Jezelf en anderen bevrijden van tegenovergestelde Geesten

ONDERWERPEN: Een profetie over het Midden-Oosten – Waarom er geen oplossingen zijn voor de problemen die de mensen hebben veroorzaakt – Hoe het westen het conflict in het Midden-Oosten aanwakkert – Waarom mensen elkaar willen doden – Jij bent er niet verantwoordelijk voor hoe de mensen hun gedachten uitvergroten – Je kunt niet mededogend zijn zonder onderscheid te maken – Wat jij moet doen om te ascenderen – Er worden interne geesten gevormd en die reageren in paren – De mensen zitten vast tussen twee geesten – Een patroon dat jij op jezelf kan toepassen – De ene geest kan de gebreken van zijn tegenovergestelde geest zien – Wees niet gehecht aan een bepaald resultaat in de buitenwereld – Het patroon transcenderen van interne geesten die op elkaar reageren – Gebruik de hulpmiddelen om je van jezelf en de wereld te bevrijden – Logische vragen over de situatie in Oekraïne – Het neerhalen van Vlucht MH-17 boven Oekraïne – Bevrijd je van de illusionaire wereld van tegenovergestelde geesten

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 19 augustus 2014

Mijn geliefde harten, ik ben Moeder Maria, de geascendeerde meester, die het ambt bekleedt van Goddelijke Moeder voor de aarde. Het is mogelijk om mijn bewustzijn af te stemmen op de pijn en het lijden overal op aarde. Dit doe ik niet zo vaak. Het is ook niet iets wat ik jullie aanraad, want je kunt er gemakkelijk door overweldigd worden door de uitroepen van pijn die opstijgen uit de geïncarneerde menselijke wezens, uit het elementale leven, en zelfs uit het lichaam van de aardemoeder.

Ja, af en toe is het nodig om eens naar de wereld te kijken en te zien waar situaties zijn die meer pijn veroorzaken dan anders. Het is nodig om af en toe je aandacht te vestigen op de kwesties die jullie oproepen, jullie invocaties, jullie decreten, jullie visualisaties nodig hebben voor een goddelijke oplossing voor een door de mensen veroorzaakt probleem waar geen menselijke oplossing voor bestaat.

Een profetie over het Midden-Oosten
Dus zal ik mijn verhandeling beginnen door mij op de situatie in het Midden-Oosten te richten, waar al jaren lang in Syrië een burgeroorlog heerst en nu komt er ook nog iets bij dat begint te lijken op een burgeroorlog in Irak. Ik wil graag jullie aandacht vestigen op een profetie die ik op 1 januari 2008 heb gedaan en daarom vraag ik de boodschapper om uit dat dictaat iets voor te lezen:

“Tenzij de gematigde mensen in de islam in dit jaar eindelijk in opstand komen tegen het extremisme, wordt het onmogelijk om de escalatie van conflicten tegen te houden die de islamitische wereld letterlijk uiteen zal scheuren. En je denkt misschien dat dit tot een oorlog tegen het westen zal leiden, maar ik zeg je dat het geen oorlog tegen het westen wordt. Want als, bij wijze van spreken, de kat eenmaal uit de zak is, zal er in de islamitische naties zoveel binnenlandse strijd zijn dat ze heel erg weinig energie, wapens en aandacht over hebben om tegen het westen te strijden; ze houden zich in de eerste plaats bezig met het doden van hun eigen broeders. En ik kan je ervan verzekeren dat er een groot aantal breuken in de islamitische wereld zal komen waardoor hele naties in potentie zouden kunnen verdwijnen en oplossen in kleinere gebieden, elk geregeerd door hun eigen opperhoofd of krijgsheer die tegen alle anderen is. Zoveel onrust is het potentieel voor de islamitische wereld die letterlijk verschroeide aarde wordt, waardoor hele steden kunnen worden vernietigd, hele culturen kunnen bijna worden weggevaagd.”

Mijn geliefden, op dit moment zie je dat deze profetie zich nu begint te ontwikkelen. Hele steden zijn weggevaagd; hele culturen zijn gedwongen te vluchten van een plek waar zij eeuwenlang hebben gewoond. Het is triest dat een profetie uitkomt, maar een bepaald gevoel van realisme dat begint te dagen bij de naties op de wereld.

Ik heb al eerder gezegd dat het onmogelijk is om een democratie in de stijl van van het westen aan het Midden-Oosten op te dringen. Maar het besef moet bij de westerse naties gaan dagen dat je de mensen in het Midden-Oosten niet hetzelfde kunt behandelen als de moderne ontwikkelde wereld en dat is tot nu toe niet gebeurd. Het ideaal dat je een conflict kunt oplossen met vreedzame onderhandelingen kun je gewoon niet toepassen op de mensen in het Midden-Oosten. Wat moeten de westerse naties dan doen? Ja, wat?

Waarom er geen oplossingen zijn voor de problemen die de mensen hebben veroorzaakt
Dit is een door mensen veroorzaakt probleem. Het is geen probleem van de moderne tijd. Het is geen probleem dat de westerse naties hebben veroorzaakt, zelfs al zijn er altijd mensen in de islamitische naties die met het vingertje naar het westen wijzen. De westerse naties voelen zich op een of andere manier verantwoordelijk voor die situatie, maar dat is een vals gevoel van verantwoordelijkheid.

Ik ontken op geen enkele manier dat de westerse naties altijd hebben geprobeerd, in ieder geval in de vorige eeuw, om gebeurtenissen in het Midden-Oosten te beïnvloeden. Ik ontken niet dat reusachtige, internationale, wereldcorporaties hebben geprobeerd die naties te beïnvloeden. Ik ontken niet dat westerse naties de gestage olieaanvoer uit het Midden-Oosten willen behouden. Maar ik zeg wel dat de westerse democratische naties moeten ophouden zich verantwoordelijk te voelen voor een conflict dat zij niet hebben geschapen, ondanks de retoriek van bepaalde islamitische extremisten. De westerse naties zijn niet verantwoordelijk voor de huidige ellende in het Midden-Oosten.

Ik heb er al eerder over gesproken dat er op aarde geen andere mensen meer verdeeld zijn dan het Arabische volk en de mensen in het Midden-Oosten in het algemeen. Dit probleem moest door de islam worden aangepakt: het stoppen van de gevechten van het Arabische volk met elkaar. Maar dat is niet gebeurd. Zoals je duidelijk kunt zien, is de islam gebruikt om de Soennieten en Sjiieten, maar ook ander groeperingen te verdelen. Hoeveel andere groeperingen zijn er nog meer? Ik kan dat natuurlijk tellen, maar dat zijn er zoveel dat de meeste menselijke wezens die geïncarneerd zijn dat onmogelijk kunnen bijhouden, want zij veranderen voortdurend en veranderen van naam en doen dan weer iets anders.

Die verdeeldheid is het probleem, die verdeeldheid waardoor je jouw broeders en zusters zonder aanziens des persoons wilt doden om iets wat jij graag wilt te laten gebeuren. Je zou kunnen zeggen dat het Gods wil is om een islamitische staat te vormen die wordt gebaseerd op de wet van de Sharia. Je zou kunnen zeggen dat dit doel belangrijk is, alle midden die jij noodzakelijk acht om dat doel te bereiken, zijn automatisch goed. Je kunt misschien geloven dat zij in de ogen van God worden goedgekeurd en dat hij je beloont omdat je zijn werk op aarde uitvoert, maar je hebt slaat de plank volkomen mis. En omdat jij helemaal de plank misslaat, word jij een werktuig in de handen van de krachten die God tegenwerken. Je kunt het niet anders verklaren, als je het realistisch bekijkt.

Hoe het westen het conflict in het Midden-Oosten aanwakkert
Ik zei in 2008 dat de gematigde mensen in de Arabische naties moesten ontwaken en hun stem laten horen. Hebben zij dat gedaan? Ze hebben het geprobeerd, maar ook op een manier waardoor het grote invloed had op die streek? Nee, mijn geliefden. De hele mentaliteit dat het doel de middelen heiligt, moet worden aangepakt. Vervolgens moet men eerlijk onder ogen zien de islam, het judaïsme en het christendom, en andere religies en politieke filosofieën worden gebruikt om een doel te bepalen dat rechtvaardigt dat jij je broeders en zusters om het leven brengt.

Dit is nu juist het bewustzijn dat men moet herkennen en aanpakken. Juist dit bewustzijn overwinnen, vormt het fundament voor de democratieën in de westerse stijl. Dit bewustzijn is in cruciale mate overwonnen, anders had je geen democratie kunnen vormen en zouden die niet zolang in stand gebleven zijn als is gebeurd. De westerse wereld wil niet toegeven dat de vooruitgang die in hun deel van de wereld is geboekt, niet in de islamitische naties in het Midden-Oosten is gekomen en daarom kun je niet op gelijkwaardige condities met die mensen onderhandelen. Wat kan het westen dan doen? Wij moedigen vanzelfsprekend geen militaire interventie aan, zoals de invasie in Irak, maar wat men wel kan doen, is ophouden met de levering van wapens en kredieten die ervoor zorgen dat die gevechten beginnen, en maar doorgaan, en doorgaan, en doorgaan.

Hoe is het mogelijk dat een kleine groep mensen in een natie als Syrië en Irak ineens zo’n grote voorraad wapens heeft dat zij oorlog kunnen voeren tegen een gevestigde en goed uitgeruste regering met een getraind en tamelijk groot leger? Hoe is dit mogelijk, tenzij zij die wapens van een bron buiten hun eigen land hebben ontvangen? Dit is iets wat de westerse wereld nog niet eerlijk en openlijk wil aanpakken.

Dat komt gedeeltelijk omdat de westerse wereld zelf diverse groepen overal ter wereld van wapens voorziet, omdat zij nog restanten in hun bewustzijn hebben dat bepaalde doelen het doden en leveren van wapens aan mensen die willen doden, rechtvaardigen. Dit moet eindigen en ik vraag jullie, de spirituele mensen, oproepen te doen en het beeld te hebben dat er veel aan het licht komt over de handel in wapens overal ter wereld, hoe dit zelfs verband houdt met regeringen in het westen.

Heb je niet gemerkt hoe zelfs de Amerikaanse natie in verlegenheid werd gebracht door het lekken van informatie? Denken jullie dat er niet meer informatie kan worden gelekt? Ik zeg je dat er bergen informatie kan worden gelekt, en dat die in potentie ook moet worden gelekt. De regeringen zelf willen niet de noodzakelijke grote schoonmaak doen en toegeven dat je niet aan de ene kant kunt beweren dat jij een vrije natie bent met een democratische regeringsvorm en tegelijkertijd, onder de tafel, wapens leveren aan diverse groepen die geen democratische idealen aanhangen, maar die gewoon tijdelijk voordeel proberen te behalen en om dat te bereiken willen doden.

Steeds opnieuw hebben de democratische naties zwaar karma gemaakt – en eerlijk gezegd heeft geen enkele natie meer karma gemaakt in de democratische wereld dan de Verenigde Staten – door wapens te leveren aan diverse groepen die geen eerbied voor het leven hebben. Hoe lang kan een democratische regering, een democratische regeringsvorm, stand houden als die de eerbied voor het leven verliest, als die alle eerbied voor het leven opzijzet om een tijdelijk doel te bereiken?

Waarom mensen elkaar willen doden
Wat is die bereidheid om te doden om een bepaald doel te bereiken? Het is zowel een vervorming van de Goddelijke Moeder als de Goddelijke Vader. Je begrijpt wel dat de Moeder natuurlijk het fysieke rijk is. Daar openbaren zich de dingen als fysieke gebeurtenissen. Dus menselijke wezens kijken naar de situatie zoals die er op dit moment in het fysieke octaaf voor staat. Op grond van wat zij nu op dit moment ervaren, stellen zij zich een doel. In veel gevallen zijn er onaangename omstandigheden die pijn en andere ongemakken veroorzaken en zij willen van die pijn af. Daarom formuleren zij een doel dat wordt gebaseerd op de tijdelijke omstandigheden die zij op dit moment zien. Dit is een vervorming van de Moeder, omdat de Moeder volledig op één lijn moet zijn met de tijdloze doelen voor de lange termijn van de Vader. Wat is het doel van de Vader op lange termijn? Dat alle menselijke wezens op aarde hun bewustzijn verhogen

De Goddelijke Vader wil niet op lange termijn een islamitische staat stichten die de hele wereld overneemt en het doel voor de lange termijn is ook niet een christelijke staat die de wereld overneemt. Het doel op de lange termijn van de Vader is dat elke situatie op aarde die namelijk als bedoeling, de enige bedoeling op aarde, het verhogen van het bewustzijn heeft. Dat is het doel.

God heeft niet een specifiek fysieke uitkomst voor ogen die zijn allerhoogste wil is. Door de geschiedenis heen zijn zowel religieuze als politieke filosofieën gebruikt om met een definitie aan te komen die zegt: “Dit is het globale, allerhoogste, absolute doel van wat er op aarde moet gebeuren, of juist niet.” Dit is een vervorming van de Vader, omdat dit idee over een absoluut doel zegt: De stichting van een islamitische staat, een communistische wereld, een christelijke natie, of zelfs van democratische en vrije naties overal ter wereld is zo belangrijk dat het de eerbied voor het leven op een laag pitje zet. Het globale, absolute doel met planeet aarde is dat de mensen hun vrije wil mogen gebruiken tot zij genoeg krijgen van een bepaalde ervaring en zeggen: “Wij willen meer.”

Dan is het mogelijk om te zeggen, zoals heel veel mensen door de eeuwen heen hebben gedaan: “Moeten wij dan maar de mensen laten doen wat zij willen zonder ons ermee te bemoeien?” Dit is precies wat je moet doen, je moet je niet bemoeien met de interne zaken van een land of groep mensen. Natuurlijk moet jij je in de huidige situatie beschermen tegen die andere mensen die zich met jou en jouw natie bemoeien. Daarom is het helaas noodzakelijk dat je een bepaalde vorm van verdediging moet opbouwen. Ik zeg niet dat dit het beste is wat je kunt doen. Ik zeg dat het noodzakelijk is om een grotere ramp te voorkomen, maar het is een tweesnijdend zwaard. Het is een heel wankel evenwicht en dat probeer ik nu juist duidelijk te maken.

Jij bent er niet verantwoordelijk voor hoe de mensen hun gedachten uitvergroten
Het is niet zo dat wij, als geascendeerde meesters, hierboven een zwart-wit oordeel over de naties van de aarde vellen. Er bestaat, opnieuw, al heel lang de neiging tot een zwart-wit beeld door een situatie te bekijken en dan te zeggen: “Dit is goed. Dit is fout. Die mensen hebben ongelijk en wij hebben gelijk. Omdat wij gelijk hebben, mogen wij doen wat noodzakelijk is om degenen die ongelijk hebben te laten ophouden.”

Mijn geliefden, het is Gods wil dat de vrije wil zich op aarde zichtbaar wordt. Op bepaalde tijden moet je staan toekijken, terwijl er zulke hevige gevechten in een natie plaatsvinden dat het die natie letterlijk uiteen reit. Ik weet dat je kunt aankomen met humanitaire zorgen en zeggen: “Wanneer wordt het de verantwoordelijkheid van de internationale gemeenschap om in te grijpen en bijvoorbeeld de slachtingen en de martelingen te stoppen die je in Syrië en Irak ziet?” Maar, opnieuw, er zijn momenten waarop de internationale gemeenschap de gebeurtenissen moet laten verlopen zoals ze gaan, maar zij moeten al het mogelijke doen om de wapenstroom naar die naties te stoppen.

Dit is natuurlijk geen gemakkelijke kwestie. Ik zeg, opnieuw, dat er geen gemakkelijke oplossing bestaat. Wat ik wel zeg, is dat men het bewustzijn moet verhogen zodat men erkent dat het doel niet de middelen heiligt. Dit betekent voor een moderne, democratische natie dat het noodzakelijk is dat wanneer jij jouw natie hebt opgedragen een vreedzame oplossing van het conflict te bewerkstelligen, je niet kunt ingrijpen om onder dwang en met geweld een natie of gebied tot iets te dwingen dat nog niet jouw bewustzijnsniveau heeft bereikt.

Je moet ophouden met je verantwoordelijk te voelen voor die mensen die nog in een middeleeuwse gemoedsgesteldheid leven en dat nog niet zo hebben uitvergroot dat zij er genoeg van krijgen en meer willen. Dit is de test voor de moderne naties op dit moment en mogelijk nog één of twee decennia meer. Hopelijk ontstijgen zij die test voor die tijd, maar als dat niet zo is, ontstaan er nog veel meer van die door mensen gevormde conflicten, problemen en gruweldaden die schijnbaar iedere oplossing tarten.

Je ziet dat de vervorming van de Moeder eruit bestaat dat men bereid is om in naam van een superieur doel te doden. Dit is één vervorming van de Moeder, maar de andere vervorming van de Moeder is dat je zover gaat in jouw medelijden dat je probeert elke vorm van lijden te voorkomen. Beide vervormingen van de Moeder komen voort uit het feit dat men er niet in slaagt om de absolute aard van de Wet van Vrije Wil te begrijpen. Jij hebt volgens de Wet van Vrije Wil het recht niet om dwangmatig andere mensen te verhinderen hun vrije wil te gebruiken. Het Omega-aspect is dat jij niet verantwoordelijk bent om het lijden te verminderen of te verlichten dat wordt veroorzaakt door mensen die hun vrije wil benutten. Dit is een heel moeilijke test die wij, iedereen die geascendeerd is, ook allemaal hebben ondergaan.

Je kunt niet mededogend zijn zonder onderscheid te maken
Jezus zelf moest die ook ondergaan, omdat hij inderdaad het niveau van Christusschap heeft bereikt waarop hij het vermogen kreeg om de fysieke kwalen van iedereen die hij tegenkwam te helen. Er was niemand die hij niet kon helen van de tienduizenden mensen die Jezus tijdens zijn missie van drie jaar tegenkwam. Jezus werd vaak bewogen door mededogen als hij het lijden van andere mensen zag en wilde dat lijden verlichten door iemand te helen.

In het begin van zijn missie heeft hij bij diverse gelegenheden mensen geheeld vanuit zuiver mededogen. Pas later – en opnieuw, heb ik hem daarbij enigszins geholpen om dat in te zien – besefte hij dat er mensen waren, die ondanks hun lijden, niet geheeld mochten worden. Omdat die alleen door hun lijden zover zouden komen dat zij er genoeg van kregen het leven door het filter van het slachtoffer zijn, te bekijken, wat constant lijden inhoudt. Dan pas zouden zij de verantwoordelijkheid voor zichzelf willen nemen, naar zichzelf kijken en zeggen: “Wat moet ik in mij veranderen?”

Heel veel mensen die lijden, zoeken voortdurend naar oplossingen of verlichting van hun lijden in de buitenwereld. In een universum waarin de vrije wil het voor het zeggen heeft, wordt jouw lijden nooit alleen maar door andere mensen veroorzaakt. Pas op dat je nu jouw onderscheidingsvermogen gebruikt.

In een universum waarin de vrije wil oppermachtig is, komt het vaak voor dat jij niet de handelingen van andere mensen kunt beheersen, omdat zij jou tot iets dwingen. Niettemin moet jij je dan afvragen: “Wat in mijn bewustzijn zorgt ervoor dat ik deze situatie naar mij toe heb gemagnetiseerd? Er zijn mensen op de wereld die zich niet door anderen tot iets gedwongen voelen. Dus waarom zit ik dan in een situatie waarin ik tot iets gedwongen wordt? Wat moet ik hiervan leren? Wat moet ik inzien over mijzelf dat mij gevangen houdt in die reacties door op anderen die geweld tegen mij gebruiken, te reageren? Wat in mij verhindert dat ik vrij van die onderdrukking kan leven?

Wat jij moet doen om te ascenderen
Mijn geliefden, hoe ascendeer je? Je ascendeert door het besef dat de prins van deze wereld je niet kan dwingen om op deze wereld te blijven. De prins van deze wereld kan je niet uit het koninkrijk van de geascendeerde staat houden. Hoe bereik je het punt dat de prins van deze wereld niets bij jou kan vinden? Alleen door naar jezelf te willen kijken en je af te vragen: “Wat vindt de prins van deze wereld bij mij dat hem toegang geeft tot mijn bewustzijn, waardoor ik denk dat ik iets niet kan loslaten? En juist omdat ik het niet kan loslaten, ben ik niet klaar om te ascenderen.”

Degenen onder jullie die het potentieel bezitten om na dit leven te ascenderen, moeten naar het leven van Jezus en zijn woorden kijken. Je moet verder kijken dan iets waar ik al eerder dit jaar over heb gesproken, namelijk de goed-gevoel-spiritualiteit en beseffen dat de vorm van spiritualiteit van Jezus niet radicaal, niet extremistisch was; die was gewoon realistisch. Jezus was realistisch omdat hij besefte dat je, wanneer dit jouw laatste incarnatie is en jij probeert je voor je ascensie te kwalificeren, bepaalde stappen moet doen die gewone mensen met het goed-gevoel-bewustzijn extremistisch vinden. Daarom zei hij dat je zeventig maal zeven moet vergeven, om jouw leven te verliezen om Christus te volgen, Met andere woorden, bereid te zijn elke gehechtheid aan iets op deze wereld op te geven om Christus te volgen. Dit is de enige manier waarop jij persoonlijk voor jouw ascensie in aanmerking kunt komen.

Het is ook de enige manier waarop de naties op de wereld, de meer ontwikkelde naties, uit het moeras kunnen ontsnappen door te proberen de door mensen gemaakte problemen met door mensen gemaakte middelen op te lossen. Zien jullie niet in dat de meer ontwikkelde democratische naties zich uit dit patroon moeten losmaken van het gevoel dat zij op alles moeten reageren van wat er in het Midden-Oosten en elders afspeelt, zij in bewustzijn moeten ascenderen? Zij moeten op een hoger niveau komen waardoor zij niet in die conflicten worden meegezogen die overal ter wereld zijn. Anders verbind jij je met hetzelfde als de Verenigde Staten heeft gedaan door de invasie in Irak, iets wat algemeen als een fout erkend wordt. Je kunt dit niet blijven doen, omdat er te veel naties zo ver achterop liggen dat de democratische wereld geen middelen of het geld heeft om al die gevechten te leveren.

Wat kun je dan doen? Je kunt jezelf verheffen, wat anderen ook maar doen. Die stap kun jij doen, wanneer jij persoonlijk eraan toe bent om verder te kijken dan wat ik de goed-gevoel-spiritualiteit noemde, omdat je dan denkt: “Het zit allemaal wel goed.” Je kijkt dan naar de situatie op de wereld en jouw reactie daarop en dan schat je het op een heel kritische manier.

Zoals ik in het begin heb gezegd, is het nodig dat je ziet wat er zich op de wereld afspeelt, zodat je weet waar jij oproepen voor moet doen. Dat kan ook van toepassing zijn op jouw persoonlijke situatie als het gaat om de mensen die jij tegenkomt. Je ziet dat er bepaalde mensen in een bepaald patroon vastzitten. Je doet oproepen voor hen om ervan losgesneden te worden of te helen. Je kunt actie ondernemen door er met hen over te praten, maar altijd respect te hebben voor hun vrije wil en niet proberen om hun keuzes af te dwingen. Als jij ontdekt dat je gehecht bent aan bepaalde resultaten wat betreft het veranderen van mensen, dan weet je dat dit de haak is die de prins van deze wereld gebruikt om je aan deze wereld te binden.

Er worden interne geesten gevormd en die reageren in paren
Laat ik jullie een diepgaande lering geven over hoe dit werkt en waarom dit zo cruciaal is. Wij hebben door de jaren heen over veel dingen gesproken die je kunnen helpen om de patronen in jou te begrijpen die jou vasthouden, gevangenhouden in deze wereld. In vorige dispensaties hebben wij over de treuzelaar op de drempel gesproken, die je kunt beschouwen als een interne geest die op de drempel staat te wachten waarop jij naar een nieuw bewustzijnsniveau kunt opklimmen.

Voor je dat kunt doen, moet je met die treuzelaar afrekenen, de geest die jou op het bestaande niveau wil houden. Tot je die treuzelaar ziet en de overtuiging opgeeft waardoor hij een haak in jouw bewustzijn heeft, kun jij niet verder. Dit is slechts een ander woord voor de interne geesten. Ik wil jullie aandacht erop vestigen dat wij nu een hogere lering hebben gegeven over de treuzelaar, omdat de treuzelaar als één wezen, één entiteit, één geest, werd voorgesteld. Met de vorming van interne geesten hebben wij gezegd dat zij altijd paren vormen. Dit is een essentiële lering waar je over moet nadenken en dat komt hierdoor: Laten we zeggen dat je jouw eigen reacties op bepaalde andere mensen of wat er op de wereld gebeurt, in de gaten moet houden. Laten we bijvoorbeeld, om het onpersoonlijk te houden, zeggen dat je kijkt naar de islamitische terroristen die mensen opzettelijk afslachten om angst in te boezemen. Laten we zeggen dat je hierdoor van streek raakt en je zegt: “Dit is absoluut verkeerd! Onze regering moet troepen of vliegtuigen zenden om dit te laten ophouden. Die mensen moeten gedood worden, omdat zij klaarblijkelijk niet ophouden met andere mensen doden.” Ik heb het hier opzettelijk niet over de situatie in de buitenwereld. Ik heb het alleen over jouw reactie. Ik wil dat jullie begrijpen hoe het zit met het scheppen van geesten in paren.

De mensen zitten vast tussen twee geesten
Er bestaat een wereldwijde geest die de mensen laat geloven dat het middel het doel heiligt en dat het gerechtvaardigd is om geweld te gebruiken om een doel te bereiken. Dit zie je bij de mensen in Irak. Zij hebben hun vrije wil totaal overgeleverd aan die wereldwijde geest. Zij geven hun energie aan die geest en de energie die vrijkomt wanneer zij andere mensen afslachten of martelen, wordt die energie ook aan die geest gevoerd. Zij voelen zich tijdelijk bekrachtigd door wat zij aan het doen zijn, maar uiteindelijk put het hen uit en zij voelen zich op den duur steeds slechter.

Mijn punt is niettemin: Dit is één geest. Die bestaat niet op zichzelf. Die werd samen met een andere geest geschapen. De ene geest zegt dat het oké is om geweld te gebruiken en andere mensen te doden om een doel te bereiken. Wat zegt de tegenovergestelde geest? Die zegt dat de eerste geest ongelijk heeft. De tegenovergestelde geest zegt dat de mensen die de eerste geest belichamen, moeten worden tegengehouden, desnoods met geweld.

Kunnen jullie niet begrijpen, of in ieder geval gaan begrijpen, dat menselijke wezens op individueel niveau en zelfs op nationaal niveau, zelfs op wereldniveau vastzitten in het spel van die twee geesten? Bepaalde mensen zijn totaal verblind en door de eerste geest overgenomen en daarna hebben anderen de gruweldaden die die mensen hebben gepleegd, gezien. Zij voelden het mededogen van hoe zeer zij ongelijk hebben. Ik zeg niet dat het verkeerd is. Maar die mensen hebben gereageerd door te zeggen:” Wij mogen de mensen die doen wat fout is, doden.” Kun je niet begrijpen dat zij, door op die manier te reageren, zich openstellen, zodat zij door de tegenovergestelde geest worden overgenomen? Nu voeren beide zijden in het conflict hun energie aan die geesten.

Een patroon dat jij op jezelf kunt toepassen
Laat ik het nu naar het persoonlijke niveau brengen en voor deze boodschapper persoonlijk maken die vanaf 2009 rechtstreeks werd aangevallen door bepaalde mensen vanwege zijn persoon en karakter. In het begin reageerde hij precies zoals de meeste mensen. Hij besefte dat die mensen iets verkeerd deden. Hij had het gevoel dat het fout was en wilde dat het ophield. Maar hij ondernam geen actie, gewelddadige actie, om het te laten ophouden. Hij had zich in de strijd kunnen werpen om te proberen te bewijzen dat die mensen ongelijk hadden, maar hij was in staat om zichzelf hierin tegen te houden. Maar hij was niet in staat om niet te reageren en dit is juist wat ik duidelijk wil maken. Wat veroorzaakte die reactie? Dat was de tegenovergestelde geest van de geest die ervoor zorgde dat die andere mensen hem belaagden.

Dit patroon kun jij ook op jezelf toepassen. Denk eraan dat jouw doel is: “Ik wil mij voor mijn ascensie plaatsen.” Om dat te doen, moet ik alle interne geesten in mijn wezen overwinnen. Om een interne geest te overwinnen, moet ik hem zien. Wat is de meest effectieve manier om mijn interne geesten te zien? Dat is door te zien hoe ik op andere mensen reageer. Als ik mij verstoord voel door wat andere mensen doen, moeten zij weten waar zij mee bezig zijn en ik moet hen dit laten inzien.” Wanneer je die reactie hebt, dan is dat jouw interne geest die tegen de geest ingaat die jij in die andere mensen ziet.

De ene geest kan de gebreken van zijn tegenovergestelde geest zien
Men zegt ook dat je gemakkelijk de fouten van iemand anders kunt zien. Jezus sprak over de splinter in het oog van jouw broeder, maar de balk in jouw eigen oog die je niet kunt zien. Nu, je zou in feite kunnen zeggen dat je de geest in het oog van jouw broeder ziet, maar niet de geest in jou. Waarom niet?

De reden dat je de geest in jouw broeder ziet, is dat je door het waarnemingsfilter kijkt van die geest in jou. Omdat jij door dat filter kijkt, kun je niet zien dat het een filter is. Dus kun jij de geest niet zien die zich achter het filter kan schuilhouden. Begrijpen jullie niet hoe het werkt? Wees bereid naar jezelf te kijken. Hoe vaak zie je niet heel goed wat andere mensen fout doen? Hoe vaak heb jij niet argumenten aangevoerd: “Zij doen het fout. Zij horen niet zo te doen. Zij moeten dit inzien, en zij moeten gedwongen worden te veranderen.”

Hoe vaak heb je al succes gehad, wanneer je andere mensen vanuit die gemoedsgesteldheid benadert dat zij moeten inzien wat zij aan het doen zijn? Wij hebben er al leringen over gegeven, maar ik zal jullie de reden nogmaals vertellen. Waarom kun je anderen er niet van overtuigen dat jij gelijk hebt?

Omdat zij met het waarnemingsfilter van hun interne geest die situatie en hun eigen gedrag bekijken. Jij denkt dat jij het neutraal bekijkt, dat jij de juiste visie erop hebt, dat jij de waarheid ziet, maar dat is niet zo. Jij bekijkt die situatie met het waarnemingsfilter van jouw geest. Jouw geest is niet beter dan die andere. Ze werden tegelijkertijd gevormd, omdat ze in paren worden gevormd. De reden dat jij de gebreken in ander mensen ziet, is juist dat er niemand beter is in het zien van het gebrek bij de andere geest dan de geest die jij hebt.

Is het niet logisch dat de ene geest alle gebreken in die andere geest kan zien en vice versa, wanneer twee geesten in paren worden geschapen? Jij beziet de situatie met het waarnemingsfilter van de ene geest die alle gebreken in de geest die de ander heeft, ziet. De ander beziet de situatie natuurlijk met het waarnemingsfilter van die geest en die geest kan alle gebreken in jouw geest en de argumenten die door jouw geest worden aangevoerd, zien. Kunnen die gedachten elkaar ooit tegemoetkomen, mijn geliefden?

Nee, omdat twee tegenovergestelde geesten elkaar nooit tegemoetkomen. Je hebt nog nooit in de hele geschiedenis van het universum twee tegenovergestelde geesten bij elkaar zien komen die zeiden: “Weet je wat? Ik denk dat ik het helemaal fout had. Laten we er eens voor gaan zitten en het met elkaar eens worden.” Dat gebeurt nooit een keer. Maar twee menselijke wezens kunnen dat wel als beide – elk van hen – bereid zijn hun interne geest te transcenderen. Als beide hun geest transcenderen, kunnen de mensen het met elkaar eens worden. Geesten worden het nooit met elkaar eens, maar de mensen wel, omdat de mensen meer zijn dan de geesten. Ik neem aan dat je dit wel kunt begrijpen.

Wees niet gehecht aan een bepaald resultaat in de buitenwereld
Wat moeten jullie doen? Je moet je reactie bekijken en zeggen: “Wat is mijn geest?” En dan moet je de oproepen aan mij, of een andere geascendeerde meester die je na aan het hart ligt, jouw Christuszelf, jouw IK BEN Aanwezigheid, doen: “Toon mij die geest!” Dan moet je oprecht besluiten: “Ik wil die geest zien. Zelfs al heb ik er tijdelijk pijn van en al brengt hij mij in verlegenheid, ik wil die geest zien, omdat ik verder wil.” Waarom wil je verder? Omdat je het leven bent toegewijd.

Weet je nog dat Jezus zei: “Laat de doden de doden begraven.” “Als je niet van het lichaam en bloed van Jezus eet, heb je geen leven in jou” en “Ik ben gekomen opdat iedereen het leven heeft en dat in overvloed.” Wat is het leven? Het leven is een proces, mijn geliefden.

Het leven is een voortdurend proces van transcendentie van bewustzijn. Dit is de allerhoogste wil van de Vader – voortdurend in bewustzijn transcenderen door middel van vrije wil. Daarom zei ik: “God wil niet dat er een specifiek fysiek doel op aarde wordt bereikt.” Begrijpen jullie dat er, in het proces van het leven, geen absolute en uiteindelijke uitkomst bestaat? Elke uitkomst is slechts een stap in het voortdurende proces van zelftranscendentie. Dus het leven houdt nooit op. Alleen het ego en de geesten willen dat het leven stopt. Zij zijn de enigen die zich op een resultaat richten.

Begrijpen jullie niet dat de ene geest wordt gevormd om een specifiek resultaat op aarde te bereiken en de tegenovergestelde geest wordt gevormd om de manifestatie van die keuze te verhinderen? Daarom worden zij het nooit eens en de mensen die door hen daarin vastzitten, zullen nooit vrede sluiten. Er kunnen mensen zijn die jou aanvallen. Zij veranderen misschien nooit. Zij kunnen de rest van hun incarnatie vast blijven zitten in de aanvallende geest. Maar dat is jouw zorg niet, omdat de Wet van Vrije Wil is gegeven om ervoor te zorgen dat zij krijgen wat zij uitzenden. Diezelfde wet zorgt er ook voor dat jij ontvangt wat jij uitzendt. Als jij door een geest iets uitzendt wat het tegenovergestelde is van de geesten van andere mensen, dan produceer jij een impuls die op dwang (geweld) wordt gebaseerd en dit komt naar jou terug.

Het patroon transcenderen van interne geesten die op elkaar reageren
Wat je moet doen – als jij wilt ascenderen – is ophouden met impulsen uitzenden die op geweld worden gebaseerd. Je moet ophouden iets door het filter van die geesten uit te zenden en dus moet je ophouden ergens tegen te zijn. Jij bent niet hier om met geweld iemand of iets met geweld tegen te houden. Je bent niet hier om een specifiek fysiek resultaat te boeken.

Deze boodschapper had onlangs een gesprek met iemand die voorstander was van het idee dat je ogenblikkelijk jouw bewustzijn kunt veranderen en dat jouw problemen dan verdwijnen. Dit is een onderdeel van wat ik noem de ‘goed-gevoel-spiritualiteit’. Het klopt wel dat jij je bewustzijn moet veranderen. Je moet je meer op je hart richten. Daar bestaat geen twijfel over. Maar ik wil je erop wijzen dat ontmoediging het scherpste werktuig is in de gereedschapskist van de duivel.

Er zijn heel, heel veel mensen op aarde die niet ogenblikkelijk hun bewustzijn kunnen veranderen, omdat zij, zoals deze boodschapper zei, zoveel vervormde energie in hun energieveld hebben dat die hen weer tot de oude patronen laat vervallen. Zij kunnen zich pas bevrijden als zij die energie transmuteren. Zij kunnen zich pas bevrijden als zij aan de slag gaan om de geesten op te sporen die ervoor zorgen dat zij er zichzelf vernietigende overtuigingen op nahouden.

Wat er gebeurt als jij zegt: “O, verander je bewustzijn. Blijf positief. Richt je op jouw hart.” En als de mensen dat niet kunnen, krijgen zij het gevoel: “Als andere mensen het kunnen en als die mensen gelijk hebben, en dat alles is wat ik hoef te doen, dan moet er iets fout aan mij zijn.” En dan raken zij ontmoedigd en geven het pad op, of gaan wel gewoon door, maar zij hebben van binnen het gevoel dat zij tekortschieten.

Dit is weer een geest. Er is een geest die zegt: “O, je moet gewoon van alles weg kunnen lopen en doen alsof jij nooit iets verkeerd hebt gedaan. Jij hebt nooit energie vervormd en die hoef jij niet te transmuteren.” De tegenovergestelde geest zegt: “Als jij dat niet kunt, is er iets mis met jou, of iets mis met het pad, of met een of andere goeroe.”

Je ziet opnieuw hoe die geesten opzettelijk worden gevormd om het tegenovergestelde van elkaar te zijn, zodat jij, als jij niet in die ene geest vastzit, wel in de andere vastzit en je bent vervloekt als je het wel zo is, maar ook als niet zo is. Het wordt tijd om dit patroon van reageren te ontstijgen, die geesten te bekijken en dan te zeggen: “Ga achter mij Satan. Ik wil niets met jou in mijn wezen te maken hebben, niet deze of de tegenovergestelde geest, of nog een derde en de tegenovergestelde geest daarvan, enzovoort.”

Gebruik de hulpmiddelen om je van jezelf en de wereld te bevrijden
Het wordt tijd en wij hebben jullie hierop voorbereid door jullie alle leringen en hulpmiddelen te geven die wij jullie hebben gegeven zodat je die stap kunt doen als je dat wilt. Wij hebben vanaf 2002 door deze boodschapper voldoende leringen en hulpmiddelen gegeven om iedereen die ze gebruikt met de bereidheid om te veranderen, blijvend resultaten te laten ervaren.

Ik kan jullie niet garanderen dat jullie, als je naar de leringen in de buitenwereld luistert en de hulpmiddelen gebruikt, automatisch een omslag in bewustzijn maken. Maar ik kan jullie wel garanderen dat als je de leringen en de hulpmiddelen gebruikt, het punt bereikt dat je met de absoluut minste weerstand de noodzakelijke keus, de noodzakelijke omslag in bewustzijn, kunt maken. Ineens kun je die menagerie van geesten zien en beginnen te zeggen: “O, jou hoef ik niet meer. En de tegenovergestelde ook niet. Jullie zijn beide uit mijn wezen verdwenen.” Dit is jullie persoonlijke mogelijkheid om je te bevrijden. Het is ook de beste manier om de globale situatie op aarde te verbeteren en de meer ontwikkelde naties ditzelfde patroon van reageren op iets anders te transcenderen. Kun je niet begrijpen dat dit steeds opnieuw gebeurt?

Logische vragen over de situatie in Oekraïne
Kijk naar de situatie in Oekraïne. De Russisch sprekende mensen en de mensen in Rusland hebben zich blindelings overgegeven en worden verblind door de ene geest, maar de meeste mensen in Oekraïne worden verblind door de andere. Zij zijn elkaars tegenovergestelde, in plaats van een goede oplossing te vinden die de oude patronen transcendeert. Hoewel wij niet aanmoedigen dat Rusland zich met Oekraïne bemoeit, moeten wij ook zeggen waarom Oekraïne die situatie heeft aangetrokken. Het is, opnieuw, omdat men er niet voldoende bereid is om het oude te transcenderen.

Het is gewoon niet logisch dat een natie zo groot als Oekraïne – met haar mogelijkheden, vanwege de natuurlijke bronnen – geen duurzame economie kan hebben. Dat is niet logisch. Dat kan alleen omdat er een elitaire geneigdheid is dat bepaalde mensen de bevolking proberen te exploiteren. De bevolking laat dit toe, omdat zij geen verantwoordelijkheid voor zichzelf en hun natie willen dragen. Zij willen niet het bewustzijn van het sovjettijdperk, het bewustzijn van onderdrukking door een macht van buitenaf, transcenderen, zoals ik al eerder, en wij al veel vaker, heb gezegd

Het neerhalen van Vlucht MH-17 boven Oekraïne
Laat ik kort nog iets zeggen over het neerhalen van het lijnvliegtuig in Oekraïne. Dit zou een gebeurtenis moeten zijn die iedereen schokt, omdat men beseft dat die hele situatie opnieuw moet worden bekeken en vanuit een hoger perspectief benadert.

Hoe kan het dat er een wapen beschikbaar is dat op een vliegtuit kan schieten dat zo hoog in de lucht vliegt dat niet – op welke manier ook, in welke vorm ook – een bedreiging voor de twee groeperingen in Oekraïne vormt? Je kunt op geen enkele manier het zo construeren dat dit vliegtuig als een militaire dreiging wordt bezien door iemand op de grond en dit vliegtuig van dertigduizend voet hoogte, ter verdediging, neerschoot.

Dus kun je alleen maar zeggen dat iemand dat vliegtuig opzettelijk heeft neergeschoten, wetend wat zij deden, dat dit geen militair vliegtuig was en dus moest het wel een burgerlijk vliegtuig zijn. Nu moet jij je afvragen, waarom iemand zoiets doet. In welke gemoedsgesteldheid verkeren de mensen die dit hebben gedaan, de mensen die de wapens hebben geleverd en de mensen die de experts en de training hebben geleverd om hen een tamelijk complex wapensysteem te leren bedienen?

Je moet je ook afvragen waarom bepaalde krachten in Oekraïne geen internationale gemeenschap wilde binnenlaten en de plaats waar het is neergestort te laten onderzoeken en de lichamen op te ruimen van de burgers die zo wreed en onnodig werden vermoord. Als je beweert dat anderen dit hebben gedaan, waarom ben je dan op een internationaal onderzoek tegen om de oorzaak vast te stellen? Waarom, mijn geliefden?

Bevrijd je van de illusionaire wereld van de tegenovergestelde geesten
Ik heb jullie meer dan genoeg stof tot nadenken gegeven in één verhandeling en ik kom in de toekomst terug om je een opwekkender boodschap te geven. Maar opnieuw, als je deze boodschap niet als opwekkend beschouwt, zou ik aan je voor willen leggen dat dit komt omdat je deze boodschap door een specifieke geest ervaart.

Alles wat van de geascendeerde meesters komt, is een uitdrukkingsvorm van realisme en realisme is altijd opwekkend. De waarheid bevrijdt je van de illusionaire wereld van tegenovergestelde geesten.

Ik ben een Geest, een vrije geascendeerde Geest. Er bestaat geen tegenovergestelde geest, want wij, de geascendeerde meesters, hebben geen tegenovergestelde geest, wat bepaalde geesten in de lagere rijken misschien ook zeggen. Wij zijn Godvrije wezens en wij zijn God-vrij geworden door alle tegenovergestelde geesten te transcenderen.

Deze visie heb ik ook op jullie en ik ben bereid jullie te helpen om die zelf ook te krijgen. Je hoeft het me alleen maar te vragen. IK BEN Moeder Maria.