Korea wordt eerder herenigd dan je denkt

ONDERWERPEN: De denkwijze veranderen om individualiteit op waarde te schatten – Waarom geascendeerde meesters deel uitmaken van de Gouden Eeuw – Waarom niet één regering op de hele wereld – De Gouden Eeuw wordt niet gecentraliseerd – Je overjas uittrekken – Waarom zijn jullie in Zuid-Korea geïncarneerd? – Het potentieel om  Noord-Korea te veranderen – Voor Aartsengel Michaël is niets onmogelijk

Geascendeerde Meester Aartsengel Michaël, 1 juli 2016 – Seoel, Korea

IK BEN de Geascendeerde Meester Aartsengel Michaël en ik kom deze mooie bijeenkomst van prachtige wezens in deze mooie natie openen. Ik heb de boodschapper de opdracht gegeven om jullie allemaal apart de hand te schudden om aan te geven dat jullie allemaal persoonlijk belangrijk zijn. De Gouden Eeuw kan niet tot stand komen zonder het individu. De Gouden Eeuw kan niet tot stand komen op een onderbewuste manier. Daarom moet je erkennen dat hoewel er een collectief bewustzijn bestaat, dit collectieve bewustzijn zichzelf niet collectief kan transcenderen. Alleen het individu zelf kan transcenderen en alleen wanneer genoeg individuen zelf transcenderen, kan het collectieve bewustzijn worden verhoogd.

De denkwijze veranderen om individualiteit op waarde te schatten
Wat is ervoor nodig om de Gouden Eeuw te manifesteren, niet alleen in Korea, maar in Azië? Dat er een omslag in het denken plaatsvindt, een verandering die heel, heel diep in het collectieve bewustzijn van Azië moet gebeuren. Wat zie je wanneer je naar de geschiedenis van Azië, Korea, China, Japan, veel andere naties van tegenwoordig, kijkt. Wanneer je naar het verleden kijkt, zie je dat de neiging bestaat om de staat of het geheel als veel belangrijker te zien dan het individu.

De neiging bestaat in feite om het individu helemaal niet belangrijk te vinden, uitgezonderd misschien een paar leiders die als belangrijk worden beschouwd. De overgrote meerderheid van de bevolking ziet het individu als niets en het geheel of de staat is alles. Dit is niet de denkwijze van de Gouden Eeuw, dit is niet de matrix van de Gouden Eeuw. Zoals ik heb gezegd, kan het individu met nieuwe ideeën komen en de nieuwe ideeën vormen het fundament voor de Gouden Eeuw.

We hebben jullie uitgelegd dat er vier niveaus in het materiële universum zijn en dat alles wat zich in de fysieke wereld openbaart als een idee in het identiteitsrijk begint dat dan in het mentale rijk komt, naar het emotionele rijk gaat en ten slotte in het fysieke rijk komt. Natuurlijk zijn er tegenwoordig manifestaties die niet op deze manier tot stand zijn gekomen, omdat die van een lager niveau zijn gekomen. Daar zijn  de gevallen wezens, de duistere krachten, in het fysieke of in het emotionele rijk, of zelfs in het mentale of identiteitsrijk mee gekomen. Die ideeën stammen niet uit het geascendeerde rijk zoals ware ideeën. Die stammen uit de manifeste wereld en werden daar geschapen.

Waarom geascendeerde meesters deel uitmaken van de Gouden Eeuw
Het is belangrijk dat jullie je realiseren dat het pas mogelijk is om een Gouden Eeuw te scheppen, als je de matrix van de Gouden Eeuw ontvangt, de ideeën voor een Gouden Eeuw, de visie voor een Gouden Eeuw uit het geascendeerde rijk. Omdat iets wat zijn oorsprong vindt op deze wereld niet zijn eigen vibratie vibratie, zijn eigen bewustzijn, kan transcenderen. Als dat zou kunnen, dan zou de wereld, planeet aarde, al heel lang geleden naar een hoger bewustzijnsniveau zijn getranscendeerd. Daarom spelen de geascendeerde meesters een essentiële rol bij het ontstaan van de Gouden Eeuw. Er kan geen Gouden Eeuw komen zonder de geascendeerde meesters. Het is niet mogelijk, anders was dit al gebeurd.

Zoals je duidelijk kunt zien, kan het lagere bewustzijn alleen maar steeds meer verdeeldheid brengen. Hij kan die verdeeldheid alleen maar in stand houden, zoals je niet alleen ziet gesymboliseerd in de verdeeldheid van Korea, maar ook de verdeeldheid die je op veel andere plekken op deze planeet ziet. Wij hebben het over het dualiteitsbewustzijn gehad dat wordt gebaseerd op de illusie dat je van God gescheiden bent. Je hebt de vrije wil om te experimenteren met dit bewustzijn om te ervaren hoe het is, maar er is maar één manier om je van dat bewustzijn te bevrijden. Je moet zo verdeeld in het dualiteitsbewustzijn worden dat je genoeg krijgt van die verdeeldheid, genoeg krijgt van conflicten en je naar iets meer verlangt. Wanneer je naar iets meer verlangt, wanneer je om iets meer vraagt, dan kun je dat meer alleen maar manifesteren door naar de geascendeerde meesters te reiken.

Dit wordt niet op een hoogmoedige of kunstmatige manier gezegd. Jullie zijn allemaal geprogrammeerd om te geloven dat je een elite nodig hebt en en daarachter zit de elite van de duistere krachten en gevallen wezens op de andere niveaus, maar wij, de geascendeerde meesters, zijn geen elite. Wij zijn er niet om macht over jou uit te oefenen of jou te manipuleren. Wij zien hier alleen maar om je te bevrijden. De gevallen wezens willen jou niet bevrijden en daarom kunnen zij alleen maar de verdeeldheid vergroten tot die zo extreem wordt dat jij óf jezelf vernietigt óf  dat het ervoor zorgt dat de mensen zeggen: “Wij willen meer dan dit.” De geascendeerde meesters proberen je op geen enkele manier jou in hun macht te krijgen, wij zijn hier om je onze diensten aan te bieden – wanneer je besluit dat je vrij wilt zijn,  bereid bent om hoger te komen, bereid bent meer te worden.

Waarom niet één regering op de hele wereld
Wij dringen ons op geen enkele manier aan jullie op en daarom zie je heel veel manifestaties op aarde die tot conflicten en oorlogen leiden. Kijk maar naar elk werelddeel op aarde, kijk maar naar Azië, kijk naar het verleden en zie eens hoeveel conflicten er zijn geweest, hoeveel veroveringen, hoeveel pogingen om mensen over te nemen, andere naties, andere gebieden over te nemen en steeds meer te proberen om een wereldnatie te stichten die door een kleine elite wordt geregeerd. Waarom mijn geliefden, is er nooit zo’n wereldrijk gekomen met één centrale leider die de hele wereld in zijn macht heeft? De Chinezen hebben dit natuurlijk geprobeerd, net als de Romeinen en de Sovjets, en nog veel meer rijken op de wereld.

Waarom zijn zij daar niet in geslaagd? Omdat het dualiteitsbewustzijn dit onmogelijk maakt. Dat kan alleen maar verdeeldheid scheppen en die verdeeldheid wordt steeds extremer tot de mensen wakker beginnen te worden en zeggen: “Wij hebben er genoeg van, wij willen die dualistische leiders niet meer volgen, wij willen een ander soort leiderschap.” Dan kunnen wij, de geascendeerde meesters, je een ander soort leiderschap aanbieden die niet een gecentraliseerde vorm van leiderschap is. Wij werken niet met een gecentraliseerde structuur, vooral niet in het Aquariustijdperk.

Wij hebben geen gecentraliseerde structuur nodig zolang er mensen zijn die zich persoonlijk met hun hart en geest op ons kunnen afstemmen. Wij hebben niet de wens om iemand of een kleine groep mensen als regerende elite op aarde aan te stellen. Wij hebben niet de wens om iemand of een groep mensen het monopolie te geven . Je ziet waar dit in het verleden toe heeft geleid, omdat er altijd wel een kleine elite werd geformeerd die nieuwe ideeën die op ons niveau werden bedacht, overnam.

Je ziet dit heel duidelijk in het christendom bij de opkomst de katholieke kerk, die zoals wij al heel vaak hebben uitgelegd, de oorspronkelijke leringen van Jezus hebben verdraaid en ze hebben gebruikt om een politieke institutie te beschermen die maar één doel had en dat was gecentraliseerd bestuur. Wat lag ten grondslag aan dit bestuur? Dat er maar één persoon, namelijk de paus, de plaatsvervanger van Christus is. Er is maar één persoon de tussenpersoon tussen de geascendeerde meesters en de mensen. De katholieke kerk noemt de geascendeerde meesters niet eens, maar het idee is hetzelfde. Er is een hemels rijk, maar alleen de paus kan daarmee communiceren. Dit is natuurlijk niet het model voor het Aquariustijdperk en daarom hebben wij nooit gesuggereerd dat deze boodschapper het alleenrecht heeft op, of gesponsord wordt door, de geascendeerde meesters. Hij heeft trouwens geen enkele behoefte om zich op die manier te presenteren.

De Gouden Eeuw wordt niet gecentraliseerd
De Gouden Eeuw die Saint Germain voor zich ziet in Korea en Azië, wordt niet vanuit een centraal punt tot stand gebracht. Die komt tot stand door veel individuen die hun ideeën persoonlijk krijgen, maar die kan heel erg versterkt worden als die individuen een gemeenschappelijk bewustzijn ontwikkelen, het gevoel dat zij allemaal deel uitmaken van dezelfde beweging. Je werkt op persoonlijk niveau met ons, maar jullie kunnen ook samenwerken in het Omegarijk, op horizontaal niveau samenwerken.

Jullie hebben hier al het bewijs van gekregen wanneer individuele personen samenwerken om in een groep bijeen te komen. Een bijeenkomst zoals deze heeft veel waarde, de resultaten enorm verbeteren doordat jullie bijeenkomen. Het decreet dat jullie zojuist aan mij hebben gegeven werd exponentieel vermenigvuldigd, omdat jullie dit gezamenlijk in harmonie hebben opgezegd en door met elkaar samen te werken.

In het verleden hebben de gevallen wezens geprobeerd om de individualiteit zodanig te vernietigen dat niemand meer  durfde op te vallen. Iedereen werd opgevoed met een bepaalde rol, een bepaalde plek in de maatschappij. Iedereen werd opgeleid om bepaalde taken te verrichten die bij zijn rol paste en nooit iets meer te doen dan waartoe hij was geprogrammeerd. Dit is geen individualiteit, mijn geliefden. Om iets samen te doen, moet je natuurlijk samenwerken. Soms is er geen ruimte voor individuele expressie wanneer je bijeen bent. Maar er is nog wel op vele manieren ruimte voor individuele expressie wanneer jullie samenwerken in de geest van harmonie die boven verdeeldheid staat.

Jullie hebben al getoond dat jullie de capaciteiten hebben om dat te doen. Degenen onder jullie die hier zijn, degenen die meedoen aan onze wakes om invocaties en decreten op te zeggen hebben die bereidheid getoond om bijeen te komen en samen verder te groeien. Daar zijn wij naar op zoek.

Wij zijn niet op zoek naar mensen in Azië die het type individualisme manifesteren dat je zo vaak in het westen tegenkomt. Daar is het individualisme een doodlopende weg geworden voor veel mensen, omdat zij niet probeerden hun goddelijke individualiteit, maar hun menselijke individualiteit te ontwikkelen. Dit kan voor velen een levenslange zoektocht worden die al hun aandacht verbruikt, al hun inspanningen teniet doet, maar niet leidt tot echt spirituele groei. En het leidt natuurlijk ook niet tot spirituele groei als je doet wat veel mensen in Azië hebben gedaan en je onderwerpt aan de tradities, aan het gezin, aan de maatschappij. Als jij  jouw leven bijna als een robot leeft, doet wat er van je verwacht wordt door anderen, dan spreid je ook geen individualiteit ten toon. Opnieuw, net als met al het andere, is er een middenweg, een gulden middenweg die leidt naar het bewustzijn van de Gouden Eeuw.

Je overjas uittrekken
Ik zou graag willen dat jij visualiseert dat je als het winter was geweest, hier was binnengekomen met een overjas aan en natuurlijk had je die jas dan uitgedaan voor je binnenkwam. Wanneer jullie naar jezelf en elkaar kijken, zie jij jezelf niet met een overjas aan, je ziet jezelf in de kleren die je binnen aan hebt. Wanneer ik naar jullie kijk, zie ik niet dat jullie een overjas aan hebben, ik zie jullie zoals jullie in werkelijkheid zijn.

Wat voor overjas hebben jullie allemaal aan? Eén die bestaat uit alle dingen die jullie hebben meegekregen toen jullie opgroeiden in jullie gezin, maatschappij,school, de media, de regering. Al die invloeden hebben ervoor gezorgd dat jij een persoonlijkheid in de buitenwereld hebt aangenomen.

Jullie, die uit Korea komen, zijn in een specifieke cultuur opgegroeid. Ik zeg niet dat er iets mis is met die cultuur, omdat het wel Korea of een andere natie op aarde moet zijn. Elke natie heeft een bepaalde cultuur die onschuldig is, omdat die persoonlijk voor die natie is. Elke natie heeft ook aspecten van de cultuur die de expressie van jouw spirituele individualiteit beperken en hier beginnen jullie over na te denken. Dit is de overjas die je belemmert, omdat hij zwaar is en je in je bewegingen belemmert.

Jullie weten wat er gebeurt als jullie allemaal een dikke winterjas aan zouden hebben in deze warme kamer. Je zou het heel erg heet krijgen, je zou beginnen te zweten, je lichaam zou zich onaangenaam gaan voelen en al gauw zou je aandacht zich verleggen naar jouw lichamelijke ongemak in plaats van naar de woorden te luisteren. Je zou al je energie binnen die jas verbruiken en er zou geen aandacht voor de buitenwereld zijn. Je zou je zo richten op hoe heet je het hebt, hoe onaangenaam het is en dat jij je niet kunt bewegen, dat je hem uit zou willen trekken, maar je hebt het gevoel dat dat niet kan.

Begrijp je hoeveel mensen zijn opgevoed met die culturele overjas waardoor zij zich zo op zichzelf richten, hun eigen psyche, hun eigen situatie? Zij concentreren zich hier helemaal op, waardoor al hun aandacht daar naar toe gaat en zij hebben geen aandacht meer over om zichzelf af te vragen: “Wie ben ik als spiritueel wezen? Wat is het goddelijke plan dat ik heb uitgekozen voor ik ben geïncarneerd?”

De leringen die wij door deze boodschapper hebben gegeven, zijn specifiek ontwikkeld om jullie allemaal te helpen, of je nu uit Korea of een andere natie komt, om geleidelijk aan die zware overjas van je culturele opvoeding uit te doen. Dit helpt je geleidelijk aan om jouw ware goddelijke individualiteit te ontdekken die ik zie, maar velen van jullie niet. Ik zou jullie ook helpen om het goddelijke plan te ontdekken dat ieder van jullie heeft gemaakt voordat je bent geïncarneerd.

Ik zeg nu mijn geliefden, dat jullie jezelf wel als Koreanen kunnen beschouwen, maar ik beschouw jullie niet als Koreanen, Ik zie spirituele wezens die een bestaan hebben dat heel erg ver teruggaat in de tijd. De meesten van jullie die openstaan voor deze leringen zijn al heel vaak op aarde geïncarneerd, zelfs al voordat er een natie was die Korea heette, zelfs al in voorbije tijdperken die niet bekend zijn in de geschiedenis van tegenwoordig. Daarom zijn jullie noch Koreanen, Amerikanen, Chinezen, Russen of wat ook maar. Jullie zijn spirituele wezens.

Waarom zijn jullie in Zuid-Korea geïncarneerd?
Waarom zijn jullie dit leven in Korea? Waarom zijn velen van jullie al een aantal levens in Korea geïncarneerd? Omdat jullie tussen incarnaties in (toen jullie meer helderheid hadden om je goddelijke plan uit te kiezen) jullie ervoor gekozen hebben om in dit leven hier te incarneren en jullie hadden daar diverse bedoelingen mee. Eén van die aspecten is persoonlijke groei en jullie hadden het gevoel (in ogenschouw genomen wie jullie waren en waar jullie waren in groei) dat hieraan heel goed in deze natie zou kunnen worden voldaan. Een ander aspect van jullie goddelijke plan dat jullie niet alleen aan de natie Korea wilden geven, maar ook aan de aarde en de aarde in het algemeen te verheffen.

Veel van jullie zijn zich al een poosje bewust van Saint Germain en op innerlijk niveau besloot je dat jij wilde helpen om die Gouden Eeuw voort te brengen en daarom heb je ervoor gekozen om hier te incarneren. Iedereen die incarneert, vergeet natuurlijk zijn goddelijke plan. De dichtheid van een menselijk lichaam en het leven ineens door  je vier lagere lichamen te zien, zorgt ervoor dat jij je jouw goddelijke plan maar heel moeilijk kunt herinneren. Wij willen graag dat jullie allemaal jullie goddelijke plan opnieuw ontdekken. Je krijgt die intuïtieve kennis die het intellect ontstijgt en zeker niet wordt beïnvloed door iets in de buitenwereld, dat je weet wie je bent, waarom je hier bent, wat jouw gave is, wat je hier kwam doen. Wanneer je dit doet, vind je meer vrijheid, je  vindt meer vreugde, je ontdekt ook hoe je goddelijke plan past bij (tezamen valt, aanvult) het goddelijke plan van anderen.

Mijn geliefden, wij hebben al veel te vaak gezien dat uit een lering van de geascendeerde meesters een organisatie ontstond waarin mensen bijeenkwamen.  In hun dagelijkse denkgeest dachten zij dat zij bijeenkwamen om de geascendeerde meesters te dienen, maar je zag dat er zich veel verschillende machtsspelletjes onder de personen afspeelden. Wij weten dat jullie het potentieel hebben om dit te overwinnen. Je openbaart geen Gouden Eeuw als je de patronen uit het verleden blijft herhalen. In het verleden zijn er heel veel machtsspelletjes geweest, zowel op de wereld als in organisaties van geascendeerde meesters en dat is de reden dat wij zulke uitgebreide leringen over het ego en de menselijke psyche hebben gegeven. Jullie hebben de hulpmiddelen om die te ontstijgen en je echt te verenigen voor een gezamenlijk doel en een gezamenlijke visie.

Mijn geliefden, velen van jullie hebben ervoor gekozen om in Korea te incarneren om het voorbeeld te geven van hoe je het dualiteitsbewustzijn kunt transcenderen om echt het bewustzijn van de Gouden Eeuw te openbaren. Er zijn maar weinig naties op de wereld die meer verdeeld tussen Noord en Zuid zijn dan Korea. Wanneer je hier met het gewone menselijke bewustzijn naar kijkt, kan het lijken dat het onmogelijk is om die verdeeldheid te overwinnen. Je ziet de houding van het Noorden, het leiderschap van het Noorden en zelfs onder de mensen van het Noorden, die zo zijn opgevoed, geprogrammeerd, gebrainwasht om jullie als vijand te beschouwen. Hoewel veel van jullie familie van deze mensen zijn, beschouwen zij jullie als vijand, omdat ze zijn opgevoed om jullie op die manier te bekijken.

Het fanatisme dat in hen is geprogrammeerd, kan zo diep lijken, zo radicaal, dat het lijkt alsof je dit nooit kunt overwinnen. Maar je herinnert je wel wat Jezus heeft gezegd: “Voor mensen is dit onmogelijk, maar niet voor God, want voor God is alles mogelijk.” Wanneer ik, Aartsengel Michaël, naar het Koreaanse schiereiland kijk, zie ik geen verdeeldheid. Ik zie één Korea en één volk, wat ik zie dat de mensen in Noord-Korea zo zijn geprogrammeerd, dat het slechts een overjas is die tijdelijk hun innerlijke wezen bedekt.

Het potentieel om Noord-Korea te veranderen
Mijn geliefden, jullie zijn de mensen die zich hebben afgestemd op Saint Germain en ervoor hebben gekozen om in Zuid-Korea te incarneren. Denken jullie dat jullie de enigen zijn die ervoor hebben gekozen om in Korea te incarneren? Realiseren jullie je niet dat er zich ook mensen op Saint Germain hebben afgestemd die ervoor kozen om in Noord-Korea te incarneren, om juist die omslag in bewustzijn in het collectieve bewustzijn te maken waardoor de leiders onmogelijk aan de macht konden blijven? Ik weet dat dit onwaarschijnlijk kan klinken, maar als iemand je in 1990 had verteld dat de Sovjet Unie binnen een jaar zou instorten, had je dat dan wel geloofd? Die zou voor gek verklaard zijn en toch zag je hoe dit conglomeraat dat de Sovjet Unie was, ineens uiteenviel om ruimte te maken voor iets nieuws. Dit kan ook in Noord-Korea gebeuren.

Ik zeg je dat hoe onwaarschijnlijker het op menselijk niveau ook lijkt, hoe dichter bij het in spiritueel opzicht is. Jullie hebben ervoor gekozen om in Zuid-Korea te incarneren, omdat jullie natie vrijer is, dus jullie hebben het potentieel om het spirituele evenwicht  te bewaren voor de mensen in Noord-Korea, zodat zij zich bewust kunnen worden van de programmering die zij hebben ondergaan. Dan kunnen zij zich herinneren wie zij zijn, zij kunnen zich herinneren waarom zij in dit leven in Noord-Korea zijn geïncarneerd. Dan kunnen zij accepteren wie zij zijn en hun potentieel accepteren om te gaan staan en te zeggen: “Niet meer.”

Jullie kunnen natuurlijk ook opstaan en zeggen: “Niet meer.” Wat moeten jullie daarvoor doen?  Jullie moeten het dualiteitsbewustzijn overwinnen, zodat je innerlijk niet verdeeld bent, niet tegen elkaar verdeeld. Hoe meer eenheid er in Zuid-Korea is, hoe meer invloed jullie zullen hebben, hoe groter de magnetische kracht die jullie scheppen, zal zijn.

Mijn geliefden, de leiders, de militairen van Noord-Korea, hebben geprobeerd van hun natie een fort te maken dat niemand  kan verlaten en niemand kan binnenkomen, maar de versterkingen die zijn aangebracht, zijn slechts fysieke versterkingen. Hoewel er natuurlijk duistere krachten achter de leiders in Noord-Korea zitten die hebben geprobeerd om versterkingen te bouwen in het emotionele, mentale en identiteitsrijk, kan ik je ervan verzekeren dat die versterkingen voor de geascendeerde meesters geen enkel probleem zijn.

Wij kunnen alle obstakels in het identiteits- en mentale en emotionele rijk weghalen, maar wij moeten wel het gezag krijgen om dat te doen en wij krijgen dat gezag van jullie, van degenen die geïncarneerd zijn in Zuid-Korea en die de oproepen doen, zoals jullie al hebben gedaan. De oproepen die jullie de laatste jaren hebben gedaan, hebben een enorme invloed gehad op het opruimen van die versterkingen, die muren, die barrières in het identiteits- mentale en emotionele rijk.

Voor Aartsengel Michaël is niets onmogelijk
Mijn geliefden, voor mij is niets onmogelijk. Ik ben Aartsengel Michaël. Het woord onmogelijk bestaat niet in mijn vocabulaire. Ik zei het woord ‘onmogelijk’ niet, omdat ik dat woord niet kan gebruiken. Het is onmogelijk voor mij om het woord onmogelijk te gebruiken. Jullie oren hoorden het woord ‘onmogelijk’, want ik kan alleen maar spreken over iets wat mogelijk is. Ik kan slechts zien wat mogelijk is, want alles is mogelijk met de kracht die ik voor deze planeet belichaam.

Geen enkele kracht op aarde kan tegenstand bieden aan de kracht van Aartsengel Michaël. Dit weet ik, omdat ik die al zó vaak heb gedemonstreerd. Ik kan en zal alle barrières opruimen in het emotionele, in het mentale en in het identiteitsrijk, wanneer jullie die oproepen doen, wanneer jullie mij het gezag geven om die kracht te gebruiken en wanneer die barrières zijn weggehaald, zul je doorbraken op het fysieke vlak gaan zien.

In feite beginnen jullie al doorbraken op het fysieke valk te zien in Noord-Korea. Jullie weten niet wat er gebeurt, omdat het natuurlijk wordt ontkend en verborgen gehouden door het regime. Op het fysieke vlak gebeurt er veel meer in Noord-Korea dan jullie weten. Ik zie natuurlijk alles en daarom weet ik wat er gebeurt. Met meer oproepen, meer eenheid, zal er meer gebeuren.

Mijn geliefden, ik ben Aartsengel Michaël, ik zie slechts één Korea, een vrij Korea. Het is geen kwestie van of Korea wordt herenigd, het is slechts een kwestie van wanneer. Ik zeg dat de macht in Noord-Korea die niet veel langer kan vertragen dan de meeste mensen denken. Het is dichter bij dan je denkt en wanneer jullie je aandeel verrichten, kan het nog dichter bij komen.

Ik zal jullie geen tijd geven, want dit zou jullie alleen maar valse hoop geven of jullie ontmoedigen. Ik wil dat jullie je geest openhouden om deze hereniging van Korea steeds dichter bij te laten komen tot die zich letterlijk openbaart. Ik wil dat jullie zien hoe de matrix voor een Gouden Eeuw in een verenigd Korea al in het identiteitsrijk bestaat, zich al begeeft in de richting van het mentale rijk en emotionele rijk en dus steeds dichter bij komt tot die zich fysiek manifesteert.

Ik wil dat jullie het gevoel krijgen – iedere keer wanneer je een decreet doet, iedere keer wanneer een invocatie opzegt – ik wil dat je het gevoel krijgt en visualiseert hoe de Gouden Eeuw zich steeds dieper om je heen wortelt tot jij persoonlijk in die matrix van een Gouden Eeuw staat. Hij bestaat waar jij bent, omdat die zich al hier fysiek heeft gemanifesteerd op de plaats waar ik deze woorden spreek.

Daarom verzegel ik jullie in de dankbaarheid van een aartsengel, de dankbaarheid dat jullie bijeenkomen en mij toestaan te zijn wie ik ben door een meer fysieke manifestatie dan ik gewoonlijk kan doen, want ik heb natuurlijk het allergrootste respect voor de vrije wil. Daarom ben ik dankbaar en verzegel ik jullie totale wezen in de bescherming van de Blauwe Vlam van Aartsengel Michaël.