Willen jullie samen met mij de Gouden Eeuw scheppen?

Geascendeerde Meester Saint Germain, 24 augustus 2015 – Divine Love Talk radioprogramma op CRN

Ik ben de geascendeerde meester Saint Germain en ik wil dat je eens over de volgende quote nadenkt: “Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.” Ik ben het wel met jou eens dat Gods wil in de hemel geschiedt, maar geschiedt die ook op aarde, mijn geliefden?

Denk je dat oorlog Gods wil is? Denk je dat armoede Gods wil is? Denk je dat de manipulatie van de aandelenmarkt, zoals je vandaag en ook de laatste paar dagen zag, Gods wil is? Denk je echt dat alles wat er op aarde gebeurt, Gods wil is? Maar als dat niet Gods wil is, hoe kan dit alles dan gebeuren? Omdat wat er zich op aarde voordoet, niet een kwestie is van Gods wil; het is een kwestie van de vrije wil van alle 7 miljoen, en meer, mensen die op aarde zijn geïncarneerd.

Jullie hebben collectief meegeholpen om de huidige omstandigheden te creëren en alleen jullie kunnen die ont-creëren. Zolang je gelooft dat een externe kracht die de huidige omstandigheden moet en zal corrigeren, worden ze niet gecorrigeerd. Je bent veroordeeld tot het herhalen van de geschiedenis in steeds ergere en heftiger situaties tot je uiteindelijk wakker wordt en de verantwoordelijkheid voor jouw eigen bewustzijnsstaat en het feit dat jouw bewustzijn die fysieke, materiële omstandigheden oproept, gaat nemen.

Ik ben de geascendeerde meester die de hiërarch is voor de komende 2000 jarige cyclus van Aquarius. Ik ben van plan een Gouden Eeuw op aarde te scheppen en in die Gouden Eeuw is geen plaats voor oorlog, armoede, manipulaties, of de verkeerde behandeling van volken zoals je op veel plaatsen op aarde ziet. Maar ik kan dit niet alleen tot stand brengen. Ik kan alleen maar medescheppen met degenen onder jullie die bereid zijn om dat samen met mij te doen.

En om samen iets met mij te willen scheppen, moet je beseffen dat er tradities op aarde zijn. Sommigen zouden ze religies noemen. Ik zal ze niet noemen, maar jullie kennen ze allemaal. Maar er zijn tradities op aarde die maar één bedoeling hebben. En dat is om je passief te houden, zodat jij niet je medescheppende vaardigheden gebruikt. Je erkent niet dat je een spiritueel wezen bent dat het potentieel heeft om met de spirituele wezens die de geascendeerde meesters zijn, samen iets te scheppen.

Dit moet veranderen, als wij een Gouden Eeuw willen manifesteren. Ik heb voor 100% besloten om die Gouden Eeuw te manifesteren. Ik vraag jullie of jullie ook net zo vastbesloten zijn. Als dat niet zo is, ben je dan bereid om een stapje harder te lopen om die vastberadenheid te manifesteren? Wij hebben al heel veel hulpmiddelen gegeven, gratis beschikbaar op onze websites waardoor je de neerwaartse spiraal van het massabewustzijn kunt overwinnen die je tot een passieve benadering aanzet om alleen maar te kijken wat er gebeurt zonder na te denken over wat jij eraan kunt doen. Wij hebben je zoveel hulpmiddelen gegeven om te gebruiken.

En ik zeg je dat het voor de meeste mensen moeilijk zal zijn om zich aan de neerwaartse aantrekkingskracht van het massabewustzijn te onttrekken. Maar het kan wel, zoals veel mensen al hebben bewezen. En ikzelf heb het natuurlijk bewezen dat als je op aarde geïncarneerd bent, jij evenzogoed kunt ascenderen. Zoals Jezus, zoals Moeder Maria, zoals duizenden andere mensen en wezens de ascensie hebben gemanifesteerd, hoewel zij in die dichte omstandigheden op aarde waren geïncarneerd. En ik zeg je dat er zelfs perioden in het verleden zijn geweest waarin de omstandigheden nog intenser waren. Maar dankzij het werk van veel spirituele mensen op aarde, hebben wij goede vooruitgang op deze planeet geboekt.

Wij zitten veel dichter bij het manifesteren van een Gouden Eeuw dan de meesten van jullie denken. Deze Gouden Eeuw manifesteert zich niet in één stap. Die zal zich in meerdere stappen manifesteren, zoals wij hebben uitgelegd; omdat die door de vier niveaus van het materiële universum naar beneden moet worden gebracht. Maar in sommige aspecten bestaat de Gouden Eeuw al, staat klaar om zich in het fysieke spectrum te openbaren, zodat je er fysieke manifestaties van ziet. Jij ziet dit al op bescheiden manieren gebeuren, maar het kan snel in een vloedgolf veranderen die het massabewustzijn niet kan tegengehouden en ook de krachten die proberen de vooruitgang tegen te houden niet, omdat zij niet hun macht willen kwijtraken.

Mijn geliefden, willen jullie er nu over nadenken dat ik een visie heb en dat ik bereid ben die visie aan jullie te geven, waardoor wij de omstandigheden kunnen overwinnen waar jullie je allemaal zorgen over maken, omdat jullie allemaal weten dat die niet kloppen en niet zouden moeten gebeuren? Willen jullie de Gouden Eeuw samen met mij scheppen?