Je bevrijden van oordelen

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 3 augustus, 2015, Divine Love Talk radio show on CRN

Ik ben een geascendeerde meester, Ik heb een spiritueel ambt voor planeet aarde, namelijk het ambt van Goddelijke Moeder. Dit betekent dat ik de moedervlam handhaaf voor elk menselijk wezen dat op aarde is geïncarneerd. Ik heb jullie lief zoals alleen de Goddelijke Moeder kan liefhebben, met een liefde die alles te boven gaat die jullie meestal als menselijke liefde beschouwen. Ik vertel jullie over mijn spirituele ambt voor ik jullie mijn naam geef, want ik wil dat je weet dat mijn ambt universeel is; hoewel mijn naam dikwijls met de christelijke religie wordt geassocieerd.

De naam die ik gebruik als geascendeerde meester is die van Moeder Maria. Ik doe dit om diverse redenen. Eén is dat ik jullie wil laten weten dat ik op aarde geïncarneerd was, dat ik dus weet hoe het is om een fysiek lichaam te bezitten op een planeet die zo dicht en moeilijk is als de aarde. Ik wil ook zeggen dat ik in mijn laatste incarnatie de eer had om de fysieke moeder van het magnifieke wezen dat jullie kennen als Jezus te zijn.

Maar ik wil dat jullie tegenwoordig weten dat ik een geascendeerde meester ben, omdat ik alle menselijke waardoordelen, alle verdeeldheid, alle kenmerken die mensen gebruiken om elkaar te verdelen, elkaar te veroordelen, af te kraken, heb getranscendeerd. Mijn geliefden, het enige wat ik jullie op het hart wil drukken is dat er een fundamenteel verschil zit tussen het bewustzijn van een geascendeerde meester en het bewustzijn van de meeste menselijke wezens die geïncarneerd zijn.

Deze planeet is een heel moeilijke omgeving, vooral voor die mensen die zich bewust beginnen te worden van het feit dat zij meer dan een materieel, fysiek wezen zijn. Degenen die zich openstellen voor mijn woorden, weten dat jullie een spiritueel wezen zijn in één menselijk lichaam. Maar besef je ook dat jij een spiritueel wezen bent met een menselijke geest? Wat je normaal als je geest beschouwt en wat veel mensen op aarde als zichzelf beschouwen, is slechts een uiterlijk kledingstuk dat je hebt aangetrokken, net zoals je het fysieke lichaam heb aangetrokken.

Wat betekent het om je helemaal vrij te zijn? Dat je van die uiterlijke geest en de waardoordelen die het heeft, bevrijdt, de neiging om onderscheid te maken op basis van de uiterlijke kenmerken, de energie om een waardeoordeel te geven en te zeggen dat de mensen die in die groep passen, superieur zijn aan de mensen in die andere groep, misschien wel superieur aan alle andere menselijke wezens. Om te ascenderen en een geascendeerde meester te worden, moet je dit uiterlijke bewustzijn, het dualistische, relatieve, oordelende bewustzijn, transcenderen.

Eén van de slechtste diensten die de mensheid ooit is bewezen, is het vormen van het idee dat God een boze rechter in de lucht is en dat hij de waardeoordelen heeft gemaakt die menselijke wezens zo graag over elkaar vellen. Eén van de grootste diensten die jij jezelf en andere mensen zou kunnen bewijzen, is een poging te doen om dit veroordelende bewustzijn te transcenderen en je te realiseren dat jij een universeel spiritueel wezen bent die alle waardeoordelen op aarde ontstijgt. Jij bent ook een universeel spiritueel wezen die het vermogen heeft om met het universele in alle andere menselijke wezens contact te maken.

Ik weet heel goed dat er veel mensen zullen zijn die dit idee afwijzen, omdat zij nog niet klaar zijn met het veroordelende bewustzijn. Zij willen eigenlijk anderen blijven veroordelen. Maar ik weet ook dat de voorlopers van het nieuwe tijdperk het potentieel hebben om uit dat veroordelende bewustzijn te ontwaken en te accepteren wie jij bent, als universeel spiritueel wezen; het in elkaar beginnen te zien en het dan in iedereen beginnen te zien. En dit zal een omslag in het bewuste gewaarzijn van veel mensen teweegbrengen.

Wij, de geascendeerde meesters, hebben ons eraan gewijd om dat doel te bereiken. En daarom geven wij onze leringen.