De naties van het Sovjetblok transformeren

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 20 juni 2015 – Estland

IK BEN de Geascendeerde Meester Moeder Maria, Ik kom opnieuw, de oproep dwingt het antwoord af. Ik ben dankbaar dat ik hier een podium in dit land, Estland, krijg. Mijn boodschap is niet alleen voor dit land, maar een deel van mijn boodschap is speciaal voor Estland.

De spirituele vlam van Estland
We hebben eerder al gezegd dat Estland de Vlam van Liefde draagt, niet alleen voor de drie Oostzeelanden, maar voor dit hele gebied in Oost- en Noord-Europa. Ik weet dat jullie, als Esten, als jullie naar jezelf kijken, dit maar moeilijk kunnen geloven. Sommigen hebben inderdaad gelezen wat wij eerder hebben gezegd en het verworpen, omdat zij niet kunnen zien dat het volk van Estland als ‘liefdevol’ kan worden beschouwd. Maar misschien kan ik jullie helpen om te begrijpen dat de ruwe façade die jij in jezelf ziet – het rauwe gevoel voor humor, de stilte, het gebrek aan openheid – een verdedigingsmechanisme is. Dit overdekt de innerlijke zachtheid, de innerlijke tederheid, die al zo lang is neergeslagen, al heel veel generaties, durf je dat niet toe te geven of uit te drukken uit angst voor wat er met je gaat gebeuren, als je weer op je kop krijgt.

Het spreekwoord zegt: “Het kind dat zich heeft gebrand, zal het vuur natuurlijk schuwen.” Daarom zie je dat men in heel veel naties (Estland is zeker niet de enige) de spirituele vlam die zij dragen, moesten onderdrukken, dat zij hem niet eens in zichzelf herkennen. Ik zou heel graag willen dat er een manier was om het hart van de mensen te bereiken om hen de vlam die daar in hen brandt, te laten ontdekken. Ik zie die vlam natuurlijk wel. Ik zie de unieke schoonheid ervan. Ik zie hem bij iedere natie, maar aangezien ik hier spreek, zie ik de unieke schoonheid van de vlam die in het hart van het volk van Estland brandt. Ik zie ook dat die vlam brandt in het hart van veel van de mensen die in Estland wonen, maar die zich niet altijd Esten voelen, omdat zij van de Russen afstammen.

De Russen in de Oostzeestaten
Je moet de vraag stellen: “Waarom hebben die mensen uit Rusland en hun voorouders zich hier gevestigd?” Is het niet redelijk om aan te nemen dat dit kwam omdat iets in hun hartvlam overeenkwam met de hartvlam van het volk van Estland? Wanneer je dit gaat herkennen, kun je misschien ook inzien op wat voor manier je aan de huidige spanning kunt ontsnappen die heel veel landen rondom de Oostzee en de andere Oost-Europese landen voelen. Vooral in de Oostzeelanden hebben we het probleem dat veel mensen van Russische afkomst in die drie landen wonen. Door de huidige spanning met Rusland maakt men zich natuurlijk zorgen over wat er gaat gebeuren en de mensen van Russische afkomst voelen zich natuurlijk enigszins doodverklaard door de rest van de bevolking in hun land.

Wat is de enig goede manier om met zo’n situatie om te gaan? De enig goede manier is verder te kijken dan de uiterlijke verschillen en te erkennen dat ook al kom je uit verschillende landen (verschillende religies, verschillende rassen, verschillende etnische groepen, verschillende nationaliteiten) jullie hartvlam nog steeds wel kan resoneren, wanneer je die resonantie in jezelf herkent.

Je kunt het voelen wanneer jouw hartvlam resoneert met de hartvlam van iemand anders en dan maak je een omslag in je geest, ineens doen de uiterlijke verschillen er niet meer toe. Er zijn geen obstakels die je ervan weerhouden om met elkaar te praten of naar oplossingen te zoeken. Je kijkt verder en je kunt met elkaar praten en je kunt oplossingen vinden ondanks de uiterlijke verschillen.

Mijn geliefden, ik heb op de conferentie in Nederland gesproken over de wijsheid van de Moeder. De wijsheid van de Moeder kan een wankel evenwicht zijn, dat je moet zoeken; dat geef ik toe. Wanneer je dat vindt, zie je dat er een moment komt waarop je naar een bepaalde situatie moet kijken en erkennen dat dit probleem niet vanzelf weggaat: “Deze specifieke situatie, dit probleem, gaat niet in lucht op. Het maakt niet uit hoeveel we bidden, wat we wensen, hoeveel decreten we opzeggen, het probleem lost zich niet vanzelf op. We moeten een constructievere manier vinden om met de kwestie om te gaan zonder er weerstand aan te bieden.”

In de drie Oostzeelanden heb je een grote bevolking van Russische origine of afstamming. Zij gaan daar niet weg. Jullie, de autochtone bevolking in deze landen moeten dat toegeven en ophouden daar weerstand tegen te bieden, ophouden te wensen dat het probleem zich oplost. Daarna moet je een constructievere manier vinden om hiermee om te gaan, zodat het Russische deel van jullie bevolking niet een ingang wordt voor de agressieve krachten achter Putin en de huidige Russische regering, zodat zij zich met jullie land gaan bemoeien.

Ik zal geen details geven over hoe je hiermee om moet gaan, omdat elk land dat moet beslissen met jullie denkwijze en traditie als basis. Ik zal wel zeggen dat je een manier moet vinden om in jullie eigen gedachten, de scheiding tussen Russen en niet-Russen moet opheffen. Praktisch gesproken moet je misschien wel een manier vinden om de mensen tot burgers te maken zonder aan bepaalde vereisten te voldoen, zoals de taal.

Deze situatie is niet een agressie die van buitenaf naar jullie naties toekomt. Het is in zekere zin in het leven geroepen, omdat jullie na meer dan twintig jaar bevrijd te zijn van het Sovjetjuk, nog steeds niet de kwestie onder ogen willen zien wat jullie aan moeten met de Russen die in jullie land wonen. Ik zeg opnieuw vanuit het standpunt van de geascendeerde meesters bekijken wij mensen niet als Russen, of Esten, Letten of Litouwers. Wij beschouwen menselijke wezens als onze spirituele broeders en zusters. Wij zien jullie hartvlam, wij zien verder dan de eigenschappen die jullie zo vaak verdelen. Daarom zien wij als de enige praktische en spirituele manier om het op te lossen dat de mensen hun hartvlam gaan herkennen en leren voelen wanneer die met iemand anders resoneert en dan hun innerlijke weerstand gebruiken om over de uiterlijke verschillen heen te stappen.

Dit zal je een ander perspectief op een situatie geven waar geen oplossing voor lijkt te zijn. Wanneer jullie je focus een paar graden verschuiven, begin je ineens geen absolute of beste oplossing te zien, maar je begint de volgende stap te zien die je de positieve richting op duwt. Wanneer je die stap neemt, zie je daarna de volgende, en de volgende, en de volgende.

Elke natie heeft een goddelijk plan
Zo werkt het op jullie individuele spirituele pad. Mijn geliefden, we hebben jullie verteld over een goddelijk plan en voor jullie incarneren, ontmoet jij jouw spirituele, jouw geascendeerde, leraren en maak je een levensplan voor dit leven: Wat je wilt leren, wat je moet ervaren om iets in je psyche te begrijpen en welke dienst jij verleent, wat jij als geschenk naar deze planeet meeneemt.

Er is niemand die op een bepaalde leeftijd de totaliteit van hun goddelijke plan heeft gezien. Anders groei je niet. Je groeit door een beslissing te nemen op basis van wat je vandaag begrijpt. Wanneer je die beslissing neemt en bereid bent om iets van die beslissing te leren en naar het innerlijke perspectief, de innerlijke aanwijzing, te zoeken, zie je de volgende stap op jouw pad. Pas wanneer je de volgende stap doet, zie je welke daarna komt. Zo werkt het pad.

Zo werkt het pad ook voor naties. Als je individueel een spiritueel pad hebt, lijkt het dan ook niet logisch dat elke natie ook een spiritueel pad heeft? Want elke groep mensen, of ze nu een echte natie, of een groep binnen een natie vormen, zijn op een collectief pad. Hoe leer je als mens? Door met andere mensen om te gaan. Hoe leer je het meest? Door om te gaan met mensen die het meest van jou verschillen.

Er zijn landen die in hun collectieve goddelijke plan hebben beloofd dat zij met bepaalde andere mensen zouden omgaan. Je denkt misschien dat de drie Oostzeelanden van buitenaf tot de Russische bezetting gedwongen werden. Je kunt denken dat jullie van buitenaf gedwongen werden om opnieuw Russen in die drie landen toe te laten, maar jullie hadden er collectief mee ingestemd als onderdeel van jullie goddelijke plan. Dit was niet alleen voor jullie eigen groei, maar ook voor de groei van de Russen die zich hier vestigden, die een ander perspectief krijgen dan zij ooit hadden kunnen krijgen als zij in Rusland waren gebleven. Jullie voeden in zekere zin de Russen op in hoe zij minder Rus kunnen worden. Maar zij onderwijzen jullie hoe je minder Est, Let of Litouwer kunt zijn. Als je een positieve manier vindt om met elkaar om te gaan, dan voeden jullie elkaar op in hoe je meer kunt zijn dan je bent, niet minder dan je bent.

Natuurlijk zijn de Russen niet de Russen, hoe sterk hun nationale identiteitsgevoel ook is. Ik spreek rechtstreeks tot het collectieve bewustzijn van Rusland en de Russen overal ter wereld: “Jullie zijn geen Russen! Jullie zijn de Zonen en Dochters van God! Jullie zijn mijn geliefde kinderen! Houd ermee op om zo van mijn andere kinderen te willen verschillen dat je niet met hen op kunt schieten!”

De liefde van geascendeerde meesters
Wij houden van alle menselijke wezens met een oneindig grote en onvoorwaardelijke liefde. Wij houden niet meer van sommige mensen dan van andere. Bij oneindig en onvoorwaardelijk hebben de concepten meer of minder geen enkele betekenis. Je begrijpt dat zelfs het woord ‘oneindig’ en ‘onvoorwaardelijk’ eigenlijk geen goede woorden zijn, omdat geen enkel woord de vibratie van liefde heeft. Wanneer wij woorden spreken, moeten wij een woord zoeken dat dicht bij die betekenis blijft.

Onze liefde staat zo ver boven de menselijke liefde dat het de allergrootste transformerende ervaring is wanneer je de liefde van een geascendeerde meester ervaart. Echt, ik wilde dat ik alle mensen die ervaring kon geven. Wij proberen die door onze dictaten te geven, door onze leringen. Wij proberen jullie die individueel te geven wanneer je decreten en invocaties opzegt, of wanneer je een moment van stilte vindt, omdat jij je geest tot rust brengt. Je laat je gedachten los, je laat je zorgen in de buitenwereld, in ieder geval een ogenblik, los en stelt je slechts open om haar te ontvangen.

Zeker, op een bepaald moment op het spirituele pad kun je niet openstaan, omdat jij je dan zou openstellen voor de lagere krachten. Daarom moet je een tijdlang bescherming oproepen. Je roept op dat je wordt losgesneden; je roept de transformatie op van de energie die jouw aandacht naar het astrale vlak of iets anders trekt. Er komt een moment dat je lang genoeg het spirituele pad hebt bewandeld, de leringen hebt toegepast. In plaats van je altijd te richten op iets doen of decreten opzeggen, of nog iets anders doen, moet je zo af en toe wat tijd vrijmaken om alleen in stilte te zitten, alleen maar open te zijn; geen aanwijzing ontvangen, geen antwoord krijgen, geen hemelse stem tot je laten spreken. Hoe minder jouw verwachtingen of intenties zijn, hoe opener jij bent, hoe waarschijnlijker het wordt dat jij slecht liefde en niets anders zult ervaren.

Als jij eenmaal die liefde ervaren hebt, worden al die andere dingen minder belangrijk, ze vallen niet weg, maar je begint ze vanuit een ander perspectief te bekijken. Ze domineren jouw leven niet meer; ze beheersen jouw geest, jouw gedachten of jouw gevoelens, niet meer. Het zijn slechts aspecten van jouw leven waar jij mee om kunt gaan zonder er totaal in op te gaan. Je kunt op de wereld zijn, maar niet van de wereld.

Het volk van Estland en de Middenweg
Zoals Aartsengel Michaël heeft gezegd, moet jij je eigen beslissingen nemen, maar alles kan uit evenwicht worden gebracht. Er kunnen mensen zijn die geen beslissingen willen nemen en dat is de ene dualistische polariteit. De andere polariteit is dat er mensen zijn die altijd denken dat ze iets moeten doen, beslissingen moeten nemen, iets moeten plannen, iets moeten veranderen – en die hebben geen moment rust.

De Boeddha heeft gesproken over de Middenweg, die er niet tussenin staat, maar dat ontstijgt. Die transcendeert beide polen en wat er tussenin zit; die transcendeert de weegschaal. De Esten hebben het potentieel om dat te realiseren. Wanneer jij je realiseert dat je die vlam van liefde kunt uitdrukken (je kunt dat in jezelf durven toe te geven), kun je durven die ruwe uiterlijke façade (het gevoel dat jullie enigszins primitief zijn, dat jullie een beetje ongepolijst zijn, niet zo beschaafd als andere naties) loslaten als iets wat totaal onbelangrijk is, mijn geliefden. Ik zie jullie hartvlam. Ik zie niet dat die minder verfijnd zijn dan de hartvlam van de mensen in een ander land. Ik zie dezelfde in Letland, in Litouwen, in Polen, Hongarije en Tsjecho-Slowakije (of het voormalig Tsjecho-Slowakije), of Roemenië, Oekraïne, Rusland.

Zou je een oude overjas niet weggooien, mijn geliefden, als hij versleten is en er overal gaten in zitten en het er dwars doorheen regent? Misschien ben je dol op die jas en zou je er een beetje sentimenteel over doen, maar zou je na een poosje niet over je verlies heen stappen en je veel beter in jouw nieuwe jas voelen? Nu, zo kun je ook met dit restant uit het verleden te werk gaan. Alle naties die deel uitmaakten van het Sovjetblok hebben enorme annalen met onopgeloste energie.

Wij hopen natuurlijk dat de spirituele mensen oproepen doen om ze op te lossen en te verteren. Er komt een moment dat je bewust een beslissing moet nemen om hiernaar te kijken, naar je nationale achtergrond en cultuur te kijken en dan zie je dat bepaalde dingen slechts werden ontwikkeld als beschermmechanisme. Zij helpen je niet als spiritueel persoon en daarom besluit je die overjas van jou af te danken. Als je dat doet, maak je het andere mensen in jouw natie gemakkelijker om hetzelfde te doen en zo gaat het geheel vooruit. Iedereen wordt opgetild.

Nu zeg je misschien: “Hoe kan ik, één persoon, hoe kunnen slechts een paar mensen een hele natie beïnvloeden?” Maar jij bent niet de enige die een hele natie beïnvloed, mijn geliefde. Wat trekt een natie omhoog? Wij zijn de geascendeerde meesters, wij trekken omhoog, maar wij hebben iemand nodig die is geïncarneerd om het anker, de open deur, te zijn. Wij hebben iets nodig waaraan wij kunnen trekken. Er moet een klein percentage in een groep mensen zijn, een bepaalde bevolking, die bereid is zich open te stellen voor een relatie met de geascendeerde meesters, die aan hun persoonlijke relatie willen werken. Wij kunnen jullie direct optrekken en door jouw band met jouw familie en andere mensen die je in de maatschappij ontmoet, wordt het geheel omhoog getrokken. Jij hebt de kracht niet om je natie omhoog te trekken, maar jij hebt die kracht ook niet nodig, als je ons jou laat optrekken, doordat jij bereid bent het oude los te laten.

De naties uit het Sovjetblok
Wees bereid – en ik spreek tot alle naties die deel uitmaakten van het Sovjetblok – wees bereid om naar je nationale geschiedenis en identiteit te kijken. Wees als spirituele mensen bereid, om erachter te komen wat jullie nationale zelfbeeld is. Beschouwen jullie je slachtoffer, net zoals vele anderen die onderdeel waren van het voormalige Sovjetblok en zich nog steeds zo voelen? Beschouwen jullie als slachtoffer van een kracht van buitenaf?

Hebben jullie het gevoel dat het geen zin heeft om beslissingen te nemen of jullie eigen lot in handen te nemen, omdat wij dat niet kunnen? Wij weten nooit of er iets ergs gaat gebeuren dat van buitenaf komt, en alle beslissingen die wij nemen, wegvaagt. Als spirituele mensen kun je naar dit soort bewustzijn kijken. Je kunt het identificeren, je kunt er oproepen voor doen. Je kunt er in de eerste plaats bij jezelf naar kijken, hoe het jouw leven heeft beïnvloed, hoe dit jouw zelfbeeld heeft beïnvloed, op welke manier jij jezelf beziet, hoe zeer jij de moeite waard bent om iets te kunnen of niet te kunnen doen. Kijk ernaar en gooi het dan weg als een oude jas.

Gooi het in het vuur van Aartsengel Michaël, het vuur van Astrea, het vuur van Saint Germain. Laat het verbranden, zoals je binnenkort ziet bij het hout dat wordt verbrand bij de midzomervuren. Ga naar die midzomervuren en mediteer, de komende dagen, dan samen met mij over jullie nationale identiteit. Visualiseer dan, terwijl je naar het vuur kijk, hoe je die nationale identiteit, die oude overjas op het vuur gooit en zie hoe die letterlijk door de vlammen wordt verteerd. Erachter zie je hoe de spirituele vlammen die in alle vier octaven van het fysieke rijk verteren.

Een paar spirituele mensen kunnen een natie veranderen
Er kan zo’n grote dienst bewezen worden door een paar spirituele mensen die die nationale denkwijze kunnen identificeren en besluiten om die los te laten. Je zult versteld staan van het effect dat het kan hebben op een natie. Er zijn voorbeelden uit de geschiedenis, mijn geliefden, waardoor het evenwicht voor een hele natie is veranderd, omdat één persoon zijn of haar bewustzijn heeft veranderd, omdat andere mensen inzagen dat er een alternatief was.

Mijn geliefden, er zijn genoeg mensen in deze kamer om Estland te veranderen. Er zijn niet zo veel mensen voor nodig. In feite kan één persoon, zoals ik zei, een hele natie veranderen. Ik zeg dit niet om jullie ego op te blazen, opnieuw, je weet wat jouw ego doet en je weet hoe hij te werk gaat. Je moet ook de tegenovergestelde pool van je ego begrijpen, die je altijd naar beneden wil halen om jou niet jouw potentieel te laten erkennen dat jij als een geïncarneerd spiritueel wezen hebt. Dat potentieel is dat je met de geascendeerde meesters samenwerkt, zodat wij voor de kracht kunnen zorgen die jij niet hebt. Je zorgt dat jij de open deur wordt, omdat wij geen andere manier hebben om mensen met vrije wil daarvoor te gebruiken en die bereid zijn om eerst zichzelf te veranderen in plaats van zich erop concentreren dat andere mensen veranderen, zoals velen doen.

Ik wil je niet ergens mee belasten, mijn geliefden. Ik wil niet dat jij je verplicht voelt of het gevoel hebt dat dit zo belangrijk is dat je nu weggaat en jij je gefrustreerd voelt over hoe jij dit moet aanpakken. Ik wil alleen dat jullie beseffen dat je een hele grote dienst kunt bewijzen door je eigen bewustzijn geleidelijk aan te veranderen en een manier te vinden om bij die innerlijke stilte te komen waar je alleen maar onze liefde ervaart. Je kunt een dienst bewijzen door actief te zijn en je op de buitenwereld te richten. Het is belangrijk dat je ook innerlijk een dienst kunt bewijzen, die vaak niet herkend wordt, omdat je dagelijkse denkgeest die als passief beschouwd en dus niets waard is. Het is net zo waardevol om die innerlijke ervaring te hebben, zoals sommigen van jullie weten, omdat je weet hoe je dat moet doen. Je hebt je eigen manier al gevonden om stil te zijn en het evenwicht te bewaren en vaak durf je niet eens toe te geven hoe waardevol dit is.

Ik zeg nog eens: Mediteer op jouw eigen hartvlam, mediteer op de hartvlam van jouw natie en alle mensen die in jouw natie wonen. Laat die door je heen schijnen, alleen door die hartvlam te ervaren, en dan help je om het bewustzijn van je natie een verandering te ondergaan naar boven. Andere mensen zullen het ontdekken. Misschien door zingen en dansen. Veel mensen in Estland en de andere Oostzeelanden hebben het al ontdekt door te zingen en te dansen.

Als een paar spirituele mensen zich hier meer bewust van zijn, kun je die mensen helpen om een intensere ervaring te krijgen, een bewuste herkenning. Dan kan een natie, na een poosje, durven om zo brutaal te zijn dat zij toegeven: “Wij hebben iets te bieden op het wereldtoneel. Wij hoeven ons niet te verbergen achter deze ruwe façade, wij durven te erkennen wie wij zijn en zijn wie wij zijn.”

Hoe ascendeer je? Door te durven toegeven wie je bent als spiritueel wezen en dat is eigenlijk het enige wat ik voor jullie wil. Hiermee verzegel ik jullie in de liefde van de moeder die iedere liefde op aarde transcendeert.