Wie wil de Vrijheidsvlam in Rusland belichamen?

ONDERWERPEN: Oorlog is de grootste perversie van vrijheid – Op de Hete Stoel zitten – De geascendeerde meesters zouden dat nooit zeggen – De Vrijheidsvlam ontbreekt in Rusland – De oorlog op Atlantis – Het Russische volk is bang om beslissingen te nemen – Tegenwerking van positieve veranderingen in Rusland – De Vrijheidsvlam in Rusland belichamen – De liefdesvlam in Novosibirsk belichamen

Geascendeerde Meester Saint Germain, 15 juni 2013 – Novosibirsk, Rusland

IK BEN Saint Germain! Saint Germain BEN IK!

Saint Germain vraagt het gehoor om met hem te zeggen: “I AM Saint Germain, Saint Germain I AM” en het gehoor herhaalt de mantra vele keren met hem.

Wie zegt dat je geen student van de geascendeerde meesters kunt zijn? Wie zegt dat je geen plezier kunt hebben terwijl je een immense dienst aan de planeet bewijst en de zaak van Saint Germain? Wat jullie zonet hebben gedaan kan een leuke oefening lijken, maar heeft enorme invloed op het oplossen van de verslagen van de tientallen jaren lange zogenaamde ‘Koude Oorlog’ tussen de Sovjet Unie en de Verenigde Staten in het westen.

Oorlog is de grootste perversie van vrijheid
Het bezwaart mijn hart zeer dat die annalen nog steeds hier zijn, want ik wilde natuurlijk nooit conflicten tussen het volk van Rusland en de Sovjet Unie en de mensen in Amerika en het westen. IK BEN de God van vrijheid. Is er een grotere perversie van vrijheid dan oorlog waarbij twee kanten op slot zitten en zij weten dat het doden of gedood worden is? Waar is de ruimte voor vrijheid in die situatie? Natuurlijk is er geen ruimte voor vrijheid en daarom proberen de gevallen wezens juist oorlog op deze planeet te veroorzaken: om de vrijheid te vernietigen en af te pakken.

Vrijheid waarvan? Wat is het belangrijkste aspect van vrijheid? Je denkt misschien dat het is om je eigen leven te bepalen in de materiële rijk. Je denkt misschien dat het is om in staat te zijn jouw eigen regeringsvertegenwoordiger te kiezen, in staat te zijn om overal naar toe te reizen, en dat zijn natuurlijk aspecten van vrijheid. Maar het belangrijkste aspect van vrijheid, is de vrijheid om het Pad van Christusschap te volgen onder de Meester Jezus, Heer Maitreya, Gautama en Sanat Kumara. Hier wil ik wat over zeggen.

Ik wil graag dat jullie beseffen dat toen wij de conferentie in Sint Petersburg hielden, wij een gematigde verhandeling gaven op basis van wat wij geloofden dat het Russische volk en de meerderheid van de studenten in Rusland in die tijd aankonden. Enkelen van jullie hebben al door dat wij ons op deze conferentie niet inhouden; wij geven jullie stevige kost over Rusland en het bewustzijn van Rusland.

Op de Hete Stoel zitten
Waarom doen wij dat? Nu, wij geloven dat het Russische volk eraan toe is om dit in het massabewustzijn te horen worden uitgesproken. We geloven dat de meerderheid van de studenten in het algemeen eraan toe is dit te horen, maar ook omdat deze conferentie werd georganiseerd door een groep mensen die door de jaren heen hebben bewezen dat zij zelf bereid zijn om de moeilijkheden van het pad onder ogen te zien: omgaan met hun eigen verschillende situaties en hun ego en open en eerlijk en direct daarover te zijn. Zij hebben een ritueel dat het ritueel van de ‘hete stoel’ heet, zoals zij hebben uitgelegd, waarbij één persoon in het midden van de cirkel zit en de anderen zitten eromheen en degene die in het midden zit, moet alle vragen die hem door de leden van de groep gesteld worden, eerlijk en open beantwoorden.

Ik vraag nu aan iedereen die zichzelf student van de geascendeerde meesters noemt, even de tijd te nemen, waarbij jij je voorstelt, jezelf verbeeldt, dat jij op een stoel zit en in een cirkel om jou heen zitten de geascendeerde meesters, en nu is het jouw taak om open en eerlijk iedere vraag te beantwoorden die wij jou stellen. De allereerste vraag die wij onze studenten altijd stellen, is gewoon deze: “Ben jij bereid te horen wat wij, de geascendeerde meesters, weten dat jij moet horen om transcendeer transcenderen, of wil je dat wij bevestigen en bekrachtigen wat jij wilt geloven, wat jij wilt dat waar is, wat jij wilt dat wij over Rusland of welk onderwerp ook, zeggen?”

Dit is waarachtig de essentiële vraag. Uit die vraag ontstaan vele andere vragen die wij jullie misschien afzonderlijk kunnen geven, als je deze oefening doet en je afstemt op onze aanwezigheid en de vragen ontvangt die wij jou persoonlijk stellen. Maar tot je deze ene vraag hebt beantwoord met ja, heeft het niet veel zin om die oefening te doen en elkaar vragen te stellen, wel?

De geascendeerde meesters zouden dat nooit zeggen
Zoals onze Geliefde Guru Ma aan jullie heeft uitgelegd, en probeerde jullie te helpen inzien, is dit altijd het cruciale punt, zowel voor ons als een specifieke boodschapper of goeroe of leraar: Of de studenten bereid zijn te horen wat zij moeten horen om een bepaalde illusie te laten aanvechten, zodat zij die illusie kunnen afschudden en vrijer zijn in plaats van gevangen te blijven in de illusie. Guru Ma weet heel goed hoe vaak zij door ons werd gebruikt, of vanuit haar eigen stuwkracht, om studenten te confronteren met hun eigen illusie en door hun eigen stuwkracht van een bepaald gewoontepatroon. Zij wezen haar of het Woord maar al te gemakkelijk af, een of ander excuus gebruikend, of haar zelfs in hun gedachten in diskrediet te brengen, als een deugdelijke boodschapper.

Hoe vaak heeft ze wel niet gehoord: “O, de geascendeerde meesters zouden dat nooit zeggen.” Natuurlijk buigen wij ons altijd voor de vrije wil. Wij buigen altijd voor de vrije wil  en wanneer studenten dit zeggen, vooral van een gesponsorde boodschapper, dan moeten wij de student weer op de School van de Harde Klappen laten gaan, omdat de student het beter weet, of denkt dat hij het beter weet dan de leraar.

Je kent het gezegde toch: “Wanneer de student eraan toe is, verschijnt de leraar”? Wat betekent dat? Als jij denkt dat je de leraar kan vertellen hoe die jou iets moet leren, dan denke jij dat jij het beter dan de leraar weet – en dan ben jij niet aan de leraar toe, wel? Dit is niet een manier om kritiek te leveren, maar om duidelijk en oprecht aan te geven wat het meest basale feit op het spirituele pad is en je relatie niet alleen met de geascendeerde meesters, maar eigenlijk met elke ‘mier’ die de goeroe vertegenwoordigt. Nu dit fundament is gelegd, ga ik verder met een aflevering van wat de studenten in Rusland moeten weten om aan hun rol te voldoen die zij op zich zouden nemen voor zijn incarneerden, namelijk op te proberen Rusland vrijer te maken, om alle Russen te bevrijden.

De Vrijheidsvlam ontbreekt in Rusland
Deze boodschapper is in Europa opgegroeid, in het midden tussen de Sovjet Unie en Amerika. Hij heeft vel jaren in Amerika gewoond, hij heeft diverse jaren in een voormalige Sovjetrepubliek gewoond die een groot percentage Russen heeft en hij heeft dus de drie belangrijkste nuances van het oosten, westen en midden ervaren. Toen hij opgroeide in Denemarken voelde hij zich vrij, en hij had het gevoel dat Denemarken een vrij land was – en aan de buitenkant is het ook een vrij land. Maar toen hij naar Amerika verhuisde, merkte hij beslist een verschil tussen Europa en Amerika. Maar in de tijd dat hij daar woonde, raakte hij gewend aan de vibratie en denkwijze in Amerika, maar pas toen hij weer naar Europa verhuisde, realiseerde hij zich het contrast en hij kreeg door wat hij in Amerika had meegemaakt.

Waar ik op wil wijzen is dat er in Amerika, vooral in de Verenigde Staten en vooral in bepaalde staten, een heel sterke focus op de Vrijheidsvlam is. Gedeeltelijk omdat ik de Verenigde Staten heb gesponsord, maar ook omdat door de eeuwen heen, veel levensstromen die een sterke drang tot vrijheid hebben natuurlijk wensten om in de Verenigde Staten te incarneren. Zij voelen die aandrang om de Vrijheidsvlam te belichamen en daarom hebben zij in bepaalde mate mijn sponsring vergroot.

Nu, het is ook duidelijk dat waar een sterke stuwkracht van een spirituele vlam aanwezig is, niet de levensstromen aantrekt die de positieve eigenschappen van die vlam hebben belichaamd, maar ook degenen die de vlam hebben geperverteerd. Dus zie je ook veel van der vervorming van de Vrijheidsvlam in de Verenigde Staten.

In Europa is er meer evenwicht. De Vrijheidsvlam is niet zo sterk, maar de vervormingen zijn ook niet zo sterk en daarom is een in bepaalde opzichten meer respect voor vrijheid in Europa dan in de Verenigde Staten, vooral in de regering. Wanneer het dan op Rusland en de voormalige Sovjetrepublieken aankomt, is het goede nieuws dat er geen sterke vervorming van de Vrijheidsvlam in Rusland is, maar het slechte nieuws is dat de reden hiervoor is dat er niet een sterke focus is van de Vrijheidsvlam.

Een van de eerste pioniers van de Amerikaanse onafhankelijkheid verzon de uitdrukking: “Geef me de vrijheid of geef mij de dood!” (Patrick Henry). Er zijn inderdaad veel levensstromen in de Verenigde Staten geïncarneerd die zo’n sterke drang op de Vrijheidsvlam hebben dat het voor hen belangrijker is dat zij vrij zijn dan fysiek in leven in dit leven. Dus als iemand hen hun vrijheid zou afnemen, zouden zij daar zo veel bezwaar tegen maken dat zij ervoor wilden sterven om voor hun vrijheid op te komen.

Dit is de verklaring, een van de verklaringen, voor het feit dat het communisme nu voet aan de grond kreeg in de Verenigde Staten. Dit wijst ook op een deel van de verklaring waarom het communisme in Rusland voet aan de grond kon krijgen en dat ook heeft gedaan. Er was gewoon een bepaald evenwicht in Rusland. Als er meer dan een kritieke massa mensen die de Vrijheidsvlam had belichaamd net zo had belichaamd dat zij bereid waren te zeggen: “Geef me de vrijheid of geef mij de dood!” dan was het niet mogelijk geweest om de bolsjewisten en de latere communistische regering hen allemaal te laten doden.

Er zit een bepaalde limiet aan hoeveel mensen je zelfs in de meest dictatoriale en misbruik makende regeringen kunt doden, om de eenvoudige reden dat de leiders niet persoonlijk het volk kunnen doden. Ze moeten iemand hebben die als de handlangers optreden die het feitelijk doden uitvoeren. Het is onmogelijk om hen hun eigen gezinsleden, vrienden en kennissen te laten doden. Je kunt alleen maar doden als je anderen ontmenselijkt en het is heel moeilijk om mensen die je kent, te ontmenselijken. Een paar mensen kunnen dit in bijna onbegrensde mate, maar er zouden niet genoeg van die mensen genoeg mensen doden om de drang naar vrijheid te doden, als die net zo sterk was als in de Verenigde Staten.

Het is niet de bedoeling om je slecht te laten voelen omdat je Russisch bent. Zoals ik eerder al aangegeven heb, zijn jullie geen Russen, jullie zijn spirituele mensen. Alle mensen in Rusland zijn spirituele mensen.

De oorlog op Atlantis
Jullie die jullie spiritualiteit toegeven, moeten erkennen dat jullie in Rusland geïncarneerd zijn in dit leven omdat jullie mij wilden helpen om deze natie en haar volk meer vrijheid te geven. Daarom is het nodig dat ik aan jullie uitleg waarom er niet een sterke focus op vrijheid is in het Russische volk. De verklaring gaat terug tot wat wij hebben genoemd op Atlantis, omdat veel van de mensen die in Rusland geïncarneerd zijn, vele levens, bij oorlogen betrokken waren. Ze stonden aan één bepaalde kant in de oorlog die ertoe heeft geleid dat het vasteland tot zinken werd gebracht.

Wat er eigenlijk gebeurde, was dat geen van de beide zijden zich had voorgesteld dat deze oorlog ervoor zou zorgen dat het hele vasteland zou zinken, uiteenvallen. Zij waren zo verblind geraakt door wat zij dachten dat de ideologieën waren die deze oorlog rechtvaardigde dat zij de consequenties van een oorlog op zo’n grote schaal niet overzagen die met zulke vernietigende wapens werd gestreden, vernietigender dan tot dan toe ooit op deze planeet zijn gebruikt – hoewel niet vernietigender dan enkele van de wapens die hier zelfs tegenwoordig nog in Rusland en de Verenigde Staten liggen opgeslagen en zelfs in andere naties. Ik spreek nu niet over gewone nucleaire bommen, maar de meer vernietigender waterstofbom en bepaalde biologische en chemische wapens.

Toen de levensstromen het zinken van het continent daadwerkelijk ervoeren, konden de meesten van hen niet negeren dat dit een heel ernstige fout was. Er zijn mensen in de Verenigde Staten, die deel uitmaakten van de tegenovergestelde groep, en dit verklaart waarom Rusland of de Sovjet Unie met de Verenigde Staten in de zogenaamde Koude Oorlog met elkaar de strijd aanbonden, die achteraf niet zo koud was.

Het Russische volk is bang om beslissingen te nemen
Mijn punt voor deze verhandeling is niettemin te verklaren wat het Russische volk kan helpen om vrij te worden. Wanneer een groep levensstromen zoals zij het bezien, een  ernstige vergissing heeft gemaakt, zorgt dat voor een litteken in hun wezen, in hun voertuig van de ziel. Het gebeurt dan vaak dat zij bang worden om beslissingen te nemen. Zij worden zo bang om de verkeerde fout te maken dat zij die beslissing liever niet nemen.

Wat ook vaak gebeurt, is dat de pijn zo intens is dat die levensstromen in een gemoedsgesteldheid gaan die psychologen ontkenning noemen. Zij kunnen niet met de pijn omgaan. Zij kunnen niet tenietdoen wat er in het verleden is gebeurd, denken zij, en dus denken ze dat er geen uitweg is. Zij kunnen niet aan de pijn ontsnappen en zij kunnen die niet verdragen, dus moeten zich die ontkennen om psychologisch, emotioneel, te overleven,

Dit verklaart wat je in de Russische geschiedenis kunt zien, en wat zelfs veel Russen erkennen, dat Rusland een serie heersers heeft gehad die niet echt Russen waren maar vreemde heersers. Het verklaart ook waarom je kunt zien dat er zelfs tegenwoordig veel Russen het gevoel hebben dat het land een sterke leider nodig heeft. Stalin is zelfs tegenwoordig voor de oudere generatie een voorbeeld van zo’n leider. Poetin heeft geprobeerd zich naar dat beeld te vormen, maar hij heeft niet de helft van het kaliber van Stalin, wat hem tot eer strekt.

Ik zeg wat hem tot eer strekt. Hij ziet het misschien als een zwakte, en veel Russen zien het misschien ook nog steeds als een zwakte. Maar je kunt ook zien dat de Russen zich bewust beginnen te worden van de wens om betere leiders te hebben, een betere en rechtvaardiger vorm van regering. Ik zeg dat ik op innerlijk niveau kan zien dat Rusland op weg is naar een breekpunt, zodat ze de oude spiraal kan breken, de oude cyclus doorbreken, en waarachtig een nieuwe bladzijde in haar geschiedenis kan omslaan.

Nu zijn er veel factoren die aan deze ontwikkeling bijdragen en hebben bijgedragen. Er zijn veel mensen die zich op mijn vlam hebben afgestemd, hoewel zij dat niet bewust weten, nog nooit van Saint Germain hebben gehoord en waarschijnlijk zouden lachen als men hen over mij vertelde. Dan nog, zij zijn in staat om op innerlijk niveau daarop af te stemmen en zij werken in vele aspecten van de Russische maatschappij.

Tegenwerking van positieve veranderingen in Rusland
Waar ik jullie van bewust wil maken, is dat er ook een immense tegenwerking is tegen deze doorbraak door juist de zelfde levensstromen die het Russische volk destijds in Atlantis heeft geleid. Je moet begrijpen dat wanneer een cyclus verandert en een groep mensen de kans krijgt om met het oude te breken, hoe kunnen zij die doorbreken als zij niet een test krijgen om de voorwaarden te zien die ervoor hebben gezorgd dat zij in de eerste plaats in die neerwaartse spiraal gingen?

Dus de leiders die die Sovjet Unie leidden en Rusland nog steeds leiden, veelal achter de schermen, waren dezelfde leiders die de mensen destijds in Atlantis hebben geleid. De mensen moeten ze weer onder ogen komen en hen doorzien en de keus maken: “Niet meer, wij accepteren dit niet voor onze natie!” hoe kunnen zij deze keuze maken? Zij moeten de verantwoordelijkheid nemen om zichzelf te regeren en hun eigen beslissingen nemen in plaats van een andere sterke man hen te laten vertellen wat zij moeten doen en zo’n systeem creëren dat zij geen vrijheid hebben.

Nu, ik heb jullie verteld dat er aan de ene kant enorme pijn is en aan de andere kan ontkenning, dat de mensen in staat stelt om tijdelijk met die pijn te leven. Ik kan jullie zeggen dat de vele, vele studenten van geascendeerde meesters die al vele jaren de violette vlam opzeggen, hebben geholpen om genoeg pijn te transmuteren die niet de pijn is die de omslag in de Russische natie tegenhoudt. Nu is het de staat van ontkenning. Zoals de andere meesters hebben gezegd, is het de onwil om naar het verleden te kijken, de onwil om te kijken naar wat er mist en wat wij beter konden doen.

De Vrijheidsvlam in Rusland belichamen
Maar wat is er dan voor nodig? Nu, heel veel, maar de Vrijheidsvlam in ieder geval. Jullie die in Rusland zijn opgegroeid kunnen je nauwelijks voorstellen hoe de meerderheid van de mensen in de Verenigde Staten zich voelen over het leve, hoeveel vrijer, zij zich voelen om hun eigen beslissingen te nemen. Natuurlijk zij maken veel fouten, maar dat is het punt niet. Het punt is hoe vrij zij zich voelen om elke keuze te maken die zij willen, om ineens hun leven om te gooien en van de oostkust naar de westkust te verhuizen of net andersom, of hier of daar heen te gaan voor een betere baan. Je ziet hoe de fysieke mobiliteit een uitdrukkingsvorm is van hoe de mensen zich van binnen voelen.

Ik zou heel graag wensen dat het Russische volk die zelfde vrijheid konden voelen omdat zij niet zo bang zijn om een vreselijke fout te maken, dat zij geen keus durven te maken. Veel mensen in Amerika voeren drastische veranderingen in hun leven door zonder er veel over na te denken, om te zien wat er gebeurt. In Rusland durven de mensen niet eens over zulke veranderingen na te denken of zij moeten een garantie hebben dat zij de juiste keus maken voor zij die uitvoeren.

Vele jaren geleden was er eens een discussie tussen twee vertegenwoordigers van regeringen over het verschil tussen de helikopterindustrie in de Verenigde Staten en de helikopterindustrie in Europa, en de vraag was: “Waarom is de helikopterindustrie in de Verenigde Staten zo veel verder dan in Europa?” En het antwoord was eenvoudig. In Europa is alles wat niet met opzet is toegestaan, automatisch verboden. In Amerika is alles automatisch toegestaan, tenzij het opzettelijk is verboden. Dit begint nu te veranderen, vooral na de gebeurtenis van 9/11 en zulke dingen als de Patriot Act. Niettemin bestaat de Spirit nog, de Spirit om te experimenteren.

Kijk naar de Gebroeders Wright, die het vliegtuig hebben uitgevonden. Waren die bang om te experimenteren door hun leven te wagen door in die heel onstabiele vliegmachine te vliegen? Opnieuw, het was ‘geef mij de vrijheid of de dood’. Geef mij de vrijheid om door de lucht te vliegen, want ik ben bereid om mijn fysieke leven te wagen om het te laten gebeuren! Dat is de Spirit! Veel mensen, geen meerderheid, maar veel mensen beginnen het te begrijpen. Er zijn wetenschappers in Rusland die experimenteren met geavanceerde experimenten waartoe zij direct werden geïnspireerd door mijn laboratoria in mijn retraites.

Maar ik heb het over het Russische volk en wat ik jullie, de spirituele studenten in Rusland, graag wil geven, is de visie dat hoewel jullie je violette vlam vele jaren hebben opgeroepen om karma en negatieve energie te transmuteren, ik jullie graag wil inspireren met het potentieel om naar een hoger niveau van dienstbaarheid te versnellen om erover na te denken of jullie niet de Violette Vlam, maar de Vrijheidsvlam die IK BEN te belichamen. Een vlam oproepen is één ding, zoals wij hebben gezegd, maar die belichamen is een stapje verder. Ik doe een beroep op alle studenten van de geascendeerde meesters in Rusland om hierover na te denken en erover na te denken direct bij mijn hart aan te kloppen om jullie op innerlijk niveau te onderwijzen wat het in jouw eigen psyche is wat tegenhoudt dat jij de vrijheid hebt om er zelfs maar over na te denken, wat het inhoudt om de Vrijheidsvlam te belichamen.

De oproep dwingt het antwoord af, dus daar is de helikopter, waar ik het over had. (Er vloog een helikopter over de tent waar de conferentie was. Misschien moet ik voorzichtig zijn met wat ik oproep. Nu, mijn geliefden, alle studenten in Rusland, en die buiten Rusland, die deel hebben uitgemaakt van de Sovjet Unie, en die zelfs buiten de voormalige Sovjetrepublieken die een band met Rusland hebben, hebben het potentieel om een beroep op mij te doen voor deze dispensatie, die waarachtig een dispensatie is die ik van de Karmische Raad heb bemachtigd en die een enigszins berekend risico voor mij inhoudt, want ik moet verantwoordelijk zijn voor het verkeerde gebruik van de Vrijheidsvlam die ik jullie geef. Maar ik doe het graag, want ik heb dit natuurlijk al eerder gedaan.

Ik doe een beroep op jullie om hierover na te denken, doe een beroep op mijn hart, zeg decreten aan mij op, zeg de invocaties over vrijheid op, over het overwinnen van het verleden, over jouw psychische problemen oplossen, zodat jij over het belichamen van die vlam kunt nadenken.

De liefdesvlam in Novosibirsk belichamen
Ik wil ook nog zeggen, zoals ik begon te zeggen dat deze conferentie en de recht door zee gaande verhandelingen die wij hebben gegeven tot stand kwam omdat de groep in Novosibirsk een kelk hebben opgehouden die dit mogelijk heeft gemaakt. Jullie hebben een dispensatie van Lady Master Venus ontvangen die heeft aangeboden van Novosibirsk de hoofdstad van Liefde te maken. Dit is jullie kans om te zien in wat voor mate jullie je op liefde willen richten, niet alleen oproepen doen, maar het belichamen.

Ik zeg dat ik jullie tot dusver jullie groep in hoge mate hebben opgebouwd door de disciplines van meesters zoals Master MORE en Serapis Bey te volgen en dit is helemaal goed en dat heeft jullie op het punt gebracht waar jullie nu zijn. Maar jullie belichamen de Vlam van Liefde niet totaal, als je niet een stapje achteruit doet, kijkt naar wat je doet en je afstemt op hoe de Vlam van Liefde misschien wil dat jij in een enigszins andere richting opgaat en misschien wat van de structuren moet laten varen die jullie op dit punt hebben gebracht, maar jullie niet verder brengt. Je moet bereid zijn naar de Russische samenleving te kijk en waarom er zoveel regels zijn, waarom er zoveel bureaucratie is, waarom die tendens bestaat om de regels te volgen en regels willen hebben.

Dat is nuttig op een bepaald punt van het pad. Ik zeg niet dat nieuwe studenten die los moeten laten, maar je moet nadenken hoe je op een hoger niveau kan komen en zelfs hoe je studenten aan kunt trekken die al aan de Vlam van Liefde toe zijn. De reden dat ik dit onder jullie aandacht breng, is dat ik jullie zeg dat als jullie de poging doen om de Vlam van Liefde te belichamen en natuurlijk ook wat aandacht aan de Vrijheidsvlam schenkt, jullie het potentieel hebben, met deze groep, hier in deze stad, om ook een brandpunt voor de Vrijheidsvlam te worden in een meer geconcentreerde vorm. Maar dat zal wel even duren, dit vraagt in vele opzichten een andere aanpak en dus kan het wel jaren duren, of misschien minder, maar ik geef jullie mijn visie.

Dit wil natuurlijk op geen enkele manier zeggen dat studenten in andere delen van Rusland zich niet zowel op liefde als vrijheid moeten richten, maar ik laat jullie gewoon het potentieel voor deze specifieke plek weten, omdat jullie dat verdiend hebben door je bekwaamheid te demonstreren om het centrum te vormen dat jullie hebben gemaakt en deze conferentie te organiseren. Jullie hebben het ook verdiend omdat de meesten van jullie de hoogmoed hebben getranscendeerd die er in organisaties van geascendeerde meesters in het verleden voor hebben gezorgd dat zij een doodlopende weg insloegen, die er in veel gevallen eigenlijk heeft voorkomen dat wij jullie erkenning hebben gegeven of specifiekere instructies aan bepaalde groepen mensen omdat dat er dan voor had gezorgd dat zij uit het spoor waren gegaan in een neerwaartse spiraal van hoogmoed. Dus ik vertrouw erop dat jullie volwassen genoeg zijn om dat te vermijden.

Zoals wij hebben gezegd: “De beloning voor dienstbaarheid is meer dienstbaarheid”, maar alleen wanneer je die dienstbaarheid niets iets laat worden wat je tegenhoudt omdat jullie denken dat de dingen op een bepaalde manier moeten doorgaan. Dit is dan de boodschap voor dit moment. Ik zal vanavond terugkomen met een luchthartiger boodschap, en op die toon wil ik gewoon eindigen met zeggen : “Ik ben mooier dan mijn afbeelding! Ik ben veel mooier dan mijn afbeelding. Ik ben mooier dan Maitreya mooier is dan zijn afbeelding!” Dat wil niet zegen dat ik mooier ben dan Maitreya, ik zeg alleen iets over jullie respectievelijke afbeeldingen. Dus zeg ik jullie vrolijk adieu, want deze conferentie bezorgt mij veel blijdschap.