Waarom veel mensen sceptisch zijn wanneer zij deze website vinden

ONDERWERPEN: de grote christelijke kerken hebben iedereen het recht ontzegd om met het spirituele rijk te communiceren – hetzelfde geldt voor het materialisme – communicatie met spirituele wezens zal gewoner worden – veel mensen die uit hun evenwicht zijn – waarom zou jij hun slaaf worden – waarom Jezus een boodschapper nodig heeft – de mogelijkheid om het te ontkennen – veel mensen moeten in deze overgangsfase als boodschapper dienen – jouw houding bepaalt of je naar een hoger rijk gaat – Jezus wijst nooit iemand af, maar de mensen wijzen zichzelf af

Vraag: Ik weet al heel lang wat channeling en directe openbaringen zijn, maar ik verbaas mij er nog steeds over dat heel veel mensen sceptisch zijn of daar gewoon vijandig tegenover staan, wanneer ik hen deze website laat zien. In zekere zin kan ik hun reactie begrijpen, omdat er gewoon heel veel websites zijn die beweren dat zij gechannelde boodschappen geven van een aantal spirituele wezens en bepaalde beweringen zijn echt een beetje te gek. Bepaalde mensen vragen zich zelfs af waarom jij – als spiritueel wezen – een menselijke boodschapper nodig hebt. Ik vraag mij af of je ons iets kunt leren over waarom mensen zo negatief kunnen zijn? Ik bedoel dat heel veel van die mensen wel over onderwerpen willen nadenken die nogal ongebruikelijk zijn, dus waarom dit dan niet?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus:

Ik begrijp heel goed dat veel mensen sceptisch zijn wanneer zij de eerste keer deze website tegenkomen. Maar denk er eens over waarom heel veel mensen die reactie hebben? Waarom lijkt het voor veel mensen ‘gek’ wanneer iemand beweert dat hij met spirituele wezens in een hoger rijk kan communiceren.

Eén van de belangrijkste redenen is dat de orthodoxe kerk, de kerk die beweert dat zij mij vertegenwoordigt, een doctrine heeft gemaakt die zegt dat communiceren met Jezus Christus een anathema is. Daarom is de de westerse cultuur hier al meer dan 1500 jaar zeer door beïnvloed, omdat men iedereen het recht heeft ontzegd om met zijn of haar God te communiceren.

Vanwege het fanatisme van de orthodoxe kerk heeft de de wetenschap zich gedistantieerd van elke religie. Dus zijn de meeste mensen in de westerse wereld opgegroeid in een cultuur waarin zowel het christendom als de materialistische wetenschap de mensen het vermogen ontzegt om met hun God te communiceren. Als je een paar leringen op deze website bestudeert, zie je wel in dat ik dat niet wil.

Het is typisch een reactie van het ego dat hij mensen belachelijk maakt of aanvalt die iets doen wat hij niet wil. Als je de Bijbel leest, zie je dat ik vaak dingen zei en deed waardoor bepaalde mensen mij ‘vol minachting uitlachten’, toen ik op aarde was. Vanzelfsprekend maakt dit type mensen ook iedereen belachelijk die beweert dat hij met de spirituele wereld communiceert. Ik wil die mensen niet veroordelen. Ik begrijp heel goed dat het voor veel mensen in de westerse cultuur van tegenwoordig vergezocht is dat iemand met God of een spiritueel wezen kan communiceren.

Ik moet echter wel zeggen dat planeet aarde zich naar een tijdperk begeeft zoals in het Oude Testament wordt beschreven in de profetie van Joël:

Ik zal mijn geest uitgieten over al wat leeft. Jullie zonen en dochters zullen profeteren, oude mensen zullen dromen dromen,
en jongeren zullen visioenen zien; zelfs over slaven en slavinnen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten; en zij zullen profeteren.

Ik kan je garanderen dat het over een paar decennia heel gewoon wordt dat gewone mensen met hun spirituele wezens communiceren. Een groeiend aantal mensen zal openlijk verklaren dat zij rechtstreeks met hun God communiceren. Dus zal men steeds minder geneigd zijn iemand belachelijk te maken die beweert dat hij met God communiceert, totdat alleen de harde kern die houding nog heeft.

Opnieuw, ik kan niemand veroordelen vanwege zijn houding of gedrag. Ik zeg tegenwoordig net als toen ik aan dat houten kruis hing: “Vader vergeef het hen, want zij weten niet wat zij doen.”

Je hebt het bij het rechte eind dat er myriaden gechannelde boodschappen zijn, en die zorgen voor zo veel diversiteit dat er ongebruikelijke en vaak tegengestelde beweringen de ronde doen. Dat komt omdat er veel onevenwichtige mensen op deze aarde zijn. Maar dat is echter wel een situatie waar ik niet verantwoordelijk voor ben. De mensen zijn verantwoordelijk voor hun eigen gemoedsgesteldheid, omdat die een product is van de keuzes die zijn in dit en vorige levens hebben gemaakt.

Ik ben mij er zeer van bewust dat er ook een aantal mensen vergezochte beweringen doen over religie of dat zij mijn boodschapper zijn. Ik ben mij er ook van bewust dat veel mensen die zich op de wetenschap richten, die beweringen gebruiken als excuus om elke religie af te wijzen. Of zij zeggen dat iedereen die beweert dat hij met Jezus kan communiceren een fraudeur is vanwege die schandelijke beweringen. Maar de vraag is echter waarom jij een slaaf zou willen worden van de mensen die jij als gekken beschouwt?

Als jij de handelingen van die onevenwichtige mensen jouw houding ten aanzien van religie laat bepalen, laat jij toe dat die mensen jouw spirituele groei tegenhouden. Hoe kun je ooit een dieper spiritueel inzicht in het leven krijgen, als je de handelingen van die mensen gebruikt om alle vormen van spiritualiteit af te wijzen? Hoe kun je jouw huidige bewustzijnsstaat ontstijgen, als jij dat inzicht niet krijgt?

Staan de sceptici open voor de mogelijkheid dat er misschien een aantal evenwichtige en oprechte mensen zijn die rechtmatig beweren dat zij boodschapper voor mij of andere spirituele wezens zijn? Ik kan je ervan verzekeren dat het verstandiger is om jouw spirituele groei op evenwichtige en oprechte mensen te baseren dan die gekken. Het zou echter nog beter zijn om het pad na te streven dat ik op deze site beschrijf en je op jouw persoonlijke pad door jouw hogere zelf te laten leiden.

Waarom heb ik een menselijke boodschapper nodig? Nu. Ik ben geascendeerd en daarom ben ik niet meer in het materiële universum. God heeft alle mensen vrije wil gegeven en de Wet van vrije wil is de allerhoogste wet van het materiële universum. Ik ben een geascendeerd wezen en ik het niet het gezag van God om rechtstreeks in de materiële wereld te handelen. Ik kan alleen door geïncarneerde mensen handelen die ervoor kiezen hun bewustzijn te verhogen, waardoor ik door hen heen kan spreken of handelen.

Daarmee houd je één van de basale kenmerken van planeet aarde in stand, namelijk de mogelijkheid om iets te ontkennen. Gezien de huidige, tamelijk lage, bewustzijnsstaat moeten mensen het bestaan van God of spirituele wezens kunnen ontkennen. Wanneer zij dan door een menselijke boodschapper communiceren, kunnen mensen gemakkelijk iets bij de boodschapper vinden waardoor zij die boodschap niet accepteren.

Een andere reden dat ik een boodschapper nodig heb, is dat er heel veel mensen niet in staat zijn of bereid om mij door hen in hun hart te horen spreken vanwege de redenen die ik zonet heb uitgelegd. Daarom probeer ik diverse boodschappers te gebruiken bij mijn pogingen om ieder menselijk wezen te assisteren op zijn of haar persoonlijke pad.

De mensen veroordelen elkaar heel snel of wijzen snel anderen af. Wij, de geascendeerde meesters, wijzen nooit iemand af en veroordelen niemand. Wij blijven proberen de mensen te bereiken. Als de ene methode niet werkt, proberen wij een andere methode of boodschapper. Wij blijven gewoon experimenteren tot wij een methode vinden die werkt. Ik wilde dat iedereen die houding ten aanzien van spiritualiteit en religie had.

Zoals ik elders heb uitgelegd, zitten wij in een overgangsfase tussen twee spirituele cycli. In zo’n fase hebben veel mensen het potentieel om als boodschapper te dienen voor nieuwe ideeën op alle gebieden van het leven. Iemand die een bepaald niveau van Christusschap krijgt, kan als boodschapper worden ingezet door mij of elke ander geascendeerde meester. Miljoenen levensstromen vallen de laatste 2000 jaar onder mijn voogdij en die zijn er ook aan toe om mij in diverse hoedanigheden te dienen. De bedoeling van mijn website is contact te maken met die mensen en hen te helpen zich bewust te realiseren wie zij in werkelijkheid zijn als mijn broeder en zuster en dat te accepteren.

Ieder menselijk wezen is van onmetelijke en intrinsieke waarde. Die waarde heeft nooit iets te maken met de positie of daden in de buitenwereld van die persoon. Dat komt omdat iedere persoon door een ongelooflijk spiritueel wezen werd geschapen, die sommigen God noemen. De onvoorwaardelijke liefde die God voor iedere levensstroom heeft, geeft de mensen hun intrinsieke waarde. Heb je er wel eens over nagedacht dat God jou liefheeft met oneindige en onvoorwaardelijke liefde? Heb je de moed om die liefde te erkennen en accepteren? Heb jij de moed om die onvoorwaardelijke liefde jouw bewustzijn en houding ten opzichte van het leven te laten transformeren?

Veroordeel jezelf niet als je die niet bezit, maar veroordeel ook geen anderen die die moed wel hebben. Ieder menselijk wezen heeft het recht om Gods liefde te accepteren. Jij hebt ook het recht om die liefde af te wijzen, maar als je daarvoor kiest, maar waarom zou je anderen die een andere keuze maken belachelijk maken?

Nogmaals, ik begrijp heel goed dat veel mensen sceptisch zijn over iemand die beweert dat hij een boodschapper van mij of de geascendeerde meesters is. Er bestaat een goede reden om sceptisch te zijn, omdat er echt onevenwichtige mensen en bedriegers op de wereld zijn. Je moet er echter voor zorgen dat je daar niet te ver in gaat.

Het is gewoon een feit dat je niet automatisch verlost wordt of de garantie krijgt dat je verlost wordt. Ieder menselijk wezen op planeet aarde wil graag gered worden. Jouw verlossing hangt maar van één ding af, namelijk jouw bewustzijnsstaat. Jouw bewustzijnsstaat hangt af van de keuzes die jij maakt.

Je hebt het recht om mij of iedereen die beweert dat hij mijn boodschapper is, af te wijzen. Hoewel de beweging klopt dat “ik degenen die mij bij de mensen afwijzen, bij de Vader afwijs”. Die uitspraak verwijst niet naar de persoon Jezus Christus of iemand die mij dient in een of andere hoedanigheid. De uitspraak verwijst naar de afwijzing van het Christusbewustzijn. Als je het Christusbewustzijn niet hebt, kun je het koninkrijk der hemelen niet ingaan. Je kunt niet naar het bruiloftsfeest gaan zonder het kleedstuk voor die bruiloft, het Christusbewustzijn, te dragen. Als je niet naar binnengaat, kan ik, Jezus Christus, jou niet aan jouw Vader in de hemel voorstellen.

Ik voel onvoorwaardelijke liefde voor alle menselijke wezens, ongeacht hun huidige bewustzijnsniveau of hun houding ten opzichte van God of mij. Ik wijs niemand af. Veel mensen wijzen zichzelf echter af door een houding aan te nemen waardoor hun geest zich sluit voor het spirituele pad. Ik kan niets doen om iemand te helpen zo’n houding los te laten. Ik moet gewoon wachten toe iemand een beter besluit neemt. Wees je er echter van bewust dat ik er voor jou ben wanneer jij besluit naar mij te reiken.