Een Gordijn van Licht om naties te beschermen tegen het voormalige Sovjetblok

Geascendeerde Meester Aartsengel Michaël, 20 juni 2015 – Estland

IK BEN de Geascendeerde Meester Aartsengel Michaël. Ik ben hier om mijn Aanwezigheid te manifesteren langs de lijn in het oosten van de meeste landen die onderdeel vormden van de voormalige Sovjet-Unie. Ik ben gekomen om te reageren op de oproepen die door mensen zijn gegeven die de leringen van de geascendeerde meesters hebben gevonden, niet alleen door deze boodschapper, maar ook andere. Ik spreek tot degenen die in de landen wonen die deel uitmaakten van het Warschaupact of de Sovjet-Unie en die zich zorgen maken over wat zij beschouwen als de agressieve zetten van Vladimir Putin en Rusland.

Ik reageer niet op de manier zoals de mensen de huidige situatie bezien, of het nu Rusland of ten westen van Rusland is. Ik reageer op het feit dat wij, de geascendeerde meesters, de Sovjet-Unie natuurlijk niet opnieuw in het leven willen roepen. Wij willen dat de mensen in alle landen die betrokken waren bij die ervaring vrij zijn om te beslissen over het lot van hun eigen natie. Dus ik reageer op de decreten, rozenkransen en invocaties die door de mensen hier in Estland, in de Oostzeelanden, in Polen, in Hongarije, in andere landen die deel uitmaakten van het voormalige Sovjetblok, werden opgezegd.

Een gordijn van licht om de duistere krachten tegen te houden
Daarom kom ik nu een gordijn van licht trekken dat alle demonen, niet geïncarneerde wezens, entiteiten, alle op angst gebaseerde projecties van energie die uit Rusland komen, tegenhoudt. Dit is geen oordeel over het Russische volk, maar een noodzakelijke handeling, als reactie op de oproepen en de zorgen van de mensen die het gevoel hebben dat hun zelfbeslissingsrecht wordt bedreigd. Daarom veranker ik dit gordijn van licht. Het loopt niet helemaal langs de nationale grenzen, omdat het in bepaalde mate het bewustzijn van de mensen volgt. Ik vertel je dat er delen van Oost-Oekraïne zijn die ten oosten van dit gordijn van licht liggen, omdat de mensen daar moeten ervaren hoe het is om dichter bij Rusland in de buurt te zijn.

Daarom moeten wij de vrije wil haar werk laten doen. Dit doen wij op manieren die voor mensen die zijn geïncarneerd maar moeilijk te begrijpen zijn. Ik kan je wel zeggen dat toen het IJzeren Gordijn werd getrokken, niet alleen menselijke wezens neerzaten om die lijnen op de kaart te zetten. Er was eigenlijk een tamelijk exacte overeenkomst tussen het ‘bij wijze van spreken’ letterlijke gordijn en de staat van bewustzijn van de mensen. Je moet erkennen dat de mensen die een onderdeel van het Sovjetblok vormden, die ervaring mee moesten maken, omdat zij niet, voldoende, bereid waren om hun eigen beslissingen te nemen.

Zij waren er niet aan toe om in voldoende mate zelf beslissingen te nemen om ten westen van die grens te komen liggen. Je moet erkennen dat je, hoewel ik jullie nu een gordijn van bescherming geef, nog steeds een stap harder moet doen en jouw eigen lot in handen moet nemen, jouw eigen beslissingen moet nemen. Dit moeten alle landen doen die zich zorgen maken over de laatste ontwikkelingen in Rusland. Je moet een stap harder lopen en jullie, de spirituele mensen, moeten ook een stap harder doen en jullie eigen beslissingen in jullie persoonlijke leven en over het spirituele pad nemen.

De verantwoordelijkheid van spirituele mensen
Zoals jullie in de eerste toespraak hebben gehoord, is het heel erg belangrijk dat de spirituele mensen de weg wijzen. Hoe kan de algemene bevolking in een land hogerop komen als er geen leiders zijn om te volgen? Je zegt misschien: “Maar niemand kent ons, wij zitten niet in leiderschapsposities.” Jullie zitten in wereldse zin niet in leiderschapsposities, maar in spirituele zin wel.

Ik zeg dit niet om jouw ego een excuus te geven om over zijn belangrijkheid te pochen. Ik weet dat de meesten die bereid zijn om dit te horen, het verschil tussen hun ego en hun hogere zelf kunnen weten. Je moet erkennen dat jij om jouw eigen beslissingen kunnen nemen, in de eerste plaats moet willen beslissen dat jij het waard bent om jouw eigen beslissingen te nemen. Jij bent het waard om dat van binnen te weten en zelf als je een zogenaamd verkeerde beslissing neemt, ervan wilt leren en dan is het geen verkeerde beslissing geweest.

Wij, de geascendeerde meesters, denken niet in ‘goed en fout’. Wij denken er alleen maar over na wat jou helpt om een nieuw bewustzijnsniveau te bereiken. Iets anders is totaal niet belangrijk voor ons. Wat jou helpt om te groeien, wat jou helpt om voormalige beperkingen te begrijpen, en die beperkingen dan los te laten. Daar zijn wij mee bezig en op die manier proberen wij jullie te helpen.

Heel veel mensen vragen: “Maar waarom komt er niet onmiddellijk een reactie op wanneer ik iets vraag, wanneer ik een oproep doe, wanneer ik een gebed zeg, wanneer ik decreten opzeg? In de meeste gevallen is dat omdat wij niet ‘Sinterklaas’ zijn. Wij zijn niet hier om je maar alles te geven waar jij om vraagt. Als jij iets vraagt wat jouw groei blokkeert, dan kunnen wij jou dat niet geven. De Wet van Vrije Wil betekent niet dat je krijgt wat de lagere menselijke wil graag wil hebben. Het betekent dat jij krijgt wat je met jouw hogere wil hebt besloten te willen in dit leven.

Als je nu in een situatie bent waarin jij je gefrustreerd voelt over een bepaalde situatie op aarde en vraagt om een specifieke uitkomst, maar als die uitkomst jouw spirituele groei en goddelijke plan niet bevordert, dan zullen wij daar natuurlijk niet voor zorgen. Wij zullen echter, in veel gevallen voor iets zorgen wat jou bij jouw Goddelijke plan helpt. Wij kunnen dit, opnieuw, echter alleen maar wanneer jij je eigen beslissingen neemt en ons niet ziet als degenen die hier zijn om jouw fouten weer te herstellen of te verhinderen dat jij fouten maakt. Wij ruimen de boel niet voor jou op, omdat dit een onderdeel vormt van de ervaring die jou helpt om te groeien. Wij voorkomen niet dat jij een fout maakt (wat jij een fout noemt, noemen wij trouwens een experiment), omdat dit ervoor zorgt dat jij groeit, dan is dit een deel van jouw ervaring van het leven. Het is allemaal een ervaring, mijn geliefden.

Slechts de ervaring telt en daarom is het de bedoeling dat het gordijn van licht dat ik vandaag plaats, de mensen die deel hebben uitgemaakt van de Sovjet-Unie, de vrijheid krijgen om hun eigen ervaring te scheppen. Zolang zij die vrijheid gebruiken om bereid te zijn hun eigen keuzes te maken (ermee willen experimenteren, bereid zijn om te leren van hun fouten), zal dit gordijn hen beschermen tegen alle agressie, of die nu van Rusland of ergens anders vandaan komt.

Ik trek ook dit gordijn om bepaalde naties heen, zoals Kazachstan, die ook worden verzegeld tegen China en alle agressie die van die kant komt.

Het is onze bedoeling om jullie groei te bevorderen en je groeit alleen maar als jij je eigen beslissingen neemt en bereid bent om de consequenties te evalueren in plaats van voor de consequenties weg te lopen of die te negeren. Het is niet een kwestie van evalueren of iets goed of fout is, het is een kwestie van: “Wil ik hier meer van, of minder?” Dan kijk je naar jezelf en zegt: “Wat moet ik bij mezelf veranderen om te voorkomen dat deze situatie weer ontstaat en in plaats daarvan iets beters te scheppen?” Daarbij zullen we jou helpen tot in de mate waarin jij jouw innerlijke vermogen hebt ontwikkeld om ons te horen, welke meester je maar het meest na aan het hart ligt.

En daarmee heb ik gezegd wat ik wilde zegen en ik zal plaats maken voor Moeder Maria die je nog een paar ideeën aan de hand zal doen.