Hoe kan er Vrede zijn zonder Overwinning?

ONDERWERPEN: Jullie kunnen een kelk vormen voor de Vlam van Victorie – Je werd geboren als de moeite waard voor Victorie – Zie God in elkaar – De OVERWINNING kan alles bereiken

Geascendeerde Meester Machtige Victorie, 23 oktober 2005

VICTORIE BEN IK, en ik ben de Aanwezigheid van Victorie, en ik kom jullie zeggen dat jullie – de laatste paar dagen – een overwinning hebben behaald voor de geascendeerde meesters en de Grote Witte Broederschap, een overwinning die in jaren niet gezien is. Ik ben hier om jullie te feliciteren en te bedanken voor het openen van jullie hart, om hier naartoe te komen – het trouwens tot een heilige plaats te maken omdat jullie hartvlam hier verankerd is – die het ons mogelijk gemaakt heeft onze hartvlam hier ook te verankeren.

Jullie kunnen een kelk vormen voor de Vlam van Victorie
Zodoende is het mijn lot, als de Aanwezigheid van Victorie om wat bereikt is op deze conferentie te bejubelen. En daarom, kom ik – zoals ik zo vaak doe, als ik dat zo zou mogen zeggen – om te genieten van de vruchten van het werk van anderen. En toch heb ik, nogmaals, natuurlijk lang en hard gezwoegd voor ik ooit in staat was de Vlam van Victorie te belichamen die IK BEN en voor ik in staat was om haar dusdanig te vergroten dat ik elke kracht van antivictorie op deze wereld kon overwinnen. En daarom heb ik het recht om te zijn wie IK BEN. Ik heb het recht om de Vlam van Victorie te zijn

En ik moet zeggen dat ieder van jullie stuk voor stuk de kans, het potentieel, hebben om een kelk voor de Vlam van Victorie te zijn die IK BEN. Maar om dat te doen, moet je het bewustzijn loslaten dat jou het gevoel geeft dat jij het niet waard bent, dat jou het gevoel geeft dat jij niet goed genoeg bent, alsof jij niet genoeg doet.

Je werd geboren als de moeite waard voor Victorie
Jullie moeten beseffen dat jullie geboren werden als de moeite waard, omdat jullie door een heel magnifieke Schepper werden geschapen die een heel magnifiek universum heeft geschapen. En wanneer je ’s nachts naar de nachtelijke lucht kijkt, zou je natuurlijk in staat moeten zijn om te zien dat de God die zo’n magnifiek tapijt van licht kon scheppen, zeker jou als volmaakt wezen kan scheppen, als een volmaakte medeschepper. En dan hoef je alleen maar te erkennen wie jij bent en tot uitdrukking durven te brengen wie jij bent. Omdat erkennen dat jij medeschepper bent, niet genoeg is.

De bedoeling van medeschepper zijn is natuurlijk mede te scheppen. En je kunt slechts medescheppen wanneer jij je licht laat stralen, wanneer jij je licht laat schijnen voor de mensen opdat zij jouw goede werken kunnen zien. En dan zien ze dat de bron van jouw goede werken, het licht van God in jouw wezen is. En wanneer ze dat licht van God in jou zien, kunnen zij tot leven gewekt worden, ze kunnen verheven worden, zodat zij, op den duur, kunnen gaan zien dat hetzelfde licht ook in hen aanwezig is.

Zie God in elkaar
En daardoor kun je aan de oproep van God gehoor geven om God in elkaar te zien, want dat is wat wij voor jullie willen. Geloven jullie echt dat wij willen dat jullie rondlopen met een gevoel van medelijden voor jezelf, elkaar beoordelend zodat er bijna niemand in een hele spirituele samenleving zijn of haar Godvlam tot uitdrukking durft te brengen, zijn Christusvlam tot uitdrukking durft te brengen, uit angst dat je gekleineerd wordt door degenen die zijn of haar beste vrienden hadden moeten zijn, die iedereen op het pad aanmoedigt steeds verder hogerop te komen, waardoor de hele gemeenschap in een opwaartse spiraal kan komen die letterlijk de hemel op aarde zou brengen? En toch, hebben vele spirituele gemeenschappen in plaats daarvan, de mensen onder jullie die de wetgeleerden zijn – die de sleutel tot kennis niet op zich wilden nemen – jullie hebben hen een hele gemeenschap in een spiraal van anti-overwinning naar beneden laten slepen.

De OVERWINNING kan alles bereiken
Ik wil jullie een realistische inschatting geven van wat de Vlam van Victorie kan bereiken. Jullie zitten natuurlijk vast op deze planeet en jullie hebben de neiging, zoals zo veel menselijke wezens door de tijden heen, naar deze planeet te kijken als het centrum van het universum. Maar ik moet zeggen dat de aarde niet het centrum van het universum is. Er is natuurlijk geen centrum, want het universum is een eeuwig uitbreidende sfeer. En er is geen centrum, geen planeet in het fysieke rijk die het centrum is – in plaats daarvan – is het centrum God de Schepper.

Het universum is zo uitgestrekt, zo ongelooflijk uitgestrekt, dat jullie het niet met je geest kunnen bevatten. Maar ik moet wel zeggen dat er ontelbare melkwegstelsels zijn die nog veel donkerder waren dan de aarde tegenwoordig en toch zijn ze veranderd in een overwinning voor het licht. Ik weet dat duizenden en duizenden planeten er erger aan toe zijn geweest dan planeet aarde tegenwoordig. Maar tegenwoordig hebben zij hun overwinning behaald en zijn het stralende sterren.

En daardoor kan ik, wanneer ik naar deze planeet kijk, enkel zeggen: “Er is niets op deze planeet dat mijn Vlam van Victorie niet kan veroveren!” Maar vanwege de vrije wil, moet die vlam van victorie door iemand die geïncarneerd is, belichaamd worden. En daarom zoek ik naar een paar goede mannen en vrouwen die zich ten doel willen stellen het bewustzijn van anti-overwinning achter zich te laten en in plaats daarvan het bewustzijn van vrede in te gaan – de vrede die niet passief is. Dat betekent niet dat je de hele dag wat zit te mediteren, maar dat je die innerlijke vrede met je meedraagt, zelfs te midden van de meest intense activiteiten. En dan ben jij, waar jij ook bent, de actieve, levende Vlam van Vrede die de Vlam van Victorie is.

Want hoe kan er waarachtig echte vrede zijn, tenzij je weet dat jij de allergrootste overwinning hebt behaald voor het licht? Als er nog duisternis is, kan er geen vrede zijn. En daardoor zijn vrede en overwinning twee kanten van dezelfde munt. En ik vraag je om te overwegen om je ten doel te stellen die Vlam van Vrede te belichamen. Laat haar je tempel betreden en laat haar daar groeien tot zij verder gaat dan de rustige, meditatieve vrede en de actieve, alles doordringende alles bereikende Vlam van Victorie wordt.