Het conflict tussen mannen en vrouwen bestaat alleen maar in onze geest

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 12 oktober 2015 – Divine Love Talk radioprogramma op CRN

Ik ben geascendeerde meester Moeder Maria. Ik heb al een paar keer gesproken over het onderwerp mannen en vrouwen. Laat mij nu nog een stap verder gaan en bespreken waarom mannen en vrouwen elkaar geen liefde kunnen geven en liefde van elkaar ontvangen.

Je kunt natuurlijk geen liefde geven en ontvangen, wanneer je met elkaar concurreert. Er zijn veel mensen die zeggen dat er oorlog is tussen de seksen op deze planeet. Maar ik zeg dat er geen oorlog in de echte wereld bestaat. Mannen en vrouwen zijn allebei door God geschapen en als verlengstuk van God. De Bijbelse schepping is een onjuist verhaal. Mannen werden niet als eerste geschapen en vrouwen pas bij nader inzien. Zoals de Tai Chi zo accuraat weergeeft, werden mannen en vrouwen tegelijkertijd geschapen.

Waarom moeten mannen en vrouwen een lichaam hebben dat zich fysiek moet verenigen om nieuw leven op te leveren? Dit staat symbool voor het feit dat het mensenras alleen maar aan haar hoogste potentieel, zowel op persoonlijk als maatschappelijk niveau, kan voldoen als mannen en vrouwen harmonieus met elkaar omgaan. Hoe kunnen mannen en vrouwen zich verenigen, als de mensen elkaar geen liefde geven en liefde van elkaar ontvangen? Hoe kunnen zij dit, tenzij ze begrijpen dat er geen echt conflicten bestaan? Dat conflicten kunstmatig in het leven worden geroepen.

Velen van jullie hebben de film ‘The Matrix’ gezien, die het idee presenteert dat menselijke wezens in een wereld vol illusies leven en dat er een echte wereld buiten is. Het is niet correct in de film dat de kunstmatige wereld met technologie is geschapen; die is alleen maar met de geest geschapen. Er bestaat een parallelle/materiële wereld. In feite zijn er drie parallelle werelden. Wij hebben hier uitgebreid leringen over gegeven. De ene parallelle wereld is het emotionele rijk, waar wezens bestaan die de menselijke wezens proberen in hun macht te houden en conflicten veroorzaken tussen de seksen door middel van jullie emoties. Een andere parallelle wereld is het mentale rijk, waar wezens zijn die je gedachten proberen te beheersen. En tot slot is er nog het identiteitsrijk, waar zich wezens bevinden die jouw identiteitsgevoel proberen te beheersen.

Ik heb eerder al gezegd dat mannen en vrouwen eigenlijk geen mannen en vrouwen zijn. Jullie zijn universele zielen die zich alleen maar in dit leven uitdrukken met een fysiek lichaam dat een fysiek geslacht heeft. Dus je moet jezelf eens afvragen wat het conflict tussen mannen en vrouwen is, als er geen echt conflicten bestaan. Ik heb gezegd dat er krachten in drie andere rijken zijn die jou proberen te beheersen, maar zij hebben niet de fysieke kracht om de baas over jou te zijn. Dus hoe houden zij je dan in hun macht? Alleen maar via je geest, je gedachten.

Dit betekent dat het conflict tussen mannen en vrouwen alleen maar in je geest bestaat. Het betekent ook dat je dat alleen maar met je geest kunt oplossen. Het is natuurlijk belangrijker om iets te doen in de samenleving om meer gelijkheid te scheppen. Maar je lost het conflict pas op als een cruciaal aantal mensen zich bewust wordt van het feit dat de meeste mensen in een illusie leven, omdat zij de basisdynamiek van planeet aarde niet begrijpen.

Planeet aarde is een opvoedkundig instituut dat is ontworpen om jou een specifieke ervaring te geven. Je begint als een wezen dat denkt dat je in een echte wereld leeft en dat die wereld macht over jou heeft, niet alleen fysiek, maar ook over jouw geest. Dit is een illusie die nog steeds de meeste mensen op deze planeet verblindt. De spirituele mensen onder jullie beginnen zich ervan bewust te worden dat het een illusie is. En je kunt veel doen om jezelf sneller te wekken door gebruik te maken van onze leringen en hulpmiddelen die juist voor dit doel zijn bedacht. Wij hebben zowel mannen als vrouwen nodig. Wij hebben een cruciaal aantal mensen nodig dat zichzelf wekt door de verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gemoedsgesteldheid door systematisch de illusies los te laten die mannen en vrouwen van elkaar scheiden door zich van hun hogere zelf af te scheiden. Dit is juist de sleutel om de Gouden Eeuw op aarde te brengen.