Luister niet naar de verkeerde leraren

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 21 september 2015 – Divine Love Talk radioprogramma op CRN

Ik ben de geascendeerde meester Moeder Maria. Ik weet dat de verhandeling van vorige week sommige mensen wat van streek heeft kunnen maken en misschien wel één van de hoekstenen van de christelijke religie aantast, en ook van vele andere religies op aarde. Is het nu zo dat de meeste religies die je tegenwoordig kent, worden gebaseerd op een bijbelgeschrift en dat degenen die die religie aanhangen de neiging hebben om bijna blindelings te geloven dat dit bijbelgeschrift op een of andere manier onfeilbaar is. Dat dit geen geschrift het niet mis zou kunnen hebben en er dan ook niet aan getwijfeld hoeft te worden, zelfs niet als je ziet hoe de menselijke kennis van tegenwoordig zich ongelooflijk in dit moderne tijdperk heeft uitgebreid.

Wanneer ik zeg dat het een regelrechte leugen is dat vrouwen verantwoordelijk zijn voor de zondeval, lijkt het alsof ik het gezag van de christelijke Bijbelboeken aanvecht, in ieder geval het Oude Testament. Nu, mijn geliefden, dat doe ik ook; ik vecht het gezag van het Oude Testament inderdaad aan. Dat is niet het woord van God in een onfeilbare vorm. Het is een document dat al heel lang geleden is gemaakt en sterk werd beïnvloed door de cultuur en de denkwijze van de mensen voor wie dit document bedoeld was.

Je moet erkennen dat er een kracht op aarde is die probeert menselijke wezens in zijn macht te houden, zoals ik in mijn laatste verhandeling heb gezegd. En één van de beste manieren om bedrog te plegen op deze planeet is een soort document, doctrine, of zelfs een wetenschappelijke theorie of politieke ideologie, opstellen. En dan de mensen te laten geloven dat je daar nooit aan hoeft te twijfelen. Kijk maar eens naar de hoeveelheid voorbeelden die daarvan zijn. Je hebt religieuze Bijbelboeken, maar ook wetenschappelijke en politieke ideologieën die zelfs moderne mensen fanatiek laten geloven dat zij bepaalde ideeën nooit hoeven te onderzoeken.

Ik zeg niet dat het Oude Testament ongelijk heeft en dat de wetenschap en Darwin dus gelijk hebben. Darwin moet je net zo goed onderzoeken als het Oude Testament. Maar laten we bij het Oude Testament blijven. Het Oude Testament werd heel lang geleden aan mensen gegeven. Mensen met een bewustzijnsstaat en een wereldbeeld dat heel, heel anders was dan dat van jullie tegenwoordig. In feite was het zo anders dat jij je nauwelijks de denkwijze die mensen hadden toen Genesis naar het fysieke octaaf werd gebracht, kunt voorstellen.

Nu zijn er geleerden die hebben gezien dat Genesis eigenlijk twee scheppingsverhalen bevat. Dit klopt. De ene heeft een hogere mate van accuraatheid dan de andere, omdat de andere er opzettelijk aan werd toegevoegd door wezens die de mensen op diverse manieren probeerden te manipuleren. Dit is het scheppingsverhaal dat je uit stof bent geboren en tot stof zult wederkeren. Maar jij werd niet uit het stof van de aarde geschapen. Jij werd als een spiritueel wezen in een hogere wereld, een hoger rijk, geschapen. Je bent afgedaald en hebt een fysiek lichaam aangenomen. Het fysieke lichaam werd uit het stof van de aarde geschapen. Maar jouw geest niet.

De krachten die willen dat jij gelooft dat je uit stof bent geboren, willen jou dat laten geloven, omdat zij willen dat jij ontkent dat jij een spiritueel wezen bent en dat jij het potentieel hebt om een hogere bewustzijnsstaat te manifesteren, namelijk de bewustzijnsstaat die Jezus, de Boeddha en andere spirituele leiders en voorbeelden juist hebben gedemonstreerd. Dit is hun doel, ze willen jou niet alleen laten ontkennen wie jij bent, maar ook het potentieel wat je hebt. Luister niet naar die verkeerde leraren.