zou het dan zijn om dat machtsspel toe te geven, toe te geven dat jij dit niet echt bent, dat jij niet zo bent. Dit is iets wat je tijdelijk op je hebt genomen om een spoor te banen in het collectieve bewustzijn door te demonstreren dat zelfs iemand die machtsspelletjes in een vroegere relatie heeft gespeeld, kan transcenderen en eruit stappen. Daardoor demonstreer je aan anderen hoe zij uit hun disfunctionele relatiepatronen kunnen stappen en er een nieuwe vorm in man-vrouwrelaties in het Aquariustijdperk ontstaat.

Je baseert je relatie niet op een machtsspel dat je afbreekt, dat een neerwaartse spiraal vormt, dat energetisch een zwart gat schept, dat jouw levensenergie opslorpt. In plaats daarvan werk je aan een opgaande spiraal, omdat je elkaar bevrijdt, omdat jij niet op je partner projecteert dat jouw partner zich niet op een bepaalde manier hoeft te gedragen en dat jouw partner jou niet een bepaald gevoel hoeft te geven. Je erkent dat het jouw verantwoordelijkheid is om je te voelen zoals jij je wilt voelen. Jij hebt de macht om de leiding over je vier lagere lichamen te nemen en het licht op te roepen om de overtuigingen op te lossen die een neerwaarts zwart gat in je emotionele lichaam vormen, waar jij niets over te zeggen hebt.

Door dit op te lossen, breng jij je emotionele lichaam onder controle van je mentale lichaam, dat weet onder controle staat van je identiteitslichaam dat weer onder controle staat van jouw IK BEN Aanwezigheid. Dit is in zekere zin het allergrootste machtsspel, maar het is natuurlijk niet hetzelfde als de machtsspelletjes die jouw ego en de gevallen wezens spelen. Jij probeert niet iets door de tijd heen in stand te houden. Jij gaat mee met de Rivier van Leven. Jij laat het oude sterven en je staat iedere dag, ieder moment, herboren weer op met een nieuwere en hogere matrix!

Dit is het hogere potentieel voor het Aquariustijdperk. Ik weet dat veel van jullie het gevoel hebben, wanneer je naar je huidige en vorige relaties kijkt: “O, er zit zo’n kloof tussen wat de meesters zeggen en wat ik heb ervaren.” Dit kunnen wij, de God en Godin van Liefde, niet begrijpen, want wij zijn nog nooit op aarde geïncarneerd. Wij hebben niet de dichtheid van een planeet als deze ervaren, en jullie wel. Vanuit ons perspectief zeggen wij: “Welnu, kunnen zij dan niet begrijpen dat liefde zelftranscendentie is en dat je dan elke staat kunt transcenderen en het beeld manifesteren dat wij geven?”

Wij zijn natuurlijk één met Moeder Maria, die wel op deze planeet was geïncarneerd en daardoor de dichtheid en de moeilijkheden kent die jullie hebben. Door haar kunnen wij ervaren wat jullie ervaren en daardoor weten wij dat wij jullie een hoge visie geven. Wij weten dat het misschien wel als een klap in je gezicht kan voelen wanneer wij jullie huidige of vroegere relaties vergelijken met waar wij het over hebben. Wij zullen het hier natuurlijk niet bij laten.

Wij zullen jullie hulpmiddelen en leringen geven, zoals wij al in hoge mate hebben gedaan met het boek van Paul de Venetiaan, maar wij zullen nog meer zeggen over hoe je de kloof kunt sluiten en een ware liefdesrelatie van het Aquariustijdperk kunt manifesteren. Wij zijn in geen geval de soort spirituele leraren die zo’n hoog beeld geven dat er een kloof bestaat tussen waar jij nu zit en dan op geen enkele manier de kloof over kunt steken. Degenen onder jullie die de invocaties uit het boek van Paul de Venetiaan opzeggen, weten al dat jullie je bewustzijn hebben veranderd en die hulpmiddelen kunnen je zeker helpen om de kloof waar ik het over heb, te dichten. Maar we zullen het niet hier bij houden. Wij zullen jullie meer geven, want er valt nog veel meer over dit onderwerp te zeggen en over hoe de krachten van anti-liefde er alles aan doen om de relatie tussen mannen en vrouwen te vernietigen en daar zo’n groot conflict van te maken dat het voor de meeste mensen bijna onmogelijk wordt om dit te hanteren en een evenwichtige relatie te scheppen.

Een wereldwijd probleem
Dit is natuurlijk een wereldwijd probleem, maar het is niet zo uitgesproken in Europa, en daarom hebben wij er niet tijdens de conferentie in Europa over gesproken. Het is echter wel een heel, heel erg uitgesproken probleem in Amerika, vooral de Verenigde Staten, maar ook in Mexico (en in mindere mate in Canada), omdat jullie een heel, heel gefixeerd beeld hebben van hoe mannen en vrouwen behoren te zijn en met elkaar horen om te gaan.

Dit begint in de Verenigde Staten al in de jeugd. Dit wordt door al die films, de tv-shows en zelfs de algemene cultuur gevoed, zelfs op de middelbare school al met het schoolbal, de prom queen en de prom king en wat dies meer zij.  Het wordt gevoed door de droom om een perfecte relatie te vinden, waarin alles perfect is en iedereen nog lang en gelukkig leeft (happily ever after). Nu, in de eerste plaats bestaat lang en gelukkig niet op aarde, en er komt ook niets na. Je leeft altijd in het nu. Als je niet gelukkig bent in het nu, bestaat er weinig kans dat je in het na (wat per slot van rekening nooit komt) gelukkig wordt.

Besef dat dit een illusie is en doe oproepen om het uit de Verenigde Staten, uit het collectieve bewustzijn, te bannen. Doe oproepen om de onderdrukking van vrouwen op te ruimen, maar ook om de mannen uit een bepaalde ‘macho’ rol te halen. Mijn geliefden, ik kan jullie ervan verzekeren dat Aartsengel Michaël de allergrootste macho is die er bestaat, maar hij lijkt op geen enkele manier, in de vorm, op het mannelijke beeld dat je in Hollywood ziet. Hij is niet de superheld-macho die je in de films ziet. Aartsengel Michaël is een heel gevoelig wezen, hoewel hij in dictaten heel krachtig kan overkomen. Hij is natuurlijk gevoelig voor al het leven. Hoe had hij anders zijn baan als aartsengel die al het leven dient, kunnen uitvoeren?

Je ziet dat de gevallen wezens veel illusies hebben geschapen die bijna je begrip tarten en beschrijvingen te boven gaan, maar wij zullen de komende tijd er een paar van beschrijven. Wij zullen een manier vinden om dit naar buiten te brengen door deze of andere boodschappers of mensen die werk kunnen verrichten op het gebied van relaties en psychologie. Wees ervan verzekerd dat wij, de God en Godin van Liefde, bij de aarde zullen blijven tot de transitie naar het Aquariustijdperk en tot relaties in het Aquariustijdperk een cruciaal niveau hebben bereikt, waarop wij besluiten dat er een opwaartse, duurzame spiraal is gevormd. Dus ondanks alles wat zij hebben gezegd, beloven wij plechtig dat wij onze Aanwezigheid door de tijd heen zullen handhaven om jullie de tijd te geven om je over te geven aan de tijdloze stroom van de Rivier van Leven.

Hiermee is aan deze specifieke stroom een eind gekomen. Ik, wij, zullen ons terugtrekken, bij wijze van spreken, maar wij trekken niet ons wezen van jullie terug, omdat wij de rest van deze conferentie zeker nog bij jullie zullen blijven en daarna ook nog als jullie je afstemmen en onze Aanwezigheid oproepen. Wees dus bereid om dat te doen en je hart open te stellen voor de God en Godin van Liefde. Wees verzegeld in onze liefde.