Roep Spirituele Heling voor Kinderen op

ONDERWERPEN: Je kunt alle wonden helen – De gedachtevorm van het cijfer acht Boven en beneden

Geascendeerde Meester Gautama Boeddha, 31 december 2005

Ik, Gautama, verwelkom de kinderen – in jullie allemaal – in mijn hart. Vaak heb ik de kinderen op aarde geobserveerd, hun glimlach, hun gelach, hun verdriet, hun pijn. Ik kom jullie vertellen dat de grootste dienst die jullie het leven kunnen bewijzen, is de bescherming oproepen voor de kinderen overal op deze planeet. Want er bestaat natuurlijk geen groter misbruik dan het misbruik van kinderen.

Denk er eens over na hoe vaak een kind ter wereld komt met grote vreugde, enthousiasme en hoop. Maar die door hun ouders, leraren, de maatschappij en andere volwassenen – soms zelfs door hun predikers in de kerk – worden misbruikt, ze worden gekwetst en ze worden verwond. En ze durven hun Godvlam niet tot uitdrukking te brengen.

Dus wordt de vreugde vernietigd, de hoop die ze hadden voor ze incarneerden, de hoop om hun goddelijke plan – dat zo zorgvuldige gemaakt werd – te zien ontvouwen, die hoop wordt de grond ingeboord, verijdeld. En in plaats daarvan besteedden ze een heel leven eraan om óf hun wonden te genezen, óf aan hun wonden te ontsnappen, ervoor weg te rennen op de diverse manieren waarop mensen hun pijn proberen te verdoven.

Velen van jullie hebben dat in dit leven meegemaakt. En jullie allemaal hebben het zeker in vorige levens meegemaakt. Daardoor weten jullie hoe pijnlijk het is voor de ziel om een kans onbenut te laten, omdat ze een of andere wond in hun jeugd hebben opgelopen. Als de Boeddha zou het mij natuurlijk vreugde geven om alle kinderen van de wereld te zien opgroeien met de kans hun innerlijke Christusschap, hun innerlijke Boeddhaschap, te herkennen in plaats van tot een leven veroordeeld worden van pijn en lijden.

Je kunt alle wonden helen
Toen ik op aarde was als de Boeddha, wijdde ik mijn leven aan het helpen van mensen om lijden te boven te komen. Destijds heb ik leringen gegeven – als één van de vier nobele waarheden – dat het leven lijden is. Helaas geldt dat nog steeds voor veel mensen op aarde. Maar jullie, die het spirituele pad ontdekt hebben, weten dat zelfs al heb je nog wonden in jullie psyche, het leven niet een levenslange strijd van lijden en pijn hoeft te zijn. Het is wel mogelijk om jouw wonden te helen. Het is trouwens mogelijk alle wonden te helen. Want achter de uiterlijke verschijnselen die jullie wonden veroorzaakt hebben, zelfs achter de psyche die de wonden onthoudt, zit een diepere waarheid, namelijk dat alles de Boeddhanatuur is.

Wat is de Boeddhanatuur? Dat is het Vaderelement van het leven – Gods bewustzijn, dat in alles in de wereld van vorm zit ingebed. En zodoende zit in alles het potentieel om alle imperfecties te ontstijgen, alles af te werpen wat niet met Gods volmaakte visie en plan overeenkomt. Maar om jullie wonden te boven te komen, moeten jullie verder kijken dan de genezingsmethoden die beschikbaar zijn, zelfs de beste. Want enkel door te herkennen dat alles de Boeddhanatuur is, de kracht van God die op het Moederlicht inwerkt, enkel door de wisselwerking tussen de Alpha en Omega te erkennen, de Boeddhanatuur en het Moederlicht, kunnen jullie natuurlijk je wezen van de wonden, en de wiggen die in jullie psyche gedreven zijn door de krachten van duisternis, de demonen van Mara, genezen.

Mijn geliefde harten, als wij, de geascendeerde meesters, onszelf toestonden pijn te voelen, zou niets ons meer pijn doen dan te zien dat zoveel mensen op aarde door hun verleden worden achtervolgd vanwege een of andere vergissing die ze gemaakt hebben, door een of andere gruwelijke daad die hen aangedaan is of waar zij getuige van zijn geweest, die zich met zoveel kracht in hun psyche heeft gebrand dat zij dit niet los kunnen laten, dat zij dit niet kunnen vergeten. Ze kunnen niet voorkomen dat het naar boven komt en het hen dag na dag, een heel leven, en soms vele levens lang achtervolgt.

Dit zorgt er natuurlijk voor dat wij de grootste compassie voor mensen op aarde voelen. Want onze oneindige wens is jullie te helpen die spoken uit het verleden te boven te komen, zoals wij die zelf ook overwonnen hebben. Dit is echt onze belangrijkste motivatie om bij de aarde te blijven en proberen jullie te helpen je te verheffen net als wij.

Dit kan een menselijk wezen als een onbaatzuchtige poging van onze zijde zien en het is zeker ook onbaatzuchtig in de menselijke zin van het woord. Maar in groter opzicht, zijn we helemaal niet onbaatzuchtig. We zijn in feite uiterst egoïstisch in die zin dat wij beseffen dat het leven één is, en daarom geldt, zoals de Heer Christus gezegd heeft: “Voor zover ge het aan de minste van mijn broeders gedaan hebt, hebt ge het aan mij gedaan.”

Wanneer je een wezen wordt dat zichzelf gerealiseerd heeft, wanneer je een Christus of Boeddha of geascendeerde meester wordt, besef je dat je één met al het leven bent. Dus zolang er nog een deel van het leven lijdt, kun jij je niet totaal vrij en voldaan in de vreugde en de vrede van God voelen. Je verlangt ernaar al het leven te verheffen, zodat al het leven de vreugde kan ervaren die jij als geascendeerd wezen voelt die zich niet meer in de zee van Samsara, in de zee van lijden, bevindt.

De gedachtevorm van het cijfer acht
Daarom mijn geliefden, vraag ik jullie om het jaar 2006 te wijden aan de spirituele heling van kinderen, zowel het kind in jou, het kind in andere volwassenen en allen die nog een kinderlichaam hebben, maar die in veel gevallen een volwassenheid hebben die ver boven dat van een kind staat.

En dus geef ik een gedachtevorm die misschien helpt om een platform voor eenzijn neer te zetten dat de echte sleutel tot genezing is. Ik vraag jullie om het cijfer acht te visualiseren als een stroom tussen het spirituele en het materiële rijk. En ik vraag jullie om de bovenste helft van dat cijfer te visualiseren als het ene lichaam van God in de hemel, namelijk de geascendeerde meesters. Jullie kunnen ons als een helder wit licht visualiseren dat vanuit het centrum van die bovenste helft schijnt. Ik vraag jullie daarna te visualiseren dat je in de laagste helft een horizontaal cijfer acht ziet dat het eenzijn symboliseert dat jullie hier beneden kunnen instellen door één te zijn met jullie hogere zelf boven.

Dit is de gedachtevorm die jullie zal helpen en het hele jaar leiden het eenzijn tussen de hemel en de aarde te vormen dat de echte sleutel is om alle wonden te genezen, om de kinderen op te voeden om hier beneden alles te worden wat ze Boven al zijn.

Ik wil jullie ook prijzen voor jullie inspanningen het hele jaar 2005 door, niet alleen voor de rozenkransen van Moeder Maria, maar voor jullie persoonlijke groei, jullie bestudering van de spirituele leringen en jullie uitwisseling met elkaar. Ik spreek tegen de hele wereldwijde gemeenschap van degenen die de leringen van de geascendeerde meesters gevonden hebben in een bepaalde vorm, die naar die leringen hebben geluisterd en ze hebben geïnternaliseerd. Jullie hebben er, allemaal, zeker aan bijgedragen dat 2005 veel minder rampzalig werd dan het had kunnen zijn volgens de karmische annalen van planeet aarde.

Ik wil vooral degenen onder jullie feliciteren die de nieuwe rozenkransen van Moeder Maria hebben opgezegd, want jullie hebben natuurlijk een buitengewone bijdrage geleverd om veel rampen af te wenden die er anders dit afgelopen jaar hadden kunnen gebeuren. Zodoende feliciteer ik jullie met jullie inspanningen en zeg ik: “Wees verzegeld in de vrede van de Boeddha die altijd bij jullie is. Want ik ben één met de Boeddhanatuur en de Boeddhanatuur zit in al het leven.”