De rol van mannen en vrouwen

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 5 oktober 2015 – Divine Love Talk radioprogramma op CRN

Ik ben de geascendeerde meester Moeder Maria. Ik wil over een onderwerp spreken waar ik het al eerder over heb gehad en dat is de interactie tussen mannen en vrouwen. Zusterschap is essentieel voor de groei van deze planeet, maar zusterschap kan niet alleen maar tussen vrouwen bestaan. Er moeten ook mannen bij betrokken worden. Daarom moeten mannen ook openstaan voor een andere manier van omgaan met vrouwen dan in het verleden.

Nu heb ik al veel leringen over dit onderwerp gegeven en ik heb gezegd dat de mannelijke energie naar buiten gaat, of expansief is, terwijl de vrouwelijke energie naar binnen gaat, evenwicht brengt. Wat je echter ziet, is dat die rollen niet meer zo duidelijk afgebakend zijn als voorheen, vanwege de lange geschiedenis op deze planeet waarin de vrouw, de vrouwelijke energie werd onderdrukt. En daarom zie je, als je tegenwoordig de planeet bekijkt, dat de situatie, vooral in de westerse wereld, is dat vrouwen zich meer openstellen voor nieuwe spirituele ideeën die de vooruitgang op de planeet kunnen bevorderen.

Je ziet bij veel spirituele bewegingen en in de maatschappij in het algemeen, dat de vrouwen veel meer openstaan voor nieuwe ideeën. Terwijl de mannen in het algemeen veel conservatiever zijn en geen veranderingen willen. Dit is natuurlijk niet normaal en heel erg jammer. En het vraagt in de eerste plaats van de mannen die wel tot spiritualiteit neigen en die zichzelf als onderdeel van de spirituele groei, de spirituele beweging op deze planeet, beschouwen, dat zij hun houding veranderen, zodat zij beseffen dat zij tegenwoordig het vrouwelijke meer de macht moeten laten overnemen, meer voorrang moeten geven. Dit betekent niet alleen dat vrouwen meer op de voorgrond moeten treden, hoewel dat wel zo is. Maar het betekent dat mannen de vrouwelijke energie in zichzelf moeten ontdekken.

Ik heb natuurlijk onderwezen dat mannen niet alleen mannelijk en vrouwen niet alleen vrouwelijk zijn. Het grootste probleem op aarde is dat beide uit evenwicht zijn geraakt en dat veel vrouwen te veel vrouwelijke energie hebben met betrekking tot het samentrekkende aspect van de vrouwelijke energie. Maar wanneer dit te ver gaat, beperk jij jezelf en jouw vermogen om deel uit te maken van de groei van de maatschappij. En dat zie je terug in veel naties waarin de vrouwen zijn onderdrukt. De vrouwen hebben die onderdrukking geaccepteerd en hebben daarmee de positieve eigenschappen van de vrouwelijke energie onderdrukt. En in plaats daarvan hebben zij het verlangen gekregen om hun onmiddellijke omgeving, vooral in hun gezin de baas te zijn. Dit heeft er in veel gevallen voor gezorgd dat vrouwen zich te veel op de kleine dingen, de dagelijkse dingen, richten en niet openstaan voor de grotere ideeën die in de samenleving leven waar zij wel voor open hadden gestaan als zijn niet onderdrukt waren.

Dus je ziet dat niet alleen mannen voor nieuwe ideeën openstaan. Zij vormen een aspect van de vrouwelijke energie die altijd openstaat voor nieuwe ideeën. Maar je ziet natuurlijk ook dat de mannen een rol hebben waarin zij de positieve eigenschappen van de mannelijke energie onderdrukken, die ook openstaan voor experimenten en de bereidheid om te experimenteren behelst. En in plaats daarvan zie je in heel veel naties dat de mannen zich vasthouden aan de oude tradities, de oude manier van doen. Zij voelen weerstand tegen het feit dat de rollen tussen de seksen verandert en dat de oude religies, de oude wereldbeelden, die worden gebaseerd op een patriarchale cultuur, eenvoudig moeten verdwijnen voor het nieuwe tijdperk kan komen.

En dan zie je dus dat zowel de mannen als de vrouwen zich op verschillende manieren tegen veranderingen verzetten. End at heeft één globaal effect, namelijk dat het in de meeste naties heel moeilijk is om openlijk en met meer vertrouwen met elkaar te communiceren en elkaar te accepteren, vanwege de erkenning van het feit dat beide seksen ertoe doen en dat beide positieve eigenschappen bezitten.