Onthul wat er verborgen is

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 22 december 2005

Ik, Maria, kom jullie mijn dankbaarheid voor jullie dienstbaarheid en jullie aanwezigheid op deze plek betuigen. Ik kom als vertegenwoordiger van de Goddelijke Moeder en ik kom het oordeel van de Goddelijke Moeder uitspreken over alles wat binnenin aarde, onder de aarde en op het oppervlak van de aarde verborgen wordt gehouden. Wij hebben bepaald dat wij, om de mensheid door het noodzakelijke spirituele ontwaken voor het jaar 2012 te laten gaan, een cyclus moeten inaugureren waardoor de aardemoeder zelf niet meer degenen verborgen houdt die achter en onder het oppervlak verborgen zitten.

De mensheid moet weten wat er op deze planeet aan de hand is en wat zij op deze planeet heeft laten gebeuren, omdat de mensen niet afgerekend hebben met wat in hun eigen onderbewuste geest zit. En daarom zijn de krachten van duisternis in staat om zich onder het oppervlak van de aarde te verbergen of zelfs onder oppervlakkige verschijnselen. Dit moet stoppen, omdat menselijke wezens geconfronteerd moeten worden met wat er in hun eigen psyche, hun eigen onderbewuste geest, en daarom ook op de onderbewuste niveaus van de planeet, aan de hand is.

Dit zal eerst velen bang maken, toch zal het op den duur leiden tot een groter bewustzijn en zelfs meer vrede. Want wanneer je weet wat je voor je hebt, weet je hoe jij het licht van God moet richten dat door jou heen stroomt. En dat zal zeker, zoals wij gisteren gezegd hebben, alle duisternis op aarde verteren, wanneer jij het door je heen laat stromen.

Daarom maak ik van deze gelegenheid gebruik, nu wij hier onder het oppervlak van de aarde bijeen zijn, om de rechterhand van de Goddelijke Moeder op te steken om het oordeel uit te spreken over alle duisternis op aarde, alles wat verborgen blijft, en te zeggen: “Tot hier en niet verder. Jullie tijd is voorbij.” En ze zullen niet meer op de aarde zijn, omdat jullie dit oordeel tevoorschijn halen en het versterken, zodat ze aan de kaak worden gesteld en de mensheid daarna kan kiezen voor de hogere weg van het Christusbewustzijn, het Leven van Christus in plaats van het doodsbewustzijn dat zich onder de aarde verbergt.

Daarom stuur ik het Licht van de Goddelijke Moeder, door het fysieke voertuig dat deze woorden uitspreekt. Ik zend het over de hele aarde, onder het oppervlak. En dat licht zal waarachtig het oordeel vormen over allen die ervoor kiezen dat licht in anderen en in zichzelf te ontkennen. En dan zal de aardemoeder, als zij het licht blijven ontkennen, hen uit haar lichaam schudden en hen ontmaskeren, zodat iedereen hen kan zien. Dus is het klaar, het is manifest, nu en voorgoed. Want de hemel en aarde kunnen verdwijnen, maar de Woorden van de Goddelijke Moeder verdwijnen natuurlijk nooit en te nimmer. Het is gesproken, Amen.