De liefde van de Goddelijke Moeder ontvangen

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 10 augustus, 2015 – Divine Love Talk radioshow on CRN

Ik ben de geascendeerde meester Moeder Maria. Ik bekleed het ambt van Goddelijke Moeder voor de aarde. Ik heb veel verantwoordelijkheden als onderdeel van dit spirituele ambt. Maar de belangrijkste zorg die ik heb, is dat ieder afzonderlijk menselijk wezen, elk kind dat ooit op deze planeet opgroeit, de liefde van de Goddelijke Moeder zou moeten kennen.

Helaas is het zo dat heel veel kinderen op de wereld opgroeien zonder die liefde te kennen, omdat het hen vanaf het begin al een achterstand oplevert. Het zet je leven op een bepaald spoor. En voor veel mensen wordt dat een neerwaartse spiraal waar zij in dit leven niet van af kunnen. Veel mensen hebben zo’n spiraal gevormd en die in vele levens gehouden en daardoor wordt het steeds moeilijker om eraf te komen. En hier maak ik mij diep in mijn hart grote zorgen over.

Ik wilde dat ik jullie de jeugd kon geven die jullie verdienen, maar ik kan niet veranderen wat je op aarde hebt meegemaakt. Wat ik wel kan doen, is jou mijn persoonlijke assistentie aanbieden om de jeugd die je hebt gehad, te boven te komen. Als je een paar hulpmiddelen en leringen die je aanspreken, gebruikt die ik door middel van deze boodschapper of andere boodschappers heb gegeven, dan kan ik je ervan verzekeren dat ik heel goed met iedereen op deze planeet aan de slag kan.

Ik ben in staat jou te helpen, als jij je op mijn hart wilt afstemmen. Er is niets wat jij niet achter je kunt laten, mijn geliefden. Niets op aarde heeft jou voorgoed bezoedeld. Er kan niets met jou op aarde gebeuren dat het unieke goddelijke wezen dat jij bent, heeft veranderd en die de liefde van de Goddelijke Moeder verdient.

Ik weet heel goed dat heel veel mensen worden belast door een moeilijke jeugd en veel onbewuste overtuigingen zijn gaan geloven die opzettelijk door bepaalde duistere krachten zijn bedacht om jouw pad te saboteren. Heel veel mensen hebben het gevoel dat zij niet de moeite waard zijn, omdat dit met hen is gebeurd. Heel veel mensen geven God de schuld, of zelfs de Goddelijke Moeder, omdat er bepaalde dingen met hen op aarde zijn gebeurd.

Maar ik hoop dat je begrijpt dat alles op aarde het gevolg is van de beslissingen die de geïncarneerde mensen uit vrije wil nemen. Wij kunnen goddelijke tussenkomst geven wanneer de mensen erom vragen en wanneer zij zichzelf willen veranderen, naar hun eigen psychische problemen willen kijken en zien wat er in hun onbewuste verborgen zit. Als de mensen dat niet vragen, mogen wij niet tussenbeide komen, want in tegenstelling tot de duistere krachten hebben wij, de geascendeerde meesters, het allerhoogste respect voor de vrije wil.

Je moet begrijpen dat deze aarde een heel bedrieglijke omgeving is. Je moet begrijpen dat jij hier bent opgegroeid met een jammerlijk tekort schietend beeld van wat er echt op deze planeet gebeurt. Wij hebben geprobeerd om dit te corrigeren met de leringen die wij hebben gegeven. Ik raad je mijn eigen serie boeken aan, die ‘A Course in Abundance’ heet, want die geven je veel beter inzicht in wie jij bent en hoe het op deze planeet toegaat. Dit vormt een essentieel onderdeel van je heling, want in een boodschap van vijf minuten kan ik je natuurlijk niet alles zeggen wat je nodig hebt om vele levens van misbruik te boven te komen.

Maar ik kan je wel bemoedigen door te zegen dat jij mijn unieke kind bent en dat ik jou liefheb met een liefde die voor jouw persoonlijk uniek is. Maak je niet druk met je lineaire verstand over hoe dat kan. Want zoals ik vorige week heb gezegd, mijn bewustzijn is fundamenteel anders van het bewustzijn van degenen die zijn geïncarneerd. Ik heb inderdaad de bekwaamheid om iedereen afzonderlijk lief te hebben en dat geeft mij veel vreugde en is een groot voorrecht. Dus mijn geliefden, als jij je tot mijn hart wendt, ZAL ik jou te hulp schieten.