Hoe jij je bevrijdt van de Sovjet-Unie

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 20 juni 2015 – Estland (tweede dictaat)

IK BEN de Geascendeerde Meester Moeder Maria en ik heb jullie eerder het Alpha-aspect gegeven van wat ik vandaag naar voren wil brengen. Ik heb jullie een algemeen beeld geschetst om een reactie op te roepen. Niet zo zeer van jullie hier, maar van het collectieve bewustzijn. Doordat jullie hier zijn, door dit te bespreken, zijn jullie de open deur geworden, waardoor ik de Omega-actie kan uitgeven, die het collectieve bewustzijn kan helpen om deze kwestie op te lossen – of misschien is dit wel niet de keus die het maakt. Zoals Master MORE graag zegt: “Waar gehakt wordt, vallen spaanders”, want wij moeten soms een lering geven en daarna de mensen hun gang laten gaan.

Zou je van de Russische invloed bevrijd willen zijn?
Ik spreek niet alleen tot het collectieve bewustzijn van Estland en de Oostzeelanden, maar elk land dat door Rusland werd beïnvloed of bezet. De vraag die ik je stel, is deze: “Ben je blij dat je vrijer bent van de Russische invloed dan in de tijd van de Sovjet?” Als het antwoord is: “Nee, we zouden graag wat meer Russische invloed willen hebben in ons land”, heb ik verder niets meer tegen jullie te zeggen. Ik stel voor dat je dan met Vladimir Putin gaat praten en ik ben er zeker van dat hij je een aanbod zal doen dat je niet kunt weigeren.

Als het antwoord aan de andere kant is: “Ja, we zijn blij dat Rusland niet zo veel invloed meer heeft” dan is mijn volgende vraag: “Zou je van die Russische invloed bevrijd willen zijn?” Als het antwoord daarop is: “Ja, wij zouden graag helemaal vrij willen zijn”, dan stel ik je voor een simpel feit. Jullie bezitten de fysieke vrijheid van de Sovjet-Unie en daardoor van de Russische invloed, maar dat is slechts de fysieke component. Je bent pas echt vrij van iets als je er ook vrij van bent op het emotionele, mentale en identiteitsniveau van je geest, waarmee ik bedoel jullie individuele geest en de collectieve geest van jullie land.

Je staat misschien niet direct fysiek onder die invloed zoals in de tijd van de Sovjet-Unie. Maar alle landen die onder invloed van de Sovjet-Unie stonden, dragen dat verleden nog steeds mee. Jullie hebben je niet bevrijd van die invloed op de drie niveaus van jullie geest. De belangrijkste reden dat jullie je niet bevrijd hebben, is heel eenvoudig, mijn geliefden. Je bent pas bevrijd van de Russische invloed als jullie totaal en onvoorwaardelijk Rusland en de Russen alles wat er in het verleden is gebeurd, vergeven.

De noodzaak om Rusland en de Russen te vergeven
Wat hebben wij de mensen tijdens de conferentie in Nederland laten doen? Wij hebben hen gewezen op het trauma dat is overgebleven na de Tweede Wereldoorlog en de gruweldaden van de nazi’s. Wij hebben hen onvoorwaardelijk laten vergeven, omdat je alleen door onvoorwaardelijk te vergeven je eigen geest kunt bevrijden.

Vergeving is het belangrijkste op de emotionele en mentale niveaus. Zolang je een sterk gevoel van vijandigheid, boosheid of haat ten opzichte van een groep mensen blijft houden, ben je vanzelfsprekend niet bevrijd van die mensen, omdat jij constant wordt beïnvloed door die op angst gebaseerde emoties. Kijk eens naar het Midden-Oosten en hoe dit al duizenden jaren aan de gang is, omdat de op angst gebaseerde emoties, de boosheid en de haat tegen een ander ras het ene conflict na het andere heeft veroorzaakt. Vraag jezelf gewoon eens: “Als vijftig jaar bezetting door de Sovjets of onder invloed staan van de Sovjet-Unie niet genoeg voor ons is, hoe lang willen wij die gevoelens dan nog met ons meedragen?”

Ik ben een geascendeerde meester. Ik hoef jullie niet iets te laten doen of niets te doen. Ik wil alleen maar graag dat jullie je bevrijden en als jullie vrij willen zijn, moet ik zeggen dat de enige manier om vrij te worden, is door je geest vrij te maken. De enige manier om je emotionele geest te bevrijden, is door die gevoelens los te laten, en de enige manier om los te laten, is als je vergeeft. Dat kan niet op een andere manier.

Mentaal vrij zijn van andere mensen
Hetzelfde geldt voor het mentale lichaam waarin je boosheid kunt hebben, je kunt mentale argumenten hebben over wat er is gebeurd, wat die mensen ons aangedaan hebben, waarom zij het hebben gedaan en waarom zij dat niet hadden moeten doen. Je kunt die intellectuele, mentale, bijna haat net zo goed voor andere mensen hebben en altijd proberen iets te vinden wat zij verkeerd doen, door niet bereid te zijn iets positiefs te zien in andere groepen mensen.

Dit is opnieuw een last die je meedraagt en dat beïnvloedt jullie de hele tijd, dus zijn jullie niet vrij. Ze domineren jullie misschien niet letterlijk, maar wel emotioneel en mentaal. Als je dit wilt, dan buig ik mij nederig voor jouw vrije wil. Als je dat niet wilt, heb ik allerlei vormen van hulp om je te helpen dit te ontstijgen. Nogmaals, wij hopen dat de spirituele mensen de eersten zijn die zich boven die oude denkwijze zullen verheffen.

Ik heb eerder gezegd dat enige manier om eruit te komen, is dat jij je op jouw hartvlam afstemt en dan de resonantie voelt met de hartvlam van andere mensen. Dan zie je verder dan de uiterlijke kenmerken. Op het mentale en identiteitsniveau moet je beseffen dat de menselijke geest de neiging heeft om te generaliseren en te oordelen. Je zegt tegen jezelf: “Rusland is binnengevallen en heeft onze natie vijftig jaar bezet gehouden en al die gruweldaden gepleegd.” Ik ontken dat op geen enkele manier of bagatelliseer het. Ik wijs je alleen op de keus die je hebt: Of je dit mee wilt dragen of het wilt ontstijgen.

De neiging om te generaliseren
Je zegt: “Rusland heeft ons dit aangedaan” en daarna zeg je: “Zo zijn de Russen, de Russen doen zo, de Russen doen dit, doen dat.” Jullie denken dat alle Russen zo zijn. Dit is de denkwijze die de communicatie tussen mensen in de weg staat. Jullie behandelen elkaar niet meer als individu, maar generaliseren. Wanneer je iemand uit een andere groep tegenkomt, kijk je niet naar hem als individu. Je generaliseert: Alle Russen zijn zo, alle joden zijn hebzuchtig en verzot op geld.

Vervolgens denk je dat je het individu kunt behandelen volgens het oordeel over de groep en dit heeft de nazi’s er uiteindelijk toe gebracht om de joden naar concentratiekampen te sturen. Dit heeft de Russen, de leiders en degenen die de handelingen verrichtten, ertoe gebracht om veel van jullie eigen inwoners naar concentratiekampen te sturen. Je behandelt mensen niet als individu, maar beoordeelt hen als een groep die anders is dan jullie. Daarom kun je hen anders behandelen dan je eigen groep. Dit is een bewustzijn.

Het klopt inderdaad dat de Russen die de Oostzeelanden en de Oost-Europese landen bezet hielden dat bewustzijn hadden, die houding ten opzichte van jullie hadden. Het klopt inderdaad dat sommigen dat nog steeds hebben, maar de vraag voor jullie is, of je ervan bevrijd wilt zijn of dat je het mee wilt dragen?

Vrijheid begint in jouw eigen geest
Als jij ervan bevrijd wilt zijn, moet je een heel simpel feit beseffen. Jouw vrijheid moet je in je geest behalen. Je kunt niet op een andere manier vrij worden dan door je geest ervan te bevrijden. Als je zegt: “Ik zal van gedachten veranderen wanneer die mensen veranderen”, zul je nooit vrij worden, omdat je de vrijheid van jouw eigen geest laat afhangen van de keuzes van andere mensen.

Als jij je geest wil bevrijden, moet je beslissen dat jouw vrijheid van geen enkele voorwaarde afhangt. Die hangt alleen maar af van de keuzes die jij maakt. Dan zeg je tegen jezelf: “Ik wil vrij zijn van deze bewustzijnsstaat, die andere mensen tegen mij hebben gebruikt, de manier om vrij te worden, is niet dat andere mensen veranderen, want dat kan ik niet. Ik kan alleen maar vrij worden door mijzelf te veranderen, zodat ik mij boven die bewustzijnsstaat verhef.”

Mijn geliefden, 2000 jaar geleden zei mijn zoon Jezus tegen alle mensen: Heb je vijanden lief, oordeel niet opdat jij niet wordt geoordeeld, doe aan anderen wat jij wilt dat zij aan jou doen.” Waarom heeft hij dit tegen de mensen gezegd? Omdat hij iedereen wilde bevrijden en hij wist precies wat ik je net verteld heb. Wat is de maat om te weten of jij vrij bent?

Het goddelijke plan van jouw natie
Kijk naar dit land, Estland, of elk ander land. Hoe bevrijden jullie, Esten, je van de Sovjettijd, van de invloed van de Sovjet of de Russische invloed, als je het zo wilt bekijken? Je begrijpt wel dat je als klein land Rusland en de Russen niet kunt veranderen. Zij staan niet onder jouw invloed. Wat kun je wel veranderen? Je kunt jezelf veranderen.

Dit betekent dat je de manier waarop jij de Russen en hun bewustzijn bekijkt, verandert. Hoe weet je of je erin geslaagd bent die verandering door te voeren? Dat is heel eenvoudig, mijn geliefden. Wanneer je de Russen niet meer op dezelfde manier behandeld als zij jou behandeld hebben, dan heb jij je van hun bewustzijn bevrijd.

Dit is de ruwe werkelijkheid van het leven op planeet aarde. Het geldt niet alleen hier, maar op de hele wereld. Er is geen enkele groep mensen voor wie dat niet geldt. Als jij je wilt bevrijden van een bewustzijnsstaat waartoe je door anderen gedwongen werd, moet je hen anders behandelen dan zij jou hebben behandeld. Daarmee laat je zien dat jij, wat zij ook doen, hen blijft behandelen volgens de bewustzijnsstaat die jij wilt hebben. Wanneer je dit steeds opnieuw kunt doen, ben jij vrij. Tot je dit kunt, ben jij niet vrij.

Waarom geef ik dit dictaat in dit land? Omdat ik jullie hartvlam ken en ik weet dat jullie weer contact kunnen maken met die liefde, jullie kunnen deze uitdaging aan. Ik vraag jullie niet iets onmogelijks te doen. Ik begrijp heel goed dat er geen enkele familie in Estland is van wie er niet een familielid naar de concentratiekampen is gestuurd. Maar het is een taak die jij kunt doen en waar je voor gekozen hebt bij jullie nationale goddelijke plan. Ik herinner je alleen maar aan de keuze die je hebt gemaakt, omdat jullie collectief hebben besloten dat jullie voor eens en voor altijd die oude versleten bewustzijnsstaat wilden ontstijgen.

Ik dwing jullie nergens toe, waartoe jullie niet al hebben besloten. Toegegeven, niet iedereen in Estland heeft hiervoor gekozen, maar de meerderheid van de mensen die in deze tijd in Estland incarneren, hebben ingestemd met het nationale goddelijke plan voor je bent geïncarneerd. Dit is een herinnering. Ik vraag niet van jullie om iets te doen wat je niet wilt, toen je nog het hogere bewustzijn had voor je naar dit leven kwam. Daarom is het mogelijk, het is te doen.

Er zijn veel andere naties die deel hebben uitgemaakt van het Sovjetblok, die soortgelijke, hoewel in sommige gevallen individuele aspecten, van hun goddelijke plan als natie hebben. Ik herinner je aan waarvoor je hebt gekozen, waartoe je in staat bent. Dan laat ik jullie nu opnieuw achter met de vraag: “Wil je vrij zijn van de Russische dominantie over jullie natie?” Dan heb ik jullie nu de sleutels tot deze vrijheid gegeven.

Ik dank jullie voor de kans om dit letterlijk tegen jullie te kunnen zeggen. Ik zeg: “Er is geen enkele natie die deel heeft uitgemaakt van de voormalige Sovjet-Unie voor wie deze boodschap niet geldt.”