Onthechting is de Meester-Sleutel tot de Ascensie

ONDERWERPEN: De ascensie vereist dat je meer dan jouw karma in evenwicht brengt – Denk om angst en hoogmoed – De ascensie is een beslissing – Het plateau van comfort is geen Nirvana – Zoek naar jouw gehechtheden – Ga op zoek naar het licht in jou – De meester-sleutel is niet gehecht zijn – Voel ik mij in harmonie met mezelf? – Gautama biedt jullie een portie van zijn Vlam van Vrede aan

Geascendeerde Meester Gautama Boeddha, 23 oktober 2005

IK BEN de Boeddha op de kruin van iedere ware student overal op aarde – of je hen bij een religie tegenkomt of dat ze helemaal geen religie hebben. Want de ware studenten zijn natuurlijk degenen die het innerlijke pad volgen. En daardoor hebben velen van hen geen plek gevonden bij een religie of lering in de buitenwereld. Ze zijn te loyaal aan het innerlijke pad om een lering in de buitenwereld hen ervan af te laten houden naar binnen te gaan.

Ik beveel je niet aan om geen leer in de buitenwereld of organisatie aan te hangen – zolang jij het gevoel hebt dat het jou helpt om te groeien. Maar ik, Gautama, ben gekomen, om El Morya, Saint Germain, Moeder Maria en Jezus te steunen die jullie proberen te helpen aan de misleide loyaliteit aan een lering en organisatie in de buitenwereld te ontstijgen, of het nu het boeddhisme, het christendom, de islam of een andere leer is.

De studenten van de geascendeerde meesters – en die het bestaan van de geascendeerde meesters erkennen – zouden toch waarachtig in staat moeten zijn om de waarheid te herkennen dat wij, omdat er meesters in de hemel uit in principe iedere religie op aarde zijn, boven religies en organisaties in de buitenwereld staan. En daarom hebben wij het innerlijke pad gevolgd en ons nooit laten vastzetten door iets in de buitenwereld. Hadden wij dat wel gedaan, dan zouden we tegenwoordig geen geascendeerde meesters zijn – we zouden dan nog niet geascendeerd zijn. En dan zaten we misschien iedere zondag ergens in een kerk, met het gevoel dat we heiliger waren dan andere mensen, omdat we lid waren van die specifieke religie.

Denk om angst of hoogmoed
Ik moet jullie eerlijk zeggen dat je in iedere religie op aarde, in iedere spirituele organisatie, mensen ziet die verder hadden moeten gaan, maar dat niet gedaan hebben. En daar kunnen maar twee redenen voor zijn. De ene is angst, de andere is hoogmoed. Die twee gevoelens zijn de twee grootste ingangen voor de krachten van Mara in jullie bewustzijn. Ik moet zeggen dat wij zo af en toe even ons oor te luister leggen bij de raden van de duistere wezens om te zien wat zij in hun schild voeren. En ze hebben een gezegde waar je wat aan kunt hebben, als je het weet. Ze zeggen: “Als wij ze niet bang kunnen maken, dan kunnen we hen natuurlijk wel hoogmoedig maken.”

En dat is helaas de waarheid wanneer je naar het landschap in de religie op aarde kijkt. De overgrote meerderheid van alle religieuze mensen op deze planeet valt in de categorie van dat zij, óf bang zijn om naar de hel te gaan, óf zo hoogmoedig dat ze denken dat zij het innerlijke pad niet hoeven te volgen. Zij hoeven niet boven het beeld te gaan staan dat zij hebben gecreëerd en dat ze op hun gemak stelt door de ‘wetenschap’ dat zij vanwege een of andere voorwaarde in de buitenwereld beter zijn dan anderen. Veel christenen vallen natuurlijk in deze categorie, zelfs al zegt de Bijbel dat God geen onderscheid maakt tussen mensen en zelfs als Jezus zelf heeft gezegd: “Degene die de grootste onder jullie is, laat hem de dienaar van allen zijn.”

Wat zorgt ervoor dat zelfs studenten van de geascendeerde meesters in deze valkuil lopen, hetzij van hoogmoed, dan wel angst? Wat maakt het zo moeilijk voor jullie erop terug te kijken en te zien dat iedere spirituele organisatie hetzelfde patroon heeft gevormd? Wanneer het directe contact met de geascendeerde meesters werd verbroken, werden de studenten in drie hoofdkampen verdeeld:

Degenen die bang waren om de volgende stap te doen.
Degenen die hoogmoedig waren en dachten dat zij niet verder hoefden.
En degenen die niet verder gingen.

Wat maakt het toch onmogelijk voor jullie om verder te gaan? Mijn geliefden, dat kan enkel een gehechtheid aan iets op aarde zijn. En toch hebben jullie allemaal het verhaal gehoord van hoe ik onder de Boboom zat op de punt van doorbraak naar het Nirvana en op dat moment kwamen de demonen van Mara bij mij. Hebben jullie niet begrepen wat hun doel was? Zij wilden dat ik op een of andere manier zou reageren op iets wat zij deden. Het kon niet schelen wat, zolang zij mij maar konden laten reageren op een manier die beneden het niveau van totale vrede lag. Als ik daarop gereageerd had, zou dat hebben aangetoond dat ik nog aan iets op aarde gehecht was. En dan zou ik niet bevrijd zijn om het Nirvana te betreden. Ik zou nog een keten hebben gehad die mij aan de aarde vastbond.

De ascensie is een beslissing
Mijn geliefden, ik wil dat jullie over dit verhaal nadenken, en ik wil dat jullie nadenken over het verhaal hoe Jezus in de woestijn in verzoeking werd gebracht. En ik wil dat jullie beseffen dat niet gehecht zijn aan iets de sleutel is tot Christusschap, tot Boeddhaschap en tot de ascensie. En jullie denken misschien dat je wel een idee hebt van wat niet gehecht zijn betekent, maar de meesten van jullie hebben nog niet echt door wat totaal en absoluut niet gehecht zijn is aan wat ook maar – en ik bedoel aan WAT OOK MAAR op aarde.

Jullie hebben allemaal gehoord dat er talloze eisen zijn om te voldoen aan de ascensie. Maar de meeste van jullie zijn het populaire culturele geloof gaan accepteren dat als jij maar 51% van je karma in evenwicht brengt en in ieder geval een poosje werkt aan jouw goddelijke plan, jij kunt ascenderen. Welnu, ik moet zeggen dat er één allerlaatste eis is voor de ascensie waar jullie je niet van bewust zijn.

Stel je voor dat je aan iedere eis voor ascensie hebt voldaan. Je bent vrij van karma, je hebt je goddelijke plan, je heilige werk, ten uitvoer gebracht. Je hebt alles gedaan wat jij moest doen. En dan sta je voor die smalle en nauwe poort die tot de geascendeerde staat leidt, het geascendeerde bewustzijn. Daar sta jij alleen. Geen enkele meester is er dan bij je. Niemand geeft je een duwtje in de rug. Niemand trekt aan jou van bovenaf. Jíj moet die allerlaatste stap alleen doen. En om die stap te nemen, moet jij een keus maken. En die keus houdt in dat jij de aarde achterlaat – of in ieder geval het bewustzijn van de aarde – VOORGOED.

En om die beslissing te nemen, moet je totaal onthecht zijn van wat ook maar op aarde. Want als je wel een gehechtheid hebt, hoe kun jij dan datgene waar jij je nog steeds aan gehecht voelt, datgene waarom jij denkt dat jij niet heel kunt zijn, als je dat niet hebt, achter je laten? Zien jullie, mijn geliefden, zoals wij aan jullie hebben proberen uit te leggen, is het ware innerlijke pad, het pad van Eenzijn. In de hemel zijn wij allemaal één, hoewel wij onze individualiteit behouden. Maar wij zijn niet verdeeld, omdat wij allemaal één zijn met God, met onze bron. Daarom is ons oog enkelvoudig en wij dienen geen twee meesters. Tenzij je die staat van ongedeeld zijn hebt, die zuivere geest hebt – die ene geest zoals veel van mijn volgelingen zeggen – tenzij je die ene geest hebt, kun je niet de geascendeerde staat ingaan. Je mag gewoon niet door de deur naar binnen, je bent niet in staat door die deur te gaan, je bent niet bereid om door die deur te gaan, als jouw geest verdeeld wordt door iets wat jou naar de aarde terugtrekt.

Het plateau van comfort is geen Nirvana
Zodoende, vraag ik je om na te denken over het volgende: als je vele jaren het spirituele pad hebt gevolgd, kom je op een plateau aan. En je kunt bijna oneindig op dat plateau blijven – als je niet gaat beseffen dat de eis om vooruit te komen, het loslaten is van al jouw gehechtheden. Wat is een gehechtheid? Het is de verkeerde overtuiging dat je iets buiten jou nodig hebt, iets van het aardse rijk, om heel te zijn.

Dit is de leugen die de mensheid eonen lang van de gevallen wezens te horen heeft gekregen. Het is de leugen die jullie geloven, omdat jullie ego uit gescheidenheid werd geboren en daardoor weet het ego dat hij zelf niet compleet is, op zich nooit compleet kan zijn – en daarom de leugen gelooft dat hij iets van buitenaf nodig heeft om gered te worden. En als jij je vereenzelvigt met jouw ego, dan geloof jij ook in die leugen.

Maar de waarheid is dat de echte jij, de Bewuste Jij, zoals Moeder Maria in haar magnifieke boek uitlegt, door God geschapen werd. Hij werd in heelheid, in vrede, door God geschapen. Jij hebt die heelheid verloren – of liever jij hebt het gevoel van heelheid verloren – door je in het dualiteitsbewustzijn te verdiepen en gehechtheden aan het een of ander te ontwikkelen. En daarom is de enige manier terug door systematisch die banden door te knippen.

Waarom denk je dat God heeft gezegd dat hij een jaloerse God is? Ik weet dat het dreigend en angstaanjagend klinkt, maar de waarheid is dat God jou zo hartstochtelijk liefheeft dat hij het beste voor jou wil. En hij weet dat het beste voor jou eenzijn met hem is, dus dan weet je wie je bent als medeschepper met God. Dus waarom zou hij je eeuwig laten vastzitten in een minder identiteitsgevoel? En daarom is de belangrijkste vereiste voor het allergrootste geluk, de allergrootste gemoedsrust, de ascensie, de verlossing of hoe je het ook maar wilt noemen, de totale vereniging met God. En dat kan kun je slechts bereiken door nergens aan gehecht te zijn in het materiële universum.

Zoek uit waar jij aan gehecht bent
Zodoende zou je dit besef moeten gebruiken om in de spiegel te kijken en eerlijk naar je gehechtheden te kijken. Houd alsjeblieft in gedachten dat ik jou niet op een of ander manier schuldig wil laten voelen, omdat jij die gehechtheden hebt. In tegendeel, ik ben gekomen in de hoop jou van die gehechtheden te bevrijden door jou te helpen in te zien dat die gehechtheden jou ervan afhouden het pad te bewandelen en de innerlijke gemoedsrust te krijgen waar alle mensen naar verlangen.

Hoe kan er vrede in jou zijn zolang jij nog ergens aan gehecht bent? Een gehechtheid kan vele dingen zijn. Veel gehechtheden zijn subtiel. Veel gehechtheden zijn vermomd als iets wat absoluut noodzakelijk is. En dus kom ik onthullen dat zelfs het spirituele pad, zoals het gedefinieerd wordt door een bepaalde leer of organisatie, in een gehechtheid kan veranderen.

Veel van jullie hebben een specifieke leer gevolgd en tientallen jaren specifieke oefeningen gedaan. Ik moet zeggen dat die mensen de geascendeerde meesters een magnifieke dienst bewezen hebben en we zijn dankbaar voor hun inspanningen. Maar ik moet jullie ook zeggen dat velen van jullie geleidelijk aan een gevoel van gehechtheid aan een bepaalde oefening in de buitenwereld hebben gekregen, of zelfs aan een bepaalde aanpak van het pad, die je laat denken dat je al deze decreten elke dag moet opzeggen, anders valt de lucht naar beneden.

Mijn geliefden, er komt een punt op het spirituele pad waarop je de kans krijgt een bepaalde bewustzijnsstaat te krijgen waarin jij alle dingen in de buitenwereld niet meer hoeft te doen om het werk voor de geascendeerde meesters te doen waarvoor jij hier naar toe gekomen bent. Het is nooit onze intentie geweest om mensen hun hele leven lang elke dag urenlang decreten te laten opzeggen. Er zal een moment komen waarop je de kans krijgt naar binnen te gaan en dat contact met jouw Christuszelf te leggen dat je in staat stelt om licht naar alles te stralen wat je doet, zegt of denkt.

En dan wordt je hele leven een spirituele oefening van licht uitstralen. Niet alleen wanneer je decreten opzegt of bidt, roep je licht op, want je zit niet meer op het niveau waarop je licht van Boven moet aanroepen en denkt dat het licht van de geascendeerde meesters moet komen en jij ons daarom steeds maar weer moet oproepen. Er is een hoger niveau van dienstbaarheid, waarbij jij de open deur bent en het licht niet van boven opgeroepen hoeft te worden, omdat het van binnenuit komt.

Ga op zoek naar het licht in jou
Mijn geliefden, het koninkrijk van God is binnenin jou, wat betekent dat wanneer jij die staat van integratie bereikt – van heel zijn, van eenzijn, het licht dan van binnenuit kan stralen. Ik moet zeggen dat er veel mensen zijn die loyaal zijn door het pad in de buitenwereld te volgen en de oefeningen te doen en die dat punt bereiken. En enkelen van jullie zijn jaren geleden al op dat punt aangekomen, waardoor zij veel meer voor ons hadden kunnen doen door naar een hoger niveau van dienstbaarheid te stappen door simpelweg het licht in actie te zijn, altijd.

En er is zeker een groot aantal mensen dat eigenlijk hun groei tegenhoudt – en daarom hun potentieel om dienstbaar te zijn tegenhoudt – juist omdat ze vastzitten in het bewustzijn dat zij de rest van hun leven bepaalde technieken moeten gebruiken. En ze gaan niet naar hun eigen hart en luisteren naar de stem van hun Christuszelf die hen zegt dat het tijd is hogerop te gaan, dat het tijd is naar een hoger niveau van dienstbaarheid te gaan. En kun je dan inzien dat zelfs het pad een gehechtheid kan worden?

En ik moet zeggen dat als je dat punt gepasseerd bent, waarop jij hogerop had moeten gaan, er een bepaalde spanning in je wezen zit. Want toen je nieuw op het pad was – en toen het goed voor jou was om zoveel decreten op te zeggen – vond je het gemakkelijk om dat te doen en stroomden ze heel gemakkelijk over jouw lippen. En nu je dat niet meer hoeft te doen, wordt het moeilijker. En dus moet jij je meer inspannen. Je moet jezelf ertoe dwingen. En als jij eerlijk bent, merk je deze spanning op. En ik weet heel goed dat jullie ego zo gemakkelijk een manier – een excuus – voor je kan bedenken om niet te veranderen. “O, het moet tegenstand van de duistere krachten zijn. Het komt omdat minder mensen decreten opzeggen, dus ik moet meer evenwicht handhaven en daarom is het een grotere inspanning voor mij.”

Er zijn talloze smoezen. Maar ik moet je zeggen dat de waarheid voor velen van jullie is dat jullie voorbij zijn aan dit punt, waardoor je een stap omhoog had moeten doen op het innerlijke pad. En dit is de echte oorzaak van jullie spanning, omdat de Bewuste Jij wil dat je verder gaat, maar je dagelijkse denkgeest laat dit niet toe. En dus moet jij je eigen bewuste zelf onderdrukken om de oefeningen in de buitenwereld te blijven doen.

De meester-sleutel is niet gehecht zijn
Hoe kom je hier uit? Door te beseffen dat de essentiële sleutel om het spirituele pad te bewandelen, jouw gehechtheden overwinnen is – en dan in de spiegel te kijken en eerlijk te zijn en te beseffen dat je het pad hebt veranderd in één of meer gehechtheden. En dan moet jij beseffen dat wij altijd hebben gezegd dat het contact met jouw hart altijd belangrijker is dan de oefeningen die je doet in de buitenwereld.

Mijn geliefden, niet je mond brengt je in het koninkrijk der hemelen op aarde – maar jouw hart! Gezegend zijn de zuiveren van hart, want zij zullen God zien. Wat betekent het om zuiver van hart te zijn? Het betekent dat jij zo rustig bent dat jouw hart niet belast wordt. En hoe kun jij rustig zijn zolang je nog gehecht bent aan het een of ander? Dat kan gewoonweg niet.

En dus moet jullie erkennen, zoals jullie steeds weer verteld is, dat er meesters in de Himalaya zijn die geen decreten opzeggen, die niet bidden, die niet iedere zondag of meerdere keren per week naar de kerk gaan. Sommigen mediteren zelfs niet eens, omdat ze dat niveau van meesterschap bereikt hebben waarop alles wat ze doen een meditatie vormt. Alles wat ze doen, is een gebed, alles wat ze zeggen, is een decreet die de onvoorwaardelijke liefde van God bevrijdt. En toch handhaven deze Wezens het evenwicht voor de aarde.

En als jij die bewustzijnsstaat zou kunnen krijgen, zou je een veel groter evenwicht voor de aarde kunnen handhaven dan nu, hoeveel decreten je ook opzegt. Ik zeg je dat wanneer jij die staat van innerlijke vrede bereikt, jij meer voor de geascendeerde meesters in een seconde kunt doen dan veel mensen momenteel, zelfs al zeggen ze vierentwintig uur per dag uit volle kracht decreten op.

Ik breek de kracht van decreten op geen enkele manier af. Ik zeg gewoon dat er een hoger niveau is. En ik zeg dat er veel mensen zijn die naar de leringen van de geascendeerde meesters geluisterd hebben die eraan toe zijn om naar dat hogere niveau toe te gaan – als ze hun gehechtheid aan het idee maar zouden loslaten – dat op een of andere manier heel lang geleden hun bewustzijn is binnengeslopen – zodat ze steeds maar weer hetzelfde blijven doen.

Voel ik mij in harmonie met mezelf?
Mijn geliefden, een aantal van jullie die denken dat het spirituele pad een pad van lijden zou moeten zijn, de Via Dolorosa waarvan heel veel christenen geloven dat het de enige weg naar verlossing is. Laat mij eerlijk zeggen waar deze overtuiging vandaan komt, omdat het natuurlijk van jullie ego komt. Jouw ego weet dat hij het – op zich – niet waard is om het koninkrijk van God te betreden. En daarom gelooft hij dat hij zijn weg naar het koninkrijk moet kopen. En hij gelooft dat het mogelijk is om zijn weg naar het koninkrijk te kopen. Dit is een leugen, maar jouw ego zal nooit inzien dat dit een leugen is. En daarom is de enige manier waarop jij aan de neerwaartse kracht kunt ontsnappen, dat jij beseft wie jij bent en dat jij slimmer dan jouw ego bent en jij anders bent – jij bent gescheiden – van jouw ego – en daarom kun jij je ervan afscheiden.

Ik moet zeggen dat het op een lager niveau van het pad natuurlijk is – en ook zeker nodig – dat je ontevreden bent over jouw vooruitgang, zodat je het gevoel krijgt dat je altijd meer moet doen, dat je meer zou moeten doen dan je aan het doen bent. Omdat dit de enige manier is waarop jij kunt ontsnappen aan de neerwaartse kracht van het massabewustzijn dat jou terugtrekt om het gewone menselijk wezen te worden, het goede materiële leven te leiden en ’s morgens opstaan en deze gekke spirituele oefeningen te doen.

Dus is het nodig dat jij op een bepaald moment dat gevoel van ontevredenheid krijgt, dat gevoel dat je altijd meer moet doen. Maar het probleem is dat jij het gevoel krijgt dat je er altijd achteraan loopt, jij niet goed genoeg bent. Je bent letterlijk de ezel die een kar trekt en voor de kar hangt een wortel aan een touw. En de ezel rent naar de wortel en denkt dat hij er gemakkelijk bij kan, maar hij kan hem nooit te pakken krijgen.

Mijn geliefden, we willen niet graag dat onze beste studenten zich de rest van hun leven als ezels gedragen die achter een wortel aanzitten die zij nooit te pakken kunnen krijgen. Er komt een moment op het pad dat jij moet erkennen dat jij genoeg dingen in de buitenwereld hebt gedaan en de stap naar een hoger niveau moet doen en innerlijke vrede manifesteren. Want die innerlijke vrede is echt de allergrootste dienst die jij kunt bewijzen. Stel je de kracht voor van tienduizend Christussen op aarde. Stel je de kracht voor van maar een paar honderd mensen die het Boeddhische bewustzijn hebben bereikt en hoe ze de planeet kunnen transformeren alleen al door hier te zijn – en hier beneden alles te zijn wat ze Boven zijn.

Ik moet zeggen dat je wanneer je een aantal jaren op het pad bent, een meting moet doen bij jezelf. En je moet goed naar jezelf kijken en zeggen: “Ben ik in harmonie met mezelf? Ben ik rustig op mijn pad en over mijn vooruitgang op het pad?” En dan moet je herkennen dat de manier om vrede te bereiken als jij geen vrede voelt, niet is nog harder rennen – wat jouw ego je vertelt. De manier om vrede te bereiken is door een stap achteruit te doen en te zeggen: “Het doel van het pad is Boeddhaschap. En Boeddhaschap is totale vrede. Totale vrede komt als je totaal nergens aan gehecht bent. Dus als ik geen vrede voel, moet ik gehechtheden hebben. En daarom moet ik die loslaten – één voor één – tot ik ook de demonen van Mara onder ogen kan komen, zelfs wanneer ze bij mij komen om mij schuldig te laten voelen omdat ik niet een bepaalde hoeveelheid decreten heb opgezegd.”

Vrede is het doel van het spirituele pad. Wees bereid om los te laten wat je ervan weerhoudt om innerlijke vrede te bereiken. Want wij willen waarachtig niet graag dat onze beste studenten zich tientallen jaren het vuur uit de sloffen lopen vanwege het gevoel dat zij niet goed genoeg zijn, dat zij nooit genoeg doen. Veel spirituele mensen streven daar al heel lang naar en wij willen jullie graag dat schouderklopje geven en zeggen: “Goed gedaan, jij goede en trouwe dienaar. Je bent getrouw geweest in weinig dingen. Ik zal je nu laten heersen over veel. Ga de vreugde van de Heer binnen.” Laat jezelf die vreugde voelen die door iedereen in het geascendeerde rijk waarachtig gedeeld wordt, een vreugde waarin jij kunt delen in het niet geascendeerde rijk, maar alleen wanneer je de gehechtheden loslaat die verhinderen dat jij die vreugde in jouw hart voelt – omdat je aandacht altijd ergens anders bij is, jij zo druk bezig bent de wereld te redden dat jij geen tijd hebt om innerlijke vreugde te scheppen die de echte sleutel is om de wereld te redden.

Gautama biedt jullie een portie van zijn Vlam van Vrede aan
Dus kom ik jullie een portie van mijn vrede, mijn Vlam van Vrede, schenken. Als je het in de kelk die jouw hart is, de geheime kamer van jouw hart, accepteert, veranker ik het nu daar. En als je een poosje blijft mediteren op de Vlam van Vrede – en die vlam toestaat jouw gehechtheden aan jou bloot te leggen die jou van vrede afhouden – dan zal die vlam zeker groeien tot ze jouw gehechtheden verteert en je op een dag gaat zitten en zegt: “Ik laat alle dingen in de buitenwereld los. Ik ga de vrede van mijn Heer binnen. Ik zal niet alleen vredig zijn, ik zal de Vrede op aarde Zijn. En dan ben ik een verlengstuk van de eeuwige Vlam van Vrede van de Boeddha’s van alle tijden. En ik zal de Boeddha’s toestaan die vlam van vrede op aarde zich te laten uitbreiden door mij, zodat alle niet-vrede op aarde verzwolgen kan worden, niet door wat ik gedaan heb, maar door wat ik Ben.”

Concentreer je op jouw hart – als je dat wilt – en accepteer de vlam van vrede die ik in het hartcentrum van ieder van jullie plaats – voor zover je bereid en in staat bent om die te bewaren, groot of klein.
Vrede wees stil!
Vrede wees stil!
Vrede wees stil!
Vrede wees stil en weet dat de IK BEN in jou God is!