De geascendeerde meesters zijn niet te mooi om waar te zijn

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 17 augustus 2015 – Divine Love Talk radioprogramma op CRN

Ik ben de geascendeerde meester Moeder Maria. En ik wil verder gaan met de toespraak die ik vorige week over liefde heb gegeven. Weten jullie, dat het één van de grootste problemen voor ons is dat de mensen het heel moeilijk vinden om te accepteren dat wij geen dubbele agenda hebben, dat er geen haak aan zit, dat wij onze leringen en liefde rijkelijk geven? Je hebt wel eens gehoord van het gezegde dat iets te mooi klinkt om waar te zijn. Maar is dat zo, mijn geliefden?

Is de zon te mooi om waar te zijn? Geeft de zon ons niet haar licht? Vraagt zij daar iets voor terug? Is het dan zo moeilijk om te accepteren dat er spirituele wezens kunnen zijn die ook alleen maar geven en niets daarvoor in plaats terugvragen? Waarom geven wij? Omdat wij zelfvoorzienende spirituele wezens zijn. Wij hebben toegang tot het licht van God in ons en wij hebben niets van jullie, die geïncarneerd zijn, nodig. Wij willen jullie alleen maar iets geven.

Wat heeft dat met liefde te maken? Nu, als je naar planeet aarde zou kijken en jezelf afvragen: “Wat is het grootste probleem op deze planeet?”, weet ik zeker dat je veel omstandigheden zult bedenken. Het kan oorlog zijn. Of de economie. Het kan ongelijkheid zijn. Je kunt nog aan andere dingen denken. Maar vanuit mijn perspectief is het grootste probleem op aarde dat de mensen niet weten hoe zij liefde moeten ontvangen. Als meer mensen echt wisten hoe zij liefde moesten ontvangen, dan zouden veel van de andere problemen op aarde wegsmelten in de brandende zon van liefde.

Waarom kunnen jullie geen liefde ontvangen? In veel gevallen hebben de duistere krachten een subtiel plan bedacht om het voor mensen onmogelijk te maken om liefde te ontvangen. Waarom bestaat dit basale conflict tussen mannen en vrouwen? Omdat noch mannen noch vrouwen weten hoe zij liefde moeten ontvangen. Zij denken dat zij die van elkaar moeten krijgen. En wanneer zij het dan niet krijgen, gaan ze een machtsspel spelen om te proberen te krijgen van de persoon waar zij mee samen wonen en van wie zij zogenaamd houden.

Maar ware liefde, wil de controle niet houden. Daarom zou ik je duidelijk willen maken dat je uiteindelijk alleen maar liefde van een bron binnenin jou liefde kunt ontvangen, namelijk jouw hogere zelf, jouw spirituele zelf. Maar door de omstandigheden op aarde is deze lering te geavanceerd voor de meeste mensen. De meeste mensen hebben een tussenstap nodig voor zij liefde van hun hogere zelf kunnen ontvangen en dan kan ik mijn assistentie aanbieden door mijn ambt als Goddelijke Moeder.

Omdat de liefde van de Goddelijke Moeder de koesterende liefde is die alle mensen kunnen ontvangen, als zij toegeven dat die liefde van de Goddelijke Moeder komt en dat zij die liefde niet hoeven te verdienen. En als jij je tot mijn hart wendt en mijn leringen gebruikt, leer ik jou hoe jij rechtstreeks liefde van mij kunt ontvangen, zodat jij die bij iemand anders hoeft te halen.