Wil jij vrij zijn?

Geascendeerde Meester Saint Germain, 27 juli 2015 – Divine Love Talk radio programma op CRN

Ik ben de geascendeerde meester die de naam Saint Germain gebruikt. Ik ben de oorspronkelijke sponsor van deze natie Amerika en ik ben heel blij dat ik op deze manier kan spreken. Je hebt misschien veel vragen over wat een geascendeerde meester is en of wij echt bestaan. Maar ik vraag je over om één vraag na te denken. Wil jij vrij zijn?

Ik ben inderdaad bevrijd van de menselijke toestand, van de illusie dat je een gescheiden zelf bent, dat jij er alleen voor staat. Ik weet dat ik één met al het leven ben. Ik één met de vormloze God. En ik ben één met de God in de vorm, die jij bent.

Het gescheiden zelf lijkt op een auto waar je in stapt. Maar het verschil is dat je niet gelooft dat jij jouw auto wordt als je erin stapt. Maar wanneer je in het gescheiden zelf stapt, geloof je dat je een gescheiden wezen bent geworden in een wereld met andere gescheiden wezens. En daarom heb je geen contact meer met het eenzijn dat achter de illusie van vorm en gescheidenheid schuilgaat.

Je ziet dat er op aarde alleen maar spelletjes worden gespeeld door wezens die gevangen zitten in de illusie van gescheidenheid en die ernaar verlangen om daarvan bevrijd te zijn. En daardoor worden al die manifestaties geschapen die zo extreem, zo pijnlijk, zijn en die zoveel lijden veroorzaken dat je op den duur het punt bereikt waarop je betwijfelt of dit alles is wat er in het leven is.

Deze manier van leren noemen wij de Harde Leerschool. Er is niets mis mee als mensen de ervaring willen dat zij een gescheiden wezen zijn. Dit is een onderdeel van waar planeet aarde voor is ontworpen. Maar wij, de geascendeerde meesters, waren net als jullie ooit geïncarneerd en zijn nu geascendeerd en wij bieden jullie een alternatief voor de Harde Leerschool aan. En dat is het systematische spirituele pad om je bewustzijn te verhogen.

Nu, hoe kun je dat dan doen? Je moet beseffen dat jij eenmaal in het gescheiden zelf bent gestapt, alles wat je ervaart met dat gescheiden zelf zal de illusie van gescheidenheid versterken. Daarom heb je iets nodig buiten dat filter van het gescheiden zelf om in de eerste plaats te beseffen dat er een waarheid bestaat buiten de gescheidenheid om. En in de tweede plaats is er een manier om de illusie van gescheidenheid te overwinnen en vrij te worden.

Daarom hebben wij de stap genomen om onze diensten aan deze planeet aan te bieden, zodat je met onze aanwijzingen, door onze leringen, dat pad heel geleidelijk kunt aflopen, maar in de eerste plaats ons spirituele licht te ontvangen; voor zover je dat aankunt zonder jouw zelfgevoel te verliezen, naar grotere vrijheid van de menselijke toestand te ervaren.

Wij verwachten niet dat iemand die overstap in één keer kan maken, omdat wij weten hoe moeilijk het is om het spirituele pad te bewandelen op planeet aarde. En daarom bieden wij een heel geleidelijk pad aan, omdat je geleidelijk je zelfgevoel kunt verheffen zonder je gevoel van continuïteit te verliezen, waardoor je met het dagelijkse leven kunt omgaan.

Dit bieden wij jullie aan. Wij hebben het op verschillende manieren aan mensen aangeboden, afhankelijk van hun bewustzijnsniveau. Het gaat erom dat jij een manier vindt die jou aanspreekt. Ik vraag je om erover na te denken of jij diep in jouw hart weet wat echt of onecht is door te voelen wat er met jouw energie, jouw vibratie, gebeurt. Je weet in je hart of een boodschap jouw vibratie verhoogt of verlaagt. En als het je heeft verkwikt, weet je dat ik echt ben.