Ik geef een Vloedgolf van Onvoorwaardelijke Liefde uit

ONDERWERPEN: De angst om je individualiteit te verliezen – Een techniek om je te helpen onvoorwaardelijke liefde te accepteren

Geascendeerde Meester de Aanwezigheid van Onvoorwaardelijke Liefde, 23 oktober 2005

Waarachtig, jullie hebben geroepen en jullie oproep dwingt het antwoord af. IK BEN de Aanwezigheid van Onvoorwaardelijke Liefde die tot deze rozenkrans geïnspireerd heeft die jullie met zoveel toewijding en zoveel hartstocht in jullie hart hebben opgezegd. Deze rozenkrans heeft waarachtig het potentieel om innerlijke herinneringen op te wekken aan wie jullie zijn en waarom jullie hier zijn. Overweeg eens hoeveel mensen op deze planeet achtervolgd worden door die twee vragen: “Wie ben ik, waarom ben ik hier? Heeft het leven een bedoeling of betekenis?” O, mijn geliefde harten, het is de wens van jullie Schepper dat alle mensen op aarde hun bron kennen – zouden moeten weten wie hen geschapen heeft – en dus ook de onvoorwaardelijke liefde die hun Schepper voor elk van hen heeft.

De Schepper wil ook graag dat alle mensen de bedoeling weten van de schepping zelf. De bedoeling die ze zo duidelijk zagen voor zij ervoor kozen naar de dichtere energie van het universum af te dalen waarin ze nu zijn komen vast te zitten in een minder identiteitsgevoel. Waarachtig, dit is niet de wens van de Schepper. Maar het is de wens van de Schepper om je zelfs nog meer te zien worden dan toen jij geschapen werd. En je kunt alleen meer worden wanneer je vrije wil hebt. En daardoor zul je, wanneer je vrije wil hebt, zowel het potentieel hebben zowel meer als minder te worden. Want zonder dat potentieel om minder te worden, zou je niet echt vrij zijn en daardoor zou je niet het allerhoogste potentieel hebben om jezelf te transcenderen – door jouw eigen keuze in plaats van door de Schepper gedwongen te worden die te maken.

De angst om je individualiteit te verliezen
Waarachtig, wanneer je tegenwoordig naar planeet aarde kijkt, zouden jullie misschien jezelf als de bofkonten kunnen beschouwen, want jullie hebben ontdekt dat er een spirituele kant aan het leven zit. Jullie hebben ontdekt dat er daadwerkelijk meer is dan wat je in de kerk en op school hebt gehoord. Stel je eens voor hoeveel mensen opgevoed zijn met het geloof dat er geen God is, dat er niets anders is dan het materiële universum. Stel je dan eens voor hoeveel mensen opgevoed zijn met het geloof dat ze niets meer zijn dan intellectuele dieren.

Denk er eens aan hoeveel mensen echt geloven dat na de dood van het fysieke lichaam hun individualiteit ophoudt te bestaan. En overweeg dan eens dat individualiteit jouw meest kostbare geschenk van God is en daarom is de grootste angst die jij zou kunnen hebben, dat jij die individualiteit verliest. Als je denkt dat je na ongeveer dertig, vijftig, zeventig jaar sterft en er dan niet meer bent, leef jij je hele leven in die angst. En daarom zie je inderdaad dat er een donkere wolk van angst boven deze planeet hangt. En o zoveel mensen zitten gevangen achter die muur van angst en durven zelfs niet hun verbeeldingskracht te geloven dat er misschien meer in hun individualiteit zit dan alleen maar een menselijk wezen.

Mijn geliefden, denk dan eens na over hoeveel mensen opgegroeid zijn in een religieuze omgeving en ze hebben gehoord dat er een God is en een concept van onsterfelijk leven. Maar ze hebben ook gehoord dat God een boze en oordelende God is die bij elke stap die ze doen, bekijkt, kijkt of hij ze kan vervloeken – mogelijk naar de hel sturen als ze niet naar bepaalde regels in de buitenwereld luisteren. Dus hoewel deze mensen weten dat er misschien iets na de dood is en dat het eeuwige leven misschien bestaat, leven ze nog steeds met de onophoudelijke angst voor de hel. En waarom zijn ze bang voor de hel? Omdat ze niet begrijpen dat Gods liefde voor hen onvoorwaardelijk is en dat God hun acties misschien beoordeelt als niet in overeenstemming met zijn Wet van Liefde, maar dat God ze nooit oordeelt, omdat zij nog steeds de zuivere wezens zijn die God heeft geschapen – ook al hebben ze dat laagje geaccepteerd van een beperkt identiteitsgevoel.

Overweeg dan eens dat er zelfs mensen zijn die een opener en uitgebreidere spirituele lering hebben gevonden in de vele verschillende new age-bewegingen en leringen – en zelfs de leringen die direct door de geascendeerde meesters gesponsord zijn. Maar overweeg eens dat veel van hen vastzitten in een klein kadertje, waarin ze een mentaal beeld hebben gevormd van het spirituele pad en hun eigen potentieel. Dus zelfs al weten ze dat ze spirituele wezens zijn, hoewel ze openstaan voor het pad van spirituele groei, durven ze niet echt te geloven dat het ware spirituele pad, het innerlijke pad achter de leringen en organisaties in de buitenwereld, het pad naar persoonlijk Christusschap is, waardoor ze het Christuswezen worden dat op aarde rondloopt.

En dan de waarheid durven erkennen die Jezus heeft uitgesproken toen hij zei: “Ge zijt Goden!” Dit is een verklaring die onmiddellijk de grootste angst van het ego oproept, omdat het ego, als jij zou erkennen dat je een individualisatie van God bent en dit volledig accepteert, ogenblikkelijk zijn grip op jou zou verliezen. En dan weet het ego dat hij zou sterven.

Een techniek om je te helpen onvoorwaardelijke liefde te accepteren
Ik kom je de Vlam van Onvoorwaardelijke Liefde brengen in zo’n grote hoeveelheid als nog nooit eerder over deze planeet uitgegoten is, zodat we een vloedgolf kunnen maken die om deze planeet heen snelt van het Oosten naar het Westen en de angsten wegspoelt om je ware identiteit te erkennen. Ik vraag jullie met mij mee te doen om deze vloedgolf van onvoorwaardelijke liefde uit te geven, de onvoorwaardelijke liefde die boven elke vorm staat die op deze wereld gemaakt is en daardoor niet tegengehouden kan worden door iets dat in de wereld van vorm gemaakt werd. En dus vraag ik jullie om met mij te zegen: “IK BEN LIEFDE, LIEFDE BEN IK” (9x).

En nu doen we een stapje hoger en zeggen: “LIEFDE IS MEER, méér LIEFDE BEN IK.” (22x)

Mijn geliefde harten, ik dank jullie dat jullie zijn wie jullie zijn en meer zijn dan jullie op dit moment zijn. Meer zijn in de beperkingen van tijd en ruimte is natuurlijk de sleutel om die beperkingen te transformeren, zodat zij ook meer kunnen worden en zodat alle mensen op aarde het overvloedige leven kunnen ervaren dat de Heer Christus hen echt kwam brengen. En daardoor zal ik, door dit podium neer te zetten, mij terugtrekken omdat Jezus zelf tot jullie zal spreken.

Het wordt verzegeld in de Vlam van Onvoorwaardelijke Liefde en de aarde wordt verzegeld in de Vlam van Onvoorwaardelijke Liefde. En de vloedgolf van onvoorwaardelijke liefde is de planeet al een miljoen keer rondgegaan en zal dat blijven doen zolang er mensen op aarde zijn die rozenkransen van Moeder Maria opzeggen die allemaal de onvoorwaardelijke liefde van God oproepen.