2016

De Angst voor de Toekomst aanwakkeren of transcenderen
Geascendeerde Meester Gautama Boeddha, 31 december 2016

ONDERWERPEN: Je kunt niet echt gelukkig zijn in de dualiteit – Bij het menselijke geluk zit angst voor de toekomst ingebouwd – Waarom de mensen het gevoel hadden dat 2016 een moeillijk jaar was – De realiteit vanuit het perspectief van de geascendeerde meesters bekijken – De gedachtevorm voor het jaar 2017 – Wat voor nut hebben negatieve voorspellingen? – Voorspellingen als excuus om Christusschap uit te stellen – Men zoekt de waarheid om vooropgezette ideeën te bevestigen – Je geest en hart openen om een hogere waarheid te ontvangen – Bang zijn voor de toekomst en progressieve openbaringen – De noodzaak dat meer mensen het evenwicht in de komende jaren bewaren – Overal ter wereld kunnen en zullen in 2017 zaken aan het licht worden gebracht – Conferenties van de geascendeerde meesters in 2017 – De uitdagingen voor de volgende drie jaar – Slagen voor de initiaties van 2017

 

De nooit veranderende en altijd in beweging zijnde Boeddha
Geascendeerde Meester Gautama Boeddha, 4 juli 2016 – Seoel, Korea

ONDERWERPEN: Vastzitten in het verleden of de toekomst – Van het moment genieten – Een referentiekader – Geen oordelen in de kinderlijke geest – Liever observeren dan oordelen – Geen mening over andere mensen hebben – De meeste menselijke interacties hebben hetzelfde patroon – Jij bent een tijdloos wezen – Jouw reactieve patroon bepaalt jouw toekomst – De nooit veranderende en altijd in beweging zijnde Boeddha – Er bestaat geen staat van geen-zelf

 

Het Geheim om een Gouden Eeuw te manifesteren
Geascendeerde Meester Saint Germain, 4 juli 2016 – Seoel, Korea

ONDERWERPEN: Elke groep heeft zijn eigen energetische last – Een nieuwe generatie zal de Gouden Eeuw opbouwen – Waarom ben ik in deze cultuur geïncarneerd? –  Een cultureel vooroordeel op de geascendeerde meesters overbrengen – Je bewust zijn van een creatief proces – De Gouden Eeuw is geen last – Vrede sluiten met het Moederrijk – Vrede sluiten met je goddelijke plan – Vrede sluiten met het spirituele pad – De sleutel om door te gaan na moeilijke situaties – Al spelend op weg gaan naar de Gouden Eeuw

 

Het Fanatisme dat de Gouden Eeuw blokkeert
Geascendeerde Meester Sanat Kumara, 3 juli 2016 – Seoel, Korea

ONDERWERPEN: Waarom naties verdeeld zijn – Superioriteit als reden om iemand te doden – Polarisatie van de maatschappij – Fanatisme doet het instinct om niet iemand te doden, teniet – Fanatisme en ontkenning – Het verlangen om fanatisme te overwinnen – Het oordeel over bepaalde gevallen wezens

 

De Overleving van de Aardigste, niet de Sterkste
Geascendeerde Meester Moeder Maria, 3 juli 2016 – Seoel, Korea

ONDERWERPEN: Corruptie komt van de gevallen wezens – Hoe je corruptie met wortel en al uittrekt – Zakenconglomeraties in Korea – Zakelijke hervormingen in Korea – Een breder perspectief op corruptie – Een hiërarchie van gevallen wezens die de maatschappij besturen – Gevallen wezens in Korea – Een nieuw type van zakendoen – Gebreken in de evolutietheorie – Het communisme en kapitalisme zijn niet natuurlijk of onvermijdelijk – Van de overleving van de sterkste naar voorspoed voor de aardigste

 

Heilige Geometrie in de Aziatische Landen
Geascendeerde Meester Jezus Christus, 3 juli 2016 – Seoel, Korea

ONDERWERPEN: Het valse christendom in Azië – Het oordeel van Christus over het valse christendom – Mensen die persoonlijk het Christusschap hebben verworven, zullen de Gouden Eeuw brengen – De moed om het gezag te betwijfelen – Wanneer iedereen erbij wint – De idealen van de mensen gebruiken om te groeien – Een gemeenschap zonder machtsmisbruik – Het vermogen van het Aziatische volk om de maatschappij te organiseren – Heilige geometrie in meerdere dimensies – De heilige geometrie die de lineaire geest ontstijgt – Een samenleving die is georganiseerd voor de ziel – Het overvloedige leven is een creatief leven – Hoe Christus naties evalueert

 

Het Potentieel van een Gouden Eeuw voor Zuid-Korea
Geascendeerde Meester Saint Germain, 2 juli 2016 – Seoel, Zuid-Korea

ONDERWERPEN: Zuid-Korea zit in de beginfase van de Gouden Eeuw – Het verlangen naar een ordentelijke samenleving – De gevallen wezens hebben de mensen gemanipuleerd om een rol te accepteren – Ontevredenheid over het leven – Wrok van binnen – Potentiële conflicten in Aziatische naties – Conflicten tussen jongeren en ouderen –  Het individu heeft inherente waarde – Jeugdwerkloosheid – Noch het communisme noch het onbegrensde kapitalisme – Een nieuwe aanpak van de economie – Je gezicht niet verliezen – Het risico lopen van mislukking overstijgen

 

De Veranderingen die er moeten komen in de Manier van Denken in Azië
Geascendeerde Meester Gautama Boeddha, 2 juli 2016 – Seoel, Korea

ONDERWERPEN: Compenseren dat jij jezelf niet accepteert – De segmentering van Aziatische samenlevingen – De houding ten aanzien van vrouwen in Azië – Het individu niet op waarde schatten – De houding van de samenleving ten opzichte van het individu veranderen – De bedoeling van Korea – De gevallen wezens kennen geen loyaliteit – Het onderwijs voor de Gouden Eeuw – Het potentieel tot innovatie in Korea – Het beeld van de Boeddha moet veranderen

 

Het Tijdperk van Gedachteloosheid loopt ten einde
Geascendeerde Meester Shiva, 2 juli 2016 – Seoel, Korea

ONDERWERPEN: Medescheppen met onze drie hogere lichamen – Uit jouw schepping stappen – Hoe demonen worden geschapen – Jouw eigen familieleden doden – De mensen in Noord-Korea wekken – De nationale demon van Noord-Korea vernietigen – Noord-Korea is een wereldwijd probleem – Zuid-Korea zuiveren

 

In de Geest van een Dictator kijken
Geascendeerde Meester Padma Sambahava, 1 juli 2016 – Seoel, Korea

ONDERWERPEN: Menselijk en gevallen bewustzijn – Inzicht krijgen in gevallen wezens – De illusie van perfectie – Op jezelf gericht zijn – Proberen te bewijzen dat God ongelijk heeft – Dictators hebben maar weinig persoonlijke macht – De angst om ongelijk te krijgen – Een dictator moet iemand de schuld kunnen geven – Zou een dictator kunnen veranderen? – Een ontwikkeling die op China lijkt – Een omslag in de internationale gemeenschap

 

Geen oorlog meer op het Schiereiland Korea
Geascendeerde Meester Moeder Maria, 1 juli 2016 – Seoel, Korea

ONDERWERPEN: individualiteit en eenzijn – Wat de gevallen wezens niet in hun macht kunnen hebben – Geen oorlog meer in Korea

 

De Verhoudingen in Korea veranderen
Geascendeerde Meester Kuan Yin, 1 juli 2016 – Seoel, Korea

 ONDERWERPEN: Je kunt het verleden niet veranderen – Is er ruimte voor groei in het boeddhisme? – Je kunt alleen iets in het nu veranderen – Het leven heeft geen eindresultaat – Het leven is een voortgaand proces – De aarde kan het universum niet veranderen – Het isolationisme in Korea – Noord-Korea is niet het probleem – Hoe Zuid-Korea verandering teweeg kan brengen – De waarde van vergeving inzien – De verandering moet in Zuid-Korea beginnen – Het verlangen om te straffen overwinnen – Meer openheid met Noord-Korea – Het risico van een atoomoorlog – Tegenstand uit Japan, de V.S. En China – Alleen licht kan Korea veranderen

 

Korea wordt eerder herenigd dan je denkt
Geascendeerde Meester Aartsengel Michaël, 1 juli 2016 – Seoel, Korea

ONDERWERPEN: De denkwijze veranderen om individualiteit op waarde te schatten – Waarom geascendeerde meesters deel uitmaken van de Gouden Eeuw – Waarom niet één regering op de hele wereld – De Gouden Eeuw wordt niet gecentraliseerd – Je overjas uittrekken – Waarom zijn jullie in Zuid-Korea geïncarneerd? – Het potentieel om  Noord-Korea te veranderen – Voor Aartsengel Michaël is niets onmogelijk

 

Jouw Spirituele Gaven ontdekken
Geascendeerde meester Moeder Maria, 26 juni 2016

ONDERWERPEN: De essentiële verandering op het spirituele pad – Hoe je spirituele gaven moet bekijken – Jouw gave ontdekken – Wat is een spirituele gave? – Menselijke ambities en valse gaven – Jouw gaven vermenigvuldigen – Hoe wij iets kunnen doen – Geven zonder iets terug te krijgen – Nooit alleen zijn

 

Je kunt met ons communiceren
Geascendeerde Meester Moeder Maria, 23 april 2016 – Divine Love Talk radioprogramma op CRN

De Interactie tussen Mannen en Vrouwen
Geascendeerde meester Moeder Maria, 9 april 2016

Ouderschap in het Nieuwe Tijdperk
Geascendeerde meester Moeder Maria, 26 maart 2016

Grensoverstijgende Wetenschap en Spiritualiteit
Geascendeerde meester Moeder Maria, 12 maart 2016

Het Belang van een Gebeurtenis zit hem in wat Mensen ervan leren
Geascendeerde meester Moeder Maria, 5 maart 2016

Je Angsten over de Natuurlijke Bronnen van de aarde transcenderen
Geascendeerde meester Moeder Maria, 15 februari 2016

Seks op een Hoger Plan brengen
Geascendeerde meester Moeder Maria, 8 februari 2016

Er is geen ander Geslacht
Geascendeerde meester Moeder Maria, 1 februari 2016

Ik beloof dat ik je zal helpen om Angst te overwinnen
Geascendeerde meester Moeder Maria, 25 januari 2016

Hardop je Mening geven maakt verschil
Geascendeerde meester Moeder Maria 18 januari 2016

De initiaties van 2016
Geascendeerde Meester Moeder Maria, 11 januari 2016

 

Vrede door je Waarneming te accelereren
Geascendeerde meester Gautama Boeddha, 5 januari 2016

ONDERWERPEN: Beide dualistische polariteiten bestaan niet echt – Vrede sluiten is een prioriteit in 2016 – Hoe het veranderen van ervaringen jouw identiteitsgevoel beïnvloedt – Buiten het normale waarnemingsapparaat om kijken – Verder kijken dan de logica dat er verschillen zijn – In het duister tasten over wat een mystieke ervaring betekent – Mensen onderrichten die op een ander bewustzijnsniveau zitten – Het doel van spirituele leringen – Meer respect voor de vrije wil – Laat de wens om bevestigd te worden los – Het evenwicht in het hele komende jaar bewaren – Belangrijke prestaties in 2015 – Het opzetten van organisaties in het Aquariustijdperk – De gedachtevorm voor 2016